Liity verkostomme!

Kalastus

Neuvosto hyväksyi EU:n ja Britannian kalastussopimuksen vuodelle 2024

SHARE:

Julkaistu

on

Kuva: kalastuskiintiöt Brexitin jälkeen

Neuvosto on hyväksynyt Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen, joka turvaa EU:n kalastajien kalastusoikeudet Atlantilla ja Pohjanmerellä. Vuotta 2024 koskevien vuotuisten neuvottelujen oikea-aikainen päätökseen saattaminen varmistaa vakautta ja varmuutta EU:n kalastajille ja teollisuudelle.

Luis Planas Puchades, Espanjan maatalous-, kalastus- ja elintarvikeministeri

Sopimuksemme Iso-Britannian kanssa turvaa kalastajillemme tärkeitä kalastusmahdollisuuksia ja saavutettiin molempien osapuolten neuvotteluissa osoittaman hyvän tahdon ansiosta. Olemme varmistaneet, että kalastusoikeuksiamme Atlantilla ja Pohjanmerellä suojellaan myös tulevana vuonna, ja toimimme kestävän kehityksen sitoumuksemme mukaisesti. Luis Planas Puchades, Espanjan maatalous-, kalastus- ja elintarvikeministeri

Sopimus yksityiskohtaisesti

EU:n ja Britannian vuosineuvotteluissa saavutettu sopimus määrittää kalastusoikeudet vuodelle 2024 noin 100 yhteistä kalakantaa, erityisesti suurimmat sallitut saaliit (TACit), toisin sanoen enimmäismäärät tietyistä kannoista, jotka voidaan pyytää, ja kunkin osapuolen vastaavat kalastusoikeudet.

Tämä sopimus on osa vuosittaista kalastusmahdollisuuksien vahvistamisprosessia EU:n ja EU:n ulkopuolisilla vesillä tulevalle vuodelle, ja se hyväksyttiin kirjallisella menettelyllä.

Maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa, joka pidetään 10. ja 11. joulukuuta Luvut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa jaetuille osakkeille tulee osa pääasetusta Atlantin ja Pohjanmeren kalastusmahdollisuuksista. Asetus kattaa myös kannat, joita EU hallinnoi yksin tai alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä tehtyjen sopimusten kautta, Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden kolmansien osapuolten kanssa jaettujen kantojen lisäksi.

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta perustivat sopimuksensa parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin lausuntoihin Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES). Osapuolten sopimus on myös EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja Ison-Britannian kanssa solmitun kauppa- ja yhteistyösopimuksen tavoitteiden mukainen.

Niiden kantojen osalta, joista ei ole annettu ICESin lausuntoa, EU ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat työskentelevänsä yhdessä parantaakseen tietojen saatavuutta tulevien tieteellisten lausuntojen pohjalta. Valtuuskunnat olivat yhtä mieltä siitä, että sellaisten kantojen osalta, joille on annettu nollasaaliita koskeva lausunto, olisi aiheellista vahvistaa erityiset TACit sivusaaliille (lajeille, jotka pyydetään tahattomasti kalastaessaan muita tiettyjä lajeja). Näiden TACien taso on asetettu varmistamaan, että kalastuskuolevuus ei kasva ja että kantaa voidaan elvyttää. Joillekin kannoille asetettiin pieni TAC, joka mahdollistaa kannan jatkuvan seurannan.

Mainos

Tieteellisten lausuntojen mukaisesti alla on joitain kantoja, joiden osalta EU ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat alentaa TACeja vuodelle 2024 verrattuna vuoteen 2023:

 • kolja Irlanninmerellä (-14.5 %) kolja Kelttimerellä (-30.6 %)
 • valkoturska Kelttimerellä (-50 %)
 • punakampelan sivusaaliit Englannin kanaalissa (-42 %)

Alla on esimerkkejä osakkeista, joiden osalta EU ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat nostaa TACeja vuodelle 2024 verrattuna vuoteen 2023:

 • valkoturska Länsi-Skotlannissa (+20 %)
 • megrimit Pohjanmerellä (+9.6 %)

Tausta

Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eron jälkeen otetaan huomioon EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisesti hallinnoimat kalakannat yhteiset resurssit kansainvälisen oikeuden mukaisesti. The Kauppa- ja yhteistyösopimus sopimuspuolten välillä vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti EU ja Yhdistynyt kuningaskunta määrittävät kalastusoikeutensa Atlantilla ja Pohjanmerellä.

Kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaan molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään vuosittaisia ​​neuvotteluja seuraavan vuoden TACien ja kiintiöiden määrittämiseksi. Neuvotteluja johtaa komissio, ja niissä otetaan huomioon useita tekijöitä, kuten:

 • kansainvälisiä velvoitteita
 • kalastuksen pitkän aikavälin kestävyyden varmistaminen EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti
 • parhaat saatavilla olevat tieteelliset neuvot; jos tätä ei ole saatavilla, käytetään ennalta varautumista
 • tarve suojella kalastajien toimeentuloa

Sopimus sisältää a lupajärjestelmä kalastusaluksille, joiden kautta myönnetään molemminpuolinen pääsy toistensa vesille.

Neuvosto saa säännöllisesti päivityksiä neuvottelujen edistymisestä, ja sen tehtävänä on:

 • tarjoaa opastusta komissiolle EU:n kannasta
 • hyväksyä lopullinen sopimus vuotuisista TACeista ja kiintiöistä ennen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen virallista päätökseen saattamista

Seuraavat vaiheet

Aikana Maatalous- ja kalastusneuvosto Kokouksessa, joka pidetään 10. ja 11. joulukuuta, ministerit pyrkivät pääsemään poliittiseen yhteisymmärrykseen yleisiä kalastusmahdollisuuksia Atlantilla ja Pohjanmerellä vuodelle 2024 ja joissakin tapauksissa myös vuosille 2025 ja 2026.

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisiä osakkeita koskevista luvuista tulee osa tätä poliittista sopimusta.

Tämän jälkeen neuvoston juristi- ja lingvistiasiantuntijat viimeistelevät poliittisen sopimuksen tekstin. Tämän jälkeen neuvosto hyväksyy asetuksen virallisesti, ja se julkaistaan ​​virallisessa lehdessä. Säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2024.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa