Liity verkostomme!

EU

Valtiontuki: Komissio hyväksyy € 33 miljoonan latauksen käyttämään infrastruktuuriin sähköajoneuvojen Alankomaissa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

sähköinen ajoneuvon pysäköintiEuroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti Alankomaat suunnittelemaan lähes 33 miljoonan euron julkisen rahoituksen sähköajoneuvojen latausasemien asentamiseen ja käyttöön. Tämä järjestelmä myötävaikuttaa tarvittavan infrastruktuurin käyttöönottoon, jotta sähköautoista voidaan tehdä käyttökelpoinen vaihtoehto Alankomaissa. Se edistää kestävää liikennettä ja parantaa ilmanlaatua vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua yhtenäismarkkinoilla.

Kilpailukomissaari Margrethe Vestager totesi: "Sähköautot voivat tuottaa todellista hyötyä yhteiskunnalle vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, saastumista ja melua. Tänään hyväksytty Alankomaiden julkinen tukijärjestelmä auttaa tekemään sähköautoista kannattavan vaihtoehdon Alankomaiden kansalaisille tarjoamalla tarvittavan infrastruktuurin. pitää kustannukset kurissa EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. "

Alankomaiden Green Deal -järjestelmän puitteissa, joka koskee julkisesti saatavilla olevaa latausinfrastruktuuria, paikallisviranomaiset voivat päättää osallistua tukijärjestelmään ja valita useista vaihtoehdoista tyyppisen latausviestin infrastruktuurin, joka parhaiten vastaa heidän paikallista yhteisöä. Kyseisen paikallishallinnon myöntämä julkinen rahoitus sähkön latauspisteiden asentamiseen ja toimintaan kyseisellä paikallisviranomaisella, ja sitä täydentää keskushallinto. Järjestelmä vaatii myös paikallisviranomaisia ​​hankkimaan yksityisiä investointeja voidakseen saada valtiontukea.

Mainos

Sähkölatauspisteiden operaattorit valitaan kilpailuttamalla. Järjestelmä kestää kolme vuotta 1. heinäkuuta 2018 saakka.

Alankomaiden toimenpiteellä on selkeä ympäristötavoite, joka rajoittaa kilpailun vääristymiä, ja on siten yhteensopiva EU: n valtiontukisääntöjen kanssa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohta). Tarjouskilpailun odotetaan pitävän tarvittavan tuen määrän mahdollisimman pienenä. Järjestelmää tarkistetaan myös vuosittain sen varmistamiseksi, että latausasemien toiminnan ja asentamisen todelliset kustannukset heijastuvat myönnetyssä tuessa.

Tausta

Mainos

Vuonna 2014 EU antoi direktiivin sähköön tai muuhun fossiilisten polttoaineiden vaihtoehtoihin perustuvien liikenneinfrastruktuurien käyttöönotosta.[1] Se asettaa yhteisen eurooppalaisen kehyksen tällaisen infrastruktuurin käyttöönotolle kansallisten poliittisten suunnitelmien ja eurooppalaisten vähimmäisvaatimusten perusteella. Lainsäädäntö tunnustaa nimenomaisesti, että tällaisen infrastruktuurin käyttöönoton on oltava EU: n valtiontukisääntöjen mukaista.

Tämän päivän päätöksen ei-luottamuksellinen versio on saatavana asiakirjassa SA.38796 Valtiontukirekisterissä på den Kilpailun PO verkkosivuilla heti kun mahdolliset luottamukselliset kysymykset on ratkaistu. Uusia julkaisuja valtiontukipäätösten Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetellaan Valtiontuki Weekly e-News.

[1]         Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94 / EY, annettu 22. lokakuuta 2014, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa