Liity verkostomme!

EU

Enemmän vapautta jäsenvaltioille päättää elintarvikkeissa ja rehuissa käytettävistä muuntogeenisistä organismeista

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

gmo-sankariTänään (22. huhtikuuta) komissio esittelee tarkastelunsa päätöksestä, joka koskee päätöksentekomenettelyä geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) hyväksymiseksi elintarvikkeiksi ja rehuiksi. Tämä tarkistus on peräisin Poliittiset suuntaviivat esitettiin Euroopan parlamentille heinäkuussa 2014, jonka perusteella tämä komissio valittiin. Katsaus vahvistaa, että on tehtävä muutoksia, jotka heijastavat yleistä näkemystä ja antavat kansallisille hallituksille suuremman mielipiteen EU: n hyväksymien muuntogeenisten organismien käytöstä eläinten (rehujen) tai ihmisten (elintarvikkeiden) kulutukseen. Tämän tarkastelun tuloksena komissio ehdottaa lainsäädännön muuttamista, jotta jäsenvaltioille annettaisiin enemmän vapautta rajoittaa tai kieltää EU: n hyväksymien muuntogeenisten organismien käyttö elintarvikkeissa tai rehuissa niiden alueella.

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Vytenis Andriukaitis sanoi: "Olen iloinen voidessani toteuttaa yhden tärkeistä sitoumuksista, jotka tämä komissio on tehnyt tarkistamalla muuntogeenisiä organismeja koskevaa päätöksentekoprosessia koskevaa lainsäädäntöä. Komissio on kuunnellut monien Euroopan kansalaisten huolenaiheita, Hyväksyttyään tämänpäiväinen ehdotus antaa täysin toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioille suuremman sananmahdollisuuden EU: n hyväksymien muuntogeenisten organismien käyttöön elintarvikkeissa ja rehuissa omilla alueillaan. "

Tästä päivästä lähtien joustavampi lähestymistapa muuntogeenisten organismien käyttöön:

Mainos

Komission tänään hyväksymä ehdotus lähettää kansalaisille vahvan signaalin siitä, että Eurooppa ottaa huomioon heidän huolensa, jotka voivat vaihdella maittain. Uuden lähestymistavan tavoitteena on saavuttaa oikea tasapaino EU: n lupajärjestelmän ylläpitämisen ja jäsenvaltioiden vapauden välillä päättää GMO: ien käytöstä alueellaan. Koska on ratkaisevan tärkeää, että yhtenäinen riskinhallintajärjestelmä ylläpidetään - koska se varmistaa saman suojaustason koko EU: ssa -, nykyistä tieteeseen ja kuluttajien valinnanvaraa takaavaan merkintäsääntöihin perustuvaa lupajärjestelmää ei muuteta. Muutos on, että kun muuntogeeninen organismi on hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeena tai rehuna Euroopassa, jäsenvaltioilla on mahdollisuus päättää, kieltäytyvätkö tietyn GMO: n käytöstä elintarvikeketjussaan.

Jäsenvaltioiden on perusteltava, että niiden opt-out-toimenpiteet ovat EU: n lainsäädännön, joka sisältää sisämarkkinoiden periaatteet, ja EU: n kansainvälisten velvoitteiden, joihin EU: n WTO-velvoitteet ovat olennainen osa, mukaisia. Poikkeusten on perustuttava muihin kuin EU: n tasolla arvioituihin laillisiin syihin, toisin sanoen riskiin ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle.

Tämä ehdotus heijastaa ja täydentää oikeuksia, jotka jäsenvaltioille on jo annettu viljeltävissä oleviksi muuntogeenisiksi organismeiksi aiemmin tässä kuussa voimaan tulleessa direktiivissä (EU) 2015/412, joka perustui äskettäiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston väliseen sopimukseen. Tämän seurauksena EU: lla olisi johdonmukaiset säännöt muuntogeenisille viljelylupille sekä elintarvikkeille ja rehuille, mikä mahdollistaisi jäsenvaltioiden yksilölliset huolenaiheet molemmilla alueilla.

Mainos

Tämä lainsäädäntöehdotus lähetetään nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle normaalin lainsäädäntökurssinsa suorittamiseksi.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa