Liity verkostomme!

Euroopan vihreä pääkaupunki

Lainsäätäjät sopivat uudesta standardista torjuakseen viherpesua joukkovelkakirjamarkkinoilla 

SHARE:

Julkaistu

on

EU:n neuvottelijat pääsivät tiistaina (28. helmikuuta) sopimukseen, joka loi luokkansa ensimmäisen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskustandardin, RAHA.

"European Green Bonds Standard" (EUGBS), jota joukkovelkakirjalainoja liikkeeseen laskevat yritykset voivat halutessaan noudattaa, antaa sijoittajille ensisijaisesti mahdollisuuden suunnata sijoituksensa varmemmin kohti kestävämpiä teknologioita ja yrityksiä. Se antaa myös joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskevalle yritykselle lisää varmuutta siitä, että sen joukkovelkakirjalaina sopii sijoittajille, jotka etsivät salkussaan vihreitä joukkolainoja. Standardi on linjassa horisontaalisemman taksonomialainsäädännön kanssa, joka määrittelee, mitkä taloudelliset toiminnot voidaan katsoa ympäristön kannalta kestäväksi.

EP:n neuvottelijat pääsivät sopimukseen esittelijän johdolla Paul Tang (S&D, NL) ja EU-puheenjohtajavaltio Ruotsi. Sen avulla sijoittajat voivat tunnistaa korkealaatuisia vihreitä joukkovelkakirjoja ja yrityksiä, mikä vähentää viherpesua, selventää joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijoille, mitä taloudellista toimintaa joukkovelkakirjalainan tuotolla voidaan harjoittaa, ottaa käyttöön selkeän raportointiprosessin joukkovelkakirjojen myynnistä saadun tuoton käytöstä, ja standardoida ulkopuolisten arvioijien todentamistyö, mikä parantaa luottamusta tarkastusprosessiin.

Läpinäkyvyys

Kaikkien yritysten, jotka päättävät käyttää standardia vihreää joukkovelkakirjalainaa markkinoidessaan, on julkistettava paljon tietoa joukkovelkakirjalainan tuottojen käytöstä, mutta heidän on myös esitettävä, kuinka kyseiset sijoitukset vaikuttavat koko yrityksen siirtymäsuunnitelmiin. Standardi edellyttää siksi yrityksiltä yleistä vihreää siirtymää. Standardin käyttöönotto takaa myös sijoittajille, että joukkovelkakirjalaina on taksonomiaan linjattu.

Malleissa esitettyjä tiedonantovaatimuksia voivat käyttää myös joukkovelkakirjalainoja liikkeeseen laskevat yritykset, jotka eivät voi täyttää kaikkia EUGBS:n vaatimuksia. Nämä yritykset asettaisivat siten itselleen kunnianhimoisia avoimuusvaatimuksia ja hyötyisivät siten sijoittajien parempaan luottamuksesta.

Ulkopuoliset arvioijat

Mainos

Asetuksella perustetaan rekisteröintijärjestelmä ja valvontakehys eurooppalaisten vihreiden joukkovelkakirjalainojen ulkopuolisille tarkastajille – riippumattomille tahoille, jotka ovat vastuussa joukkovelkakirjalainan vihreän arvon arvioinnista. Yhtä tärkeää on, että asetuksessa säädetään, että kaikki todelliset tai jopa mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan, poistetaan tai hallitaan asianmukaisesti ja julkistetaan avoimesti. Voidaan kehittää teknisiä standardeja, joissa määritellään kriteerit eturistiriitojen hallinnan arvioimiseksi.

Joustavuus

Kunnes taksonomiakehys on täysin valmis, lainsäätäjät sopivat sallivansa sijoittaa 15 prosenttia vihreän joukkovelkakirjalainan tuotoista taloudelliseen toimintaan, joka täyttää taksonomiavaatimukset, mutta jolle ei ole vielä vahvistettu kriteerejä sen määrittämiseksi, onko toiminta edistää vihreän tavoitteen saavuttamista (tekniset seulontakriteerit).

Esittelijä Paul Tang sanoi: ”100 biljoonan euron vuosittaisilla kaupoilla Euroopan joukkovelkakirjamarkkinat ovat yritysten ja hallitusten suosituin yksittäinen vaihtoehto rahoituksen hankkimiseen. Tänä iltana EU on ottanut suuren askeleen vihertääkseen nämä valtavat markkinat hyväksymällä maailman ensimmäisen vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen. Mutta olemme myös menneet pidemmälle sitomalla vihreitä joukkovelkakirjoja koko yrityksen vihreään siirtymiseen.

Tämä asetus luo kultastandardin, johon vihreät joukkovelkakirjat voivat pyrkiä. Se varmistaa, että kerätyt varat menevät vihreään toimintaan ja että ammattimaiset ja riippumattomat kolmannen osapuolen arvioijat tarkastavat joukkovelkakirjalainat. Tämä on nykyisistä markkinastandardeista poikkeava maailma.

Parlamentti onnistui myös sisällyttämään puitteet vihreiden ja kestävään kehitykseen sidottujen joukkovelkakirjojen julkistamista varten, sillä ne haluavat osoittaa olevansa tosissaan vihreiden vaatimustensa suhteen, mutta eivät vielä pysty noudattamaan kultastandardin tiukkoja vaatimuksia. Selkeällä tiedonantojärjestelmällä kaikkiin vihreisiin joukkovelkakirjoihin, jotka eivät käytä tätä järjestelmää, suhtaudutaan todennäköisesti kasvavalla epäluulolla."

Tausta

Vihreillä joukkovelkakirjalainoilla voi olla ratkaiseva rooli vähähiiliseen talouteen siirtymisen rahoittamisessa, ja ne voivat auttaa saamaan liikkeelle kunnianhimoisten ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseen tarvittavaa pääomaa. Vihreiden joukkolainojen markkinat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti vuodesta 2007 lähtien, ja vuosittainen vihreiden joukkolainojen liikkeeseenlasku ylitti puolen biljoonan dollarin rajan ensimmäistä kertaa vuonna 2021, mikä on 75 % kasvua vuoteen 2020 verrattuna. Eurooppa on tuottelias liikkeeseenlaskualueVuonna 51 EU:ssa lasketaan liikkeeseen 2020 prosenttia vihreiden joukkolainojen maailmanlaajuisesta määrästä. Vihreiden joukkovelkakirjalainojen emissio on kuitenkin pieni joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuun verrattuna, ja se edustaa noin 3–3.5 prosenttia joukkovelkakirjalainojen kokonaisemissiomäärästä.

Lisätietoja 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa