Liity verkostomme!

koronavirusantigeenin

Koronavirus: komissio ehdottaa turvallisen matkustamisen koordinoinnin vahvistamista EU:ssa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on ehdottanut EU:n turvallisen ja vapaan liikkuvuuden koordinointia koskevien sääntöjen päivittämistä, jotka otettiin käyttöön vastauksena COVID-19-pandemiaan.

Kesästä lähtien rokotteiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi, ja EU:n digitaalinen COVID-sertifikaatti on otettu käyttöön onnistuneesti, ja tähän mennessä on myönnetty yli 650 miljoonaa sertifikaattia. Samaan aikaan epidemiologinen tilanne EU:ssa kehittyy edelleen, kun jotkut jäsenvaltiot toteuttavat kansanterveydellisiä lisätoimenpiteitä, mukaan lukien tehosterokotteiden antaminen. Ottaen huomioon kaikki nämä tekijät komissio ehdottaa, että matkustustoimenpiteissä keskitytään enemmän "henkilökohtaiseen" lähestymistapaan ja rokotustodistusten standardihyväksyntäaikaan, joka on 9 kuukautta perusrokotussarjan jälkeen. 9 kuukauden jaksossa otetaan huomioon viranomaisen ohjeistus Euroopan tautien ehkäisyn ja valvonnan (ECDC) tehosteannosten antamisesta 6 kuukaudesta alkaen, ja siinä säädetään 3 kuukauden lisäajasta sen varmistamiseksi, että kansalliset rokotuskampanjat voivat mukautua ja kansalaiset voivat saada tehosterokotteita.

Komissio ehdottaa myös päivityksiä EU:n liikennevalokarttaan. sekä yksinkertaistettu hätäjarrutusmenettely. 

Komissio ehdottaa tänään myös sääntöjen päivittämistä ulkomaanmatkoja EU:hun [lehdistötiedote saatavilla klo 14:15].

Mainos

Didier Reynders, oikeusasioista vastaava komissaari, sanoi: ”Komissio on pandemian alusta lähtien ollut aktiivisesti etsimässä ratkaisuja ihmisten turvallisen vapaan liikkuvuuden takaamiseksi koordinoidusti. Viimeisimmän kehityksen ja tieteellisen näytön perusteella ehdotamme uutta suositusta, jonka neuvosto hyväksyy. Yhteisen työkalumme, EU:n digitaalisen COVID-sertifikaatin, pohjalta, josta on tullut todellinen standardi, siirrymme "henkilökohtaiseen" lähestymistapaan. Päätavoitteemme on välttää erilaisia ​​toimia koko EU:ssa. Tämä koskee myös kysymystä tehosteista, jotka ovat välttämättömiä viruksen torjunnassa. Muiden toimenpiteiden ohella ehdotamme tänään, että neuvosto sopisi perussarjan jälkeen annettavien rokotustodistusten normaalista voimassaoloajasta. Tästä ehdotuksesta hyväksyminen on ratkaisevan tärkeää tulevien kuukausien ja kansalaisten turvallisen vapaan liikkuvuuden turvaamisen kannalta.

Stella Kyriakides, terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari lisäsi:  "EU:n digitaalinen COVID-sertifikaatti ja koordinoitu lähestymistapamme matkustustoimenpiteisiin ovat edistäneet suuresti turvallista vapaata liikkuvuutta, ja kansanterveyden suojelu on prioriteettimme. Olemme rokottaneet yli 65 prosenttia EU:n koko väestöstä, mutta tämä ei riitä. Vielä on liian monia ihmisiä, joita ei ole suojattu. Jotta kaikki voisivat matkustaa ja elää mahdollisimman turvallisesti, meidän on saavutettava merkittävästi korkeampi rokotusaste – pikaisesti. Meidän on myös vahvistettava immuniteettiamme tehosterokotteilla. Ottaen huomioon ECDC:n ohjeet ja jotta jäsenvaltiot voivat mukauttaa rokotuskampanjoitaan ja jotta kansalaiset voisivat saada tehosterokotteita, ehdotamme rokotustodistusten hyväksymisaikaa. Samalla meidän on edelleen kannustettava voimakkaasti kaikkia jatkamaan kansanterveystoimenpiteiden kunnioittamista. Naamioidemme on pysyttävä päällä."

Keskeiset päivitykset Komission ehdottama yhteinen lähestymistapa EU:n sisäisiin matkustustoimenpiteisiin ovat:

Mainos
  • Keskity "henkilökohtaiseen lähestymistapaan": henkilöön, jolla on voimassa oleva EU:n digitaalinen COVID-sertifikaatti, ei periaatteessa pitäisi kohdistua lisärajoituksia, kuten testejä tai karanteenia, riippumatta hänen lähtöpaikastaan ​​EU:ssa. Henkilöt, joilla ei ole EU:n digitaalista COVID-sertifikaattia, voidaan vaatia suorittamaan testi ennen saapumista tai sen jälkeen.
  • Rokotustodistusten normaali voimassaoloaika: Poikkeavien ja häiritsevien lähestymistapojen välttämiseksi komissio ehdottaa yhdeksän kuukauden normaalia hyväksymisaikaa rokotustodistuksille, jotka on myönnetty perusrokotussarjan valmistumisen jälkeen. 9 kuukauden jaksossa otetaan huomioon viranomaisen ohjeistus Euroopan tautien ehkäisyn ja valvonnan (ECDC) tehosteannosten antamisesta 6 kuukaudesta alkaen, ja siinä säädetään 3 kuukauden lisäajasta sen varmistamiseksi, että kansalliset rokotuskampanjat voivat mukautua ja kansalaiset voivat saada tehosterokotteita. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltioiden ei pitäisi matkustamisen yhteydessä evätä rokotustodistusta, joka on annettu alle 9 kuukautta viimeisen perusrokotusannoksen antamisesta. Jäsenvaltioiden olisi välittömästi ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen rokotusten saatavuus niille väestöryhmille, joiden aiemmin annetut rokotustodistukset lähestyvät yhdeksän kuukauden rajaa.
  • Tehostetut laukaukset: Toistaiseksi ei ole olemassa tutkimuksia, joissa olisi nimenomaisesti käsitelty tehosteiden tehokkuutta COVID-19:n leviämisessä, ja siksi tehosteiden hyväksymisaikaa ei ole mahdollista määrittää. Uusien tietojen perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että tehosterokotusten suoja voi kestää kauemmin kuin perusrokotussarjan. Komissio seuraa tiiviisti uutta tieteellistä näyttöä tästä aiheesta. Tällaisten todisteiden perusteella komissio voi tarvittaessa ehdottaa sopivaa hyväksymisaikaa myös tehosterokotusten jälkeen annetuille rokotustodistuksille.
  • EU:n liikennevalokartta on mukautettu: yhdistämällä uudet tapaukset alueen rokotteiden käyttöön. Kartta olisi pääasiassa tiedotustarkoituksiin, mutta se palvelisi myös toimenpiteiden koordinointia alueilla, joilla viruksen leviäminen on erityisen alhainen ("vihreä") tai erityisen korkea ("tummanpunainen"). Näillä aloilla sovellettaisiin erityissääntöjä "henkilöperusteisesta lähestymistavasta" poiketen. "Vihreiltä" alueilta tuleville matkustajille ei pitäisi soveltaa rajoituksia. Matkustamista "tummanpunaisille" alueille ja sieltä pois tulisi välttää, koska siellä on suuri määrä uusia tartuntoja, ja henkilöitä, joita ei ole rokotettu tai jotka eivät ole toipuneet viruksesta, tulisi vaatia suorittamaan lähtöä edeltävä testi ja karanteeni saapumisen jälkeen (jossa erityissäännöt välttämättömille matkustajille ja alle 12-vuotiaille lapsille).
  • Poikkeukset tietyistä matkustustoimenpiteistä: rajat ylittäville työmatkailijoille, alle 12-vuotiaille lapsille ja välttämättömille matkustajille. Välttämättömien matkustajien luetteloa tulisi supistaa, sillä monet nykyiseen luetteloon kuuluvat matkustajat ovat saaneet mahdollisuuden rokottaa sillä välin.
  • Yksinkertaistettu hätäjarrutusmenettely: hätämenettelyä, jonka tarkoituksena on hidastaa mahdollisten uusien COVID-19-muunnosten leviämistä tai käsitellä erityisen vakavia tilanteita, olisi yksinkertaistettava ja toimivampi. Se sisältäisi jäsenvaltion ilmoituksen komissiolle ja neuvostolle sekä pyöreän pöydän keskustelun neuvoston integroidussa poliittisessa kriisitilanteessa (IPCR).

Jotta koordinoidun lähestymistavan täytäntöönpanolle jää riittävästi aikaa, komissio ehdottaa, että näitä päivityksiä sovelletaan 10. tammikuuta 2022 alkaen.

Tausta

Komissio antoi 3. syyskuuta 2020 ehdotus neuvoston suositukseksi varmistaa, että kaikki jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, jotka rajoittavat vapaata liikkuvuutta koronaviruspandemian vuoksi, koordinoidaan ja niistä tiedotetaan selkeästi EU:n tasolla.

EU:n jäsenvaltiot sitoutuivat 13. lokakuuta 2020 lisäämään koordinaatiota ja parantamaan tiedonvaihtoa hyväksymällä neuvoston suositus.

Neuvosto hyväksyi 1. helmikuuta 2021 a ensimmäinen päivitys neuvoston suositukseen, jossa otettiin käyttöön uusi väri, "tummanpunainen", riskialueiden kartoittamiseksi ja esitettiin tiukempia toimenpiteitä korkean riskin alueilta matkustaville.

Neuvosto muutti 20. toukokuuta 2021 neuvoston suositus mahdollistaa täysin rokotettujen ihmisten tarpeeton matkustaminen sekä tehostaa toimenpiteitä huolenaiheiden leviämisen hillitsemiseksi.

Eduskunta ja neuvosto antoivat 14 asetuksen, jolla perustettiin EU: n digitaalinen COVID-sertifikaatti puitteet. Hyödyntämään EU:n digitaalista COVID-sertifikaattia parhaalla mahdollisella tavalla neuvosto hyväksyi samana päivänä a toinen päivitys neuvoston suositukseen, jossa säädetään poikkeuksista täysin rokotettujen ja toipuneiden henkilöiden matkustusrajoituksiin.

Kesäkuusta 2021 lähtien EU:n digitaalisen COVID-sertifikaatin käyttöönotto on edennyt nopeasti. Päällä 18 lokakuu 2021, komissio antoi ensimmäisen kertomuksen EU: n digitaalinen COVID-sertifikaatti järjestelmä, laajalti saatavilla oleva ja luotettavasti hyväksytty työkalu vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi COVID-19-pandemian aikana.

Tämän kehityksen huomioon ottaen neuvostossa vahvistama yhteinen lähestymistapa Suositus (EU) 2020/1475 olisi mukautettava edelleen, mikä oli myös Eurooppa-neuvoston pyyntö 22 päivänä lokakuuta 2021 tehdyt päätelmät.

Samanaikaisesti, kuten tehtiin EU:n DCC-asetuksessa, komissio hyväksyi tänään ehdotuksen, joka koskee myös EU:ssa laillisesti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia ja kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat laillisesti saapuneet jonkin jäsenvaltion alueelle ja jotka voivat liikkua vapaasti kaikkien muiden jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivän ajan minkä tahansa 180 päivän ajanjakson aikana. Viimeisimmät jäsenvaltioiden ilmoittamat matkustussäännöt ovat saatavilla osoitteessa Avaa EU: n verkkosivusto uudelleen.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia komission uudesta ehdotuksesta neuvoston suositukseksi turvallisen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi COVID-19-pandemian aikana

Tietolehti komission uudesta ehdotuksesta varmistaa turvallisen matkustamisen koordinointi EU:ssa

Tietolomake COVID-19: Matkailu- ja terveystoimenpiteet EU:ssa

Ehdotus a Neuvoston suositus koordinoidusta lähestymistavasta turvallisen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi COVID-19-pandemian aikana ja suosituksen (EU) 2020/1475 korvaamisesta

EU:n digitaalinen COVID-sertifikaatti: maailmanlaajuinen standardi, jossa on yli 591 miljoonaa sertifikaattia

Avaa uudelleen EU

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos
Mainos

Nousussa