Liity verkostomme!

E-Health

eHealth: 'Tehokkuus alkaa vuoropuhelulla'

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

67a23d1532Neljäs puolivuosittain järjestettävä Arctic-Light [sähköposti suojattu] ALEC 2014 -konferenssi pidettiin Kirunassa. Kokoukseen osallistui 200 osallistujaa, jotka käsittelivät potilaan yhteistyötä 4. – 6. Helmikuuta. Viron presidentti ILVESin avaamassa konferenssissa oli vaikuttava puhujapaneeli, joka yritti käsitellä sekä potilaan kokemukseen vaikuttavia teknisiä että organisatorisia näkökohtia.

Tietojen omistus, yhteentoimivuus, turvallisuus, saavutettavuus, viestintä, käsitysten siirtäminen ovat vain muutamia niistä aiheista, joista keskusteltiin ALEC 2014issa. Potilaiden vaikutusmahdollisuuksien ja paremman terveydenhuollon saavuttamiseksi infrastruktuuri on välttämätöntä, mutta sen pitäisi kulkea käsi kädessä todellisen organisatorisen muutoksen, luottamuksen ja potilaiden ja hoitajien välisen hyvän yhteyden kanssa. Tässä yhteydessä hyvien mutta myös huonojen käytäntöjen jakaminen toistensa kokemuksista on avainasemassa innovatiivisten ratkaisujen nopeamman ja tehokkaamman käyttöönoton kannalta.

Siksi osallistujia kannustettiin myös osallistumaan ENGAGED-sivutapahtumaan, jonka aiheena on "oppimisyhteisön rakentaminen aktiivisia ja terveellisiä ikääntymisratkaisuja varten". ENGAGED on prosessiin suuntautunut verkosto, joka kokoaa hyvin erilaisista taustoista koostuvia sidosryhmiä innovatiivisten ja kestävän aktiivisen ja terveellisen ikääntymisen (AHA) palvelujen syntymisen ympärille, jotka hyödyntävät parhaiten tekniikkaa. Tämän päivän työpaja oli siksi hyvin vuorovaikutteinen ja johti materiaalin tuotantoon, jota syötetään tulevissa työpajoissa vähitellen.

Mainos

"Näiden kolmen päivän aikana kuulimme onnistuneista aloitteista Euroopasta ja muualta. Sähköinen terveys on mahdollista, se tarjoaa enemmän mukavuutta, turvallisuutta ja paremman yhteyden hoitajiin. Tarvitsemme nyt alueellisia päättäjiä pitämään tätä vauhtia ja käymällä vuoropuhelua sekä alueellaan että alueiden välisellä ja kansallisella tasolla sähköisen terveydenhuollon toteuttamiseksi ", ER kertoi [sähköposti suojattu] Verkoston puheenjohtaja ja Norrbottenin läänin komissaari Agneta Granström.

"Sähköinen terveys ei ole vain teknologia, vaan potilaiden vaikutusvallan lisääminen ja sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden luominen. Alueilla on keskeinen rooli tehokkaiden muutosimpulssien käynnistämisessä, ja AER tarjoaa heille räätälöidyn alustan toiminnan laajentamiseksi", korosti AER presidentti Hande Özsan Bozatli.

Lisätietoja

Mainos

AER-sivu on päällä [sähköposti suojattu]
ALEC2014 konferenssin verkkosivu

MUKANA verkkosivusto

E-Health

Komissio helpottaa kansalaisten pääsyä #HealthDataan turvallisesti rajojen yli

Julkaistu

on

Komissio on esittänyt a Suositus turvallisen järjestelmän luominen, jonka avulla kansalaiset voivat käyttää sähköisiä terveystiedostojaan kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot ovat jo aloittaneet joidenkin osien sähköisten terveystietojen saatavuuden ja vaihdettavuuden rajojen yli.

21in tammikuun 2019: n jälkeen suomalaiset voivat ostaa lääkkeitä käyttämällä niitä lääkemääräysten Virossa ja Luxemburgin lääkäreillä on pian mahdollisuus tutustua tšekkiläisten potilaiden yhteenvetoihin.

Suosituksissa ehdotetaan, että jäsenvaltiot laajentavat tämän työn kolmeen uuteen terveystietueeseen, nimittäin laboratoriokokeisiin, lääketieteellisiin päästöihin liittyviin raportteihin ja kuviin ja kuvantamisraporteihin. Samanaikaisesti aloite luo tietä teknisten eritelmien kehittämiselle, joita käytetään terveydenhuollon tietojen vaihtamiseen kussakin tapauksessa. Lisätietoja saat tästä lehdistötiedote että Kysymyksiä ja vastauksia.

Mainos

Continue Reading

E-Health

#EUAudit tutkivat rajat ylittävää # terveydenhoitoa

Julkaistu

on

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa rajatylittäviä terveydenhuoltojärjestelyjä EU: ssa. Tilintarkastajat tutkivat Euroopan komission seurantaa ja tukea EU: n lainsäädännön saattamiseksi rajatylittävään terveydenhuoltoon, potilaille tähän mennessä saavutetuista tuloksista sekä EU: n rahoituskehyksen ja rahoitettujen toimien tehokkuudesta. Tarkastuksessa käsitellään myös sähköisen terveydenhuollon sektoria, jossa tietotekniikkaa käytetään parantamaan terveydenhuollon toimittamista ja kansalaisten terveyttä. Tilintarkastajat ovat tänään julkaisseet taustakuvan EU: n rajatylittävästä terveydenhuoltojärjestelmästä, joka on tiedon lähde kohteista kiinnostuneille.

Tärkeä tavoite EU: n terveyspolitiikassa on varmistaa potilaiden oikeudet saada turvallista ja laadukasta terveydenhuoltoa - myös EU: n rajojen yli - ja heidän oikeutensa saada korvausta tällaisesta terveydenhuollosta. Se on myös yksi sisämarkkinoiden periaatteista.

"Vaikka useimmat EU: n potilaat saavat terveydenhuollon omassa maassaan, joissakin tilanteissa käytettävissä oleva tai asianmukainen hoito saattaa olla saatavana toisessa jäsenvaltiossa", totesi tilintarkastustuomioistuimen jäsen Janusz Wojciechowski. "Tämä herättää monimutkaisia ​​kysymyksiä potilaiden, terveydenhuoltojärjestelmien ja terveydenhuollon ammattilaisille."

Mainos

Euroopassa terveydenhuoltojärjestelmät ovat paineita väestön ikääntymisen ja kasvavien talousarviorajoitusten vuoksi viime vuosikymmenen aikana. 2016: ssä 65: n tai sitä vanhempien henkilöiden osuus 19.2%: sta EU: n väestöstä kasvoi 2.4%: lla verrattuna 10 vuotta aikaisemmin. Näiden väestörakenteen muutosten vuoksi tämän osuuden arvioidaan kasvavan entisestään tulevina vuosina, mikä saattaa pahentaa terveyseroja eri puolilla EU: ta.

Tarkastukseen kuuluvat vierailut Tanskassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Italiassa ja Liettuassa. Raportin odotetaan julkaistavaksi 2019: n ensimmäisellä puoliskolla.

EU: n rajat ylittävä terveydenhuolto rahoitetaan pääasiassa toisesta (2008-2013) ja kolmannesta (2014-2020) terveysohjelmasta, jotka edustavat vuosittain keskimäärin € 64 miljoonaa terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa. Terveysohjelma tukee "toimenpiteitä, jotka edellyttävät tai jotka edistävät unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa rajat ylittävän terveydenhuollon alalla". Tähän yhteisrahoitettuihin toimiin kuuluvat EU: n yhteistyöhankkeet, jäsenvaltioiden terveysviranomaisten yhteisesti toteuttamat toimet, kansalaisjärjestöjen toimintaan liittyvät toimet sekä yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Mainos

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen edellinen kertomus tällä alalla, erityiskertomus 28/2016 '' Vakavien rajatylittävien terveysuhkien torjuminen EU: ssa: tärkeitä toimia on toteutettu, mutta vielä on tehtävä enemmän '', julkaistiin joulukuussa 2016.

Tämän tiedotteen tarkoituksena on välittää Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tausta-asiakirjan keskeiset viestit. Täydellinen paperi on saatavilla täältä.

Continue Reading

E-Health

Innovaatio yksilöllisessä lääketieteessä ja terveydenhuollossa

Julkaistu

on

Innovaatio yksilöllisessä lääketieteessä ja terveydenhuollossa kokonaisuudessaan on täällä meissä ja liikkuu nopeasti, kirjoittaa European Alliance for Personalized Medicine -toimitusjohtaja Denis Horgan.

Mutta politiikan, sääntöjen ja määräysten on jatkettava, jos aiomme hyödyntää suurimman osan monista läpimurtoista, optimoida Big Data -tuotteiden käyttö ja tuoda uusia lääkkeitä markkinoille nopeammin.

Mainos

Brysselissä toimiva eurooppalainen EIPM-ryhmä on työskennellyt jatkuvasti, jotta sidosryhmät saataisiin etsimään keinoa yksilöidyn lääketieteen vaikuttavien lainsäädäntöongelmien ympärille.

Eurooppa on ollut hidasta uusien tekniikoiden huomioon ottamisessa ja muun muassa on selvää tarvetta kehittää uusia sosiaalisia sopimuksia ja suhteita yhteistyön helpottamiseksi ja suuren reiän lyömiseksi "silo-ajattelussa". Säännösten, asetusten (samoin kuin sovittujen normien) pitää pysyä samana.

"Stable" on kaikki hyvin, kuten Theresa May, yksi, kertoo meille. Mutta se ei ole kaikki-ja-loppu, kun ajat ja teknologia liikkuvat niin nopeasti. Itse asiassa se voi johtaa asteittaiseen heikkenemiseen kykymme pysyä nopeana jännittävän uuden kehityksen myötä.

Mainos

"Häiritsevä innovaatio" on osa sitä nykymaailmassa, ja tarvitsemme jotain sellaista lainsäädäntöelimistä, ennen kuin säännöt jäävät todellisuuden ulkopuolelle.

Huomiota häiritsevästä innovaatiosta näkee laajemman kuvan: ei niin kauan sitten Euroopan komissio (ja sen riippumaton asiantuntijaryhmä tehokkaista investoinneista terveydelle) käynnisti julkisen kuulemisen alustavasta lausunnosta, jossa selvitettiin "häiriintyvien innovaatioiden vaikutuksia terveyteen ja terveydenhuolto Euroopassa ".

Se kuvasi häiritsevää innovaatiota "innovaatiotyypiksi, joka luo uusia verkostoja ja toimijoita, jotka pyrkivät syrjäyttämään olemassa olevia rakenteita ja toimijoita. Se on todellinen paradigman muutos terveydenhuollon järjestämisessä ". Bingo.

Komission asiakirja lisäsi, että Yhdysvalloissa on kehitetty häiritsevää innovaatiota terveydenhuollon käsitteenä ja tarkasteltu, miten käsitettä voidaan soveltaa eurooppalaisessa yhteydessä.

OK, niin hyvä niin. Edellä esitetyn pitäisi teoreettisesti antaa EU: n jäsenvaltioille mahdollisuus kehittää tai vahvistaa kansanterveyden viestintästrategioita, lisätä yleisön tietoisuutta yksilöllisen lääketieteen eduista ja riskeistä sekä kansalaisten roolista ja oikeuksista sekä tukea asianmukaista pääsyä innovatiivisiin diagnostisiin menetelmiin ja parempi kohdennettu hoito.

Valitettavasti kaikesta uudesta tiedosta, innovatiivisista ja paremmista TVT-valmiuksista ja kyvystä kerätä, tallentaa ja levittää Big Data -tiedostoja, emme kuitenkaan hyödynnä kaikkea sitä, kun on kyse oikeasta hoidosta oikeaan potilaaseen oikeaan aikaan.

Tärkeä syy tähän on se, että paljon lainsäädäntöä on paljon jäljessä kertaa, ja kunnes se nopeutuu, se jatkaa innovaatiota.

Emme näe tuloksia heti, mutta jos emme toimi nyt, kuten Janan Ganesh kirjoitti tällä viikolla Financial Times (vaikkakin Brexitin mahdollisista tuloksista): "Maksutapa on vuosikymmeniä, ei hetkiä, joka lupaa pahimman."

Positiivisemmassa huomautuksessa hän lisäsi, että "Brittiläisen pyöräilyn suoritusjohtajana David Brailsford osoitti menestyksensä" marginaalivoittojen kokonaismäärään "."

Vähitellen meidän on muututtava. Tarvitsemme muutosta ajattelussa sääntelyssä ja lainsäädännössä, jotta pääsisimme hitaasti mutta vakaasti sinne, missä meidän on oltava.

Yksi hyvä viimeaikaista kehitystä on tietenkin kliinisten kokeiden asetus, jonka tarkoituksena on muuttaa vanhentuneita kokeilumalleja nykypäivän nopeasti muuttuvassa terveysympäristössä sopiviksi.

Se on suunniteltu vähentämään merkittävästi byrokratiaa ja yksinkertaistamaan "penkillä-vuode" -prosessia monissa tapauksissa innovatiivisia huumeita ja hoitoja (vaikka tämä tavallisesti pätee, kun kyseessä olevan lääketieteellisen tuotteen katsotaan vähentävän vähemmän riskiä).

Tämä on kaikki hyvää, ja koko alalla säädökset ovat keskeinen painopiste EAPM: n Belfast-kongressissa marraskuussa, ja keskitytään innovointiin, tutkimuksen merkitykseen, riskiperusteisiin arviointeihin, sidosryhmien osallistumiseen ja terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvaan koulutukseen nopeasti liikkuvissa kentissä.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Queen's University Belfastin ja Visit Belfastin kanssa, ja sen otsikkona on "Terveyden personointi: maailmanlaajuinen imperatiivinen!" ja se tapahtuu 27-30 marraskuussa.

Kongressin Early Bird -rekisteröinti on laajennettu 22-syyskuussa, jolloin osanottajat voivat säästää jopa 20% rekisteröintimaksuista. (Tämän artikkelin lopussa on linkki.) Samaan aikaan suurin osa puhujista on nyt vahvistettu ja Alliance on tähän mennessä saanut enemmän kuin 200-tiivistelmiä.

Kongressi on "go-to place" ajatusjohtajille yksilöllisen lääketieteen alalla ja

istunnot ovat erittäin vuorovaikutteisia, sillä EAPM haluaa osallistua mahdollisimman paljon osallistumisesta lattiasta tapahtuman aikana.

Belfast Waterfront -paikalle järjestettävä huipputason tapahtuma tarjoaa tähän mennessä suurimman tilan tällaisen mielen- ja asiantuntijakokouksen mahdollistamiseksi. EAPM on pohjimmiltaan rakentamassa yhden luukun huipputason keskusteluun ja todellisiin toimintasuunnitelmiin.

Belfast näkee monien sidosryhmien rohkeita uusia geneteettejä, kuvauksia, uusia IVD: itä ja paljon muuta. Suunnitelma on rakentaa paremmat terveydenhuollon tulevaisuus kaikille eurooppalaisille muun muassa päätöksenteon ja yhteistyön avulla.

Keskeisenä tavoitteena on myös mahdollistaa eri tautien ja politiikan alojen välinen leviäminen, jotta valtuutetut voivat saada entistä laajemman tietämyksen esteiksi yksilöllisen lääketieteen alalla ja tarjota arvokkaita todisteita ja sidosryhmien mielipiteitä, joista päättäjät voivat perustan päätöksentekoa siitä, miten yksilöllisen lääketieteen integroituminen EU: n terveydenhuoltopalveluihin paranee.

Vaikka yksilöllinen lääketiede etenee eteenpäin ja sillä on syvällinen vaikutus esimerkiksi syöpäalueilla, yksilöllisen lääketieteen täydellinen integrointi terveydenhuoltojärjestelmään pysyy enemmän kuin todellisuutta.

Unet ovat kaikki hyvin, mutta tarvitsemme realistisia toiveita potilaille, vanhemmille ja heidän perheilleen (mukaan lukien lapset ja lastenlastensa), jotka eivät tällä hetkellä saa parasta hoitoa ja lääkkeitä.

Tämä tilanne johtuu suurelta osin siksi, että toimimme EU: n terveydenhuoltoalalla, joka on hajanaista, liian vähän ja puuttuu tarvittavaan yhteistyöhön. Tavoitteenamme ja sidosryhmiömme tavoitteena on rakentaa ajantasaista, kestävää ja sopivaa.

Älykäs sääntely on tärkeä rooli.

Voit katsoa kongressin verkkosivuja seuraavalla linkillä: www.eapmbelfast2017.com

Voit rekisteröityä tutustumaan seuraaviin linkkeihin: https://confpartners.eventsair.com/eapm/registration2017/Site/Register

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa