Liity verkostomme!

Bulgaria

Aiemmin lukitut politiikat voivat maksaa Bulgarialle kalliisti

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU:n komission vuoden 2013 katsauksessa Bulgarian energiasektorista todettiin maan "korkea energiaintensiteetti, alhainen energiatehokkuus ja puutteellinen ympäristöinfrastruktuuri haittaavat liiketoimintaa ja kilpailukykyä". kirjoittaa Dick Roche.

Kymmenen vuotta valtion omistamilla yrityksillä on edelleen kuristusoikeus Bulgarian sähköomaisuuksiin, mukaan lukien sähkön tuotanto ja siirto, mikä luo rakenteen, jonka EU:n komissio on ilmoittanut EU:n sähkön sisämarkkinoita koskevan asetuksen vaatimusten vastaiseksi. Bulgarian kaasusektorilla kuristus on vielä pahempi.  

Ulkopuolelta katsottuna Bulgarian energiarakenne näyttää juurtuneelta byrokratialta, joka on omistautunut omiin tavoitteisiinsa eikä Bulgarian kansan etuihin, kaukana EU:n lainsäädännön suosimasta mallista.  

Status quon suojeleminen

 Sitkeä päättäväisyys suojella status quoa näkyy silmiinpistävänä useissa tapahtumissa viimeisten viiden vuoden aikana Bulgarian kaasualalla.

Joulukuussa 2018 EU:n komissio määräsi bulgarialaisen valtionyhtiön Bulgarian Energy Holdingille (BEH) ja sen tytäryhtiöille yli 77 miljoonan euron sakot, koska ne estivät kilpailijoiden pääsyn keskeiseen kaasuinfrastruktuuriin Bulgariassa EU:n kilpailusääntöjen vastaisesti.

Sakko, jonka jotkut tuolloin ehdottivat jopa 300 miljoonan euron suuruiseksi, olisi vältetty, jos Sofia olisi aloittanut vakavia keskusteluja komission kanssa siitä, kuinka Bulgarian hallitus aikoi täyttää sitoumukset, jotka se teki, kun Bulgaria allekirjoitti EU-sopimuksen. Liittyminen ja kaasudirektiivissä (direktiivi 2009/73/EY) asetettujen velvoitteiden noudattaminen "edistää markkinoille pääsyä ja mahdollistaa reilu ja syrjimätön kilpailu".

Kun BEH-tapaus oli saatu päätökseen, silloinen Bulgarian energiaministeri teki selväksi, että hänen hallituksellaan ei ollut aikomusta avata Bulgarian kaasusektoria, sanoen, että tällainen toimenpide uhkasi Bulgarian kansallista turvallisuutta. Silloinen pääministeri Borishev ehdotti, että alan yksityistäminen olisi "petos".

Mainos

Kukaan muussa 26 jäsenvaltiossa ei näe yksityisten yritysten osallistumista energia-alalle petoksena tai uhkana kansalliselle turvallisuudelle.

Reaktio BEH-tapauksen päätökseen oli selvä "merkki", viesti Brysselille - "emme ole kääntymässä" Britannian entisen pääministerin Margaret Thatcherin suuresti suosiman kannan.  

Jatkuva haluttomuus noudattaa EU:n normeja on ilmeistä useissa viimeaikaisissa tapahtumissa.

BEH-tapauksen jälkeen julkistettu Bulgarian Gas Release Program (GRP) on esimerkki tästä. Ohjelma, joka merkittiin uudistukseksi, joka edistää "markkinoiden todellista monipuolistamista ja vapauttamista", vaati Bulgargazia vapauttamaan tietyt kaasutoimitukset yritysten välisillä huutokaupoilla viiden vuoden aikana. "Reformi" oli lyhytaikainen. Ohjelma lakkautettiin viikkoja ennen kuin sen oli määrä tulla kokonaan voimaan.

Toinen silmiinpistävä esimerkki yksityisen sektorin vastaisesta puolueellisuudesta osoitti, että Bulgaria ei täyttänyt EU-kumppaneiden kanssa tekemiään velvoitteitaan vastata Ukrainan sodan aiheuttamiin energiahaasteisiin.

Ukrainan hyökkäys helmikuussa 2022 ennusti EU:n jäsenvaltioille mahdollista energiakriisiä, joka jatkuu talvella 2022-23.  

Tähän haasteeseen vastaamiseksi otettiin käyttöön ohjelma sen varmistamiseksi, että EU:n kaasuvarastokapasiteettia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Lainsäädäntöä muutettiin ottamalla käyttöön kaasun täyttötavoitteet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että EU:lla on käytettävissään tarvittava energia mahdollisen kaaoksen estämiseksi talvikuukausina.

EU:n lainsäädäntö velvoitti jäsenvaltiot "toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien taloudellisten kannustimien tai korvausten tarjoaminen markkinaosapuolille", jotka osallistuvat EU:n "täyttötavoitteiden" saavuttamiseen.

Bulgaria saavutti kaasun varastointitavoitteensa, mutta ei täyttänyt täysimääräisesti EU:n vuoden 2022 kaasuvarastointiasetuksen mukaisia ​​velvoitteitaan. Sen sijaan, että Bulgaria olisi ottanut käyttöön toimenpiteitä suojellakseen kaikkia yrityksiä, jotka osallistuivat pyrkimykseen saavuttaa EU:n varastointitavoitteet, Bulgaria otti käyttöön järjestelyjä, jotka rajoittivat suojan valtion sektorille. Otettiin käyttöön Bulgargazin edullinen lainaohjelma ja kyseenalainen valtiontukijärjestelmä Bulgarian suurimman ja tehottomimman keskuslämmitysyrityksen rahoittamiseksi. 

Tämä vino lähestymistapa ei vain vastannut EU-kumppaneiden kesken sovitun asetuksen henkeä ja kirjainta, vaan se myös tietoisesti vaaransi bulgarialaiset yksityiset toimijat taloudellisen tuhon: vilpillinen yritys pyyhkiä kilpailu valtion sektorilta.

Huonon politiikan korkeat kustannukset

Bulgarian energiabyrokratian sijoittaminen on aiheuttanut huomattavia kustannuksia. Bulgarian talous käyttää 4 kertaa enemmän energiaa BKT-yksikköä kohden kuin EU:ssa keskimäärin. Se tarkoittaa, että Bulgarian kansalaisilta evätään integroitujen ja kilpailukykyisten Euroopan energian yhtenäismarkkinoiden edut.

Uudet EU-maat ovat leikanneet hiili-intensiteettiään viimeisen 10 vuoden aikana, mutta Bulgaria tuskin käänsi numeroa. Bulgaria on myös vakavasti poikkeava primäärienergian kulutuksen (kaikkien energiankäyttöjen kulutus) ja energian loppukulutuksen (loppukäyttäjien mukaan) suhteen suhteen.

Kaikki tämä on vastoin EU:n vihreän siirtymäkauden tavoitteita. Se ajaa Bulgarian kauemmaksi EU-kumppaneistaan. Se vaikeuttaa Bulgarian osallistumista EU:n ilmastonmuutoksen torjuntaan.

EU:n jäsenvaltioiden odotetaan toimivan "hyvässä uskossa". Heidän odotetaan täyttävän EU-lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa, jonka täytäntöönpanossa he auttavat.

Huono usko on osoituksena siitä, että kaiken kaikkiaan, mikä näyttää etäisesti vapauttamiselta, raahataan. Se näkyy jälleen kaasun vapautumisohjelman romutuksessa ennen sen käyttöönottoa. Huono usko näkyy silmiinpistävän selvästi epäonnistumisena täyttää vuoden 2022 kaasun varastointijärjestelyjen mukaisia ​​velvollisuuksia – räikeä yritys käyttää sodan aiheuttamaa kriisiä yksityisen kaasusektorin tuhoamiseen ja tehottoman valtion sektorin tukemiseen.

Turkin kanssa tehty kaasuputkisopimus, joka tarjoaa monopolistisia etuja valtion omistamille yrityksille ja joka sisältää poikkeuksellisen vaatimuksen siitä, että putkilinjaa pitkin virtaavan kaasun alkuperä on pidettävä salassa, herättää jälleen kysymyksiä Bulgarian sitoutumisesta EU:n normeihin.

Itsetuhoisuus

EU:n komission vuoden 2023 maaraportti Bulgariasta on surkeaa luettavaa. Siinä esitetään, että Bulgarian liiketoimintaympäristö on yleisesti ottaen huono. Se panee merkille rakenteelliset heikkoudet, jotka rajoittavat Bulgarian kasvupotentiaalia. Siinä puhutaan "korkeasta taloudellisesta epävarmuudesta", kommentoidaan "suorien ulkomaisten investointien rajallista sisäänvirtaa" ja viitataan "julkisten investointien tehokkuusvajeeseen, mukaan lukien EU:n varoista tuetut investoinnit".

Vaikka energia-alan uudistusten puute ei ole syynä tähän kaikkeen, alan uudistamisesta kieltäytyminen on sekä myötävaikuttanut että symbolinen ajattelutapa, joka pidättelee Bulgariaa.  

Ei ole älykästä politiikkaa, että pieni jäsenmaa, joka tarvitsee hyvää tahtoa, kieltäytyy yksinkertaisesti noudattamasta EU:n sääntöjä silloin, kun se sopii. BEH-tuomion aikaan annetut poliittiset lausunnot ovat saattaneet mennä hyvin kotimaiselle yleisölle, mutta ne saivat vain vähän ystäviä muualta.   

Kaasun varastointiohjelman sitoumusten noudattamatta jättäminen lähetti huonon viestin luotettavuudesta, joka ei jää huomaamatta monikansallisten yritysten hallitushuoneissa, joissa investointipäätöksiä tehdään.

Kaasuputkisopimuksesta Turkin kanssa nousseet kysymykset kylvävät epäluottamusta EU:hun, joka haluaa lopettaa energian tuonnin Venäjältä.

Kaikki nämä asiat vaikuttavat Bulgarian asemaan luotettavana toimijana EU:ssa. Niistä aiheutuu merkittäviä mainekustannuksia, ne vahingoittavat itseään ja heikentävät Bulgarian kykyä saada kaikki hyödyt EU-jäsenyydestä.

Dick Roche on entinen Irlannin Eurooppa-ministeri, hän oli vahvasti mukana keskusteluissa Bulgarian EU-jäsenyyden ehdoista ja oli vieraana Bulgarian EU-jäsenyysjuhlissa 1. tammikuuta 2007. 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa