Liity verkostomme!

Euroopan komissio

EU: n investointeja neuvottelut Kiinan ja ASEAN

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

euflag-353x265Ulkoasiainneuvoston (kauppaministerit) ministerit hyväksyivät tänään (18. lokakuuta) toimeksiannot, joiden avulla Euroopan komissio voi neuvotella investointisopimuksista Kiinan ja Kaakkois-Aasian maiden assosiaation (ASEAN) jäsenmaiden (Brunei Darussalam, Myanmar / Burma, Kambodža) kanssa. Indonesia, Laos, Malesia, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam).

EU: n investointineuvottelut Kiinan kanssa

EU: n ja Kiinan välinen investointisopimus olisi EU: n kaikkien aikojen ensimmäinen erillinen investointisopimus, koska suorista ulkomaisista sijoituksista tuli EU: n yksinomainen toimivalta Lissabonin sopimuksen nojalla. Se yksinkertaistaisi nykyiset kahdenväliset sijoitussuojasopimukset Kiinan ja 26 jäsenvaltion välillä yhdeksi yhtenäiseksi tekstiksi.

Mainos

Neuvosto antoi tänään vihreän valon aloittaa neuvottelut EU: n ja Kiinan investointisopimuksesta Euroopan komission toukokuussa 2013 ehdottamien neuvotteluohjeiden perusteella (IP / 13 / 458). Eurooppa toivoo, että neuvottelut investointisopimuksesta Kiinan kanssa voidaan aloittaa ensi kuussa pidettävässä EU: n ja Kiinan huippukokouksessa.

EU: n tason sopimuksen päätavoitteet ovat:

 • Vähennä esteitä investoinneille Kiinaan ja sen seurauksena lisätä kahdenvälisiä investointivirtauksia
 • parantaa EU: n Kiinaan tekemien investointien ja Kiinan investointien suojaa Euroopassa;
 • parantaa oikeusvarmuutta EU: n sijoittajien kohtelussa Kiinassa;
 • parantaa eurooppalaisten investointien pääsyä Kiinan markkinoille - puuttumalla tärkeisiin kysymyksiin, kuten pakollisiin yhteisyrityksiin, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat haluttaessaan sijoittaa Kiinaan, ja
 • lopulta lisätä EU: n ja Kiinan investointivirtoja.

Kiinan ja EU: n väliset kauppavirrat ovat vaikuttavia, ja molempien kumppaneiden välillä käydään päivittäin kauppaa yli miljardin euron arvoisilla tavaroilla ja palveluilla. Kahdenvälisten investointien nykyinen taso on kuitenkin selvästi alle sen, mitä voidaan odottaa kahdelta planeetan tärkeimmältä taloudelliselta lohkolta. Vain 1% EU: n suorista ulkomaisista sijoituksista on Kiinassa. Vaikka nämä luvut ovat nousussa, se edustaa edelleen alle 2.1% molempien osapuolten suorista suorista ulkomaisista ulkomailta. Vertailun vuoksi 3 prosenttia EU: n varastoista on Yhdysvalloissa. Siksi kahdenvälisten investointisuhteiden kehittämiselle on valtavia mahdollisuuksia.

Mainos

Tausta

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan vuonna 2009 heinäkuussa 2010 julkaistussa komission tiedonannossa Euroopan tulevasta sijoituspolitiikasta yksilöitiin Kiinan kansantasavalta potentiaaliseksi kumppaniksi, jonka kanssa EU voisi jatkaa neuvotteluja erillisestä investointisopimuksesta. Helmikuussa 14 pidetyssä 2012. EU: n ja Kiinan huippukokouksessa EU ja Kiina sopivat siirtymisestä neuvotteluihin investointisopimuksesta, joka kattaa "kaikki molempia osapuolia kiinnostavat kysymykset", ja tämä halu vahvistettiin syyskuussa 15 pidetyssä 2012. EU: n ja Kiinan huippukokouksessa. .

EU: n ja ASEANin neuvottelut investoinneista

Ulkoasiainneuvoston (kauppaministeri) ministerit päättivät tänään myös muuttaa EU: n ja ASEANin vapaakauppasopimusta (FTA) koskevissa neuvotteluissa jo olemassa olevia neuvotteluohjeita sijoitusmääräysten sisällyttämiseksi sen jälkeen, kun investoinneista on tullut osa EU: n yhteistä kauppapolitiikkaa. Lissabonin sopimuksen voimaantulosta. Päätöksen avulla Euroopan komissio voi saattaa päätökseen Malesian, Vietnamin ja Thaimaan kanssa jo käynnissä olevien vapaakauppasopimuksia koskevien neuvottelujen esityslistat sisällyttämällä sijoitussuoja kyseisiin vapaakauppasopimuksiin.

Vastaava muutos tehtiin syyskuussa 2011 neuvotteluvaltuuksiin, jotta vapaakauppasopimusneuvottelut Singaporen kanssa mahdollistaisivat investointien suojaamisen investointien vapauttamisen lisäksi. Sillä välin vapaakauppasopimusneuvottelut Singaporen kanssa saatiin päätökseen joulukuussa 2012 ja sopimus parafoitiin 20. syyskuuta 2013 (IP / 13 / 849). Sijoitusneuvottelut Singaporen kanssa ovat meneillään ja toivottavasti saatetaan päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä.

Ministerineuvosto valtuuttaa nyt neuvottelut investointien suojaamisesta muiden ASEAN-maiden kanssa, kun neuvosto suostuu aloittamaan yksittäiset neuvottelut ASEAN-maiden kanssa.

Tausta

Ministerineuvosto valtuutti huhtikuussa 2007 komission aloittamaan neuvottelut vapaakauppasopimuksesta Kaakkois-Aasian kansojen assosiaation (ASEAN) jäsenmaiden (Brunei Darussalam, Myanmar / Burma, Kambodža, Indonesia, Laos, Malesia, Filippiinit, Singapore, Singapore) kanssa. Thaimaa ja Vietnam) ja hyväksyi neuvotteluohjeet. Joulukuussa 2009 neuvosto valtuutti komission jatkamaan neuvotteluja vapaakauppasopimuksista yksittäisten ASEAN-maiden kanssa. Tämän jälkeen neuvottelut Singaporen kanssa alkoivat maaliskuussa 2010 (päättyi joulukuussa 2012), Malesian kanssa lokakuussa 2010, Vietnamin kanssa kesäkuussa 2012 ja Thaimaan kanssa maaliskuussa 2013.

EU on merkittävä sijoittaja maailmanlaajuisesti

EU on maailman johtava suorien ulkomaisten sijoitusten isäntä, joka houkuttelee 225 miljardin euron investointeja muusta maailmasta pelkästään vuonna 2011. Vuoteen 2010 mennessä ulkomaisten suorien sijoitusten varastot olivat 4.2 biljoonaa euroa (26.4% ulkomaisten suorien ulkomaisten sijoitusten suorista ulkomaisista sijoituksista), kun taas EU: n sisäisten varastojen osuus oli 3 biljoonaa euroa (19.7% maailmanlaajuisesta kokonaismäärästä).

Nämä sijoitukset on suojattu kahdenvälisillä investointisopimuksilla, jotka on tehty yksittäisten EU: n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä. Ne vahvistavat yhden maan kansalaisten ja yritysten investointien ehdot toisessa maassa ja asettavat oikeudellisesti sitovan suojatason kahden maan välisten investointivirtojen edistämiseksi. BIT-sopimukset antavat sijoittajille muun muassa oikeudenmukaisen, oikeudenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun, suojan laittomalta pakkolunastukselta ja suoran turvautumisen kansainväliseen välimiesmenettelyyn. EU-maat ovat tärkeimpiä kaksisuuntaisten investointien käyttäjiä maailmanlaajuisesti, ja niiden kanssa on jo tehty noin 1,200 kahdenvälistä sopimusta.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan vuonna 2009 investoinnit ovat nyt osa EU: n yhteistä kauppapolitiikkaa, joka on unionin yksinomainen toimivalta (SEUT 207 artikla). Tämän seurauksena Euroopan komissio voi antaa lainsäädäntöä investoinneista. Mukaan Asetus kahdenvälisistä sijoitussopimuksista, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 12. joulukuuta 2012 (IP / 12 / 1362), kahdenväliset sijoitussopimukset, jotka tarjoavat tällä hetkellä sijoitussuojaa monille eurooppalaisille sijoittajille, säilytetään, kunnes ne korvataan EU: n sopimuksilla.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

koronavirusantigeenin

Yhdysvaltain ja EU: n asialista maailmanlaajuisen pandemian voittamiseksi: Maailman rokottaminen, ihmishenkien pelastaminen ja paremman terveysturvan rakentaminen

Julkaistu

on

Rokotus on tehokkain vastaus COVID -pandemiaan. Yhdysvallat ja EU ovat kehittyneiden rokotealustojen teknologisia johtajia, kun otetaan huomioon vuosikymmenten investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen.

On elintärkeää, että jatkamme aggressiivisesti asialistaa maailman rokottamiseksi. Yhdysvaltojen ja EU: n koordinoitu johtajuus auttaa laajentamaan tarjontaa, toimittamaan koordinoidummin ja tehokkaammin ja hallitsemaan toimitusketjujen rajoituksia. Tämä osoittaa transatlanttisen kumppanuuden voiman maailmanlaajuisten rokotusten helpottamisessa ja mahdollistaa monenvälisten ja alueellisten aloitteiden edistymisen.

Toukokuussa 2021 järjestettävän G20-maailmanlaajuisen terveyshuippukokouksen, G7-maiden ja Yhdysvaltojen ja EU: n kesäkuussa pidettävien huippukokousten sekä tulevan G20-huippukokouksen tulosten pohjalta Yhdysvallat ja EU laajentavat yhteistyötä maailmanlaajuisten toimien toteuttamiseksi maailman rokotuksen ja ihmishenkien pelastamisen puolesta, ja rakentaa parempaa terveysturvaa.  

Mainos

Pilari I: EU: n ja Yhdysvaltojen yhteinen rokotteiden jakamista koskeva sitoumus: Yhdysvallat ja EU jakavat annoksia maailmanlaajuisesti rokotusten lisäämiseksi. Ensisijaisena tavoitteena on COVAXin kautta tapahtuva jakaminen ja rokotusten määrän parantaminen pikaisesti alhaisen ja keskitulotason maissa. Yhdysvallat lahjoittaa yli 1.1 miljardia annosta ja EU lahjoittaa yli 500 miljoonaa annosta. Tämä on COVAXin kautta rahoittamiemme annosten lisäksi.

Kehotamme maita, jotka kykenevät rokottamaan väestönsä, kaksinkertaistamaan annoksen jakamista koskevat sitoumuksensa tai antamaan merkityksellisen panoksen rokotevalmiuteen. Ne arvostavat ennustettavaa ja tehokasta annosten jakamista maksimoidakseen kestävyyden ja minimoidakseen jätteen määrän.

Pilari II: EU: n ja Yhdysvaltojen yhteinen sitoumus rokotusvalmiuteen: Yhdysvallat ja EU tukevat ja koordinoivat rokotteiden toimittamista, kylmäketjua, logistiikkaa ja rokotusohjelmia koskevien asiaankuuluvien organisaatioiden kanssa ja koordinoivat niiden kanssa, jotta injektiopulloissa olevat annokset muutetaan aseiksi. He jakavat kokemuksia annosten jakamisesta, mukaan lukien COVAXin kautta tapahtuva jakelu, ja edistävät rokotteiden tasapuolista jakelua.

Mainos

Pilari III: EU: n ja Yhdysvaltojen yhteinen kumppanuus maailmanlaajuisen rokotetarjonnan ja lääkkeiden vahvistamiseksi: EU ja Yhdysvallat hyödyntävät äskettäin perustettua yhteistä COVID-19-valmistus- ja toimitusketjutyöryhmää rokotteiden ja lääkkeiden valmistuksen ja jakelun tukemiseksi ja toimitusketjun haasteiden ratkaisemiseksi. Seuraavassa kuvatut yhteistyötoimet sisältävät maailmanlaajuisten toimitusketjujen seurannan, maailmanlaajuisen kysynnän arvioinnin ainesosien ja tuotantomateriaalien tarjontaan nähden sekä maailmanlaajuisten rokotteiden ja lääkkeiden tuotannon pullonkaulojen ja muiden häiritsevien tekijöiden tunnistamisen ja korjaamisen reaaliajassa sekä mahdollisten ratkaisujen koordinoinnin. ja aloitteet rokotteiden, kriittisten panosten ja lisävarusteiden maailmanlaajuisen tuotannon lisäämiseksi.

Pilari IV: EU: n ja Yhdysvaltojen yhteinen ehdotus maailmanlaajuisen terveysturvan saavuttamiseksi. Yhdysvallat ja EU tukevat rahoituksen välittäjärahaston (FIF) perustamista vuoden 2021 loppuun mennessä ja tukevat sen kestävää pääomittamista. EU ja Yhdysvallat tukevat myös maailmanlaajuista pandemian seurantaa, mukaan lukien maailmanlaajuisen pandemiatutkan käsite. EU ja Yhdysvallat tekevät HERAn ja Yhdysvaltojen terveys- ja humanitaaristen palvelujen osaston Biomedical Advanced Research and Development Authorityn kautta yhteistyötä G7 -sitoumuksemme mukaisesti nopeuttaa uusien rokotteiden kehittämistä ja antaa suosituksia maailman kapasiteetin parantamiseksi. antaa nämä rokotteet reaaliajassa. 

Kehotamme kumppaneita liittymään FIF: n perustamiseen ja rahoittamiseen, jotta ne voivat tukea maita valmistautumaan COVID-19-tautiin ja tuleviin biologisiin uhkiin.

Pilari V: EU: n ja Yhdysvaltojen/kumppanien yhteinen etenemissuunnitelma alueelliseen rokotetuotantoon. EU ja Yhdysvallat koordinoivat investointeja alueelliseen tuotantokapasiteettiin matalan ja keskitulotason maiden kanssa sekä kohdennettuja toimia, joilla parannetaan lääketieteellisten vastatoimien kapasiteettia Build Back and Better World -infrastruktuurin ja vasta perustetun Global Gateway -kumppanuuden puitteissa. EU ja Yhdysvallat yhdistävät pyrkimyksensä vahvistaa paikallista rokotteiden valmistuskapasiteettia Afrikassa ja jatkavat keskusteluja COVID-19-rokotteiden ja -hoitojen tuotannon laajentamisesta ja varmistavat niiden tasapuolisen saatavuuden.

Kehotamme kumppaneita tukemaan koordinoituja investointeja maailmanlaajuisen ja alueellisen valmistuksen laajentamiseksi, mukaan lukien mRNA-, virusvektori- ja/tai proteiini-alayksikön COVID-19-rokotteet.

Lisätietoja

Yhteinen julkilausuma yhteisen COVID-19-valmistus- ja toimitusketjutyöryhmän käynnistämisestä

Continue Reading

Euroopan komissio

EU: n vakuutussääntöjen tarkistaminen: Vakuutuksenantajien kannustaminen investoimaan Euroopan tulevaisuuteen

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt kattavan katsauksen EU: n vakuutussäännöistä (Solvenssi II), jotta vakuutusyhtiöt voivat lisätä pitkän aikavälin investointeja Euroopan toipumiseen COVID-19-pandemiasta.

Tämän päivän katsauksella pyritään myös tekemään vakuutus- ja jälleenvakuutussektorista (eli vakuutusyhtiöiden vakuutuksesta) kestävämpää, jotta se voi selviytyä tulevista kriiseistä ja suojella paremmin vakuutuksenottajia. Lisäksi tietyille pienemmille vakuutusyhtiöille otetaan käyttöön yksinkertaistettuja ja oikeasuhteisempia sääntöjä.

Vakuutukset ovat välttämättömiä monille eurooppalaisille ja Euroopan yrityksille. Ne suojaavat ihmisiä taloudellisilta menetyksiltä odottamattomien tapahtumien varalta. Vakuutusyhtiöillä on myös tärkeä rooli taloudessamme, koska ne ohjaavat säästöjä rahoitusmarkkinoille ja reaalitalouteen ja tarjoavat siten eurooppalaisille yrityksille pitkäaikaista rahoitusta.

Mainos

Tämän päivän katsaus koostuu seuraavista osista:

 • Lainsäädäntöehdotus Solvenssi II -direktiivin muuttamiseksi (direktiivi 2009/138/EY);
 • tiedonanto Solvenssi II -direktiivin tarkistamisesta ja
 • lainsäädäntöehdotus uudesta vakuutusten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivistä.

Solvenssi II: n kattava katsaus

Tämän päivän tarkastelun tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten vakuutuksenantajien panosta elpymisen rahoittamiseen, edistyä pääomamarkkinaunionissa ja varojen ohjaamisessa kohti eurooppalaista vihreää sopimusta. Lyhyellä aikavälillä EU: ssa voidaan vapauttaa jopa arviolta 90 miljardin euron pääomaa. Tämä merkittävä pääoman vapautuminen auttaa (jälleen) vakuutuksenantajia lisäämään panostaan ​​yksityisinä sijoittajina Euroopan toipumiseen COVID-19-taudista.

Mainos

Solvenssi II -direktiivin muutoksia täydennetään myöhemmin delegoiduilla säädöksillä. Tämänpäiväisessä tiedonannossa esitetään komission aikomukset tältä osin. 

Muutamia keskeisiä kohtia tämän päivän paketista:

 • Tämän päivän muutokset suojaavat paremmin kuluttajia ja varmistavat, että vakuutusyhtiöt pysyvät vakaina myös vaikeina taloudellisina aikoina;
 • kuluttajat (”vakuutuksenottajat”) saavat paremmin tietoa vakuutuksenantajansa taloudellisesta tilanteesta;
 • kuluttajat ovat paremmin suojattuja ostaessaan vakuutustuotteita muista jäsenvaltioista valvontaviranomaisten paremman yhteistyön ansiosta;
 • vakuutusyhtiöitä kannustetaan investoimaan enemmän talouden pitkän aikavälin pääomaan;
 • vakuutuksenantajien taloudellinen vahvuus ottaa paremmin huomioon tietyt riskit, mukaan lukien ilmastoon liittyvät riskit, ja on vähemmän herkkä lyhyen aikavälin markkinoiden heilahteluille; ja
 • koko alaa tarkastellaan paremmin, jotta sen vakaus ei vaarannu.

Ehdotettu vakuutusten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi

Vakuutusten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin tavoitteena on varmistaa, että vakuutuksenantajat ja asiaankuuluvat viranomaiset EU: ssa ovat paremmin valmistautuneet merkittäviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Se ottaa käyttöön uuden järjestetyn kriisinratkaisuprosessin, joka suojaa paremmin vakuutuksenottajia sekä reaalitaloutta, rahoitusjärjestelmää ja lopulta veronmaksajia. Kansallisilla viranomaisilla on paremmat valmiudet, jos vakuutusyhtiö tulee maksukyvyttömäksi.

Perustamalla kriisinratkaisukollegioita asiaankuuluvat valvontaviranomaiset ja kriisinratkaisuviranomaiset voivat ryhtyä koordinoituihin, oikea-aikaisiin ja päättäväisiin toimiin ratkaistakseen rajatylittävien (jälleen) vakuutusryhmien sisällä ilmeneviä ongelmia varmistaen parhaan mahdollisen lopputuloksen vakuutuksenottajille ja laajemmalle taloudelle.

Tämän päivän ehdotukset perustuvat laajasti EIOPAn (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) antamaan tekniseen neuvontaan. Ne ovat myös sopusoinnussa aiheesta kansainvälisellä tasolla tehdyn työn kanssa ottaen huomioon eurooppalaiset erityispiirteet.

Talous, joka toimii ihmisille Varapresidentti Valdis Dombrovskis sanoi: "Eurooppa tarvitsee vahvan ja elinvoimaisen vakuutussektorin investoidakseen talouteemme ja auttaaksemme meitä hallitsemaan riskejä, joita kohtaamme. Vakuutussektori voi edistää vihreää sopimusta ja pääomaa Markets Union, koska sillä on kaksi roolia suojelijana ja sijoittajana. Tämän päivän ehdotuksilla varmistetaan, että sääntömme pysyvät tarkoituksenmukaisina tekemällä niistä suhteellisempia. "

Rahoituspalveluista, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari Mairead McGuinness sanoi: ”Tämän päivän ehdotus auttaa vakuutusalaa vahvistumaan ja täyttämään osansa EU: n taloudessa. Mahdollistamme investoinnit elpymiseen ja sen jälkeen. Edistämme myös vakuutusyhtiöiden osallistumista EU: n pääomamarkkinoille tarjoamalla pitkän aikavälin investointeja, jotka ovat elintärkeitä kestävän tulevaisuuden kannalta. Kasvava pääomamarkkinaunionimme on olennainen vihreän ja digitaalisen tulevaisuutemme kannalta. Kiinnitämme myös huomiota kuluttajien näkökulmaan; Vakuutuksenottajat voivat olla vakuuttuneita siitä, että heidät suojataan paremmin tulevaisuudessa, jos heidän vakuutuksenantajansa joutuu vaikeuksiin. ”

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentti ja neuvosto keskustelevat nyt lainsäädäntöpaketista.

Tausta

Vakuutussuoja on välttämätön monille kotitalouksille, yrityksille ja rahoitusmarkkinoiden toimijoille. Vakuutussektori tarjoaa myös ratkaisuja eläketuloihin ja auttaa säästämään säästöjä rahoitusmarkkinoille ja reaalitalouteen.

Solvenssi II -direktiivi tuli voimaan 1. tammikuuta 2016. Komissio seurasi direktiivin soveltamista ja kuuli laajasti sidosryhmiä mahdollisista tarkistettavista aloista.

Komissio pyysi 11. helmikuuta 2019 virallisesti vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselta teknistä neuvontaa valmistautuakseen Solvenssi II -direktiivin tarkistamiseen. EIOPAn tekniset neuvot julkaistiin 17. joulukuuta 2020.

Direktiivissä mainitun vähimmäistarkastelun lisäksi ja sidosryhmiä kuultuaan komissio yksilöi Solvenssi II -kehyksen muita aloja, joita olisi tarkasteltava uudelleen, kuten alan panosta Euroopan unionin poliittisiin painopisteisiin (esim. Kauppa ja pääomamarkkinaunioni), rajatylittävän vakuutustoiminnan valvonta ja vakavaraisuussuhteiden, mukaan lukien raportointi, suhteellisuuden parantaminen.

Lisätietoja

Lainsäädäntöehdotus muutoksiksi direktiiviin 2009/138/EY (Solvenssi II -direktiivi)

Lainsäädäntöehdotus (jälleen) vakuutusyritysten elvyttämiseksi ja kriisinratkaisuksi

Tiedonanto Solvenssi II -direktiivin tarkistamisesta

Kysymys ja vastaukset

Continue Reading

Euroopan komissio

Komissio julkaisee Kreikkaa koskevan tehostetun seurantakertomuksen

Julkaistu

on

Komissio on julkaissut Kreikan yhdestoista tehostetun valvonnan raportti. Kertomus laaditaan tehostetun valvontakehyksen yhteydessä, jonka tarkoituksena on varmistaa jatkuva tuki Kreikan uudistussitoumusten toteuttamiselle sen jälkeen, kun rahoitusapuohjelma on saatettu onnistuneesti päätökseen vuonna 2018. Raportissa todetaan, että Kreikka on toteuttanut tarvittavat toimet erityisistä sitoumuksista huolimatta pandemian aiheuttamista haastavista olosuhteista.

Kreikan viranomaiset ovat tehneet erityisiä sitoumuksia eri aloilla, mukaan lukien yksityistäminen, liiketoimintaympäristön ja verohallinnon parantaminen, samalla kun edistyttiin laajemmissa rakenneuudistuksissa, myös kouluopetuksen ja julkishallinnon alalla. EU: n toimielimet ovat tyytyväisiä tiiviiseen ja rakentavaan sitoutumiseen kaikilla aloilla ja kannustavat Kreikan viranomaisia ​​jatkamaan vauhtia ja tarvittaessa lisäämään pyrkimyksiä korjata osittain pandemian aiheuttamat viivästykset.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa