Liity verkostomme!

Talous

Puutteet elinajanodote ja lapsikuolleisuus kapea kaikkialla EU

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

article-0-1825DCD0000005DC-973_634x421Euroopan komission tänään julkaiseman raportin mukaan EU: n maiden välillä historiallisesti havaitut elinajanodotteen ja pikkulasten kuolleisuuden suuret erot kapenevat.

EU-27: ssä todettu pisimmän ja lyhimmän elinajanodotteen ero kaveni miesten välillä 17 prosenttia vuosina 2007--2011 ja naisilla 4 prosenttia vuosina 2006--2011. Ero lapsikuolleisuudessa korkeimpien ja matalimpien EU-maiden välillä laski 15.2: sta 7.3: een / 1000 elävää syntymää vuosina 2001--2011. Myös keskimääräinen imeväiskuolleisuus EU: ssa laski tänä aikana, 5.7: stä 3.9: een / 1000 elävää syntymää. Raportissa tuodaan esiin joitakin myönteisiä edistysaskeleita terveyseroja koskevan EU: n strategian "Solidaarisuus terveyden alalla" täytäntöönpanossa ja todetaan kuitenkin, että lisätoimia tarvitaan paikallisella, kansallisella ja EU: n tasolla.

Terveyskomissaari Tonio Borg sanoi: "Terveyseroja elinajanodotteen ja erityisesti imeväiskuolleisuuden suhteen on vähennetty huomattavasti viime vuosina Euroopan unionissa. Tämä on rohkaisevaa. Sitoumuksemme on kuitenkin oltava horjumatonta, jotta voimme puuttua sosiaalisten ryhmien sekä alueiden ja jäsenvaltioiden väliset jatkuvat terveyserot, kuten tässä mietinnössä todetaan. Toimenpiteiden terveyserojen poistamiseksi Euroopassa on edelleen oltava ensisijainen tavoite kaikilla tasoilla. "

Mainos

Terveyden eriarvoisuus maiden, alueiden ja sosiaalisten ryhmien välillä

  • Ruotsissa miesten elinajanodote on korkein - 79.9 vuotta, mikä on melkein 12 vuoden ero suhteessa matalampaan elinajanodoteeseen (68.1).
  • Naisten elinajanodote on korkein Ranskassa - 85.7, mikä on 8 vuoden ero verrattuna jäsenvaltioon, jonka elinajanodote on alhaisin (77.8 vuotta).
  • Miesten terveen elämän vuosina EU: n alhaisimpien ja korkeimpien arvojen välillä on 19 vuoden ero (vuoden 2011 luvut). Naisten kohdalla tämä oli melkein yhtä korkea kuin 18.4 vuotta.
  • Vuonna 2010 EU: n kaikkein heikoimmassa asemassa olevien alueiden välinen ero syntyvyyden välillä oli 13.4 vuotta miehillä ja 10.6 vuotta naisilla.
  • Samana vuonna oli seitsemän EU: n aluetta, joilla vastasyntyneiden kuolleisuus oli yli 10/1,000 2.5 syntymää kohden. Tämä on yli 4.1 EU: n keskiarvoa 1,000 / XNUMX XNUMX.
  • Vuonna 2010 vähiten ja eniten koulutettujen miesten arvioitu ero ikäryhmissä 30-vuotiaina 17-vuotiaina vaihteli noin kolmesta vuoteen XNUMX vuoteen eri jäsenvaltioissa. Naisten välillä ero oli hiukan pienempi, vaihdellen yhdestä yhdeksään vuoteen.

Terveyden eriarvoisuuden syyt

Raportissa tarkastellaan erilaisia ​​tekijöitä, jotka aiheuttavat terveyseroja, ja todetaan, että sosiaaliset terveyserot johtuvat arkielämän olosuhteiden ja kuljettajien eroista, kuten tuloista, työttömyydestä ja koulutustasosta. Katsauksessa löydettiin monia esimerkkejä terveyteen liittyvien riskitekijöiden, mukaan lukien tupakan käyttö ja liikalihavuus, ja sosioekonomisten olosuhteiden välillä.

Mainos

Terveyden eriarvoisuuden poistaminen EU: ssa

Vuonna 2009 komissio hyväksyi terveyseroja koskevan strategian, jonka otsikko on Solidaarisuus terveydessä: terveyserojen vähentäminen EU: ssa. Tänään julkaistussa tilanneraportissa tarkastellaan, kuinka pitkälle olemme päässeet strategian viiteen päähaasteeseen: 1) terveyden oikeudenmukainen jakaminen osana yleistä sosiaalista ja taloudellista kehitystä; 2) tietokannan parantaminen; 3) sitoutumisen lisääminen koko yhteiskunnassa; 4) haavoittuvien ryhmien tarpeiden tyydyttäminen; ja 5) kehitetään EU: n politiikkojen panosta.

Kaiken kaikkiaan komission toiminnan tavoitteena on sekä tukea politiikan kehittämistä EU-maissa että parantaa EU: n politiikkojen osuutta terveyserojen torjunnassa. Jatkuva Yhteinen toimintaVuodesta 2011 vuoteen 2014 on tärkeä väline tämän saavuttamiseksi.

Eurooppa 2020 -strategian osallistavan kasvun tavoitteiden saavuttaminen on välttämätöntä terveyserojen torjumiseksi. Komissio antoi helmikuussa 2013 asiakirjan aiheesta Sijoittaminen terveyteen, osana sosiaalisten investointien pakettia. Asiakirja vahvistaa EU: n terveyspolitiikkojen ja kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien uudistusten välistä yhteyttä ja esittelee tapauksen: älykkäät investoinnit kestäviin terveysjärjestelmiin; investoiminen ihmisten terveyteen; ja investoimalla terveyserojen vähentämiseen.

EU: n terveysohjelmalla, koheesio- ja rakennerahastoilla sekä tutkimus- ja innovaatiorahastoilla (Horisontti 2020) voidaan tukea terveysinvestointeja kaikkialla Euroopan unionissa.

Lue koko raportti ja lue lisää EU: n toimista terveyserojen vähentämiseksi tästä.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa