Liity verkostomme!

Talous

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta: Komissaari Piebalgs keskustelee latvialaisten kanssa Riiassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

kukinKuinka latvialaiset kuvittelevat Euroopan tulevaisuuden? Mitkä ovat heidän huolensa taloudellisesta tilanteesta? Nämä ovat joitain kysymyksiä, joista EU: n kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs (kuvassa) ja Latvian puolustusministeri tri Artis Pabriks keskustelevat noin 200 kansalaisen kanssa 18. lokakuuta Riiassa.

Vain muutama kuukausi ennen maan liittymistä euroalueeseen Latvian komissaari matkustaa kotimaahansa isännöimään tätä tapahtumaa. Se on 35. tapahtuma kansalaiskeskusteluissa, joita komission jäsenet pitävät koko Euroopan unionissa. Jokaisessa keskustelussa se keskittyy kolmeen pääteemaan: talouskriisi, kansalaisten oikeudet ja Euroopan tulevaisuus.

"Nämä viimeiset vuodet ovat olleet haastavia aikoja sekä Latvialle että muulle EU: lle, ja talouskasvu on korvattu vakavalla kriisillä. Työttömyys ja sosiaalinen eriarvoisuus ovat kasvaneet useimmissa maissa, ja meidän on toimittava sekä kansallisella että EU: n tasolla käsitellä näitä kysymyksiä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen hetki Latviassa, kun aiomme vaihtaa punnan euroon kymmenen vuoden kuluttua äänestyksestä liittyäkseen EU: hun. Mitä kansalaiset pitävät tärkeämpänä kuin koskaan, ja odotan innolla Riiassa ", totesi komission jäsen Piebalgs.

Mainos

Riiassa käytävä keskustelu on myös osa Euroopan komission Latvian edustuston järjestämää "Ylpeä olla" -kampanjaa, jolla edistetään Latvian huippuosaamista Euroopassa ja EU: n jäsenyyden tuomia etuja maalle ja kansalaisille.

Saatu palaute on tärkeä rakennuspalikka poliittiselle viestinnälle Euroopan tulevaisuudesta alkukeväällä 2014.

Tausta

Mainos

Mistä kansalaisten vuoropuhelut ovat?

Kansalaisvuoropuhelu on tilaisuus tuoda yhteen Euroopan komission jäsenet, Euroopan parlamentti, kansalliset ja paikalliset poliitikot sekä Euroopan kansalaiset kuulemaan heidän odotuksistaan ​​EU: n tulevaisuudelle.

Tähän mennessä on järjestetty yli 30 keskustelua, viimeksi vuonna Helsinki (Suomi), Györ (Unkari), Košice (Slovakia), Stockholm (Ruotsi) ja Liège (Belgia).

Paljon on saavutettu 20 vuoden aikana EU: n kansalaisuuden käyttöönotosta: viimeisin EU tutkimus osoittaa, että nykyään 62% EU: n kansalaisista tuntee olevansa "eurooppalaisia". Latviassa tämä luku on 56%. Koko EU: ssa kansalaiset käyttävät oikeuksiaan päivittäin. Mutta ihmiset eivät aina ole tietoisia näistä oikeuksista. Esimerkiksi noin kaksi kolmesta latviasta (66%) sanoo haluavansa tietää enemmän oikeuksistaan ​​EU: n kansalaisina. (Lisätietoja on liitteessä).

Siksi komissio on tehnyt vuodesta 2013 Euroopan kansalaisten teemavuoden. Kansalaisten vuoropuhelut ovat tämän vuoden ydin.

Miksi komissio tekee tämän nyt?

Koska Eurooppa on tienhaarassa. Euroopan tulevaisuus on keskustelu kaupungista - jossa monet äänet puhuvat siirtymisestä kohti poliittista unionia - kansallisten valtioiden federaatio tai Euroopan Yhdysvallat. Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat ratkaisevia Euroopan unionin tulevan kehityksen kannalta. Euroopan yhdentymisen on jatkuttava yhdessä unionin demokraattisen legitiimiyden vahvistamisen kanssa. Siksi kansalaisille on annettava ääni tässä keskustelussa tärkeämpää kuin koskaan.

Mikä tulee olemaan lopputulos Dialogues?

Kansalaisten palaute vuoropuhelujen aikana auttaa komissiota ohjaamaan sitä, kun se laatii suunnitelmia EU: n tulevaa uudistusta varten. Yksi vuoropuhelun päätavoitteista on myös valmistella maaperää vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleille.

On 8 toukokuuta 2013 Euroopan komissio julkaisi toisen EU kansalaisuuteen vuonna, Joka esittää 12 uusia konkreettisia toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi kansalaisilla vielä (IP / 13 / 410 että MEMO / 13 / 409). Kansalaisten raportti on komission vastaus toukokuussa 2012 pidettyyn laajaan verkkokuulemiseen (IP / 12 / 461) ja EU: n kansalaisten oikeuksia ja tulevaisuutta koskevassa kansalaisvuoropuhelussa esiin tuotuja kysymyksiä ja ehdotuksia.

Lisätietoja Riian vuoropuhelusta, Klikkaa tästä.

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa