Liity verkostomme!

EU

Mepit huolissaan demokratiasta ja perusoikeuksista Turkissa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

turkey.flagTurkin on asetettava uudistusprosessinsa sisäpoliittisten valintojen keskipisteeseen ja sitouduttava "yksiselitteisesti" demokraattisiin sääntöihin ja periaatteisiin, jotka ovat EU: n ytimessä, sanotaan Euroopan parlamentin jäsenten päätöslauselmassa Turkin uudistusten edistymisestä vuonna 2014. He vaativat Turkin on kunnioitettava tiedotusvälineiden vapautta, ilmaisunvapautta ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja pidettävä myönteisenä äskettäisiä parlamenttivaaleja.

Euroopan komission tulisi tarkastella EU: n liittymisneuvottelujen kulkua Turkin kanssa ja pohtia, miten EU: n ja Turkin suhteita voitaisiin parantaa ja tehostaa, parlamentin jäsenet sanovat. He myös pyytävät komissiota tukemaan Turkin hallituksen pyrkimyksiä saada rauhanprosessi kurdien kanssa päätökseen sosioekonomisilla ja koulutusohjelmilla Turkin kaakkoisosassa.

"Turkkilaiset äänestäjät ovat ilmoittaneet haluavansa muutosta. Meidän ei pitäisi reagoida oven sulkemiseen", sanoi esittelijä Kati Piri (S&D, NL). "Tässä mietinnössä vaaditaan myös selkeästi enemmän eikä vähemmän sitoutumista Turkkiin kaikilla tasoilla", hän lisäsi, kun hänen raporttinsa hyväksyttiin äänin 432 puolesta, 94 vastaan ​​ja 127 tyhjää.

Mainos

Parlamentin mukaan vaalit osoittivat "Turkin demokratian sietokykyä ja sen kansalaisten demokraattista henkeä" ja pitää tervetulleena "Turkin nykyhistorian kattavinta ja edustavinta parlamenttia, joka heijastaa maan monimuotoisuutta". Se kehottaa kaikkia poliittisia puolueita pyrkimään perustamiseen vakaan ja osallistavan hallituksen, jonka pitäisi elvyttää Turkin demokratisointiprosessia ja uudistusvuoropuhelua EU: n kanssa.

Kunnioittaa lehdistön ja Internetin vapautta; torjua korruptiota

Parlamentin jäsenet ovat huolissaan oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, puolueettomuudesta ja tehokkuudesta sekä vallanjaosta Turkissa. Turkin hallituksen on myös taattava tiedotusvälineiden vapaus "etusijalla", he väittävät, että sen toiminta lehdistönvapauden ja mielipiteen moninaisuuden torjumiseksi on ristiriidassa EU: n perusoikeuksien kanssa ja "ristiriidassa neuvotteluprosessin hengen kanssa".

Mainos

Parlamentti tuomitsee Turkin hallituksen yritykset kieltää pääsyn sosiaaliseen mediaan ja verkkosivustoihin, toimittajien pelottelun ja muut heille kohdistetut paineet. Se kehottaa jälleen neuvostoa aloittamaan neuvottelut oikeudenmukaisuudesta ja perusoikeuksista tehokkaiden uudistusten edistämiseksi. Se korostaa, että Turkin on osoitettava enemmän poliittista tahtoaan luoda asianmukainen oikeudellinen kehys korruption torjuntaa varten.

Vahvistaa ulkopolitiikkayhteistyötä ja henkilökohtaisia ​​kontakteja

EU: n ja Turkin ulkopolitiikkayhteistyötä ja terrorismin vastaista vuoropuhelua on tehostettava, ja Turkin on käytettävä kaikkia voimavarojaan terroristiryhmien, kuten ns. Irakin islamilaisen valtion ja Levantin (ISIL), torjumiseksi, sanovat parlamentin jäsenet. He korostavat myös, että ihmisten välisten suhteiden lisäämiseksi on tehtävä enemmän, etenkin viisumien vapauttamisen avulla.

Kypros

Parlamentin jäsenet kehottavat molempien yhteisöjen johtajia jatkamaan YK: n pääsihteerin alaisuudessa käytäviä neuvotteluja Kyproksen yhdistämisestä. Turkin on aloitettava joukkojensa vetäminen ja Famagustan alueen siirtäminen YK: lle, kun taas Kyproksen tasavallan olisi avattava Famagustan satama EU: n tullivalvonnassa ja annettava Kyproksen turkkilaisille mahdollisuus käydä kauppaa EU: n kanssa heidän sanomallaan laillisella tavalla. Euroopan parlamentin jäsenet lisäävät, että Turkin pitäisi "pidättäytyä Turkin kansalaisten asettamisesta edelleen Kyproksen miehitetyille alueille".

Lisätietoja

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa