Liity verkostomme!

Käyttöehdot

Ehdot ja edellytykset sivuston käyttö

Päivitetty 27

Sivujen www.eureporter.co, www.eureporter.ie ja www.eureporter.tv sekä niiden uutiskirjeiden ("verkkosivusto") pääsyn ja käytön tarjoavat

EU Reporter Media & Communications Ltd (Irlannin tasavalta)

KAUPPAOSOITE:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dublin, D02 XE80, Irlanti

REKISTERÖITY TOIMISTO:

The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Irlanti

Yritysnumero: 659786 ALV-numero: IE 3732102TH

Sähköposti: [sähköposti suojattu]

EU REPORTER voi oman harkintansa mukaan muuttaa näitä käyttöehtoja ("ehdot").
Jos et (käyttäjä) suostu sitoutumaan näihin ehtoihin, sinun ei pitäisi lisätä sisältöä verkkosivustolle tai käyttää sitä tai tilata sen uutiskirjeitä.

1. Verkkosivuston sisältöä
() Vaikka sisältämiä tietoja sivusto on päivitetty säännöllisesti, mitään takeita annetaan että tiedot tällä sivustolla on oikea, täydellinen, ja / tai ajan tasalla.

(B) sisältämästä sivuilla tarjotaan yleisiä vain tiedoksi eivätkä ne muodosta oikeudellisia tai muita ammatillisia neuvoja tahansa aiheesta.

(C) EU REPORTER ei ota vastuuta mistään menetyksestä, joka voi syntyä riippuvuus sisältämästä sivuilla.

(D) Tämä sivusto ja sen sisältö toimitetaan "sellaisenaan" ja "SAATAVUUDEN" ilman minkäänlaista takuuta, suoraa tai epäsuoraa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tai loukkaamattomuudesta.

(e) Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa ja sen sisältöä vain laillisiin tarkoituksiin ja tavalla, joka ei loukkaa kenenkään muun oikeuksia käyttää, rajoittaa tai estää verkkosivuston ja sen sisällön käyttöä ja nauttimista. Kiellettyyn käyttäytymiseen sisältyy häirintä tai ahdistuksen tai haitan aiheuttaminen kenelle tahansa, säädytöntä, vääriä tai loukkaavia sisältöjä välitetään tai normaalin vuoropuhelun häiritseminen EU: n RAPORTIN käyttäjän sisällä.

2. Tekijänoikeus ja tavaramerkit
() Kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit ja muut immateriaalioikeudet (rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä) sivuilla ja kaikki sisältö (mukaan lukien kaikki sovellukset) sijaitsevat sivustolla on kuuluu edelleen EU REPORTER tai sen lisenssinhaltijoiden.

(B) nimet, kuvia ja logoja EU REPORTER tai kolmansien osapuolten ja niiden tuotteet ja palvelut ovat tekijänoikeuden, mallioikeuden ja tavaramerkkejä EU REPORTER ja / tai kolmansille osapuolille. Mikään näiden ehtojen saa tulkita antavan lisenssiä tai oikeutta käyttää mitään tavaramerkkiä, mallioikeuden tai tekijänoikeuden EU REPORTER tai kolmannelle osapuolelle.

(C) valokuvat ja videot ovat tekijänoikeudet EU reportteri, ellei nimenomaisesti toisin mainita ja hyvitetään

3. Sivuston käyttö
(a) Suoja annetaan verkkosivuston lataamiselle ja väliaikaiselle varastoinnille katselua varten henkilökohtaisella tietokoneella tai matkaviestimellä.

(b) Verkkosivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla kansainvälisten yleissopimusten nojalla, ja ilmoitetun luvan lisäksi sisällön jäljentäminen, pysyvä säilyttäminen tai uudelleenlähettäminen on kielletty ilman ennakkoon kirjallista suostumusta.

c) Tulostuksen tai videon satunnainen uudelleenjulkaisu (kerran viikossa tai harvemmin) ei-kaupalliseen käyttöön on sallittua vain ilmoittamalla lähde ja linkittämällä se alkuperäiseen artikkeliin. Muu käyttö, joka on syndikoitu, on sallittua vain EU: n RAPORIN etukäteisluvalla, ja siitä voidaan periä maksu. Lisätietoja tässä mielessä ota yhteyttä [sähköposti suojattu]

4. Kolmannen osapuolen tuottama sisältö ja Website
() Osa sisällöstä (mukaan lukien yhteydet, kirjeitä editorin, blogitekstejä ja kommentteja artikkelit) verkkosivuilla on toimittanut kolmas osapuoli ja voi johtaa muut sivustot, mukaan lukien hoitaa ja ylläpitää kolmansien osapuolten ("Kolmannen osapuolen tuottama sisältö ").

(B) EU REPORTER sisältää Kolmannen osapuolen tuottama sisältö ainoastaan ​​avuksi sen käyttäjien ja Tällaisten sisältö ei merkitse EU: Reportteri vastuuta heitä, sillä linkitetyn sivuston tai kannattavansa sisällön tai linkitetyn sivuston tai sen operaattorin.

(c) Kolmannen osapuolen sisällön on oltava laillista, kunnollista, totuudenmukaista, rehellistä, siviilikäyttöistä ja maukasta. Se ei saa olla häiritsevää tai loukkaavaa. Se ei saa sisältää laitonta sisältöä, sopimattomia käyttäjätunnuksia (esim. Mautonta, loukkaavaa jne.) Tai aiheen ulkopuolista materiaalia.

EU Reporter noudattaa Irlannin lehdistöneuvoston käytännesääntöjen periaatteita:

Periaate 1 – Totuus ja tarkkuus
1.1 Uutisia ja tietoja raportoiessaan lehdistö pyrkii aina totuuteen ja
tarkkuus.
Periaate 2 – Faktan ja kommentin erottaminen
2.2 Kommentteja, olettamuksia, huhuja ja vahvistamattomia raportteja ei saa raportoida ikään kuin
ne ovat faktaa.
2.3 Lukijalla on oikeus odottaa, että lehdistön sisältö kuvastaa parasta
toimittajien ja kirjoittajien arvostelu, eikä se ole sopimattomasti vaikuttanut siihen
julkistamattomat intressit.
Periaate 3 – oikeudenmukaiset menettelyt ja rehellisyys
3.1 Lehdistö pyrkii aina oikeudenmukaisiin menettelyihin ja rehellisyyteen hankinnassa
sekä uutisten ja tietojen julkaiseminen.

(d) Kolmannen osapuolen sisältö voi sisältää sijoitettuja artikkeleita, joko pro-bono- tai maksullisia, ja se tunnistetaan journalistiseksi panokseksi toimittajan nimissä, jos uutinen, tai maksuttomana vierasviestinä tekijän nimissä, jos mielipide , tai maksullisena sponsoroituna postauksena sponsorin nimissä, jos tiedot ovat, mainostajan nimissä maksettuna, jos kaupallisia, tai jollain muulla tavalla. Kaikissa tapauksissa vastuu sisällön tarkistamisesta on artikkelin tarjoajalla, joka takaa EU REPORTERille sisällön tarkkuuden ja todenmukaisuuden ja sitoutuu korvaamaan EU REPORTER LTD:n kaikista kustannuksista ja oikeudellisista seuraamuksista tai oikeussuojakeinoista, jotka johtavat toimiin. nostettu EU REPORTERia vastaan ​​missä tahansa tuomioistuimessa kaikkialla maailmassa mainitun artikkelin julkaisemisen seurauksena. Kaikki kolmannen osapuolen sisältö, joka johtaa mihin tahansa oikeudelliseen vaatimukseen EU REPORTERIA vastaan ​​tai jonka todetaan olevan epätarkkoja, totuudenvastaisia ​​tai haitallisia, poistetaan verkkosivustolta välittömästi. Jos loukkaava artikkeli on "maksettu sijoitetusta sisällöstä", "sponsoroitu" tai "mainos", hyvitystä ei anneta.

(D) Mainonta Kolmannen osapuolen tuottama sisältö ei ole sallittua ellei kirjallista lupaa EU toimittaja on annettu.

(E) Jakamalla mitään Kolmannen osapuolen tuottama sisältö (tekstin, valokuvan, graafisen tai video) EU: n REPORTER annat EU REPORTER maksutta, luvan käyttää materiaalia millään tavalla (mukaan lukien myös muuttaa ja mukauttaa sitä toiminnalliset ja toimituksellisista syistä) EU REPORTER palveluista. Tietyissä seikka EU REPORTER voit jakaa panos kolmansien osapuolten kanssa.

(g) Osoita kolmannen osapuolen sisältö toimittajalle osoitteessa [sähköposti suojattu]

5. Käännökset
EU Reporterin englanninkielisen sisällön kielikäännökset tarjoaa tekoälyn algoritmi, ja ne on tarkoitettu vain yleisoppaaksi. EU Reporter ei ota vastuuta käännösten oikeellisuudesta eikä hyväksy pyyntöjä näiden konekäännösten muutoksista.

6. Yksityisyyden suoja
Käyttäjän henkilökohtaisia ​​tietoja suojataan eikä sitä myydä, käydä kauppaa tai vuokrataan ulkopuolisille, ellei erikseen mainittu.

7. Uutiskirjeet
Käyttäjä, joka ei enää halua saada EU Reporter n uutiskirjeen voi jättäytyä pois klikkaamalla unsubscribe linkkiä pohjassa uutiskirjeen ja seuraamalla linkkiä.

8. Ylivoimainen este
EU: n RAPORTTI ei ole vastuussa mistään viivästyksestä tai epäonnistumisesta sisällön toimittamisessa tai keskeytyksessä minkä tahansa sisällön toimituksen keskeytyksestä, joka johtuu mistä tahansa syistä, jotka ovat sen valvonnassa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, elektronisten tai mekaanisten laitteiden tai viestintälinjojen vikaantukseen, puhelin- tai muut ongelmat, tietokonevirukset, luvaton pääsy, varkaudet, käyttäjän virheet, vakava sää, maanjäristykset tai luonnonkatastrofit, pandemia, lakko tai muut työvoimaongelmat, sotat tai valtion rajoitukset.

9. Korvaus
Käyttäjät sitoutuu korvaamaan, puolustamaan ja pitämään syyttömänä EU REPORTER, sen yhteistyökumppanit, asiakkaat, työntekijät, virkailijat ja johtajat, mistä ja vastaan ​​kaikista vaatimuksista, velat, rangaistukset, siirtokunnat, tuomiot, maksut (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut), jotka johtuvat ( i) Sisältöä, käyttäjä tai kuka tahansa voi esittää, postitse tai toimitettava verkkosivuilla (mukaan lukien kolmannen osapuolen sisältö); (Ii) käyttäjän käyttöön EU REPORTER palvelut; (Iii) käyttäjän rikkoo näitä käyttöehtoja; ja (iv) rikkomista tai laiminlyöntiä ser noudattamaan kaikkia lakeja ja asetuksia Palvelujen yhteydessä.

10. Toimivalta ja välimiesmenettely
() Nämä ehdot sovelletaan ja tulkitaan lakien mukaisesti Englannin ja Walesin, jolla on yksinomainen toimivalta erimielisyydet.
(B) Jos jokin tämän sopimuksen hallussa tuomioistuimen toimivalta laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, jäljellä olevat määräykset ovat täysin voimassa.
(C) Kaikki kanteen sinun suhteen ehdot on jätettävä toimivaltaisessa tuomioistuimessa vuoden kuluessa kanteen peruste on syntynyt, tai tällainen syy on estetty, pätemätön ja mitätön.

Ota yhteyttä
Osoite palautteesi:
[sähköposti suojattu]

Kaupalliset Ehdot
1. YLEISET EHDOT
I.1. Sopimuspuolten

() Sanamuodon osalta kaupan ehtoja sitoo sopimuspuolia, eli asiakkaan ja Provider.
(B) Asiakas - organisaatio tekemällä kirjallisen sopimuksen kanssa Provider (esim, EU REPORTER, Sponsor, Mainostajan, EU-hankkeita, Syndication kumppani, asiakas Agenda, työkohteen tai Lehdistötiedote palveluissa).
(c) Palveluntarjoaja – EU Reporter Media & Communications Ltd (Irlannin tasavalta), The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Irlanti
I.2. JOHDANTOSÄÄNNÖKSET
() Nämä pidetään Commercial ehdot Provider.
(B) Nämä ehdot ovat sovellettavissa Provider ja sen asiakkaita ja 24th joulukuu 2010.
(C) kaupan ehtoja erottamaton osa mitään sopimusta asiakkaan ja Provider.
(D) sopimus asiakkaan ja palveluntarjoajan perusteella kirjallisen järjestys - myös muodossa sähköpostin ja sähköisen tilauslomakkeet (jäljempänä Order).
(E) Ellei Provider ilmoittaa asiakkaalle kahden (2) työpäivän saatuaan jotta se ei hyväksy tiettyjä ehtoja Order, mainitut ehdot Tilaus katsotaan voimassa suhdetta sopimuspuolten.
(F) sopimus asiakkaan ja tarjoaja on myös sijoittautunut, jos Asiakas hyväksyy ehdotuksen Provider muuttaa ehtoja Order. Sitten työsopimuksissa sovelletaan viimeistään sovittujen ehtojen.
(G) sovitut ehdot sopimussuhdetta voidaan muuttaa tai peruuttaa ainoastaan ​​perusteella nimenomaista suostumusta kahden sopimuspuolen.
I.3. Kohde Performance
Aiheena suorituskyky on palvelujen liittyvien tarjoajan toimiala, erityisesti suorituskykyä palvelujen tarjoamisen tarjotaan mainostajille, sponsorit, EU-hankkeita, Syndication kumppani ja asiakkaat työkohteeseen, Agenda ja Lehdistötiedote palveluissa ( jäljempänä "työ") vaatimusten mukaisesti tilauksessa mainitut.
I.4. Toimituksellinen riippumattomuus
Tarjoaja toimii perusteella toimituksellisen riippumattomuuden eikä rajoita sen kattavuus asiakkailleen. Periaatteet on kuvattu EU: Raportoijan Toimituksellinen Mission.
I.5. Sopimus uusiminen ja päättyminen
() Sopimus uusiminen koskee Sponsorit
(B) Sopimus uusiminen tapahtuu automaattisesti vuoden kuluttua allekirjoituspäivästä ("uudistamisesta lähtien"), ja tämän jälkeen vuosittain, ellei kumpikaan osapuoli peruuttaa sopimuksen kirjattuna kirjeenä viimeistään kuukautta ennen uusimispäivää. Hinta kunkin uusiminen nousee 5 prosenttia, ellei toisin ole sovittu kirjallisesti sopimuspuolten viimeistään kuukautta ennen uusimispäivää.
(C) Jos pyynnöstä Client Provider tarjoaa saavutus kokouksen ja tarjoaa vuosittain kertomus palveluista, mainonta toteutetaan ja tilastojen 6 viikkoa ennen uusimispäivää.
I.6. Edellytykset Käyttämättömät Job
() Mikä tahansa työ, joka oli tilattu, mutta ei ole käytetty Client kunnes uudistaminen Päivämäärä (esimerkiksi mainonta, työpaikkailmoituksissa), ei voida siirtää jälkeistä uusimispäivää, ellei sovittu kirjallisella suostumuksella molempien sopimuspuolten .
(B) siirto Job hyväksi muiden organisaatioiden ei ole mahdollista, ellei sovittu kirjallisella suostumuksella kummankin sopimuspuolen.
I.7. Asiakkaat Mainitaan Julkaisut
Asiakkaat voidaan mainita (logo ja / tai nimi) on tarjoajan painettujen ja sähköisten julkaisujen. Antaa tämän palveluna Asiakas lisäämään näkyvyyttä EU: n piirissä. Jos asiakas ei halua mainita nämä julkaisut, se pitäisi mainita tämän Provider ja sisällytettävä osaksi Tilaa.
I.8. Tekijänoikeus ja tavaramerkit
Tarjoaja ei ole vastuussa mistään mahdollisista seurauksista liittyy rikkomisesta tekijänoikeuden.
I.9. Yhteistyön ja luottamuksen
(A) asiakas sitoutuu, vasta vuoden päätyttyä sopimusta, ei palkata passiivisesti tai aktiivisesti yksittäisen jäsenen Yhtiössä työskentelee, on se koko tai osa-aikaisesti, kun työntekijä tai palveluntarjoaja, ilman etukäteistä kirjallista suostumusta Provider.
(b) Palveluntarjoaja suhtautuu myönteisesti välitystoimien, kuten toimistojen tai konsulttiyritysten, tekemiin tiedusteluihin ja ehdotuksiin muiden yritysten puolesta, jotka ovat uusia mahdollisuuksia, jotka eivät ole vielä yhteydessä Palveluntarjoajaan. Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoaja kunnioittaa tarjottujen kontaktien ja ideoiden arvoa ja pyrkii kunnioittamaan välituotteen roolia, mukaan lukien - jos sitä pyydetään - heidän halunsa saada tietoa kontakteista kyseisen asiakkaan kanssa.
I.10. Yksityisyyden suoja
() Provider suojaa henkilökohtaisia ​​tai Asiakkaan sille toimittamiin tietoihin. Palveluntarjoaja on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttä ja ei myy, vaihda tai vuokraa henkilökohtaisia ​​tietoja kolmansille osapuolille, ellei erikseen mainittu.
(B) palvelun tarjoaja sitoutuu säilyttämään luottamuksellista asioidessaan liittyvät kohteena suorituskykyä.
I.11. Hinta

Kaikki hinnat hinnaston palvelut ovat ilman arvonlisäveroa. Lisätään arvonlisävero mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan alv-sääntöjä.
I.12. Maksuehdot
() Provider on oikeus laatia lasku heti työ on valmis mukaisesti Order tai heti kun Asiakkaan tulee Mainostajan tai sponsori.
(B) hinta Job maksetaan perusteella laskussa Provider, joiden erääntymisaikaa tarkennetaan tässä laskussa.
(C) Asiakkaan on maksettava Job kerralla määräajan kuluessa alla, lasketaan laskun päiväyksestä palveluntarjoajan kuningaskunnassa pankkitilille, ellei toisin mainita Order. Jos maksu olosuhteet Tilaa ristiriidassa näiden Ehtojen, entinen olisi sovellettava.
(D) Asiakas Maksu 30 kalenteripäivän kuluttua lasku on lähetetty ellei toisin sopimuksessa.
I.13. Maksuviivästykset
Jos asiakas ei maksa ajoissa jälkeen muistutus, tarjoaja pidättää oikeuden (i) vastaa edun 5 prosenttia kuukaudessa sovelletaan laskun summaan ilman arvonlisäveroa alkuperäisestä eräpäivästä, (ii) poistaa mainoksiin tai viittauksia Client Site, (iii) ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin.
I.14. Viallinen Job
() Valmistunut työ katsotaan virhe, jos se ei ole suoritettu mukaisesti Order.
(B) Kaikissa muissa tapauksissa, Job katsotaan ole tehty oikein.
I.15. Valitukset
() Mahdolliset valitukset tehdään kirjallisesti. Valitus on perusteltava valituksen, ja kuvaavat luonne vikoja.
(B) jos palveluntarjoaja tunnistaa Asiakkaan valituksen perusteltuna, se on annettava tarkistamista Job omalla kustannuksellaan.
I.16. Valitusaika
() Mitään vaatimuksia, jotka johtuvat virhevastuun lakkaa olemasta voimassa, jos ne tehdään liian myöhään.
(B) Asiakas on velvollinen tiedosto kaikki väitteet perustuvat vioista Job ilman aiheetonta viivytystä heti kun löytää tällaisia ​​vikoja.
I.17. Peruuttaa sopimus
() Kumpikin sopimuspuoli on oikeus irtisanoa sopimus, jos tultuaan osaksi sopimusta, ylitsepääsemätön esteitä syntyy sen osa, joka estää sitä täyttämästä velvoitteitaan.
(B) sopimuspuolen vetäytymistä sopimuksesta on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle tästä kirjallisesti.
(C) tarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaalle vahingoista aiheutuneet täyttämättä jättämisen päätökseen sopimus, jos se on arvaamaton ja väistämätön tapahtumien esiintyminen jotka urakoitsija ei ole voinut estää (ks I.20 alla).

I.18. Sovellettava laki ja tuomiovalta
() Nämä ehdot sovelletaan ja tulkitaan lakien mukaisesti Englannin ja Walesin joka on yksinomainen toimivalta erimielisyydet.
(B) Jos vaikea toteuttaa tai tulkita näissä ehdoissa, se toimitetaan välimiesmenettelyyn yksi tuomari nimeämä yhteisellä sopimuksella sopimuspuolten kuukauden kuluessa toisen osapuolen sitä pyytäville. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteisestä sovittelija kuluessa kuukaudella, jokainen nimeää yhden välimiehen, ja molemmat arbiters nimeää kolmas. Osapuolet sitoo havainnot tuomari (t).
(C) menettelyn kieli on Englanti ja oikeudelliset periaatteet on kuin Englanti oikeuden ja oikeuskäytännön.

I.19. Ositettavuus / Survival / Vanhentumissääntö
(A) Jos jokin tämän sopimuksen hallussa tuomioistuimen toimivalta laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, jäljellä olevat määräykset ovat täysin voimassa.
(B) Kaikki kanteen Asiakkaan suhteessa näihin ohjeisiin on jätettävä toimivaltaisessa tuomioistuimessa vuoden kuluessa kanteen peruste on syntynyt, tai tällainen syy on estetty, pätemätön ja mitätön.

I.20. Ylivoimainen este
Tarjoaja, sen tytäryhtiöiden ja sen sisällöntuottajat eivät ole vastuussa tai katsotaan laiminlyöneen mistään viivästyminen tai epäonnistuminen suorituskyvyn tai keskeyttäminen toimituksen pitoisuus on suoraan tai välillisesti mistä tahansa syystä tai ulkopuolisista olosuhteista tai heidän kohtuudella vaikuttaa, mukaan lukien muun muassa epäonnistumiseen sähköisten tai mekaanisten laitteiden tai tietoliikenneyhteyksiä, puhelin tai muita ongelmia, tietokonevirukset, luvaton käyttö, varkaus, käyttäjän virheet, vaikeat sääolosuhteet, maanjäristykset tai luonnonkatastrofit, lakot tai muu työ ongelmia, sodat, tai valtion rajoitukset .

I.21. Muutokset näiden ehtojen
Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tai muuttaa näitä ehtoja tai määrätä uusia ehtoja sopivana. Kummankin sopimuspuolen katsotaan hyväksyneen kaikki uudet muutokset 24 tunnin kuluttua niiden voimaantulosta sivustolla. Ottaa yhteyttä [sähköposti suojattu] lisätietoja.

II.1. Due Dilligance

Koska nousu fake uutiset ja ihmiset käyttävät väärän henkilöllisyyden kirjoittamaan valheellisia tarinoita olemme joutuneet ottamaan käyttöön ”due diligence” check vahvistamaan, että asiakkaamme ja avustajat ovat aitoja.

Uusien avustajien validoimiseksi vaadimme heitä lähettämään EU Reporterille sähköpostitse skannauksen passistaan ​​tai kansallisesta henkilöllisyystodistuksestaan, joka lisätään aitojen avustajien tietokantaan.

II. MAINONTA
II.1. JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

Seuraavat ehdot koskevat niitä käyttävät asiakkaat tarjoajan mainospalvelut Sivuston, sen kumppani sivustoja ja uutiskirjeet julkaiseman Provider ("Mainostajat").

II.2. Mainonta Palvelut
Job on tarjota mainospalvelut (mainonta) määritelty mainostajan Tilaus ja mediasuunnitelman sovittuihin päivämäärät ja toimitetaan sovitulla tavalla.

II.3. Organisaatio Mainonta
() Mainonta järjestetään määrä viikon alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina samalla viikolla, ellei toisin ole sovittu sopimuspuolten.
(B) jälkeen alkuperäistä sopimusta, Provider ensin lähettää ehdotuksen mediasuunnitelman mainita ajan ja paikan mainosmateriaalia Sivustolla ja sen uutiskirjeitä. Tarjoaja myös liittää ehdotus Tilaa perustuu alkuperäiseen sopimukseen.
(C) toimittaa tilauksen Provider, Mainostajan sitoutuu hyväksymään mediasuunnitelman ja valmistunut työ ja maksaa lopullista hintaa Job.

II.4. Mainonta Yksinoikeus
Ellei nimenomaisesti Tilauksessa, mainostajan Mainonta Sivuston tai sen osia tai sen uutiskirjeet ei ole yksinomainen, eli Mainostajan on sama mainonta asemassa muiden Advertiser (s).

II.5. Luominen mainosmateriaalin
() Jälkeen toimeksiannon vastaanottaessaan, mainosmateriaali luodaan mukaan Mainonta Tekniset joko Mainostaja tai Provider.
(B) Mainostaja voi tarjota tarjoaja omalla Mainosmateriaali: (i) Mainosmateriaali Asiakkaan esittämistä on oltava sopusoinnussa EU: n Raportoijan Mainonta tiedot; (Ii) Mainostaja toimittaa Mainosmateriaali vähintään 5 arkipäivää ennen kampanjan alkua.
(C) Jos mainostaja pyyntöjä niin, tarjoaja suunnittelee mainosmateriaalin Mainostaja: (i) Tarjoajan pyytää visuaalinen ja teksti materiaalia Mainostajan jota käytetään inspiraation luoda Mainosmateriaali; (Ii) kun Mainosmateriaali luodaan tarjoaja, se lähettää sen Mainostajan hyväksyttäväksi, joissa raja on kolme luonnosta lukien lopullinen versio julkaistaan. Lisäksi luonnokset voivat olla maksullisia. Mikä tahansa Mainosmateriaali luoma Provider jäävät sen omaa omaisuutta eikä niitä saa käyttää uudelleen ilman kirjallista lupaa.
II.6. Vastuu Mainosmateriaali
(a) Molemmissa tapauksissa mainostaja ottaa täyden vastuun mainosmateriaalin viesteistä ja sisällöstä. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla julkaisematta osaa tai koko Mainosmateriaalia ilman minkäänlaista korvausta, vaikka sen yhteyshenkilö olisi alun perin myöntänyt Mainosmateriaalin, jos se pitää sitä aggressiivisena, sopimattomana, liian "räikeänä" tai jostain muusta syystä.
(B) tarjoaja ei hyväksy mainoksia, jotka laajentavat ulkopuolella nimetty mainostilan, ilman kirjallista sopimusta.
II.7. Yhteyshenkilö
Lähetä ja [sähköposti suojattu] jos haluat saada lisätietoja Palveluntarjoajan palveluista mainostajille.

III. SPONSOROINTI

III.1. Johdantosäännökset
() SEURAAVAT EHDOT Asiakkaat, joiden sponsorointi, yrityksen maine tai viestintä kumppanuussopimuksen ("Sponsori").
(B) Sponsorointi on julkisen tuen muoto on Sponsor tarjoajalle. Tarjoaja pyrkii auttamaan tehokkuutta ja avoimuutta EU: n yhteisön kautta tietojen antaminen EU-asioista, pääasiassa verkossa.
(C) Sponsorointi on tuki: (i) joko koko alustan tai (ii) enemmän tietoon keskustelua tietyn jakson tai alaluokan.
(D) pidättää itsellään oikeuden luoda muunlaisia ​​sponsoroinnilla, mukaan lukien esimerkiksi maan sponsorointi, tai sisältöä tiedotusvälineiden ja tapahtuma kumppanuuksia.
(E) Sponsorointi on yhden vuoden, yhden kieliversion (Englanti, ellei toisin mainita). Sponsorointi uusitaan automaattisesti mukaan näitä käyttöehtoja (ks alaluokka I.5 yllä).
III.2. Ei-vaikutus Sponsor
() Provider on neutraali median alustan kaikille EU: n toimijoille, eikä mikään lobbaus palveluja. Koska UK Limited Company, tarjoajaan sovelletaan vaatimusten ja julkaisemiseen sen tilit.
(B) Sponsorit käyttää ole välitöntä vaikutusta toimituksellisen sisällön eivätkä ne tarkoitettu tukemaan tätä sisältöä.
IV.3. Tarjotut Sponsorit
() Tarjoaa tarvittaessa näkyvyyden nimi ja / tai logo sponsorin. Tämä sisältää läsnäolo sivuston, joka on yleisön ilmaiseksi, ja painetut julkaisut, sekä mainitsee lehdistötilaisuuksissa, jos sellaisia ​​järjestetään. Jos se niin haluavat ja todeta se kohtuullisessa ajassa, toimeksiantaja voi kieltäytyä läsnäolo sen logo tahansa näistä median.
(B) työ on palvelujen tilaajan määrittämiin vuonna "Order" ja voivat sisältää: I. Näkyvyys ja kohta keskittyä - järjestäytynyt mukaan seuraavan taulukon

Laji Sponsor Näkyvyys ja yhdistys kohtiin
EU REPORTER.CO Sivuston Kaikki osat kotisivuilta
EU REPORTER.CO Web-sivu Yksi erityinen jakso verkkosivu
EU REPORTER koko lehti Magazine font sivu
EU REPORTER Magazine sivu Liittyy yhden sivun painetun ja sähköisen lehden
EU REPORTER.TV LIVE Live-TV-kanava
EU REPORTER.TV Katso uudelleen Web TV Video on demand
EU: N REPORTER iPhone- ja iPad-sovellukset Live-TV-kanava Web TV Video on demand

(C) Logo näkyvyys ja nimi mainitaan -
Sponsorit nauttia korkea pysyvä tunnus näkyvyyttä ja nimi mainitaan.
Näkyvyys Web-sivusto on järjestetty Sponsorin logo ja linkki Sponsorin yhtiön verkkosivuilla.
Näkyvyys Magazine tarjoaa logo Sponsor ja painettu linkki Sponsorin yhtiön verkkosivuilla.
Näkyvyys Live netti-tv on kautta Sponsorin logo.
Näkyvyys Web TV Video On Demand on kautta Sponsorin logo.
Näkyvyys iPhone ja iPad Apps on kautta Sponsorin logo ja linkki Sponsorin yhtiön verkkosivuilla.
(D) mainonta (ehdot II jakso edellä. Mainonta koskee).
(e) Verkostoituminen ja tapahtumayhdistys - Sponsoreita voidaan kutsua Palveluntarjoajan järjestämiin julkisiin tapahtumiin, mukaan lukien työpajat, (ii) konferenssit. Sponsorit voivat liittyä näihin tapahtumiin lisämaksusta. Tällöin heillä on logonäkyvyys kutsuissa ja ohjelmissa, heidät mainitaan julkisesti tapahtuman aikana, ja heillä voi olla puheaika ja panos ohjelman ja osallistujien luetteloon. Sponsorit voivat myös ehdottaa aiheita työpajoille, joihin he sitten yhdistetään, jos ehdotettu työpaja järjestetään.
IV.4. Modulaarisuus Palvelut
Palvelut sponsoripaketti ovat modulaarisia, mahdollistaa sponsoreita helposti korvata yksi palvelu toisella, kun sopimus kanssa Provider.
IV. 5. Ilmoitus tapauksessa muutoksia
Provider sitoutuu tekemään parhaansa saavuttaa valotuksen sponsoreita samanlainen kuin ilmoitettu tilauslomakkeella tai kirjeenvaihtoa ennen sponsoroivan alkaa. Se varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä tarvittaessa ja ilmoittaa sponsorit merkittävistä muutoksista.
IV.6. Yhteyshenkilö
Lähetä ja [sähköposti suojattu] jos haluat saada lisätietoja Palveluntarjoajan palveluista sponsoreille.
Osoite palautteesi:

EU reportteri,
[sähköposti suojattu]