Liity verkostomme!

EU

#europeanpar parlamentti Tuleva vuosi: Mitä parlamentti käsittelee 2016-ohjelmassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan parlamentinVaikka 2016 on tuskin alkanut, se on jo osoittautunut vilkkaaksi vuodeksi Euroopan parlamentille. Parlamentin jäsenet jatkavat työskentelyä monenlaisissa kysymyksissä, ilmastotoimista pakolaiskriisiin. Esityslistalla on myös, että lainvalvontaviranomaisille annetaan enemmän välineitä torjua terrorismin uhka, tehdään yritysverotuksesta oikeudenmukaisempaa ja parannetaan tietosuojaa koskevia sääntöjä. Lue lisää katsaus 2016: n pääaiheisiin.

muutto

Satojen tuhansien ihmisten saapuminen maahanmuuttajat on luonut haasteita EU: lle. Parlamentilla on mielipiteensä Euroopan komission ehdotuksista uuden EU: n viraston perustamiseksi, jolla on enemmän rajavalvontavaltuuksia, sekä suunnitelmista ottaa käyttöön pysyvä turvapaikanhakijoiden siirtojärjestelmä, jonka pitäisi auttaa vähentämään paineita maahanmuuton rasittamaan maahan. Aalto.

Mainos

Lisäksi parlamentin jäsenet äänestävät EU: n yhteisen luettelon laatimisesta turvallisista lähtömaista, joiden pitäisi nopeuttaa siirtolaisten turvapaikkahakemuksia koskevia päätöksiä.

Turvallisuus ja yksityisyys

Terrorismin hyökkäysvuosi antoi uuden impulssin käytölle tiedot lentomatkustajista auttaa epäiltyjen pidättämisessä. Euroopan parlamentin jäsenet ja EU: n hallitukset saavuttivat a väliaikainen sopimus aiheesta joulukuussa 2015, ja siitä siirretään pian täysistunnon äänestykseen.

Mainos

Toimenpiteet lisätä Europolin toimivaltaa Terrorismin torjunta, josta parlamentin ja EU: n hallitusten välillä on jo sovittu periaatteessa, tuodaan täysistunnolle lopulliseen äänestykseen keväällä.

Parlamentti on työskennellyt ahkerasti tietosuoja Jo vuosien ajan neuvoston kanssa joulukuussa tehdyn väliaikaisen sopimuksen jälkeen se on nyt lähellä lainsäädännön viimeistely sen pitäisi antaa Internet-käyttäjille paremman hallinnan henkilökohtaisista tiedoistaan ​​verkossa.

Verotus 

Yhtiöverotuksen on muututtava sen varmistamiseksi, että monikansalliset yritykset maksavat kohtuullisen osan veroistaan ​​maissa, joissa ne tuottavat voittoa, parlamentin jäsenet väittivät äskettäin raportit. Veropäätöksiä käsittelevä erityiskomitea jatkaa sen käsittelyä tänä vuonna.

Ilmastonmuutos

A Parlamentin valiokunta tarkastelee autojen päästöjä koskevaa skandaalia ja epäonnistumisia, joiden avulla autonvalmistajat voivat manipuloida auton päästötestejä.

2016: n pitäisi olla myös vuosi, jolloin EU alkaa toimia ilmastotoimien jälkeen Pariisi ilmastosopimus joulukuussa 2015, joka asetti tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi maailmanlaajuisesti 2020: n jälkeen. Parlamentin on määrä äänestää EU: n päästökauppajärjestelmän uudistamisesta ja maantieajoneuvojen päästöjä koskevista uusista säännöistä.

Muut asiat

Euroopan parlamentin jäsenet jatkavat pyrkimystä digitaalisten sisämarkkinoiden Euroopassa oma-aloitteisesta mietinnöstä, josta äänestetään jo tammikuussa. Tulevat kansainväliset sopimukset, mukaan lukien palvelukauppaa koskeva sopimus (TiSA) sekä EU: n ja Yhdysvaltojen vapaakauppa- ja sijoituskumppanuus (TTIP), tarkastavat myös parlamentin jäsenet. Parlamentti osallistuu myös pyrkimykseen edistää pyöreä talous, johon sisältyy tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys sekä luomiseen energia liitto luotettavilla energianlähteillä.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa