Liity verkostomme!

EU

Komissio käynnistää EU: n strategian Alppiseutu

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

CretuKomissio julkaisi 28-heinäkuussa virallisesti neljännen strategian EU: n alppialueelle (EUSALP) EU: n makroaluestrategia. Yli 70 miljoonaa kansalaista hyödyntää alueiden ja maiden tiiviimmän yhteistyön etuja tutkimuksen ja innovoinnin, pk-yritysten tuen, liikkuvuuden, matkailun, ympäristönsuojelun ja energialähteiden hallinnan kannalta.

Tämä makroaluestrategia koskee seitsemää maata; viisi jäsenvaltiota - Itävalta, Ranska, Saksa, Italia ja Slovenia - ja kaksi EU: n ulkopuolista maata - Liechtenstein ja Sveitsi - ja yhteensä 48 aluetta.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu (kuvassa) sanoi: "Alppialueilla on pitkät yhteistyöperinteet, ja jo olemassa on useita verkostoja, ja tämän strategian tavoitteena on vahvistaa tätä solidaarisuutta. Se on neljäs makroaluealue. strategia Euroopassa; kokemus osoittaa, että heidän menestyksensä riippuu suuresti sitoutumisesta ja omistajuudesta. Siksi tarvitsemme vahvaa poliittista johtajuutta ja kaikkien alueellisten ja kansallisten kumppaneiden aktiivista osallistumista voidaksemme hyödyntää täysimääräisesti EU: n Alppialueen strategian tarjoamia mahdollisuuksia. "

Mainos

Strategia keskittyy neljään keskeiseen politiikka-alueeseen ja voisi tukea seuraavien indikatiivisten hankkeiden kehittämistä:

1 - Talouskasvu ja innovaatiot esimerkiksi kehittämällä alppikohtaisia ​​tuotteita ja palveluja koskevaa tutkimustoimintaa ja tukemalla nuorten alppidialogia.

2 - Yhteydet ja liikkuvuus parantamalla tieliikennettä ja rautateitä sekä laajentamalla satelliittiyhteyksiä syrjäisillä alueilla.

Mainos

3 - Ympäristö ja energia yhdistämällä keskinäiset resurssit ympäristön suojelemiseksi ja energiatehokkuuden edistämiseksi alueella.

Lisäksi komissio totesi, että alueelle on luotava vakaa ja tehokas hallintomalli.

Komissio toivoo, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy strategian myöhemmin tänä vuonna.

Tausta

Makroaluestrategia on integroitu kehys, jota EU voi tukea Euroopan rakennerahastojen ja Investment Funds (ESIR), muun muassa puuttua yhteisiin haasteisiin, joita jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kohtaavat samalla maantieteellisellä alueella. He hyötyvät siis vahvistetusta yhteistyöstä, joka edistää taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamista.

- Eurooppa-neuvosto 19-20 Joulukuu 2013 oli pyytänyt komissiota laatimaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa EU: n alppialuestrategian 2015-puoliväliin mennessä.

Alppien aluetta koskeva EU: n strategia käynnistettiin tänään tiedonannon ja toimintasuunnitelman muodossa. He ottavat huomioon laajan tuloksen julkinen kuuleminen verkossa suoritettiin heinäkuun ja lokakuun 2014 samoin kuin korkean tason sidosryhmäkonferenssin päätelmät Milanossa 1-2 joulukuun 2014.

- Alppien avaruus 'Interreg' Ohjelma on tärkeä väline EU: n Alppien alueen strategian täytäntöönpanossa prioriteettien ja rahoituksen yhdenmukaistamisen kannalta.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia Alppien aluetta koskevasta EU: n strategiasta - MEMO / 15 / 5431

Toimintasuunnitelma Alppien aluetta koskevaa Euroopan unionin strategiaa varten

Twitter: EU_Regional      CorinaCretuEU       #EUSALP

Kysymykset ja vastaukset Alppien aluetta koskevasta EU: n strategiasta (EUSALP)

Kyproksen 'Χαλλουμι' (Halloumi) / 'Hellim' -juusto asetettu saamaan suojatun alkuperänimityksen asema

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa