Liity verkostomme!

ympäristö

Komissio rahoittaa 171 uutta LIFE-hanketta ympäristön ja ilmaston alalla kaikkialla Euroopassa yli 396 miljoonalla eurolla

SHARE:

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 171 uutta hanketta eri puolilla Eurooppaa Ympäristö- ja ilmastotoimien LIFE-ohjelma, arvoltaan yli 396 miljoonaa euroa. Ohjelman yhteisrahoitusvaatimusten ansiosta se mobilisoi yhteensä yli 722 miljoonan euron investoinnin, mikä on 28.5 % enemmän kuin viime vuonna. Lähes kaikista EU-maista tulevat hankkeet saavat EU:n tukea seuraavista alaohjelmista: luonto ja biologinen monimuotoisuus; kiertotalous ja elämänlaatu; ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen; ja puhtaan energian siirtyminen.

LIFE-hankkeet edistävät eurooppalaisen vihreän sopimuksen laajan ilmasto-, energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista, mukaan lukien EU:n tavoite tulla ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Ne tukevat biologista monimuotoisuutta ja luonnon ennallistamista, parantavat eurooppalaisten elämänlaatua vähentämällä saasteita ja kasvihuonekaasuja. kaasupäästöjä, lisää talouden kiertokulkua ja ilmastonsietokykyä sekä nopeuttaa siirtymistä puhtaaseen energiaan kaikkialla Euroopassa. 

Esimerkkejä palkituista projekteista

Yksi suurimmista luonto ja biologinen monimuotoisuus hankkeissa on mukana 13 EU:n jäsenvaltiota ja muuta Euroopan maata, jotka torjuvat kalastuksen sivusaaliita Pohjois-Atlantilla, Itämerellä ja Välimerellä. Alankomaiden johtaman hankkeen tavoitteena on minimoida - ja mahdollisuuksien mukaan poistaa - sivusaaliit mukana olevilla alueilla. EU: n biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuoteen 2030.

Edistää enemmän kiertotalous ja elämänlaatuBulgariassa yksi hanke edistää kestävää kulutusta, jätteiden ehkäisemistä ja erillistä keräystä paikallisviranomaisten, yritysten ja kansalaisten kanssa. Hankkeen tavoitteena on näyttää, kuinka Bulgarian perinteinen kaatopaikka voidaan korvata uusilla ovelta ovelle -jätteiden keräys- ja kierrätysjärjestelmillä.

Tukea ilmastonmuutos, ranskalaisen hankkeen tavoitteena on osoittaa innovatiivisen ja kustannustehokkaan aurinkosähköjärjestelmän tekninen ja taloudellinen toteutettavuus ennen sen tuomista markkinoille. Tekniikka koostuu bifacial aurinkopaneeleista, jotka on ripustettu hyödyntämättömien paikkojen, kuten kanavien, altaiden ja altaiden yläpuolelle. Tämä teknologia auttaa tuottamaan enemmän uusiutuvaa energiaa, vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentämään kilpailua maankäytöstä.

Uusi useita maita koskeva hanke tukee myös siirtyminen puhtaaseen energiaan HORECA-arvoketjussa (hotelli, ravintola, catering) seitsemässä EU-maassa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa yli 500 työntekijää ja saada mukaan noin 10 000 majoitus- ja ravitsemisalan sidosryhmää säästämään 390 miljoonaa hehkulamppua vuodessa.

Mainos

Lyhyesti: uudet hankkeet EU:n 396 miljoonan euron rahoituksella 

Luonto ja biologinen monimuotoisuus 

29 luonto ja biologinen monimuotoisuus hankkeita, joiden kokonaisbudjetti on lähellä 211 miljoonaa euroa (josta EU:n osuus noin 140 miljoonaa euroa) palauttaa makean veden, meren ja rannikon ekosysteemejä ja elinympäristöjä; parantaa lintujen, hyönteisten, matelijoiden, sammakkoeläinten ja nisäkkäiden suojelun tasoa; parantaa hallintoa; ja tukea asiaankuuluvan EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamista Linnut ja luontodirektiivin direktiivit ja EU: n biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuoteen 2030. Näin tehdessään ne myötävaikuttavat samalla tavoin EU:n toimeenpanossa Kunming/Montreal maailmanlaajuinen biologista monimuotoisuutta koskeva sopimus.

Kiertotalous ja elämänlaatu

LIFE-hankkeet mobilisoidaan €298m, josta EU rahoittaa yli € 94 euroa osallistua kiertotaloutta ja parantaa elämänlaatua

Yhteensä 36 projektia keskitytään vedenkäyttö, sähköjätteet, kemikaalit, ilmansaaste ja melu auttaa parantamaan EU:n kansalaisten elämänlaatua ja kehittämään teknologioita tämän tukemiseksi Circular Economy toimintasuunnitelma

Lisäksi, viisi hanketta paranee ympäristöhallinto ja tiedotus mahdollistamalla kuluttajien myrkytöntä elämää ja kestäviä ruokavalintoja sekä tukemalla kuntia omaksumassa parhaita käytäntöjä jätehuollossa ja panemalla toimeen Green City Accord. EU rahoittaa noin 6 miljoonaa euroa ja hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 10 miljoonaa euroa. 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen

Yhteensä, 34 projekteja noin arvoinen 110 miljoonaa euroa (josta EU myöntää noin 65 miljoonaa euroa) tulee myötävaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitseminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastonhallinta sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvä tiedotus. Ne tehostavat täytäntöönpanoa Euroopan ilmastolaki ja EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategia helpottamalla siirtymistä kohti ilmastoneutraalia, kestävää ja kestävää Euroopan taloutta.

Näissä hankkeissa käsitellään muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä; hiilen poisto maatalous- ja metsämaissa; kestävät elintarvikejärjestelmät; uusiutuva energia ja energiatehokkuuden parantaminen; ilmastoystävälliset vaihtoehdot fluoratuille kasvihuonekaasuille; ilmaston sopeutuminen kaupunki- ja maaseutualueilla sekä parempi valmistautuminen äärimmäisiin sääilmiöihin, kuten helleaaltoja ja tulvia. 

Puhtaan energian siirtyminen

67 projekteja joiden kokonaisbudjetti on yli 102 miljoonaa euroa (josta EU tarjoaa noin 97 miljoonaa euroa) parantaa EU:n markkina- ja sääntelyolosuhteita puhtaaseen energiaan siirtymiselle, erityisesti edistämällä ja ottamalla käyttöön energiatehokkuutta ja pienimuotoisia uusiutuvan energian ratkaisuja. 

Nämä hankkeet tukevat energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian politiikan toteuttamista REPowerEU-suunnitelma ja Sopii 55 pakettiinsekä energiaunionin yleistavoitteet. 

Tausta

31 vuoden olemassaolonsa aikana LIFE-ohjelma on osarahoittanut yli 6,000 171 ympäristö- ja ilmastoprojektia EU:ssa ja assosioituneissa maissa. Tänään julkistetut 751 hanketta valittiin yli 2022 hakemuksesta, jotka on jätetty toukokuussa 2022 julkaistuun LIFE XNUMX -ehdotuspyyntöön.

Euroopan komissio on lisännyt LIFE-ohjelman rahoitusta lähes 60 prosentilla kaudella 2021–2027, jolloin se on 5.43 miljardia euroa. LIFE-ohjelmasta rahoitettavia apurahoja hallinnoi CINEA – Euroopan ilmastoinfrastruktuurin ja ympäristön toimeenpanovirasto.

Lisätietoja

Hankkeen yhteenvedot

Ympäristö- ja ilmastotoimien LIFE-ohjelma

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa