Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Komissio esittää käytännön ratkaisuja lääkkeiden toimittamiseen Pohjois-Irlannissa Irlantia / Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan puitteissa sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimiin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Komissio julkaisi 26. heinäkuuta joukon ei-asiakirjoja lääkkeiden sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimien alalla Irlantia / Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanon yhteydessä. Erityisesti lääkkeitä käsittelevässä ei-asiakirjassa esitetään komission ehdottama ratkaisu, jolla varmistetaan jatkuva ja pitkäaikainen lääkkeiden toimitus Pohjois-Irlannissa Isosta-Britanniasta tai sen kautta. Tämä ei-paperi jaettiin Ison-Britannian kanssa ennen toimenpidepaketti Komissio ilmoitti 30. kesäkuuta 2021 käsittelevänsä kiireellisimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät pöytäkirjan täytäntöönpanoon kaikkien Pohjois-Irlannin yhteisöjen edun mukaisesti.

Varapresidentti Maroš Šefčovič totesi: "Näillä ratkaisuilla on yksiselitteinen yhteinen nimittäjä - ne perustettiin Pohjois-Irlannin kansalaisten hyödyksi. Viime kädessä työmme on varmistaa, että pitkän perjantain (Belfast) sopimuksen ansaitut voitot - rauha ja vakaus Pohjois-Irlannissa - suojataan, samalla kun vältetään kova raja Irlannin saarella ja säilytetään EU: n yhtenäisen Markkinoida."

Lääkkeitä koskevaan ratkaisuun kuuluu, että EU muuttaa omia sääntöjään pöytäkirjan puitteissa siten, että vain Pohjois-Irlannin markkinoille toimitettavien lääkkeiden sääntelytoiminnot voivat sijaita pysyvästi Isossa-Britanniassa, erityisedellytyksin, joilla varmistetaan, että lääkkeet kyseisiä yrityksiä ei jaeta edelleen EU: n sisämarkkinoilla. Kyseiset lääkkeet ovat pääasiassa geneerisiä ja käsikauppalääkkeitä. Ratkaisu osoittaa komission sitoutumisen Pohjois-Irlannin kansaan ja pitkän perjantain (Belfastin) sopimukseen. Lainsäädäntöehdotuksen odotetaan alkusyksystä, jotta lainsäädäntöprosessi saadaan päätökseen ajoissa.

Mainos

Muut tänään julkaistut ei-asiakirjat liittyvät komission löytämään ratkaisuun helpottamaan Isosta-Britanniasta Pohjois-Irlantiin matkustavien henkilöiden mukana olevien avustavien koirien liikkumista ja komission ehdotukseen karjan siirtojen yksinkertaistamisesta Isosta-Britanniasta Pohjois-Irlantiin. , ja selkeyttää EU: sta peräisin olevia eläintuotteita koskevia sääntöjä, jotka siirretään varastointiin Iso-Britanniaan ennen niiden lähettämistä Pohjois-Irlantiin. Kaikki nämä komission tarjoamat joustavuudet kuvaavat asiakirjat on jaettu Ison-Britannian ja EU: n jäsenvaltioiden kanssa, ja ne ovat saatavilla verkossa.

Mainos

Euroopan komissio

7 miljardia euroa keskeisiin infrastruktuurihankkeisiin: puuttuvat yhteydet ja vihreä liikenne

Julkaistu

on

Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) liikenneohjelmasta käynnistetty ehdotuspyyntö tarjoaa 7 miljardia euroa eurooppalaisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. Suurin osa tämän ehdotuspyynnön puitteissa rahoitetuista hankkeista auttaa lisäämään koko liikenneverkostomme kestävyyttä, mikä saa EU: n saavuttamaan eurooppalaisen vihreän sopimuksen tavoitteen eli vähentää liikenteen päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi: ”Kasvamme massiivisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoon käytettävissä olevia varoja 1.5 miljardiin euroon. Tuemme ensimmäistä kertaa myös hankkeita, joiden tarkoituksena on, että Euroopan laajuiset liikenneverkostomme soveltuvat siviilipuolustuskäyttöön ja parantavat sotilaallista liikkuvuutta kaikkialla EU: ssa. Eilisen haun puitteissa rahoitetut hankkeet edistävät tehokkaan ja yhteenliitetyn multimodaalisen liikennejärjestelmän luomista sekä matkustajille että rahdille ja infrastruktuurin kehittämistä kestävämpien liikkuvuusvalintojen tukemiseksi. ”

EU tarvitsee tehokkaan ja yhteenliitetyn multimodaalisen kuljetusjärjestelmän sekä matkustajille että rahdille. Tähän on sisällyttävä edullinen, suurnopeusrautatieverkko, runsas lataus- ja tankkausinfrastruktuuri nollapäästöisille ajoneuvoille sekä parempi automaatio tehokkuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Lisätietoja on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

REACT-EU: 4.7 miljardia euroa työpaikkojen, taitojen ja Italian köyhimpien ihmisten tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt Italialle 4.7 miljardia euroa REACT-EU-ohjelman puitteissa, jotta se rohkaisee maan vastausta koronaviruskriisiin ja edistää kestävää sosioekonomista elpymistäery. Uusi rahoitus on seurausta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja vähävaraisimpien eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) kahden toimintaohjelman muuttamisesta. Italian kansallinen ESR: n ohjelma "Aktiivinen työllisyyspolitiikka" saa 4.5 miljardia euroa työllisyyden tukemiseksi alueilla, jotka kärsivät eniten pandemiasta.

Lisärahat lisäävät nuorten ja naisten palkkaamista, mahdollistavat työntekijöiden osallistumisen koulutukseen ja tukevat räätälöityjä palveluja työnhakijoille. Lisäksi ne auttavat suojaamaan työpaikkoja pienyrityksissä Abruzzon, Molisen, Campanian, Puglian, Basilicatan, Calabrian, Sisilian ja Sardinian alueilla.

Työllisyyden ja sosiaalisten oikeuksien komissaari Nicolas Schmit sanoi: ”Euroopan unioni auttaa edelleen kansalaisiaan selviytymään COVID-19-kriisistä. Italian uusi rahoitus auttaa luomaan työpaikkoja erityisesti nuorille ja naisille eniten tarvitseville alueille. Investoinnit taitoihin ovat toinen painopiste, ja ne ovat välttämättömiä ekologisten ja digitaalisten siirtymien hallitsemiseksi. Kiinnitämme erityistä huomiota myös Italian heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin vahvistamalla ruoka -avun rahoitusta. "

Mainos

Koheesio- ja uudistuskomissaari Elisa Ferreira (kuvassa) sanoi: ”Alueet ovat keskeisessä asemassa Euroopan toipumisessa pandemiasta. Olen iloinen siitä, että jäsenvaltiot käyttävät unionin hätäapua pandemian torjuntaan ja aloittavat kestävän ja osallistavan elpymisen pitkällä aikavälillä. REACT-EU-rahoitus auttaa italialaisia ​​pahiten kärsineillä alueilla toipumaan kriisistä ja luo perustan modernille, tulevaisuuteen suuntautuvalle taloudelle. Osana NextGenerationEU: ta REACT-EU tarjoaa 50.6 miljardin euron (nykyhinnoin) lisärahoitusta koheesiopolitiikan ohjelmille vuosina 2021 ja 2022 työmarkkinoiden kestävyyden, työpaikkojen, pienten ja keskisuurten yritysten ja pienituloisten perheiden tukemiseksi. "

Mainos
Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa