Liity verkostomme!

liikenne

Junaliikenteen saaminen raiteilleen Euroopassa

SHARE:

Julkaistu

on

Ennen kesäkuussa pidettäviä EU-vaaleja Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyritysten yhteisö (CER) on julkaissut vuosien 2024-29 manifestinsa ”On Track For Europe” korkean tason tapahtumassa, jota isännöi Euroopan parlamentissa Euroopan parlamentin jäsen Dominique Riquet. Manifesti, jonka tavoitteena on tiukasti saavuttaa EU:n kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian liikennemuotosiirtymän ja liikennemuotojaon tavoitteet, esittelee eurooppalaisen rautatiealan vision hyvin toimivista rautateiden matkustaja- ja tavaraliikennepalveluista suuren kapasiteetin rautatieinfrastruktuuriverkossa. olla keskeinen mahdollistaja Euroopan vihreässä ja digitaalisessa siirtymisessä.

Rautateillä on korkeat tavoitteet kestävän liikenteen tulevaisuudelle Euroopassa: nopeat yhteydet kaikkien EU:n pääkaupunkien ja suurten kaupunkien välillä, laadukkaat alueelliset palvelut kaikille, enemmän yöjunia ja kestävän matkailun vaihtoehtoja, täysin digitaalinen tavaraliikenne, jossa rautatie on verkon selkäranka. -logistiikkaa nolla. Näiden kysymysten tärkeyttä korostettiin myös Italian entisen pääministerin Enrico Lettan korkean tason raportissa yhtenäismarkkinoiden tulevaisuudesta, jossa EU:ta kehotetaan rakentamaan nopeita rautatieyhteyksiä kaikkien EU:n pääkaupunkien välille ratkaisemaan "räikeä paradoksi" EU:n infrastruktuuri.

Manifestissa todetaan, että rautatieliikenteen, jolla on ainutlaatuisia etuja päästöjen vähentämisen, energiatehokkuuden ja taloudellisen toiminnan synnyttämisen suhteen, tulisi olla kaikkien Euroopan kestävyyttä, energiariippumattomuutta ja vaurautta edistävien poliittisten välineiden keskiössä. CER korostaa kestävän liikenteen kattavan strategisen vision tarvetta.

Julkisten ja yksityisten infrastruktuuri-investointien tukeminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan jatkaa rautatiehankkeiden edistämistä yleiseurooppalaisessa TEN-T-liikenneverkossa sekä yhtenäismarkkinoiden syventämistä suurten nopeuksien yleissuunnitelman avulla ja yhteentoimivuuden edistämistä. Tämä kehitys kulkee käsi kädessä digitaalisten mahdollistajien käyttöönoton kanssa, mikä mahdollistaa turvallisemman ja tehokkaamman rautatieliikenteen EU:ssa. CER kehottaa jäsenvaltioita asettamaan tämän prioriteetiksi seuraavalla Euroopan komission ja parlamentin vaalikaudella.  

Tulevia poliittisia toimia ohjaavat neljä peruspilaria:

  • Reilu kilpailu liikennemuotojen välillä – Aiemmista ponnisteluista huolimatta nykyinen sääntelykehys ei ole oikeudenmukainen, sillä rautateille aiheutuu monia kustannuksia ja velvoitteita, joita ei aseteta muille liikennemuodoille. Paljon on vielä tehtävää infrastruktuurin käyttöehtojen ja hinnoittelun epätasapainon korjaamiseksi, energiaverotuksessa, alv-säännöissä ja erilaisissa sosiaalisissa oloissa, erityisesti sosiaalisen polkumyynnin sallimiseksi tiealalla.
  • Rautateiden riittävä rahoitus – Rautatiet tarvitsevat oikeudenmukaista, pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista rahoitusta. Alan valtavien infrastruktuuri-investointitarpeiden täyttäminen edellyttää suurempaa EU:n liikennebudjettikohtaa laajennetussa monivuotisessa rahoituskehyksessä, joka sisältää uusia EU:n rahoituslähteitä, kuten EU:n päästökauppajärjestelmästä saatavat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.
  • Rautateiden keskeisten digitaalisten mahdollistajien käyttöönotto – Tämä sisältää eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) ja digitaalisen kapasiteetin hallinnan (DCM) rautatieverkon optimaalista käyttöä varten, digitaalisen automaattisen kytkennän (DAC) ratkaisevana askeleena täydelliseen digitaaliseen tavaraliikennetoimintaan ja Open Sales and Distribution Model (OSDM) helpottaa kansainvälistä lipunmyyntiä. Tällaiset digitaaliset pelinvaihtajat eivät ainoastaan ​​paranna rautatiepalveluja loppukäyttäjille, vaan myös vähentävät kustannuksia. Esimerkiksi digitaalisin keinoin DCM:n avulla saavutettava raidekapasiteetin lisäys vaatii vain 5 % budjetista, joka tarvittaisiin uuden fyysisen rautatieinfrastruktuurin rakentamiseen.
  • Vihreämpi lähestymistapa markkina- ja kilpailupolitiikkaan – Kilpailupolitiikassa on otettava paremmin huomioon EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikka ja vältettävä liikennemuotojen siirtymistä saastuttavampiin liikennemuotoihin. Tietyt rautatiemarkkinoiden segmentit, kuten Single Wagon, eivät usein ole taloudellisesti kannattavia nykyään, mutta ne edustavat kestävästi elinkelpoista kuljetusratkaisua ilmastokriisin torjumiseksi. Tällaisille palveluille myönnettävää tukea ei voida arvioida sellaisten sääntöjen perusteella, joissa ei oteta huomioon EU:n strategisia poliittisia suuntaviivoja kokonaisuutena, mukaan lukien EU:n Green Deal -tavoitteet.

Aloitustilaisuudessa CER keräsi mielipiteitä nykyisistä päättäjistä sekä ulkopuolisista sidosryhmistä, jotka edustavat yrityksiä ja kansalaisyhteiskuntaa rautatieliikenteen käyttäjiä, joista monet osallistuivat lopulliseen manifestiin vaikuttaneeseen vuoden 2023 kyselyyn.

Euroopan parlamentin jäsen Dominique Riquet sanoi, että "kun tämä vaalikausi päättyy, on aika arvioida saavutuksiamme. Olemme saaneet paljon aikaan CEF II:n, meneillään olevan rautatiekapasiteettisäännöksen tai TEN-T-ohjeiden avulla. Taistelu rautateistä kuitenkin jatkuu. Meidän on nyt pohdittava tulevaa politiikan kehitystä käyttääksemme sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja saavuttaaksemme hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteemme.

Mainos

Pääpuhuja Belgian varapääministeri ja liikenneministeri Georges Gilkinet ilmaisi tyytyväisyytensä alan aloitteeseen ja totesi, että "junien on tultava eurooppalaisen liikkuvuutemme selkäranka, jos haluamme vähentää talouksiemme hiiltä. Liikennemuotosiirtymän rautatieliikenteeseen, kestävimpään liikennemuotoon, on oltava seuraavan EU:n komission poliittinen prioriteetti. Tämän toteuttamiseksi ja kaikkien eurooppalaisten yhdistämiseksi rautateitse meidän on investoitava valtavasti alaan. CEF-ohjelmalla on ratkaiseva rooli, ja meidän on jatkettava tähän suuntaan kolmannella ja hyvin rahoitetulla CEF-pyynnöllä. Pitkän aikavälin visio, vakaa rahoitus ja ihmiset ovat avain tulevaisuuden kestävään eurooppalaiseen liikkuvuuteen.

Avajaistilaisuudessa puhui myös Euroopan liikennekomissaarin Adina Văleanin kabinetin päällikkö Filip Alexandru Negreanu Arboreanu, joka vastasi manifestiin myönteisesti. ”Tuenne vahvalle liikenneinfrastruktuurin rahoitusvälineelle on erittäin arvokasta ja sitä arvostetaan suuresti. Voit myös luottaa tukeemme tehdäksemme rautateistä haluttu tulevaisuuden liikennemuoto”, hän sanoi.

CER:n pääjohtaja Alberto Mazzola sanoi, että "CER:n manifestissa rautatiet sitoutuvat tarjoamaan eurooppalaisten uusille sukupolville: parempia matkustajapalveluja kaikille, mukaan lukien nopeat yhteydet pääkaupunkien ja suurten kaupunkien välillä; digitaalinen rautateiden tavaraliikenne integroituna muihin liikennemuotoihin, mikä johtaa päästöttömään eurooppalaiseen logistiikkaan; ja luotettava, turvallinen ja nopea infrastruktuuri sekä parannuksia olemassa olevaan verkkoon modernisoinnilla ja digitalisoinnilla. Vaadimme EU:ta ja jäsenvaltioita kestävään investointipolitiikkaan jatkamaan rautateiden priorisoimista ja tukemista. 

CER:n manifesti 2024–2029 näyttää konkreettisilla poliittisilla ehdotuksilla kutakin sen neljää pilaria varten, mitä tarvitaan, jotta rautatieliikenne voi kehittyä edelleen ja Eurooppa voi hyötyä rautateiden kaikista potentiaalista.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa