Liity verkostomme!

Työlainsäädäntö

Komissaari vaatii Team Europe -lähestymistapaa työvoiman maahanmuuttoon

SHARE:

Julkaistu

on

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) käsitteli huhtikuun täysistunnossaan Talent Mobility Package -pakettia. Tämä aloite sisältää joukon uusia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tehdä unionista houkuttelevampi EU:n ulkopuolelta tuleville lahjakkuuksille ja helpottaa liikkuvuutta sen sisällä.

Vieraileva puhuja sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson pyysi ETSK:lta tukea saamalla yhteen jäsenvaltiot ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot omaksumaan tämä innovaatio ja varmistamaan tehokkaan työvoiman maahanmuuttopolitiikan.

Yksi Talent Mobility -paketin perustoimenpiteistä on "Talent Pool" -aloite, ensimmäinen EU-tason vapaaehtoinen yhteensovituspooli, jossa asiasta kiinnostuneet jäsenvaltiot voivat tuoda yhteen työnantajat EU:ssa ja työnhakijat kolmansissa maissa. 

Talent Pool -aloitteella arvioidaan olevan myönteinen vaikutus EU:n bruttokansantuotteeseen, sillä lisäpalkat ja 4.2 jäsenvaltiota tuottavat jopa 20 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Kuten ETSK kuitenkin korosti lausunnossaan. Talent Mobility -paketti Tässä täysistunnossa hyväksytyn EU:n Talent Poolin on oltava käytännöllinen, helppokäyttöinen ja luotettava työkalu, joka houkuttelee työntekijöitä ja työnantajia. Samalla sen on tuettava oikeudenmukaista ja eettistä laillista työvoiman maahanmuuttoa. 

ETSK:n puheenjohtaja Oliver Röpke korosti, että ”EU:lla on vakava työvoima- ja osaamispula vihreään ja digitaaliseen talouteen siirtymisen sekä väestörakenteen haasteiden vuoksi. Osaajien liikkuvuuspaketti voi olla yksi väline näiden haasteiden lievittämisessä. Samalla tarvitaan ammattitaitoa ja uudelleenkoulutusta sekä työntekijöiden ja yritysten riittävä suoja hyväksikäytöltä ja epäreilulta kilpailulta."

Tämän aloitteen tavoitteena on tarjota kattava poliittinen kehys työvoima- ja osaamispulan ratkaisemiseksi kaikkialla Euroopassa. Nämä puutteet johtuvat useista tekijöistä, jotka ovat aiheuttaneet vakavia esteitä eurooppalaisten yritysten toimintatasolle, ja 75 prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa vaikeuksistaan ​​löytää ammattitaitoisia työntekijöitä.

EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson vaati yhteiseurooppalaista lähestymistapaa työvoiman maahanmuuttoon laajemmalla eurooppalaisella ulottuvuudella. ”Työperäinen maahanmuutto on pääosin kansallista toimivaltaa ja tulee olemaan sitä jatkossakin, kun jäsenvaltiot lisäävät työvoiman maahanmuuton kiintiöitä. Meidän on kuitenkin luotava tiimieurooppalainen lähestymistapa, jossa EU:n toimielimet, jäsenvaltiot ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tekevät yhteistyötä uusien aloitteiden tuomiseksi ja työvoiman liikkuvuutta koskevien politiikkojen täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Mainos

ETSK:n jäsenet puhuivat myös hyväksikäytöstä, asianmukaisista palkoista ja ihmisarvoisista työoloista sekä työturvallisuudesta, jotka takaavat houkuttelevat työmahdollisuudet siirtotyöläisille ja pakolaistyöntekijöille. 

Lausunnon esittelijä, ETSK:n jäsen Tatjana Babrauskienė totesi, että "työntekijöille ja työnantajille on tarjottava läpinäkyvää ja luotettavaa tietoa työhön pääsystä EU:n jäsenvaltioissa ja vaatimuksista, mukaan lukien tutkintojen tunnustaminen".

Kun on kyse kolmansien maiden kansalaisten auttamisesta löytämään hyviä työpaikkoja EU:ssa ja työnantajia näiden työntekijöiden palkkaamisessa, Ms. Babrauskienė lisäsi, että "kolmansista maista tulevien työntekijöiden taidot ja pätevyydet olisi arvioitava ja validoitava nopeasti, jotta varmistetaan, että heidän taitonsa on sertifioitu ja että he voivat hankkia pätevyytensä tarvittaessa".

ETSK:n jäsen ja apulaisesittelijä Mariya Mincheva huomautti, että ”EU Talent Pool ei saisi lisätä työnantajien hallinnollista taakkaa. Avointen työpaikkojen siirtäminen kansallisista julkisista työvoimapalveluista EU:n Talent Pooliin pitäisi olla yksinkertaista.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa