Liity verkostomme!

CO2 päästöt

Komissio hyväksyy uudet liitteet EU:n päästökauppajärjestelmän valtiontukea koskeviin suuntaviivoihin, joissa määritellään sovellettavat tehokkuuden vertailuarvot ja hiilidioksiditekijät

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi uutta liitettä EU:n päästökauppajärjestelmän valtiontuen suuntaviivat ("päästökauppaohjeet"). Uudet liitteet täydentävät päästökauppaohjeistusta ja määrittelevät sovellettavat tehokkuuskriteerit ja CO2-tekijät. Päästökauppaa koskevien suuntaviivojen tavoitteena on vähentää "hiilivuodon" riskiä, ​​kun yritykset siirtävät tuotantoaan EU:n ulkopuolisiin maihin, joissa on vähemmän kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, mikä johtaa taloudellisen toiminnan vähenemiseen EU:ssa eikä kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä maailmanlaajuisesti. Suuntaviivat antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden korvata osan EU:n päästökauppajärjestelmän luomista hiilidioksidin hintasignaaleista (ns. epäsuorat päästökustannukset) aiheutuvista korkeammista sähkön hinnoista niille aloille, joilla on riski siirtyä.

Kun tarkistetut päästökauppajärjestelmän suuntaviivat hyväksyttiin syyskuussa 2020, komissio ilmoitti, että kaksi liitettä, jotka koskevat "tehokkuuden vertailuarvoja" ja "CO2-tekijöitä", julkaistaan ​​myöhemmin. Tehokkuusmittarit edustavat kunkin tuotteen tehokkaimmassa tuotantoprosessissa käytettyä sähkön määrää. CO2-tekijät, jotka perustuvat fossiilisten polttoaineiden sähköntuotannon yhdistelmään kussakin maassa tai alueella, kuvastavat sitä, missä määrin edunsaajan kuluttaman sähkön tukkuhintaan vaikuttavat päästökauppakustannukset asianomaisilla hintavyöhykkeillä.

Komissio on tänään hyväksynyt a Viestintä päästökauppajärjestelmän suuntaviivojen täydentäminen ja jäljellä olevat liitteet. Liitteissä määritellyt tehokkuuskriteerit ja CO2-tekijät perustuvat asiantuntijoiden panokseen, aikaisempaan käytäntöön ja tilastotietoihin. Tarkemmin sanottuna tehokkuuden vertailuarvot asetettiin ulkopuolisen konsultin asiantuntijatutkimuksen perusteella. Menetelmä sovellettavien CO2-kertoimien määrittämiseksi on samanlainen kuin aikaisemmissa suuntaviivoissa käytetty menetelmä, ja se perustuu Eurostatin tietoihin.

Uudet tehokkuuskriteerit ja CO2-tekijät otetaan huomioon edunsaajille aiheutuneiden välillisten kustannusten korvaussumman laskennassa vuodesta 2021 alkaen, ja ne ovat siksi tärkeitä tekijöitä päästökauppajärjestelmän suuntaviivojen mukaisesti myönnettyjen tukitoimenpiteiden oikeasuhteisuuden varmistamiseksi.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos
Mainos

Nousussa