Liity verkostomme!

Eläinten hyvinvointi

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Kuten maalta pöytään -strategiassa, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kestävää maataloutta ja elintarviketuotantoa koskevassa ohjelmassa, ilmoitettiin, komissio on tänään ehdottanut suurinta EU:n eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana koskevien sääntöjen uudistusta 20 vuoteen. Komissio ehdottaa myös ensimmäistä kertaa uusia EU:n sääntöjä, jotka koskevat kotieläiminä kasvatettujen, pidettyjen ja taloudellisiin tarkoituksiin käytettävien koirien ja kissojen hyvinvointia ja jäljitettävyyttä.

Paketti sisältää EU:n nykyisten sääntöjen uudistamisen eläimet kuljetuksissa, joka tulee parantaa 1.6 miljardin eläimen hyvinvointia kuljetetaan EU:sta ja EU:sta vuosittain. Uudet säännöt heijastavat uusinta tieteellistä näyttöä ja oivalluksia sekä teknologista kehitystä.

Uudet säännöt hyvinvointi ja jäljitettävyys koirat ja kissat, vahvistaa ensimmäistä kertaa yhtenäiset EU-standardit koirien ja kissojen kasvatukselle, säilytykselle ja käsittelylle kasvatuslaitoksissa ja lemmikkikaupoissa sekä turvakodeissa. Koirien ja kissojen jäljitettävyyttä vahvistetaan myös pakollisella tunnistamisella ja rekisteröinnillä kansallisiin tietokantoihin laittoman kaupan torjumiseksi ja eläinten hyvinvointiolosuhteiden parantamiseksi laitoksissa.

Lopuksi komissio ehdottaa lisätoimia ongelman ratkaisemiseksi Euroopan kansalaisaloite (ECI) "Fur Free Europe", joka vaatii EU:n kieltoa turkistarhaukselle ja sitä sisältävien tuotteiden myynnille sisämarkkinoilla. Komissio suhtautuu aloitteeseen myönteisesti ja myöntää, että eläinten hyvinvointi on edelleen suuri huolenaihe Euroopan kansalaisille.

Paremmat säännöt eläinten kuljetuksiin

Nykyiset EU:n säännöt kuljetettavien eläinten osalta ovat 20 vuotta vanhoja. Ne eivät enää heijasta nykyistä todellisuutta, uusimpia tieteellisiä näkemyksiä ja neuvoja, kestävyystavoitteita tai kansalaistemme oikeutettuja huolia eläinten hyvinvoinnista. Tämänpäiväisessä ehdotuksessa keskitytään siksi avainaloihin, jotka ovat elintärkeitä eläinten hyvän hyvinvoinnin varmistamiseksi kuljetuksissa:

  • Matka-ajat lyhenevät ja pitkien matkojen aikana eläimet on purettava kuormasta lepo-, ruokinta- ja juottamista varten. Teuraseläimiin ja herkkiin eläimiin, kuten vieroittamattomiin vasikoihin ja tiineihin eläimiin, sovelletaan erityissääntöjä.
  • Takuukorvaukset vähimmäistilaa eri eläimille lisätään ja mukautetaan kullekin lajille.
  • Kuljetus äärimmäisissä lämpötiloissa on tiukkojen ehtojen alainen, mukaan lukien kuljetuksen rajoittaminen vain yöaikaan, kun lämpötila ylittää 30 astetta. Lisäksi, kun lämpötilat ovat alle 0 °C, tieajoneuvot on peitettävä ja ilmankiertoa eläinosastossa valvottava, jotta eläimiä suojellaan altistumiselta tuulenjäähdytykselle matkan aikana. Jos lämpötila laskee alle -5°C, edellä mainittujen toimenpiteiden ohella matkan kesto ei saa ylittää 9 tuntia.
  • Säännöt ko vientiä EU:sta peräisin olevien elävien eläinten tuontia tiukennetaan, mukaan lukien tehokkaammat tarkastukset kolmansissa maissa, jotta ne täyttäisivät vastaavat standardit kuin EU:ssa.
  • Otamme maksimaalisen irti digitaaliset työkalut täytäntöönpanon helpottamiseksi kuljetussäännöistä (esim. ajoneuvojen reaaliaikainen paikannus; keskustietokanta).

Parempaa hyvinvointia koirille ja kissoille

Mainos

Noin 44 prosentissa EU:n kotitalouksista on lemmikkieläin. Trade koirilla ja kissoilla on kasvanut huomattavasti viime vuosina 1.3 miljardin euron vuotuinen arvo. Eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset koirien ja kissojen ammattikasvatusta, pitoa ja myyntiä varten vaihtelevat kuitenkin suuresti eri jäsenvaltioissa. On myös laajaa näyttöä standardin vastaisista käytännöistä ja hyväksikäyttö.

Lisäksi laiton koirien ja kissojen kauppa on lisääntynyt, jota vauhdittaa kasvavat verkkomarkkinat, jotka kattavat nyt 60 prosenttia kaikesta koirien ja kissojen myynnistä EU:ssa. Uusi raportti tänään julkaistussa julkaisussa tuomitaan koirien ja kissojen laittoman kaupan laajuus sekä nykyiset porsaanreiät, jotka mahdollistavat sen.

Tämänpäiväinen ehdotus ei sisällä uusia säännöksiä kansalaisille ja lemmikkieläinten omistajille. Siinä vahvistetaan yhtenäiset EU:n säännöt jalostuslaitoksissa, lemmikkikaupoissa ja tarhoissa kasvatettujen tai pidettävien koirien ja kissojen hyvinvoinnille:

  • Vähimmäisstandardeja sovelletaan ensimmäistä kertaa jalostukseen, asuminen, hoito ja hoito näistä eläimistä kaikkialla EU:ssa.
  • Tiukka jäljitettävyysvaatimukset, yhdessä automaattiset online-myynnin tarkistukset, auttaa viranomaisia ​​valvomaan koirien ja kissojen jalostusta ja kauppaa sekä ostajia varmistamaan, että heidän tunnistamisensa ja rekisteröintinsä ovat oikein.
  • Jäsenvaltioiden on tarjottava koulutusta eläintenhoitajille ja jokaiselle koiran tai kissan ostajalle kerrotaan sen tärkeydestä vastuullisesta omistajuudesta.
  • Koirien ja kissojen tuonnin on täytettävä vastaavat hyvinvointistandardit.

Vastaus eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen "Fur Free Europe"

Komissio vastasi tänään myös a Eurooppalainen kansalaisaloite. Aloitteessa "Fur Free Europe" kehotetaan komissiota ryhtymään toimiin, joilla kielletään (i) eläinten pitäminen ja lopettaminen ainoana tai pääasiallisena turkiksen tuotantotarkoituksena ja (ii) tarhattujen eläinten turkisten ja tuotteiden, jotka sisältävät EU:n markkinoilla. Siinä käsitellään myös tärkeitä ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden suojelua koskevia kysymyksiä, joita komissio arvioi " One Health lähestymistapa », jonka ydinperiaatteena on tunnustaa, että ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys liittyvät erottamattomasti toisiinsa.

Komissio on antanut EFSA:n tehtäväksi antaa tieteellisen lausunnon turkiseläinten hyvinvoinnista. Tämän tieteellisen panoksen sekä taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin pohjalta komissio tiedottaa sitten sopivimmasta toiminnasta.

Seuraavat vaiheet

Nämä kaksi lainsäädäntöehdotusta toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. EFSA aloittaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen tieteellisen arvioinnin komission pyynnöstä ja antaa tieteellisen lausuntonsa maaliskuuhun 2025 mennessä.

Komissio jatkaa myös muiden eläinten hyvinvointia koskevien ehdotusten valmistelua, kuten maalta pöytään -strategiassa on ilmoitettu.

Lisätietoja

Asetus koirien ja kissojen hyvinvoinnista ja jäljitettävyydestä

Asetus eläinten suojelusta kuljetuksen aikana 

Q&A Eläinten hyvinvointi liikenteessä

Q&A Koirien ja kissojen hyvinvointi

Kysymyksiä ja vastauksia Eurooppalainen kansalaisaloite "Turkis vapaa Eurooppa"

Tietolehti Eläinten hyvinvointi liikenteessä

Tietolehti Koirien ja kissojen hyvinvointi

Kansanterveys Euroopan komissio

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

"Yli 80 % EU:n kansalaisista haluaa parempaa eläinten suojelua. Otamme tänään käyttöön erittäin tärkeän sääntöpaketin, joka takaa paremman eläinten hyvinvoinnin kuljetuksen aikana. Matka-ajat, matkatila ja matkalämpötilat mukautetaan heidän hyvinvointinsa parantamiseksi. Lisäksi esittelemme ensimmäistä kertaa säännöt, jotka parantavat kasvattajien ja lemmikkikauppojen kohtelua ihmisen parhaisiin ystäviin: kissoihin ja koiriin Tapa, jolla kohtelemme luontoa, myös eläimiä, kertoo paljon siitä, millaisia ​​ihmisiä olemme ja minä Olen iloinen, että edistymme tänään eläinten hyvinvoinnin alalla." Maroš Šefčovič, varapuheenjohtaja, Euroopan vihreä sopimus, toimielinten väliset suhteet ja ennakointi - 06

"Eläinten hyvinvointi on asia, josta EU:n kansalaiset välittävät syvästi, ja sen parantaminen on ollut poliittisesti prioriteettimme ensimmäisestä päivästä lähtien. Lähes puolet Euroopan kotitalouksista omistaa koiran tai kissan, mikä osoittaa toimintamme merkityksen tänä päivänä. Ensimmäistä kertaa ehdotamme yhteisiä EU:n sääntöjä suojellaksemme paremmin miljoonia EU:ssa kasvatettuja koiria ja kissoja ja tarjotaksemme kipeästi kaivattua varmuutta tuleville lemmikkieläinten omistajille. Päivitämme myös eläinkuljetuksia koskevia sääntöjä ensimmäistä kertaa 20 vuoteen, parantaa heidän hyvinvointiaan ja estää eläinten huonoa kohtelua kuljetuksen aikana. Eläinten hyvinvointi on olennaista paitsi eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille myös inhimilliselle, terveelle ja kestävälle yhteiskunnalle." Stella Kyriakides, terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari - 06

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa