Liity verkostomme!

Talous

EU Pääsy rahoituspäiviä: Auttaa muotoilemaan pk sopiva rahoitus markkinoilla

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Käsi greift nach EuroscheinenLuottolaitosten saatavuus euroalueen yrityksille, jotka eivät ole finanssialan yrityksiä, on nyt alimmillaan luottoriskin alusta lähtien viimeisimpien tietojen mukaan Euroopan keskuspankin luvut. Tämä lasku vaikuttaa erityisen pahasti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joille EU luottaa 85 prosentilla yksityisen sektorin uusista työpaikoista, koska ne eivät voi sijoittaa tai laajentaa liiketoimintaansa niin kauan kuin luoton myöntämisedellytykset ovat niin vaikeita. Siksi Euroopan komissio ryhtyy toimiin markkinoiden aukkojen poistamiseksi nopeasti pk-yritysten rahoituksen tarjoamisesta tarjoamalla 3.5 miljardia euroa lisärahoitusta pk-yrityksille vuosittain vuosina 2014--2020 käyttämällä uutta kilpailukykyisten yritysten ja pk-yritysten ohjelmaa (COSME). COSME: n menestyminen edellyttää, että luodaan tehokas kumppanuus EU: n toimielinten ja rahoitusjärjestöjen välillä, jotka tarjoavat pk-yrityksille lainaa. Siksi yritystoiminnasta vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani käynnistää tänään (18. lokakuuta) Roomassa tapahtumasarjan - EU: n pääsy rahoituspäiviin - selittääkseen, miten COSME: n uudet rahoitusvälineet toimivat, ja rohkaistakseen hyvämaineisia rahoitusalan markkinoiden toimijoista tulla COSME-välittäjiksi.

EU: n rahoituksen päivät järjestetään kaikissa EU: n pääkaupungeissa syksystä 2013 vuoden 2014 loppuun. Seuraava tapahtuma järjestetään Liettuassa Vilnassa 5. marraskuuta 2013.

Tämän päivän Rooman "Access to Day" -päivän merkittävimpiä puhujia ovat muun muassa Italian talousministeri Flavio Zanonato; Dario Scannapieco, Euroopan investointipankin varapuheenjohtaja; Luigi Federico Signorini, Italian keskuspankin varapääjohtaja; Giovanni Sabatini, Italian pankkiyhdistyksen pääjohtaja; Confedustrian varapuheenjohtaja Aurelio Regina; ja Richard Pelly, Euroopan investointirahaston toimitusjohtaja. Tapahtumassa esitellään myös Euroopan investointipankin pk-yrityskeskeistä toimintaa ja muita pk-yrityksiä tukevia EU: n ohjelmia.

Mainos

Lisätietoja EU: n rahoituksen saantipäivistä.

Mikä on uusi COSME-ohjelman? Mitä se tarjoaa pk-yrityksille?

Varapuheenjohtaja Tajani korosti tänään, että ohjelma yritysten kilpailukykyä ja pk (COSME), joka jatkuu välillä 2014 ja 2020, on ensimmäinen Euroopan komission ohjelma, joka on keskittynyt ainoastaan ​​pk-yrityksiä. COSME on ensisijaisesti väline, jolla parannetaan pk-yritysten rahoituksen, niiden kansainvälistymisen tukemista ja parantaa niiden pääsyä markkinoille.

Mainos

COSME jatkaa pitkälti nykyisen kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) menestyksekästä toimintaa, mutta pyrkii vastaamaan paremmin pk-yritysten tarpeisiin kohdistamalla haavoittuvimmille pienyritysten ryhmille, joilta markkinat ovat tällä hetkellä alipalveluja.

60% COSME: n arvioidusta 2.3 miljardin euron budjetista käytetään rahoitusinstrumentteihin, takausten ja riskipääoman tarjoamiseen, tavoitteena kannustaa luotto- ja investointivirtaa pk-sektorille. COSME tarjoaa takausjärjestelmän pk-yritysten lainoille, joiden arvo on enintään 150 000 euroa, keskittyen pk-yrityksiin, joilla muutoin olisi vaikeuksia saada rahoitusta. COSME: n oman pääoman ehto stimuloi riskipääoman tarjontaa keskittyen erityisesti pk-yritysten laajentumis- ja kasvuvaiheeseen.

COSME-tuki toimitetaan pk-yrityksille arvostettujen rahoitusvälittäjien kautta osallistuvissa maissa - kuten pankit, leasing-yhtiöt, keskinäiset takausyhdistykset tai riskipääomarahastot - sen varmistamiseksi, että luotot ovat mahdollisimman helposti saatavissa. Euroopan pk-yritysten rahoitusmarkkinoiden monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi COSME antaa rahoituksen välittäjille mahdollisuuden luoda yksittäisiä tuotteita, jotka parhaiten vastaavat pk-yritysten tarpeita kyseisillä markkinoilla.

COSME budjetti myös ylläpitää monia samoja onnistuneista ohjelmista jo olemassa, kuten osarahoitusta Euroopan Enterprise Network, jossa on enemmän kuin 600 toimistoa EU: ssa ja sen ulkopuolella. COSME tuetaan myös pk-yritysten kansainvälistymiseen, Erasmus nuorille yrittäjille, yrittäjyyskasvatus, IPR neuvontapisteiden ja hallinnollisen taakan vähentäminen.

Katso varapuheenjohtaja Tajanin koko haastattelu

Mitkä ovat COSME: n odotetut vaikutukset?

Ohjelman vaikutus on valtava. COSME-rahoitteisten rahoitusvälineiden pitäisi lisätä lisälainoja ja / tai investointeja EU: n yrityksiin vuosittain 3.5 miljardilla eurolla. COSME: n odotetaan edistävän vuosittain EU: n BKT: n kasvua 1.1 miljardilla eurolla ja auttavan 40 000 yritystä luomaan tai säästämään 30 000 työpaikkaa ja käynnistämään 1 uutta yritystuotetta, palvelua tai prosessia.

Tyypillinen pk-yritysten vastaanottaja: Alle 10 työntekijää, myönnetty 65 000 euron luotto

Aikaisemmassa Euroopan komission kilpailukykyä tukevassa ohjelmassa (CIP) lainatakuita käytettiin kannustamaan luotonantoa yrittäjille tai pienyrityksille, joilla ei yleensä ole riittäviä vakuuksia lainan saamiseksi. Yhdeksänkymmentä prosenttia 220 000 pk-yrityksestä eri puolilta Eurooppaa, jotka olivat CIP: n edunsaajia vuoden 2012 loppuun mennessä, työllisti 10 tai vähemmän työntekijöitä; juuri se luokka, jonka on vaikeinta saada lainaa. Mutta CIP: n ansiosta näiden pienten yritysten saama keskimääräinen takauslaina oli noin 65 000 euroa. Joulukuun 2012 loppuun mennessä CIP: n rahoitusvälineillä oli ollut yli 13 miljardin euron lainat ja yli 2.3 miljardin euron riskipääoma. Vertailukelpoiset edut saavutetaan COSME-ohjelmasta, jota hillitsee se tosiasia, että COSME kohdistaa erityisesti pk-yrityksille, joille ilman sen tukea olisi vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta.

Pk-yritysten on erittäin vaikea saada rahoitusta

Tutkimukset osoittavat, että EU: n pk-yritykset ovat suuressa määrin riippuvaisia ​​pankkilainoista ulkoisen rahoituksensa suhteen ja että niillä on hyvin vähän vaihtoehtoja: 30% yrityksistä käyttää pankkilainoja ja 40% pankkilimiittejä tai tililimiittejä. Pankkilainat ovat 63 prosentille pk-yrityksistä myös edullisin ulkoinen rahoitusratkaisu yritysten kasvutavoitteiden toteuttamiseksi. Talouden laskusuhdanteessa pankeista on tullut riskinvaraisempia, ja ne pyytävät korkeampia riskimarginaaleja ja tarjoavat vaativampia ehtoja. Luotonsaannin vaikeus on pk - yritysten suurin huolenaihe (15%): uusin tutkimus Euroopan komission mukaan noin kolmannes pk-yrityksistä ei saanut suunnittelemaansa rahoitusta. Viimeisin Euroopan keskuspankin (EKP) tiedot osoittavat, että yleinen luotonanto yksityiselle sektorille, joka ei ole finanssiala, on edelleen heikkoa.

Siksi tarvitaan erityinen ohjelma, jolla tuetaan pk-yritysten rahoitusta

Vaikka niiden merkitys taloudelle, pk kohtaavat erityisiä haasteita alalla rahoituksen saantia, lähinnä siksi tiedon epäsymmetrisyyttä. Vaikka pk-yritykset voivat rakentaa vahvan liiketoiminnan tapauksissa luomista ja laajentamista niiden yritysten, lainanantajien yleensä huonosti arvioimaan liittyviä riskejä liiketoimintamallien pk ja yleensä turvautumaan lainapäätöksiin perustuu puhtaasti taseeseen. Mutta monet pk-yrityksillä ei ole tarpeeksi vahva tase vastaamaan pankkilainoja hyväksymiskriteerit, varsinkin jos arvo pk pidetään tekijänoikeuksien, terve asiakaskunta tai muilla keinoilla, jotka eivät vangiksi taloudellisen raportoinnin.

Seuraukset velkakriisin ovat myös vaikuttaa kohtuuttomasti luotonantoa pk-yrityksille. Verrattuna suuryritykset, pk-yritykset ovat aina kohdanneet rakenteellisia ongelmia alalla rahoituksen saantia. Mutta nämä asiat ovat lisänneet finanssikriisin. Viimeisten kahden vuoden tilastojen mukaan EKP, lähes kolmannes pk hakevien pankkilainoja evättiin tai päätyi saada vähemmän kuin pyydetään.

Rahoituksen välittäjät ovat tärkeä elinehto

EU käyttää sekä lainsäädäntöä että EU: n rajallista budjettia torjuakseen nykyisen ylivoimaisen haluttomuuden sijoittaa pk-yrityksiin ja lainata niitä. Käytetään kahta yleistä lähestymistapaa, ensinnäkin pk-yritysten lainojen tukemiseksi - mikä parantaa luotonsaantia - ja toiseksi kannustaa pk-yrityksiin tehtäviä investointeja esimerkiksi tekemällä yhteissijoituksia riskipääomarahastojen kanssa.

Luotonsaanti avusta kanavoidaan valittujen rahoituksen välittäjien. Näitä ovat pankit, vuokraajien, keskinäiset takuut yhteiskunnissa, mikrorahoituksen tarjoajille ja pääomasijoitusrahastojen. EU takaa osa riskeistä ne sitoutuvat ja kokemus osoittaa, että osallistuminen EU rahoitusmahdollisuuksien ohjelmia tarkoittaa, että ne tarjoavat enemmän pk-yritysten lainojen kuin he tekisivät toisin. Tämä lähestymistapa tuottaa myös suuri vipuvaikutus: CIP-ohjelma havainnut, että jokainen € 1 käyttämä EU: n takaukset, joita käytetään rahoituksen välittäjien antamalla lainoja pk johti € 30 tilittämistä tuensaajayritykselle.

Tämän kerrannaisvaikutuksen lisäksi rahoituksen välittäjien käyttäminen tarjoaa myös muita etuja: poliittinen vaikutus, koska osallistuvat rahoituksen välittäjät sitoutuvat voimakkaisiin pk-yritysten luottoluokituksiin ja edistävät siten EU: n politiikan harjoittamista; ja myös pääsy institutionaaliseen "taitotietoon" rahoituksen välittäjien nykyisen asiantuntemuksen muodossa.

Miten muuten pk-yritysten rahoituksen tuetaan EU: ssa?

COSME-ohjelmaa täydennetään tutkimus- ja innovaatiovetoisten yritysten rahoituksella Horisontti 2020 -ohjelmassa.

EIP-ryhmä (Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) toteuttaa myös lukuisia toimenpiteitä, ja ne toteutetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tai työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin ohjelman puitteissa, ja ne liitetään erityiset poliittiset tavoitteet.

Sopimus Basel III varmistetaan jatkuva pankkilainoja pk

Euroopan komissio on myös ehdottanut lainsäädäntöä rahoitusmarkkinoiden tehokkuuden parantamiseksi. Pääomavaatimusdirektiivin, Basel III, tarkistamisesta on päästy sopimukseen (ks MEMO / 13 / 338).

Uudet puitteet saavat pankit vakaampi. Varmistaakseen asianmukaisen luototusta pk nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, uudet säännöt otetaan käyttöön vähenemiseen pääomavaatimukset pankkien altistuminen pk kautta soveltamalla 0.76 tukeva tekijä. Tämä antaa luottolaitokset sopivalla kannustin lisätä luottovaraa pk. Paremmin taloudellinen vakaus meidän pankkien kohteena Basel III, ei siis johda luoton rajoitus useimmille pienille yrityksille.

Parempi integrointi riskipääomamarkkinoiden

Huhtikuussa 2013 annettu asetus Euroopan riskipääomarahastoista (ASETUS (EU) N: o 345/2013) pääomasijoittajat voivat toimia tehokkaammin EU: ssa. Eurooppalaisen passirahaston avulla rahastojen hoitajat voivat markkinoida varojaan koko EU: ssa. Tämä helpottaa rajatylittävää varainhankintaa ja luo todelliset sisämarkkinat riskipääomarahastoille.

Katso myös MEMO / 13 / 209.

Parantaa pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille

Auttamalla houkutella lisää yksityisiä investointeja Euroopan komissio pyrkii myös kehittämään järjestelmä tehokasta, monipuolista ja parantaa pitkäaikaista rahoitusta pk-yrityksille. Yksi ratkaisuista on parantaa pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille: sijoittajat voitaisiin rohkaista tekemään enemmän sijoituksia pk näkyvämmäksi Pk markkinoiden ja näkyvämmin listattu pk ja keskisuuret.

Kaksi viimeaikaista ehdotusta houkutella sijoittajia näkyvämmäksi Pk markkinat ja näkyvämpiä listattu pk:

 • Ehdotus rahoitusvälineiden markkinoista annettavaksi direktiiviksi (MiFID) pk-yrityksiin erikoistuneiden osakemarkkinoiden kehityksen ylläpitämiseksi. (katso IP / 11 / 1219 että MEMO / 11 / 716)
 • Ehdotus avoimuusdirektiivin muuttamiseksi pörssinoteerattuja pk-yrityksiä koskevan paremman tiedon tarjoamiseksi.

EU: n toimet tähän mennessä lisäämään luotonantoa pk

EU: n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma oli 31. joulukuuta 2012 mennessä mobilisoinut yli 15 miljardia euroa pk-yritysten rahoittamiseen.

 1. CIP-ohjelma, jonka budjetti on 1.1 miljardia euroa, on jo auttanut mobilisoimaan yli 16 miljardia euroa pk-yrityksille kaikkialla Euroopassa.
 2. Pk-yritysten takausjärjestelmä (SMEG); takausohjelmiensa ansiosta CIP on jo auttanut yli 220 000 pk-yritystä saamaan yli 13 miljardin euron lainat.
 3. Nopea kasvu ja innovatiivinen pk-yritys (GIF): CIP: n rahoittamat investoinnit riskipääomarahastoihin tukivat jo yli 300 nopeasti kasvavan pk-yrityksen investointeja yli 2.3 miljardin euron arvosta.

Miten CIP työt

CIP: Ohjelma (alkaa 2007-2013) on auttanut pk-yrityksiä löytämään rahoitusta he tarvitsevat ylläpitämiseen, kehittämiseen tai kasvaa eri kehitysvaiheessa.

CIP tavoitteena on tehdä rahoitusta pk helpottaa kehittämällä merkittävin kanava pk ulkopuolista rahoitusta: pankkilainalla. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, että valtaosa pk. Ohjelma tarjoaa myös keskittyivät erityisesti pk-yritysten tarpeisiin, joilla on suuri kasvupotentiaali, joille osakesijoituksista voi olla sopivampi rahoituslähde.

CIP-rahoitusvälineitä hallinnoi Euroopan investointirahasto jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten rahoitusvälittäjien (esim. Pankit ja riskipääomarahastot) välityksellä.

Ohjelman arkkitehtuuri saa rahoituslaitokset tarjoamaan lisärahoitusta pk-yrityksille.

Lainatakuut: EU: n tukemia lainoja pk

 1. Nuoremmat ja pienemmät yritykset saavat todennäköisemmin vain osan varainhankinnasta luottolaitokselta (rahoituksen välittäjältä), ja ne hylätään usein. Tukea on saatavana EU: n takaamina lainoina.
 2. Pankeille tarjotut takuut antavat pk-yrityksille mahdollisuuden saada pankkilainoja
 3. pk-yritysten takausjärjestelmän (SMEG) nojalla lainanantaja voi saada EU: n takuun, jos se aikoo lainata pk-yrityksille. EU: n takuulla pankki voi lainata riskialttiimmille asiakasryhmille (nuoret yritykset, yrittäjät, joilla ei ole luottohistoriaa, riittävät vakuudet jne.) Tai yksinkertaisesti lainata enemmän pk-yrityksille.

Parempi pääsy pääomarahoitukseen

 1. Pieniin, erittäin innovatiivisiin yrityksiin liittyy riskiluokka, jonka perinteiset rahoittajat voivat hyväksyä harvoin ja jotka tarvitsevat sellaisenaan räätälöityä tukea - muuta kuin pankkilainaa.
 2. Puolet CIP-varoista, jotka on tarkoitettu pk-yritysten rahoituksen saatavuuteen, sijoittaa Euroopan investointirahasto riskipääomarahastoihin, jotka puolestaan ​​sijoittavat aloitteleviin yrityksiin ja pk-yrityksiin, joilla on suuri kasvupotentiaali.
 3. Nopea kasvu ja innovatiivinen pk-yritys tarjoaa pääomaa - yleensä miljoonien eurojen luokkaa - innovatiivisille pk-yrityksille eri kehitysvaiheissa.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa