Liity verkostomme!

EU: n jätelainsäädännön

Jätesiirtoja koskevista tiukentuneista EU:n säännöistä päästiin sopimukseen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Parlamentti ja neuvosto pääsivät viime viikolla väliaikaiseen sopimukseen jätteiden siirtoja koskevien EU:n menettelyjen ja valvontatoimenpiteiden tarkistamisesta.

Sovitun lain tavoitteena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä tehokkaammin ja edistää samalla EU:n ilmastoneutraaliutta, kiertotaloutta ja nollasaastetavoitteita.

Jätteiden vientiä EU:n ulkopuolelle koskevien sääntöjen vahvistaminen

Tiettyjen tavanomaisten jätteiden ja vaarattomien jätteiden seosten vienti EU:hun hyödynnettäväksi (eli käytettäväksi muihin tarkoituksiin) sallitaan vain niihin OECD:n ulkopuolisiin maihin, jotka suostuvat ja täyttävät kriteerit tällaisen jätteen käsittelyyn ympäristön kannalta järkevällä tavalla. noudattamalla kansainvälisiä työvoimaa ja työntekijöiden oikeuksia koskevia yleissopimuksia. Komissio laatii luettelon tällaisista vastaanottajamaista, ja se päivitetään vähintään kahden vuoden välein.

Parlamentti varmisti, että muovijätettä ei voida enää viedä OECD:n ulkopuolisiin maihin kahden ja puolen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Muovijätteen vientiin OECD-maihin asetetaan tiukemmat ehdot, mukaan lukien velvollisuus soveltaa kirjallista ennakkoilmoitus- ja lupamenettelyä sekä tiiviimpi noudattamisen valvonta.

Parempi tiedonvaihto ja selkeämmät säännöt EU:n sisällä tapahtuville lähetyksille

Neuvottelijat olivat yhtä mieltä siitä, että kaikki toiseen EU-maahan hävitettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirrot ovat yleensä kiellettyjä ja sallittuja vain poikkeustapauksissa. Hyödyntämiseen tarkoitettujen jätesiirtojen tulee täyttää tiukat kirjallisen ennakkoilmoituksen, suostumuksen ja tiedottamisen vaatimukset.

Mainos

Uuden lain mukaan myös EU:n jätesiirtoja koskevien tietojen ja tietojen vaihto digitalisoidaan kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta sähköisen keskuskeskuksen kautta raportoinnin ja läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Laittomien lähetysten ehkäisemisen ja havaitsemisen tehostaminen

Sopimus tukee täytäntöönpanoryhmän perustamista parantamaan EU-maiden välistä yhteistyötä laittomien siirtojen estämiseksi ja havaitsemiseksi. Komissio voi tehdä tarkastuksia yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa, jos on riittävästi epäilyksiä laittomista jätteiden siirroista.

Esittelijä Pernille Weiss (EPP, DK) "Neuvotteluidemme tulos tuo eurooppalaisille enemmän varmuutta siitä, että jätteemme käsitellään asianmukaisesti riippumatta siitä, minne se lähetetään. EU ottaa vihdoin vastuun muovijätteistään kieltämällä sen viennin OECD:n ulkopuolisiin maihin. Noudatamme jälleen näkemystämme siitä, että jäte on resurssi, kun sitä käsitellään oikein, mutta se ei saa missään tapauksessa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle.

Seuraavat vaiheet

Parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä sopimus virallisesti, ennen kuin se voi tulla voimaan.

Tausta

Komissio esitti 17. marraskuuta 2021 a ehdotus jätteiden siirtoja koskevien EU:n sääntöjen uudistamiseksi, jossa vahvistetaan menettelyt ja valvontatoimenpiteet jätteiden siirtoa varten sen alkuperän, määränpään ja kuljetusreitin, siirrettävän jätteen tyypin ja määräpaikkaansa saapuvan jätteenkäsittelyn mukaan.

Kansainvälisellä tasolla Baselin sopimus säätelee vaarallisten jätteiden rajat ylittävien siirtojen ja niiden hävittämisen valvontaa. OECD hyväksyi myös oikeudellisesti sitovan päätös ("OECD:n valvontajärjestelmä) helpottaa ja valvoa hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden rajat ylittävää siirtoa OECD-maiden välillä.

Lisätietoja 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa