Liity verkostomme!

EU

Teollinen yhteistyö: Euro-Välimeri-kokous

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EuroMed-Media-kokousViimeisen viiden vuoden aikana koko Välimeren eteläosassa on edistytty jonkin verran yritysten tukemisessa ja liiketoiminnan menestystarinoissa - huolimatta alueen kokemasta huomattavasta poliittisesta ja taloudellisesta epävakaudesta. Välimeren unioni piti tänään (19. helmikuuta) Brysselissä yhdeksännen ministerikokouksensa Euro – Välimeri-teollisuusyhteistyöstä. Tavoitteena on lisätä pk-yritysten tukea ja kehittää edelleen lopullista tavoitettaan luoda Euro – Välimeri-vapaa Kauppa-alue. Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani edusti EU: ta ja toimi puheenjohtajana Jordanian teollisuus- ja kauppaministerin Hatem Hafez Al-Halawani Al-Tamimin kanssa.

Edustettuna oli yli 30 Euro – Välimeri-maata ja kumppania, joista suurin osa oli ministeritasolla. Lisäksi keskusteluun osallistuivat kansainväliset ja kansalliset liike-elämän järjestöt sekä kansainväliset järjestöt. Välimeren alueen naapurimaiden liiketoimintaympäristön arvioinnin tulokset esiteltiin, työohjelma vuosille 2014--2015 keskusteltiin ja julkilausuma ministerien hyväksymästä EU: n ja Välimeren alueen liiketoiminnan kehittämisen jatkamisesta.

Arvio Välimeren liiketoimintaympäristöstä

Mainos

Maan liiketoimintaympäristö on avain sen menestykseen. Tuottavammat ja tehokkaammat yritykset edistävät talouskasvua. Ne luovat myös kysyntää ammattitaitoiselle työlle ja tuottavat paremmin palkattuja työpaikkoja, ja palkat liittyvät tuottavuuteen. Nämä yritykset ovat myös lisäarvon lähde, ja ne tarjoavat verotuksen kautta resursseja tehokkaan julkishallinnon kehittämiseen ja julkisten investointien ylläpitämiseen esimerkiksi infrastruktuurin, terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla.

Vuoden 2013 Välimeren liiketoimintaympäristön arvioinnissa todettiin, että vaikka pk-yrityspolitiikan laatimisessa ja toteuttamisessa on edistytty, se on ollut vaatimaton, asteittainen ja epätasainen eri talouksissa ja ulottuvuuksissa.

Valoisalta puolelta ja joissakin maissa tapahtuvien siirtymävaiheen seurauksena yksityisen sektorin organisaatiot ovat aktivoituneet. Uusia yhdistyksiä on perustettu, jotkut niistä edustavat uusien yrittäjien ääniä, ja vanhat ja vakiintuneet suhteet poliittisen ja liike-elämän eliitin välillä on tutkittu huolellisesti. Julkisen ja yksityisen sektorin vuoropuhelu on koko alueella avoimempaa ja rakentavampaa, ja se on yleensä parantanut pienyrityksiä koskevan julkisen politiikan laatua.

Mainos

Välimeren maiden talouksien, etenkin poliittisen siirtymävaiheen, haasteena on kehittää ja toteuttaa rakennepolitiikkaa haastavina aikoina, kun tarvitaan lyhyen aikavälin ratkaisuja. Arvioinnin tulokset vahvistetaan ministerikokouksessa, ja ne ohjaavat tulevia uudistuksia.

Vuoden 2013 arvioinnissa tarkasteltiin viimeisten viiden vuoden kehitystä. Useat sadat julkisen ja yksityisen sektorin yrityskehityksen sidosryhmät osallistuivat arviointiin seuraavissa Välimeren alueen naapurimaissa: Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Palestiina ja Tunisia. Arvioinnin koordinoi Euroopan komissio yhteistyössä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan investointipankin kanssa.

Menestystarinat

Huolimatta yrityspolitiikan kehityksen epätasaisuudesta, EU: n yritykset ovat jo hyötyneet Euro-Välimeri-teollisuusyhteistyöstä. Osana yhteistyön tulosten tutkimusta johtava korkealaatuisiin kodintekstiileihin erikoistunut italialainen valmistaja väitti, että Euro – Välimeri-teollisen vuoropuhelun kokoukset ovat auttaneet EU: n tekstiili- ja vaatetusteollisuutta tiivistämään suhteita tärkeimpiin alakohtaisiin sidosryhmiin naapurimaissa. maat. Hän totesi myös, että lukuisat yritysten väliset kontaktit ja hedelmällinen ideoiden ja tietojen vaihto näissä tapahtumissa vuosien varrella auttoi suuresti rakentamaan keskinäistä tietämystä, luottamusta ja luottamusta. Tämä johti yhteisten hankkeiden kehittämiseen esimerkiksi koulutuksen, osaamisen, klusterien muodostamisen, T & K-toiminnan ja innovaatioiden aloilla.

EU: n ulkopuolisten kumppaneiden osalta ajoneuvojen valmistaja Libanonissa, jonka markkinat olivat aiemmin rajoittuneet libanonilaisten yritysten perinteisille myyntialueille - Lähi-itä ja Lähi-itä - alkoi nähdä Eurooppaa mahdollisena määränpäänä tutustuessaan paremmin EU: n vaatimuksiin. korostettiin Euro – Välimeri-kokouksissa. Ranskalaisen kuorma-autonvalmistajan hankkeen alkuperäisen menestyksen rohkaisemana hänen yrityksensä aloitti yhteistyön Ranskan, Itävallan ja Italian teollisuuden korirakennustöiden sekä Ranskan ja Saksan raskaiden hyötyajoneuvojen kanssa; molemmille osapuolille hyödyllisiä hankkeita.

Tulevan työohjelman osat

Tämänpäiväisessä kokouksessa vaihdettiin näkemyksiä tulevan Euro-Välimeri-teollisuusyhteistyön strategisista suuntaviivoista kuultuaan hallituksia ja liike-elämän järjestöjä Välimeren eteläosasta.

Ministerit keskustelevat myös vuosina 2014--2015 toteutettavasta työohjelmasta. On todennäköistä, että he keskustelevat menetelmistä, joilla voidaan edelleen parantaa liiketoimintaympäristöä, edistää yrittäjyyttä, innovaatioita ja pk-yrityksiä Euroopan pienyrityksiä koskevan lain perusteella. Muita tavoitteita ovat pk-yritysten kannustaminen innovaatioihin, vientiin, verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen, suurten Euro-Välimeri-teollisuustuotteiden markkinoiden rakentaminen, vuoropuhelu ja hyvien käytäntöjen vaihto yhteisen edun mukaisilla aloilla, kuten tekstiili- ja vaatetusalalla sekä luovalla teollisuudella.

Yhteinen julistus

Tämän päivän kokouksen lopussa Välimeren unionin teollisuusministerit antavat julkilausuman:

  • Jatka Euro – Välimeri-peruskirja yritystoiminnalle ja sovinnolle Euroopan pienyrityksiä koskevan säädöksen kanssa ottaen huomioon Euroopan peruskirjan / pk-yrityksiä tukevan toimen täytäntöönpanoa koskevan vuoden 2013 arvioinnin johtopäätökset ja suositukset, mukaan lukien alue- ja paikallistason koulutus, taloudellisen tuen ja tarjotun teknisen avun optimointi ja synergia EU ja muut avunantajat.
  • Tehostetaan yritysten ja yritystukipalvelujen verkottumista EU: ssa ja muissa Välimeren maissa.
  • Jatketaan suurten Euro-Välimeri-teollisuusmarkkinoiden rakentamista, mukaan luettuna valmistelut ja neuvottelut sopimukset teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja hyväksymisestä.
  • Käy vuoropuhelua yhteistä etua koskevilla aloilla, kuten tekstiili- ja vaatetusalan tulevaisuutta käsittelevä vuoropuhelu, joka merkitsee sen 10-vuotispäivää konferenssi innovaatioista 24. – 25. maaliskuuta 2014 - ja vaihtaa parhaita käytäntöjä (kuten klustereiden muodostaminen luovien alojen aloille).

Julistusta voidaan pitää tärkeänä virstanpylväänä siirtymisessä kohti Euro – Välimeri-aluetta, jossa pk-yritykset voivat aloittaa, laajentaa, luoda työpaikkoja, viedä, tuoda, sijoittaa ja rakentaa liikekumppanuuksia.

Taustatietoja Euro-Välimeri-teollisesta yhteistyöstä

Euro-Välimeri-teollisuusyhteistyö on alueellinen prosessi, jota koordinoi Euroopan komissio. Sen tarkoituksena on jakaa tietoja pk-yrityksiä ja teollisuutta koskevista politiikoista ja ohjelmista sekä helpottaa taitotiedon ja hyvien käytäntöjen siirtämistä Euro-Välimeri-tasolla. Taustalla oleva visio on suunta kohti kohti Euro – Välimeri-aluetta, jossa eurooppalaiset ja Välimeren alueen pk-yritykset voivat aloittaa, laajentaa, luoda työpaikkoja, viedä, tuoda, sijoittaa, rakentaa liikekumppanuuksia koko Euro-Välimeri-alueella. Euro – Välimeri-teollisuusministerit kokoontuvat periaatteessa joka toinen vuosi arvioidakseen edistymistä ja määrittääkseen prioriteetit tuleville vuosille. Nämä painopisteet muunnetaan monivuotisissa työohjelmissa.

Lisätietoja

Continue Reading
Mainos

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

EU

Viikko edessä: Varoitus on esivarressa

Julkaistu

on

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič esittelee komission toisen vuosittaisen strategisen ennakointiraportin keskiviikkona (8. syyskuuta). Raportti tulee viikkoa ennen komission puheenjohtajan vuosittaista ”EU: n tila” -puhetta. Aloite on osa pyrkimystä varmistaa, että EU on kestävä haasteiden edessä, mutta kykenee myös valmistautumaan sisällyttämällä ennakoinnin kaikkiin päätöksenteon osa -alueisiin. Vuoden 2021 raportissa tarkastellaan rakenteellisia globaaleja megatrendejä kohti vuotta 2050, jotka vaikuttavat EU: hun, ja yksilöidään alueita, joilla EU voisi vahvistaa maailmanlaajuista johtajuuttaan. 

Tiistaina (7. syyskuuta) komissaari Hahn pitää lehdistötilaisuuden vihreiden joukkovelkakirjojen puitteiden hyväksymisestä. EUGBS (eurooppalainen vihreiden joukkovelkakirjojen standardi) pyrkii olemaan "vahva työkalu osoittamaan rahoittavansa laillisia vihreitä hankkeita, jotka EU: n taksonomia ”.

Eduskunta

Mainos

Eurooppa sopii digitaaliaikaan Johtaja ja kilpailukomissaari Margrethe Vestager tapaa (6. syyskuuta) parlamentissa viiden valiokunnan (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) puheenjohtajia vaihtaakseen näkemyksiä digitaalisesta agendasta. 

Naisten oikeuskomitea ja suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta kokoontuvat keskustelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksien tilanteesta.

Syövän voittamisesta vastaava erityiskomitea kokoontuu torstaina (9. syyskuuta) keskustelemaan terveystietojen vaihdosta ja syövän ehkäisyn ja hoidon digitalisoinnista sekä päivityksestä EU: n kestävän kehityksen kemikaalistrategian täytäntöönpanosta syövän ehkäisystä.

Mainos

Turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunta keskustelee Afganistanin tilanteesta sekä tutkimuksesta '' EU: n valmius ja vastaukset kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseisiin (CBRN) liittyviin uhkiin '' ja Sven Mikser, Euroopan parlamentin jäsen (S&D, EE), mietintöluonnos Haasteet ja tulevaisuudennäkymät monenvälisille joukkotuhoaseiden aseiden valvonta- ja aseriisuntajärjestelmille ''. 

Tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin antaa lausuntonsa 2.7 miljardin euron takaisinperimisestä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, koska se ei ole ottanut käyttöön riskipohjaista lähestymistapaa tullivalvontaan, vaikka OLAF, EU: n riippumaton petostentorjuntavirasto, on toistuvasti varoittanut. Tämän ongelman ratkaisematta jättäminen merkitsi myös sitä, että EU: n valmistajien oli kilpailtava EU: n kautta EU: hun tulevien aliarvostettujen tavaroiden kanssa. OLAFin luku kattaa vuodet 2011–2017. Muita tärkeitä tuomioita odotetaan turvapaikka-asioista (C-18/20, C-768/19).

neuvosto

Maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat epävirallisesti 5-7. Talous- ja valtiovarainministereillä on epävirallinen kokous videokonferenssilla 6. syyskuuta ja toinen epävirallinen kokous 10.-11. Kuten tavallista, euroryhmä kokoontuu ennen osallistavaa kokousta 10. 

EKP: n

Euroopan keskuspankki pitää säännöllisen kuukausikokouksensa torstaina, ja inflaatio ylittää nyt 2%: n tavoitteen. Kaikki katseet kiinnitetään siihen, mitä EKP tekee seuraavaksi.

Tunisia

EU: n korkea edustaja Josep Borrell vierailee Tunisiassa perjantaina (10. syyskuuta). Heinäkuussa Tunisian presidentti Kais Saied erotti pääministerin ja epäili parlamentin vetoavan hätävaltuuksiin mielenosoituksissa taloudellisista vaikeuksista ja Covid-19-tapausten lisääntymisestä. EU on kehottanut Tunisiaa kunnioittamaan perustuslakiaan ja oikeusvaltioperiaatettaan . 

Continue Reading

EU

Takaisin kouluun, EU -reportterin katse ensi viikkoon

Julkaistu

on

Niille teistä, jotka onnistuivat pääsemään palauttavalle kesälomalle, hyvin tehty, tarvitset sitä. Seuraava kausi on (toinen) kiireinen. 

Paljon lainsäädäntöä on aloittanut lainsäädäntömatkansa EU: n monimutkaisen päätöksentekokoneen läpi, ja paljon erittäin lihaisia ​​ehdotuksia on viipaloitu, kuutioitu ja maustettu ja lopulta heitetty sovittelukomitean paistinpannuun. sokeasilmäinen poliitikko vaikeasti saavutetuksi puheenjohtajakauden voitoksi. Biggiesin joukossa ovat Digital- ja Fit for 55 -ilmasuositukset. Ilmastosehdotukset lupaavat olevan erityisen mustelmia, kun otetaan huomioon, että hiilidioksidipäästöjä koskevat ilmastosäännökset on jo sovittu. Lopullisen tasapainon löytäminen ehdotusten välillä edellyttää toistaiseksi tuntemattoman hevoskauppaa.

Brysselin hihnat kulki elokuussa varsin lepotilassa, kunnes Afganistanin katastrofaaliset tapahtumat toivat 20 vuoden länsimaisen väliintulon vähemmän kuin voittoisaan paniikkitäyteiseen ja häikäilemättömään poistumiseen. "Länsi" on särkyneessä sotkussa, luottamus kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Von der Leyenin komissio esitti itsensä "geopoliittiseksi", Bidenin hallinto julisti "Amerikan takaisin!" - ja silti täällä ollaan. Yksi asia, jonka olen oppinut, on se, että asiat eivät ole koskaan niin huonoja, etteivät ne voisi muuttua pahemmiksi. Talebanien voitto ja julma muistutus siitä, että ISIS ei ole kadonnut, auttaa niitä, jotka tukevat heidän ihanteitaan muualla. Se ei ole kaunis kuva, mutta Euroopalla ja laajemmalla "länsimailla" on oltava rohkeutta paremmasta itsestään, joka puolustaa oikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja vaurautta sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Mainos

Ensi viikolla ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat epävirallisiin neuvostoihin keskustelemaan viimeaikaisten tapahtumien seurauksista. Vakava epävakaus lähellä kotia Pohjois -Afrikassa, Libanonissa ja Valko -Venäjällä - muun muassa - ja tietysti Afganistanissa.

Puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan EU: n strategisesta kompassista. Tavoitteena on saada täydellinen asiakirja marraskuuhun mennessä. viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että EU: n on otettava enemmän vastuuta ja yhteistoimintaa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Tiistaina (31. ottaa vastaan ​​miljoonia pakolaisia, jotka tarvitsevat enemmän taloudellista tukea.

Mainos

Lain sääntö

On vaikea olla majakka oikeusvaltioperiaatteelle ulkomailla, jos omat ainesosat repivät iloisesti normeja, mikä vie minut Puolaan ja Unkariin, jossa pysähtyneisyys on säilynyt kesän aikana.

Von der Leyen torjui Euroopan parlamentin jäsenet ja oikeudelliset asiantuntijat viiden sivun kirjeessä, jossa luetellaan, kuinka Unkari on rikkonut kuutta kahdeksasta oikeusvaltioperiaatteesta, jotka liittyvät EU: n talousarvion käyttämiseen, ja sen vuoksi sen pitäisi käynnistää äskettäin lyöty oikeusvaltion ehto mekanismi varojen väärinkäytön estämiseksi. Von der Leyen kirjoitti, että parlamentin jäsenet eivät olleet esittäneet riittävästi todisteita rikkomuksista ja että komissiota "ei ole asianmukaisesti kehotettu toimimaan".

Puolan laskupäivä 16. elokuuta ei ollut tapahtuma, ja komission päämaja varoitti edelleen. Ei voi olla ajattelematta, että komission oikeudellisessa yksikössä on joku, jonka seinään on kehystetty Douglas Adamsin lainaus: ”Rakastan määräaikoja. Rakastan sitä mölyävää melua, jota he aiheuttavat kulkiessaan ohi. ”

Komissio potkaisi tölkin tielle, kun he "lukivat ja analysoivat" Puolan vastausta. Varapresidentti Jourova vierailee Puolassa maanantaina (30. elokuuta). Oikeusministeri Zbigniew Ziobron äänet eivät ole rohkaisevia, ja he twiittasivat äskettäin, että EU on käynnissä "hybridisodassa" EU: ta vastaan. 

Sillä välin Slovenia pysähtyy edelleen asettamaan syyttäjiä Euroopan syyttäjänvirastoon, ja Slovenian pääministeri Jansa estää ehdokkaat.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa