Liity verkostomme!

EU

Komission modernisoi EU tullimenettelyjen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

tulliOn 28 heinäkuuta Euroopan komissio hyväksyi säädöstä luomaan yksinkertaisempi, moderni ja integroitu EU tullin järjestelmä tukemaan rajat ylittävää kauppaa ja antaa enemmän mahdollisuuksia EU-laajuista yhteistyötä tulliasioissa. Se perustuu Union tullikoodeksi hyväksyttiin 2013, jossa esitetään yksityiskohtaiset säännöt vuosisadalla tullimenettelyillä.

Tullipalveluilla on keskeinen rooli EU: n ulkorajojen valvonnassa ja kaupan helpottamisessa. Tulliliitto on operatiivinen osa suurta osaa EU: n kauppapoliittisista toimenpiteistä. Lisäksi kasvava joukko valtion virastoja kehottaa tullia panemaan täytäntöön politiikkansa rajalla. EU: n tulli käsittelee 16 prosenttia maailmankaupasta eli yli kaksi miljardia tonnia tavaroita vuodessa, jonka arvo on 3.4 biljoonaa euroa.

Talous-, finanssi-, vero- ja tullikomissaari Pierre Moscovici sanoi: "Moderni ja kustannustehokas tullijärjestelmä helpottaa kansainvälistä kauppaa ja edistää kasvua. Sillä on myös tärkeä rooli Euroopan kansalaisten turvallisuuden puolustamisessa ja jäsenvaltioiden etujen suojaamisessa. "

Mainos

Komissio on jo usean vuoden ajan perinpohjaisesti tullisääntöjen EU: ssa. Perusasetuksiin vaihdettiin 2013. Tarkemmat säädökset on myöhemmin hyväksyttävä, jotta uusia sääntöjä voidaan soveltaa sekä 1 toukokuu 2016.

Tämän päivän päätös on a delegoitu säädös. Tällainen oikeudellinen toimenpide, jonka Lissabonin sopimus in 2010, antaa komissiolle valta hyväksyä tekniset, muita kuin keskeisiä osia olemassa olevan lainsäädännön, tässä tapauksessa unionin tullikoodeksin.

Laki hyväksyttiin tänään kattaa laajan alueen tullin toiminta, mukaan lukien:

Mainos
  • Yksinkertaistuksia tullin menettelyn sisäisen jalostuksen joka mahdollistaa käsittely unionin ulkopuolisten tuotteiden maksamatta tuontitulleja ja muita maksuja tukemaan lisäarvon EU: ssa;
  • selkeämmät säännöt, joilla varmistetaan talouden toimijoiden tasavertainen kohtelu EU: ssa;
  • laaja järjestelyistä, jotta tullipäätöksiin ja lupien voimassa koko EU: ssa tulevaisuudessa;
  • vahvistetaan yhteiset tietovaatimukset perustaksi uusille tietojärjestelmille, jotka yhdistävät jäsenvaltioiden tullihallinnot saumattoman tiedonvaihdon varmistamiseksi, ja
  • parannuksia riskienhallinnan torjunnan tehostamiseksi kauppaa laittomien ja kiellettyjen tavaroiden, terrorismia ja muuta rikollista toimintaa.

Delegoitu säädös tulee nyt pitää Euroopan parlamentti ja neuvosto. Mukaisesti Article 290 SEUTMolemmat voivat nostaa vastalauseita kahden kuukauden kuluessa. Tämä tarkastuskauden aikana voidaan pidentää vielä kahdella kuukaudella.

Tausta

EU tulliliitto on tarjonnut vakaan perustan talouden integraatiota ja kasvua Euroopassa yli neljän decades.Customs lainsäädäntö päätetään EU: n tasolla, kun taas täytäntöönpanoa että lainsäädäntö kuuluu pääasiassa jäsenvaltioille.

Tehokas tullihallintojen ovat olennaisen tärkeää varmistaa tasapuoliset kauppiaiden eri jäsenvaltioissa ja valvoa EU: n ulkorajoja.

Vuonna 2012, komissio hahmotteli tapa toimia vankempi ja yhtenäinen tulliliiton 2020 sen Viestintä valtiosta tulliliiton. Tiedonannossa säädetään uudistamista sen oikeudellisen kehyksen sekä laaja siirtymistä digitoinnin. Unionin tullikoodeksi (UCC), joka tuli voimaan vuonna 2013 mahdollistaa tullin keskittyä enemmän kaupan helpottamista sekä turvallisuus ja täytäntöönpanon immateriaalioikeuksia. Se myös parantaa tulliviranomaisten yhteistyötä ja muut palvelut.

Tämän päivän delegoitu säädös perustuu tähän rakentamalla yksityiskohtaiset säännöt 1. toukokuuta 2016 alkaen sovellettavista säännöistä. Sitä täydennetään täydentävällä täytäntöönpanosäädöksellä, joka toimitetaan samanaikaisesti jäsenvaltioille ja jossa esitetään menettelyä koskevat yksityiskohdat . Täytäntöönpanosäädöksestä äänestää jäsenvaltioiden edustajista koostuva tullikoodeksikomitea.

Komissio kuuli laajasti jäsenvaltioita ja kaupan sidosryhmien valmistelemaan delegoitua säädöstä. Laki hyväksyttiin hyvissä ajoin ennen 1 toukokuun 2016 määräaika, jotta sidosryhmät sopeutua.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Video: Yksi minuutti EU: n tulliliiton elämässä

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa