Liity verkostomme!

Media

Kuinka EU:n lainsäädäntö voi taata oikeudenmukaisen kaupan tekijöillemme ja esittäjillemme audiovisuaalialalla?

SHARE:

Julkaistu

on

Hollywoodia vuoden 2023 puolivälistä lähtien kokeneiden käsikirjoittajien ja esiintyjien lakkojen jälkeen tässä uudessa raportissa tarkastellaan erilaisia ​​Euroopan lakeja, joiden tavoitteena on varmistaa luoville voimillemme oikeudenmukainen korvaus. Miten kukin maa soveltaa niitä?
Tämä uusi raportti -Kohtuullinen korvaus audiovisuaalisille tekijöille ja esiintyjille lisenssisopimuksissa - European Audiovisual Observatory tutkii, miten EU:n tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (CDSM-direktiivi) annetulla direktiivillä 2019/790 (CDSM-direktiivi) pyritään vahvistamaan tekijöiden ja esittäjien asemaa lisensoidessaan yksinoikeuksiaan teostensa tai esitystensä käyttöön. . Raportissa tarkastellaan jäsenvaltioiden lähestymistapoja näihin haasteisiin vastaamiseksi pannessaan täytäntöön tätä direktiiviä, joka hyväksyttiin vuonna 2019 ja joka oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 2021. 

Luku yksi tarjoaa jäsennellyn yleiskatsauksen audiovisuaalisen teoksen luomiseen liittyvästä arvoketjusta, tuotannon eri vaiheista ja niihin liittyvistä lisensoitavista oikeuksista keskittyen erityisesti uusiin verkkojakelumalleja. Siirryttäessä tarkastelemaan audiovisuaalisten tekijöiden ja esittäjien taloudellisia oikeuksia, tekijät tarkastelevat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien luonnetta ja tarkastelevat erityisesti mahdollista oikeuksien siirtymistä tuottajalle. Tämän luvun lopussa tarkastellaan erityyppisiä sopimuksia ja niihin liittyviä palkkioita, jotka ovat yleisiä nykypäivän eurooppalaisella audiovisuaalialalla.

Toinen luku lähentää EU:n oikeudenmukaista korvausta koskevaa lainsäädäntökehystä. Kirjoittajat korostavat, että hyvin toimivat tekijänoikeusmarkkinat tarvitsevat kaksi suurta poliittista tavoitetta: Sopimussuhteiden läpinäkyvyyden puutteen parantaminen ja eri sopimuskumppaneiden neuvotteluvoiman välisen tasapainon palauttaminen. Tässä luvussa käsitellään sitten CDSM-direktiivin IV osaston 3 lukua ja sen sisältämiä erilaisia ​​säännöksiä, jotka koskevat oikeudenmukaista korvausta ja avoimuutta käyttösopimuksissa sekä sitä, kuinka varmistetaan tekijänoikeusmarkkinat hyvin.
Kolmas luku lähentää edelleen CDSM-direktiivin 3 luvun IV osaston täytäntöönpanoa, joka koskee oikeuksien siirtoa tuottajalle, sitä, miten tekijöille ja esittäjille varmistetaan asianmukainen ja oikeasuhteinen korvaus teostensa ja esitystensä hyödyntämisestä sekä avoimuusvelvoitteita. . Kirjoittajat vertailevat ja vertailevat erilaisia ​​lähestymistapoja seitsemässä EU-maassa - Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Unkarissa, Alankomaissa, Sloveniassa ja Espanjassa. A vuonna voimassa olevan sääntelykehyksen yksityiskohtainen analyysi jokainen näistä jäsenvaltioista on tämän julkaisun liitteessä (https://go.coe.int/26aV9). Luku neljä analysoi työehtosopimusneuvottelujen roolia sopimusjärjestelyjen suuremman avoimuuden ja audiovisuaalialan tekijöiden oikeudenmukaisen korvauksen varmistamisessa. Se antaa yleiskatsauksen kansallisella tasolla tätä tarkoitusta varten suunnitelluista erilaisista mekanismeista. Mietinnössä tarkastellaan erityisesti työehtosopimuksia, joita tarkastellaan tässä Euroopan kilpailulainsäädännön valossa, sekä yhteishallinnointiorganisaatioita, joiden roolia ja toimintaa kuvataan. Kirjoittajat tarkastelevat käytännön esimerkkejä työehtosopimuksista ja niiden soveltamisesta Saksassa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Yhdysvalloissa. 

Viides luku opastaa lukijaa EU:n viimeaikaisen oikeuskäytännön läpi tällä alalla. Vaikka CDSM-direktiivin myöhäinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä monissa jäsenvaltioissa ei vielä mahdollista runsasta oikeuskäytäntöä, kansalliset ja kansainväliset tuomioistuimet ovat jo pitkään tarkastelleet joitakin asianmukaiseen ja oikeasuhteiseen palkitsemiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä, joita tarkastellaan tässä. Kirjoittajat päättävät korostamalla "kuinka keskeinen kysymys tekijöiden oikeudenmukaisesta palkitsemisesta on maailmanlaajuisesti, erityisesti suoratoistoalustojen yhteydessä, jotta voidaan tukea elokuva- ja audiovisuaalialan elinvoimaisuutta ja kestävyyttä". Uusi ilmainen raportti, joka on pakollinen lukeminen, jotta ymmärrät, kuinka EU:n lainsäädännöllä pyritään takaamaan oikeudenmukainen korvaus nykypäivän Euroopan audiovisuaalialalla työskenteleville audiovisuaalisille tekijöille ja esittäjille.
Tutustu muihin Euroopan medialakia koskeviin raportteihimme
­
Tutustu kirjoittajiimme 
Sophie Valais Euroopan audiovisuaalisen observatorion oikeudellisen tiedon osaston apulaisjohtajana Sophie Valais osallistuu säännöllisesti observatorion juridisiin julkaisuihin, johtaa EU-rahoitteisia hankkeita osastolla ja osallistuu observatorion tapahtumien ja konferenssien järjestämiseen. LinkedIn-profiili
Justine Radel-CormannJustine Radel liittyi Observatorion oikeudellisten tietojen osastolle helmikuussa 2022 lakianalyytikkona: hän osallistuu observatorion oikeudellisiin julkaisuihin. Hän koordinoi EU-rahoitteisia hankkeita ja tekee yhteistyötä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa DLI:n kartoitusten toteuttamiseksi AVMS-direktiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista. LinkedIn-profiili
Amélie LacourtAmélie Lacourt liittyi Observatorion oikeudellisten tietojen osastolle tammikuussa 2022. Hän vastaa IRIS-uutiskirjeestä, mukaan lukien numeroiden toimittamisesta ja julkaisemisesta. Hän myös pitää yhteyttä ja johtaa kirjeenvaihtajaverkostoa. Lisäksi Amélie osallistuu myös lakiosaston toteuttamiin juridisiin julkaisuihin, konferensseihin ja EU-rahoitteisiin projekteihin.LinkedIn-profiili
Keitä me olemme? Olemme osa Euroopan neuvostoa Strasbourgissa. European Audiovisual Observatory tarjoaa tietoja ja analyyseja elokuva-, televisio- ja VOD-teollisuudesta Euroopassa taloudellisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta. 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa