Liity verkostomme!

Digitaalipalvelulaki

Komissio ryhtyy toimenpiteisiin Metaa vastaan ​​mahdollisten digitaalipalvelulain rikkomusten vuoksi

SHARE:

Julkaistu

on

Euroopan komissio on käynnistänyt muodollisen menettelyn arvioidakseen, onko Facebookin ja Instagramin tarjoaja Meta rikkonut Digital Services Act (DSA). Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että "tämä komissio on luonut keinot suojella Euroopan kansalaisia ​​kolmansien maiden kohdistetulta disinformaatiolta ja manipuloinnilta. Jos epäilemme sääntöjen rikkomista, toimimme. Tämä on totta kaikkina aikoina, mutta erityisesti demokraattisten vaalien aikoina. Suurten digitaalisten alustojen on täytettävä velvoitteensa sijoittaa riittävästi resursseja tähän, ja tämänpäiväinen päätös osoittaa, että suhtaudumme vakavasti vaatimusten noudattamiseen.

Epäillyt loukkaukset kattavat Metan politiikat ja käytännöt, jotka liittyvät harhaanjohtavaan mainontaan ja poliittiseen sisältöön sen palveluissa. Ne koskevat myös tehokkaan kolmannen osapuolen reaaliaikaisen kansalaisdiskurssi- ja vaalienseurantatyökalun puuttumista ennen Euroopan parlamentin vaaleja, koska Meta ei hyväksy reaaliaikaista julkista näkemystyökaluaan CrowdTanglea ilman asianmukaista korvaus.

Lisäksi komissio epäilee, että palveluiden laittoman sisällön ilmoittamismekanismi (”Notice-and-Action”) sekä käyttäjien oikeussuojakeinot ja sisäiset valitusmekanismit eivät ole digitaalipalvelulain vaatimusten mukaisia. puutteet Metan tarjoamisessa tutkijoille julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Menettelyn aloittaminen perustuu Metan syyskuussa 2023 lähettämän riskinarviointiraportin alustavaan analyysiin, Metan vastauksiin komission virallisiin tietopyyntöihin (on laitonta sisältöä ja disinformaatiota, tietojen käyttötilaus ei-mainoksia koskevaan käytäntöön ja generatiivinen tekoäly), julkisesti saatavilla olevat raportit ja komission oma analyysi.

"Jos emme voi olla varmoja, että voimme luottaa verkossa näkemäänsä sisältöön, on olemassa vaara, että emme usko ollenkaan", sanoi digitaaliajasta vastaava komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager. "Petollinen mainonta on riski verkkokeskustelullemme ja viime kädessä oikeuksillemme sekä kuluttajina että kansalaisina. Epäilemme, että Metan moderointi on riittämätöntä, että siltä puuttuu mainosten läpinäkyvyys ja sisällönvalvontamenettelyt. Joten tänään olemme aloittaneet menettelyn Metaa vastaan ​​arvioidaksemme sen noudattamista digitaalisia palveluja koskevaa lakia.

Nykyinen menettely keskittyy seuraaviin alueisiin:

  • Harhaanjohtavia mainoksia ja disinformaatiota. Komissio epäilee, että Meta ei noudata DSA-velvoitteita, jotka liittyvät harhaanjohtavien mainosten levittämiseen, disinformaatiokampanjoihin ja koordinoituun epäaitoon käyttäytymiseen EU:ssa. Tällaisen sisällön lisääntyminen voi muodostaa riskin kansalaiskeskustelulle, vaaliprosesseille ja perusoikeuksille sekä kuluttajansuojalle.
  • Poliittisen sisällön näkyvyys. Komissio epäilee, että Metan politiikka, joka liittyy "poliittisen sisällön lähestymistapaan", joka alentaa poliittista sisältöä Instagramin ja Facebookin suositusjärjestelmissä, mukaan lukien niiden syötteet, ei ole DSA-velvoitteiden mukainen. Selvitys keskittyy tämän politiikan yhteensopivuuteen avoimuus- ja käyttäjien muutoksenhakuvelvoitteiden kanssa sekä vaatimuksiin kansalaiskeskusteluun ja vaaliprosesseihin kohdistuvien riskien arvioimiseksi ja lieventämiseksi.
  • Tehokas kolmannen osapuolen reaaliaikainen kansalaiskeskustelu- ja vaalienseurantatyökalu ei ole saatavilla ennen tulevia Euroopan parlamentin vaaleja ja muita vaaleja eri jäsenvaltioissa. Meta on luopumassa julkisesta CrowdTangle-työkalusta, joka mahdollistaa tutkijoiden, toimittajien ja kansalaisyhteiskunnan reaaliaikaisen vaalitarkkailun, myös live-visuaalisten kojetaulujen kautta, ilman asianmukaista korvaamista. Kuten komission äskettäin kuitenkin käy ilmi Ohjeet Very Large Online Platformien tarjoajille vaaliprosessien järjestelmäriskeistäVaalien aikana tällaisten työkalujen saatavuutta pitäisi sen sijaan laajentaa. Tästä syystä komissio epäilee, että ottaen huomioon Metan lopettamisen ja CrowdTanglen suunniteltu lopettaminen, Meta ei ole ahkerasti arvioinut ja riittävästi lieventänyt riskejä, jotka liittyvät Facebookin ja Instagramin vaikutuksiin kansalaiskeskusteluun ja vaaliprosesseihin sekä muihin systeemisiin riskeihin. Ottaen huomioon Metan alustojen kattavuuden EU:ssa (jolla on kuukausittain yli 250 miljoonaa aktiivista käyttäjää) ja 6.–9. kesäkuuta 2024 pidettävien eurovaalien ja useiden muiden eri jäsenmaissa järjestettävien vaalien jälkeen. Valtioiden mukaan tällainen aleneminen voi aiheuttaa vahinkoa kansalaiskeskusteluille ja vaaliprosesseille, jotka liittyvät väärien ja disinformaation seurantamahdollisuuksiin, äänestäjien häirinnän ja tukahduttamisen tunnistamiseen sekä faktantarkistajille, toimittajille ja muille asiaankuuluville vaalitoimijoille tarjottavaan yleiseen reaaliaikaiseen avoimuuteen. sidosryhmiä. Komissio varaa arvionsa vahingon luonteesta ja välittömästä ja odottaa, että Meta tekee yhteistyötä komission kanssa toimittamalla viipymättä tarvittavat tiedot tällaisen arvioinnin suorittamiseksi. Komissio odottaa myös, että Meta ryhtyy nopeasti kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen palvelunsa tehokkaan reaaliaikaisen julkisen valvonnan tarjoamalla tutkijoille, toimittajille ja vaalivirkailijoille riittävän pääsyn palveluissaan isännöidyn sisällön reaaliaikaisiin seurantatyökaluihin. Metaa pyydetään myös tietopyynnöllä ilmoittamaan 5 arkipäivän kuluessa, mitkä korjaavat toimenpiteet on toteutettu asian johdosta. Komissio on varannut itselleen oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin, jos nämä toimet katsotaan riittämättömiksi. 
  • Laittoman sisällön ilmoittamismekanismi. Komissio epäilee, että Metan ilmoitus- ja toimintamekanismi, jonka avulla käyttäjät voivat ilmoittaa laittomasta sisällöstä sen palveluissa, ei ole DSA-velvoitteiden mukainen. Tähän sisältyy epäilys siitä, että vaatimukset, joiden mukaan tämän mekanismin on oltava helposti saavutettavissa ja käyttäjäystävällinen, eivät täyty. Samaan aikaan komissio epäilee, että Meta ei ole ottanut käyttöön tehokasta sisäistä valitustenkäsittelyjärjestelmää, jolla valituksia tehdään sisällönvalvontapäätöksistä.

Jos nämä puutteet todistetaan, ne rikkovat 14 artiklan 1 kohtaa, 16 artiklan 1 kohtaa, 16 artiklan 5 kohtaa, 16 artiklan 6 kohtaa, 17 artiklan 1 kohtaa, 20 artiklan 1 kohtaa, 20 artiklan 3 kohtaa, 24 artiklan 5 kohtaa, DSA:n 25(1), 34(1), 34(2), 35(1) ja 40(12). Komissio suorittaa nyt perusteellisen tutkimuksen ensisijaisesti. Muodollisen menettelyn aloittaminen ei vaikuta sen lopputulokseen.

Menettelyn aloittaminen ei rajoita muita menettelyjä, jotka komissio voi päättää aloittaa mistään muusta toiminnasta, joka voi muodostaa DSA:n mukaisen rikkomuksen.

Mainos

"Mielipiteiden ja tiedon nopea ja laaja levittäminen sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa ja Facebookissa, tarjoaa suuria mahdollisuuksia", sanoi sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton. "Mutta verkkoalustat ovat myös haavoittuvia disinformaation leviämiselle ja ulkomaisille sekaannuksille, erityisesti vaalien alla. Aloitamme muodollisen rikkomusmenettelyn Metaa vastaan, koska epäilemme sen rikkoneen DSA-velvoitteitaan harhaanjohtavan mainonnan ja poliittisen sisällön osalta, ja koska se ei ole tarjoanut tutkijoille, toimittajille ja vaalien sidosryhmille reaaliaikaisia ​​seurantatyökaluja ja tehokkaita mekanismeja laittoman sisällön ilmoittamiseksi. ”.

Menettelyn muodollisen aloittamisen jälkeen komissio jatkaa todisteiden keräämistä esimerkiksi lähettämällä lisätietopyyntöjä, suorittamalla haastatteluja tai tarkastuksia.

Muodollisen menettelyn aloittaminen antaa komissiolle valtuudet ryhtyä lisätoimiin, kuten väliaikaisiin toimenpiteisiin ja noudattamatta jättämispäätöksiin. Komissiolla on myös valtuudet hyväksyä Metan tekemät sitoumukset menettelyssä esiin tulleiden ongelmien korjaamiseksi. DSA ei aseta laillista määräaikaa muodollisen menettelyn päättämiselle. Perusteellisen tutkimuksen kesto riippuu useista tekijöistä, kuten tapauksen monimutkaisuudesta, siitä, missä määrin kyseinen yritys tekee yhteistyötä komission kanssa ja puolustautumisoikeuksien käyttämisestä.

Facebook ja Instagram olivat nimetty Very Large Online Platformsiksi (VLOP:t) 25 EU:n digitaalipalvelulain mukaisesti, sillä molemmilla on yli 2023 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää EU:ssa. VLOP:ina Facebookin ja Instagramin oli neljä kuukautta nimeämisestä eli elokuun 45 lopussa alettava noudattaa joukko DSA:ssa asetettuja velvoitteita.

17. helmikuuta lähtien digipalvelulaki sovelletaan kaikille online-välittäjille EU:ssa.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa