Liity verkostomme!

Talous

Paranna teollinen yhteistyö Brasilian kanssa: Win-win yritysten molemmin puolin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

250113_eu-brazil2Brasilia on keskeinen markkina Euroopan yrityksille - se on EU: n suurin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. Vuonna 2011 Brasilian ja EU: n välisen kaupan osuus oli 37% EU: n koko kaupasta alueen kanssa, ja 43% EU: n Latinalaisen Amerikan investoinneista suuntautui Brasiliaan. Mutta tämän vilkkaan ja kasvavan talouden mahdollisuuksien runsautta haittaavat joukko haasteita sekä EU: n että Brasilian yrityksille. Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani matkustaa siksi Brasiliaan tänään 10. lokakuuta keskustelemaan mahdollisuuksista EU: n ja Brasilian väliseen teolliseen yhteistyöhön. EU pyrkii edelleen parantamaan liiketoimintamahdollisuuksia Brasilian kanssa EU: n ja Brasilian välisen työryhmän kokouksessa, joka on perustettu käytännönläheiseksi tapaksi tarkastella, miten Brasilian ja EU: n välisiä tärkeitä taloudellisia siteitä voidaan edelleen tukea. Ryhmä, jonka puheenjohtajana on teollisuudesta ja yrittäjyydestä vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani, toimii läheisessä yhteistyössä kauppakomissaarin Karel De Guchtin sekä tutkimus- ja innovaatiokomissaarin Máire Geoghegan-Quinnin kanssa.

Kahden päivän matkan aikana 10 - 11 lokakuu pidetään kokouksia Brasilian hallituksen jäsenten kanssa, mukaan lukien kehitys-, teollisuus- ja kansainvälisen kaupan ministeri Fernando Pimentel; Koulutusministeri Aloizio Mercadante; Ulkoasiainministeri Luiz Alberto Figueiredo ja toimiva ministeri pienistä ja mikroyrityksistä sekä tiede-, teknologia- ja innovaatioasioista.

Strategisiin aloihin, joita työryhmä pyrkii käsittelemään, kuuluvat:

Mainos
 • Lujitetaan yhteyksiä yritysyhteisöjen välillä paremman liiketoimintaympäristön ja investointien lisäämiseksi
 • tutkitaan teollista yhteistyötä kasvun veturina etenkin innovatiivisilla ja huipputeknologian aloilla; sekä tehostamalla teollisen innovoinnin vaihtoa ja lujittamalla tutkimus- ja kehitysyhteistyötä;
 • hallinnollisen ympäristön yksinkertaistaminen liiketoiminnan helpottamiseksi, ja
 • tukea mikroyrityksiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Brasilia puolestaan ​​ehdottaa, että tutkitaan useita konkreettisia alueita, joilla yhteistyön lisääminen voisi hyödyttää molempia osapuolia. Nämä sisältävät:

 • Tekniset ja sääntelyeritelmät, erityisesti standardointia ja sertifiointia varten, EU: n ja Brasilian välisen kaupan helpottamiseksi.
 • tutkimus ja investoinnit - mukaan lukien ammatillisen vaihto-ohjelman luominen;
 • yhteistyö tutkimus-, innovaatio- ja teknologiaklustereissa - tietojen, työkalujen ja kokemusten jakaminen yhteistyön edistämiseksi tärkeillä aloilla, kuten öljy ja kaasu, infrastruktuurit ja uusiutuvat energialähteet;
 • tuki pk-yritysten kansainvälistymiselle tietyillä aloilla uudelleen;
 • EU: n syntyvien yritysten rohkaiseminen osallistumaan Brasilian aloitusohjelmaan.

EU on Brasilian tärkein kauppakumppani

EU on Brasilian viennin ja tuonnin ykkönen. Yli 18% Brasilian viennistä suuntautuu EU: hun ja 20% Brasilian tuonnista tulee EU: sta.

Mainos

Kauppatiedot osoittavat Brasilian kanssa käydyn kahdenvälisen kaupan kokonaisvirtojen lievän kasvun, 75 miljardin euron arvosta 2011: iin, 76.7 miljardin euron arvoon 2012: ssa. 2012: ssä myös EU havaitsi ensimmäistä kertaa tavaroiden kaupan ylijäämän Brasilian kanssa 2.2bn euroa; vuonna 2011 alijäämä oli 3 miljardia euroa. EU-yritykset veivät tavaroita 40bn euron arvosta Brasiliaan, mikä on 10% enemmän kuin edellisenä vuonna. EU: n talouskriisin vuoksi vienti Brasiliasta EU: hun väheni kuitenkin 4.7% 2012: ssä, 39bn: n eurosta 2011: ssä, 37bn: n euroon 2012: ssa.

Kauppatavarat

Noin 90% EU: n viennistä Brasiliaan vuonna 2012 oli teollisuustuotteita - autoja, lentokoneita, kemikaaleja ja muita koneita. Kuljetusvälineiden ja koneiden osuus viennistä oli 49% ja kemikaalien osuus 21%.

Alkutuotteiden, kuten elintarvikkeiden, juomien ja raaka-aineiden - soijapapujen, öljykakun, rautamalmin, kahvin ja raakaöljyn - osuus EU: n Brasiliasta tulevasta tuonnista oli yli 70 prosenttia. Suurin vientiluokka Brasiliasta EU: hun on raaka-aineet, joiden osuus Brasilian viennistä EU: hun on 35 prosenttia. Brasilia on edelleen EU: n tärkein maataloustuotteiden toimittaja. Toiseksi tärkein vientiluokka on elintarvikkeet, joiden osuus Brasilian viennistä EU: hun oli 28%.

Palvelujen kauppa ja sijoitukset

EU: n palvelukaupassa oli ylijäämää 5.7bn euroa Brasilian kanssa, ja se vienti palveluita 12.7bn euroa Brasiliaan 2012: ssä, kun taas tuonti oli 7bn.

Brasilia houkuttelee 40% EU: n suorista ulkomaisista sijoituksista (FDI) Latinalaiseen Amerikkaan. Vuonna 2011 EU: n suorista ulkomaisista sijoituksista 28 miljardia euroa meni Brasiliaan, mikä on vähemmän kuin vuonna 43.9 saavutettu 2010 miljardia euroa.

EU on myös Brasilian suurin ulkomainen sijoittaja, jolla on yli 40% maan suorista ulkomaisista sijoituksista vuonna 2011: 238.9 miljardia euroa - yli kaksinkertainen määrä EU: n suorien ulkomaisten sijoitusten määrästä Kiinassa.

EU on Brasilian ulkomaisten suorien sijoitusten tärkein vastaanottaja. Brasilian suorien sijoitusvirtojen määrä EU: hun laski 10.2 miljardin euron arvosta 2010: iin € 3 miljardin euron arvoon 2011.

EU on ohittanut Yhdysvaltojen Brasilian suurimpana sijoittajana viime vuosina, mutta myös Kiinan merkitys sijoittajana Brasiliassa on kasvussa Latinalaisen Amerikan yleisen suuntauksen mukaisesti.

Lisätietoja EU: n ja Brasilian kaupasta.

Kaupan esteet

Brasilian markkinat ovat suhteellisen suojattuja, ja sovellettu tullitariffi on keskimäärin 12 prosenttia. Ja tällaiset esteet kasvavat: tuoreen raportin mukaan - 10th EU: n raportti mahdollisesti kauppaa rajoittavista toimenpiteistä - Toukokuusta 2012 Brasilian soveltamien kaupan rajoittavien toimenpiteiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti, erityisesti verokannustimet, jotka liittyvät paikallisiin sisältöolosuhteisiin ja tariffien korotuksiin. Kaikista raportissa tutkituista maista Brasilia muodosti myös yli kolmanneksen julkisiin hankintoihin liittyvistä rajoituksista. Tällaiset rajoitukset voivat pakottaa kotimaisten tavaroiden käytön ja yritysten uudelleensijoittamisen. Brasilia suojaa edelleen edelleen voimakkaasti joitain kotimaisia ​​teollisuudenalojaan ulkomaiselta kilpailulta niiden kuluttajien ja muiden teollisuudenalojen haitaksi.

Tämän vuoksi EU kannustaa Brasiliaa jatkuvasti vähentämään tariffiesteitä ja muita esteitä ja ylläpitämään vakaa sääntely-ympäristö eurooppalaisille sijoittajille ja kauppiaille.

Tausta

Sen jälkeen 6. EU: n ja Brasilian poliittinen huippukokous Tammikuussa 2013 Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso päätti vahvistaa Brasilian ja Euroopan unionin yhteistyötä perustamalla virallisesti korkean tason vuoropuhelun työryhmän muodossa. Ryhmien tavoitteena on analysoida järjestelmällisemmin kahdenvälisiä taloudellisia kysymyksiä, mukaan lukien kilpailukyky ja investoinnit, ja sen tuotokset muodostavat perustan 7: n EU: n ja Brasilian huippukokouksen valmistelulle.

Konsernin tavoitteena on tutkia EU: n ja Brasilian välisiä teollisen yhteistyön mahdollisuuksia erityisesti keskittymällä innovatiivisiin aloihin ja tekniikkaan sekä liiketoiminta- ja sijoitusympäristön parantamiseen. Konsernin tavoitteena on myös vahvistaa teollisen innovaation, tutkimuksen ja kehityksen kauppaa sekä tukea pienyrityksiä.

Samassa kokouksessa BusinessEurope, CNI ja EuroChambres sopivat perustavansa rinnakkain ylimääräisen yhteisen työryhmän tutkimaan vaihtoehtoja kahdenvälisen asialistan edistämiseksi. Molemmat ryhmät työskentelevät läheisessä yhteistyössä synergioiden ja täydentävyyden kehittämiseksi.

Lisätietoja EU: n ja Brasilian yritysyhteistyöstä.

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
 • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
 • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa