Liity verkostomme!

Hiili nieluu

Hiilenpoisto: Lisätoimenpiteet ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi  

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi päästöjen vähentämistoimia on täydennettävä toimilla, joilla poistetaan hiiltä ilmakehästä. Talous.

Ilmastonmuutos on jo todellisuutta, mutta nyt toteutetuista toimenpiteistä riippuen sen seurauksia on edelleen mahdollista rajoittaa. Maailmanlaajuisista ilmastotoimista tehdyn Pariisin sopimuksen mukaisesti EU on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1.5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU:n ilmastolainsäädäntö asettaa sitovan tavoitteen 2050: n netto-nollapäästöt.

Päätyökalu nollapäästöjen saavuttamiseksi on nopea kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja EU on edistynyt tässä asiassa. Hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä on kuitenkin välttämätöntä päästöleikkausten täydentämiseksi. Tämä johtuu siitä, että joillakin aloilla, kuten maataloudessa, sementin ja teräksen tuotannossa tai lento- ja meriliikenteessä, on vaikea saavuttaa nollapäästöjä.

EU työskentelee parhaillaan sertifiointijärjestelmän parissa varmistaakseen, että kaikki hiilidioksidin poisto EU:ssa hyödyttää selkeästi ympäristöä. Tavoitteena on myös estää viherpesua, jolloin yritykset väittävät olevansa ympäristöystävällisempiä kuin ne todellisuudessa ovat.

Mitä ovat hiilenpoistot?

Hiilenpoistot ovat toimintoja, jotka poistavat ja varastoivat kestävästi hiilidioksidia ilmakehästä. On olemassa useita tapoja tehdä tämä, mukaan lukien:

  • Pysyvä varastointi (hiili otetaan talteen suoraan ilmaan ja varastoidaan vakaassa muodossa)
  • Hiiliviljely eli toiminta, joka lisää hiilen talteenottoa maaperään ja metsiin (esim. metsien kunnostus, soiden ja kosteikkojen hoito)
  • Hiilen varastointi tuotteissa (esim. puiden sitoma hiili varastoidaan puupohjaisiin rakenteisiin)

EU:n sertifiointikehys hiilenpoistoille

Kannustaa ja nopeuttaa tehokkaiden ja laadukkaiden hiilenpoistotoimien käyttöönottoa EU:ssa, Euroopan komissio ehdotti marraskuussa 2022 perustaa EU:n laajuinen sertifiointijärjestelmä hiilenpoistoille.

Mainos

Sertifioinnilla varmistettaisiin, että hiilenpoistotoimia mitataan tarkasti, varastoisivat hiiltä mahdollisimman pitkään ja hyödyttäisivät - tai ainakaan ei haittaisi - muita ympäristötavoitteita, kuten luonnon monimuotoisuutta, saasteetonta ja kiertotaloutta.

Yhdenmukaistettu sertifiointi auttaisi rakentamaan luottamusta ja ohjaamaan hiilenpoistotoimien rahoitusta sekä julkisista että yksityisistä lähteistä.

Lue myös kuinka EU käyttää paremmin metsiä hiilinieluina.

Parlamentin kanta

Euroopan parlamentti on toistuvasti korostanut, että se pitää päästöjen vähentämistä pääpoluna kohti ilmastoneutraaliutta ja että hiilidioksidin poistaminen on tapa täydentää näitä toimia.

Eduskunnan ympäristövaliokunta hyväksyi lokakuussa 2023 hiilidioksidipäästöjen sertifiointijärjestelmän. Komitean jäsenet ehdottivat EU:n laajuisen rekisterin perustamista, jotta varmistetaan järjestelmän avoimuus, tarjotaan tietoa yleisölle ja vältetään petosten riski ja hiilidioksidin poistumien kaksinkertainen laskeminen.

Seuraavat vaiheet

Eduskunta äänestää ehdotuksesta marraskuussa 2023, minkä jälkeen se on valmis aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa lain lopullisesta tekstistä.

Hiilenpoistosertifikaatti 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa