Liity verkostomme!

Talous

Hübner: "Yhdentynyt Eurooppa monimuotoisuudessa koheesiopolitiikan avulla"

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

huebner-150x150Danuta Hübner toimii Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan (REGI) puheenjohtajana. Taloustieteen professori ja entinen aluepolitiikasta vastaava komissaari Hübner on osallistunut erilaisiin CPMR tapahtumia jo usean vuoden ajan ja uskoo, että CPMR: n "taitotieto ja CPMR-ideoiden voima ovat tärkeitä voimavaroja" CPMR: lle ja niille, jotka työskentelevät sen kanssa.

CPMR: Professori Hübner, mikä on koheesiopolitiikan suurin haaste tänään?

DH: Tämän politiikan suurin haaste on saavuttaa paremmin perustavoite: vahvistaa EU: n taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta investoimalla kasvuun, työpaikkoihin ja kilpailukykyyn EU 2020 -strategian mukaisesti. Tämä on kysymys, jonka otamme esiin erityisesti tänään, kun nykyisen kriisin välittömät seuraukset ovat musertaneet, voimme unohtaa, mitä koheesiopolitiikan pitäisi viime kädessä tehdä: ennakoida muutosta eikä seurata sitä. Muutos on kohti Eurooppa 2020 -strategiassa jo määriteltyä, kohti taloudellisesti integroituneempaa ja kestävämpää unionia ja kohti kilpailukykyisempää EU: ta maailmanlaajuisesti. Unionin tärkein julkinen investointipolitiikka on asetettava Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden puitteissa ja siten edistettävä tehokkaimmin ja tehokkaimmin Euroopan alueiden kestävää ja osallistavaa kasvua.

Mainos

Jos vastaamme haasteisiin omien kansallisten etujemme kautta, vaarana on menettää lisäarvo, jonka EU: n koheesiopolitiikka voi tuoda. Siksi meidän on luotava synergioita Euroopan tasolla, kun keskitymme uusiin kasvun, kestävien työpaikkojen, innovaatioiden ja tutkimuksen, resurssitehokkuuden ja infrastruktuurin moottoreihin. Koheesiopolitiikka on myös tärkein eurooppalaisten julkisten investointien lähde näihin tarkoituksiin. Monitasoisen hallinnon tehokas toteuttaminen talous- ja koheesiokysymyksissä on haaste, josta meidän on voitettava.

CPMR: Kuinka arvioisit Euroopan parlamentin roolin kunnianhimoisen koheesiopolitiikan ylläpitämisessä Euroopassa?

DH: Lissabonin sopimuksen tultua voimaan koheesiopolitiikkaa koskevaan lainsäädäntöön sovelletaan kokonaan tavallista lainsäätämisjärjestystä. Tämä on merkinnyt loputtomia tunteja neuvotteluja koheesiopolitiikan vuosien 2014--2020 sääntelykehyksen eri osista ja erityisesti yhteisten säännösten asetuksesta, joka on epäilemättä yksi suurimmista säädöksistä, joita parlamentti on kohdannut tämän lainsäätäjän kanssa. Meidän ei pidä unohtaa, että tämän lainsäädännön takana on 325 miljardia euroa.

Mainos

Parlamentilla on ollut keskeinen rooli neuvotteluissa koko visionsa monitasoisesta ja yhdennetystä koheesiopolitiikasta. Se on myös pyrkinyt parantamaan koheesiopolitiikan välineiden sekä koheesiopolitiikan ja muiden EU: n politiikkojen välistä strategista suuntautumista ja koordinointia. Parlamentti on aluekehitysvaliokunnan johdolla parantanut tulevaa koheesiopolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä yksinkertaistamalla ja yksinkertaistamalla sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä.

Sekä lainsäädäntöpakettiin että monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvissä neuvotteluissa parlamentti on puolustanut tehokkaampaa koheesiopolitiikkaa, joka on räätälöity vastaamaan unionin haasteisiin.

CPMR: Vuosien 2014--2020 koheesiopolitiikkaa koskevista neuvotteluista Euroopan parlamentin ja alueiden välinen koordinointi oli erityisen hedelmällistä. Missä määrin mielestänne Euroopan parlamentin olisi jatkettava läheisempää yhteistyötä alueellisten järjestöjen, erityisesti CPMR: n, kanssa seuraavan kymmenen vuoden aikana?

Neuvottelujen aikana ja jo ennen neuvottelujen alkamista parlamentti on tehnyt yhteistyötä mahdollisimman laajan joukon toimijoiden kanssa, mukaan lukien alue- ja paikallistasolla aktiiviset toimijat. Parlamentti katsoo, että koheesiopolitiikkaa ei voida suunnitella ja toteuttaa ilman kaikkien kumppaneiden aktiivista osallistumista, koska kumppanuusjärjestelyille annetaankin erittäin tärkeä merkitys.

Parlamentti on pyrkinyt luomaan suojatoimenpiteitä tulevaan poliittiseen arkkitehtuuriin sen varmistamiseksi, että kumppanuus noudattaa täysin politiikan valmistelun ja täytäntöönpanon kaikkia vaiheita. Tämä edellyttää selkeän ja sitovan kehyksen luomista, mikä vahvistaa kumppaneille annettua roolia, mukaan lukien alueelliset organisaatiot, kuten CPMR. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu, koska parlamentti ottaa huomioon myös alueellisten ja paikallisten toimijoiden tarpeet säilyttäen samalla Euroopan tasolla sovitut yhteiset tavoitteet.

CPMR: Tämä vuosi on 40th CPMR: n luomisen vuosipäivä. Mikä on mielestänne järjestömme paras voimavara vuodesta 1973?

Olen tuntenut CPMR: n useita vuosia. Ja tiedän myös, että koheesiopolitiikka on monien CPMR-edustajien sydän ja mielessä, ja se heijastuu organisaationne lukuisissa toiminnoissa.

Rakentamasi tietotaito ja säännöllinen jakaminen parlamentille ja kaikille Euroopan koheesiopolitiikasta kiinnostuneille toimijoille, luomasi tieto- ja kokemusalustat ja siten ideoiden voima sekä jäsenten verkosto ovat tärkeitä voimavaroja CPMR ja niille, jotka työskentelevät kanssasi.

CPMR: n 40. vuosipäivän viettäminen antaa minulle mahdollisuuden toivottaa teille menestystä myös yhtenäisen monimuotoisen Euroopan rakentamisessa koheesiopolitiikan avulla.

Hyvää syntymäpäivää, Euroopan syrjäisten merialueiden konferenssi!

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa