Liity verkostomme!

energia

Mepit kannattavat suunnitelmia lisätä uusiutuvan energian käyttöä 

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Parlamentti äänesti tiistaina (12. syyskuuta) uusiutuvan energian käytön lisäämisen puolesta Green Deal- ja REPowerEU-suunnitelmien mukaisesti. Täysistunto, ITRE .

Euroopan parlamentin jäsenten ja neuvoston välillä jo sovittu uusiutuvan energian direktiivin (RED) päivitys nostaa uusiutuvien energialähteiden osuuden EU:n energian loppukulutuksesta 42.5 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltioiden tulisi pyrkiä saavuttamaan 45 prosenttia.

Lainsäädäntö nopeuttaa myös uusien uusiutuvaa energiaa käyttävien voimalaitosten, kuten aurinkopaneelien tai tuulivoimaloiden, lupamenettelyjä tai olemassa olevien mukauttamismenettelyjä. Kansallisten viranomaisten tulisi kestää enintään 12 kuukautta uusien uusiutuvan energian laitosten hyväksymiseen, jos ne sijaitsevat ns. "uusiutuvat energialähteet menevät alueille". Tällaisten alueiden ulkopuolella prosessi ei saa ylittää 24 kuukautta.

Liikennealalla uusiutuvien energialähteiden käytön pitäisi johtaa kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen 14.5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä käyttämällä enemmän kehittyneitä biopolttoaineita ja kunnianhimoisempaa kiintiötä ei-biologista alkuperää oleville uusiutuville polttoaineille, kuten vedylle.

Mepit varmistivat myös, että jäsenvaltiot asettavat innovatiiviselle uusiutuvan energian teknologialle ohjeellisen tavoitteen vähintään 5 prosentin osuudesta vasta asennetusta uusiutuvan energian kapasiteetista sekä sitovat puitteet rajat ylittäville energiahankkeille. He vaativat tiukempia kriteereitä biomassan käytölle varmistaakseen, että EU ei tue kestämättömiä käytäntöjä. Biomassan korjuu tulee tehdä tavalla, joka estää kielteiset vaikutukset maaperän laatuun ja biologiseen monimuotoisuuteen.

Johtava MEP Markus Pieper (EPP, DE), sanoi: "Tavoittelemme suurempaa energiariippumattomuutta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä olemme nostaneet uusiutuvan energian tavoitteitamme. Tämä direktiivi on todiste siitä, että Bryssel voi olla epäbyrokraattinen ja pragmaattinen. Olemme määrittäneet uusiutuvat energiat ensisijaiseksi yleiseksi eduksi, tehostamalla niiden hyväksymisprosessia. Painopisteemme kattaa tuulivoiman, aurinkosähkön, vesivoiman, geotermisen energian ja vuorovesivirrat. Puusta saatu biomassa luokitellaan edelleen uusiutuvaksi energiaksi. Positiivisen hiljaisuuden periaatteen mukaisesti investoinnit katsotaan hyväksytyiksi, jos Tarvitsemme nyt kiireesti EU:n sähkömarkkinoiden suunnittelun ja välittömän siirtymisen vetyyn vihreämpään siirtymiseen."

Seuraavat vaiheet

Mainos

Laki hyväksyttiin äänin 470 puolesta, 120 vastaan ​​ja 40 tyhjää. Neuvoston on nyt hyväksyttävä se virallisesti, jotta se tulee voimaan.

Tausta

Lainsäädäntöuudistus johtuu "Fit for 55" -paketti, mukauttamalla nykyistä ilmasto- ja energialainsäädäntöä vastaamaan EU:n uutta tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (REDIII). Ehdotettuja tavoitteita nostettiin edelleen REpowerEU paketti, jonka tavoitteena on vähentää Euroopan riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä sen Ukrainan aggression jälkeen. Laki tuo myös uusia toimenpiteitä, joilla pyritään lyhentämään uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton hyväksymismenettelyä.

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta

Hyväksyessään tämän mietinnön parlamentti vastaa kansalaisten odotuksiin, jotka ilmaistaan ​​Euroopan parlamentin päätelmien ehdotuksissa 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) ja 3(6). Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta nopeuttaa EU:n vihreää siirtymää erityisesti seuraavilla tavoilla: lisäämällä investointeja uusiutuvaan energiaan; vähentämällä riippuvuutta öljyn ja kaasun tuonnista energiatehokkuushankkeilla ja laajentamalla puhtaan ja uusiutuvan energian tarjontaa; sähköinfrastruktuurin laadun ja yhteenliitettävyyden parantaminen uusiutuviin energialähteisiin siirtymisen mahdollistamiseksi; investoimalla uusiutuvan energian tuotantoteknologioihin, kuten vihreän vedyn tehokkaaseen tuotantoon ja käyttöön; ja investoimalla uusien ympäristöystävällisten energialähteiden ja varastointimenetelmien tutkimiseen.

Lisätietoja 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa