Liity verkostomme!

EU: n koheesiopolitiikka

EU: n elpyminen ei ole tehokasta ilman vakaata koheesiopolitiikkaa, joka on rakennettu todelliseen kumppanuuteen Euroopan kaupunkien ja alueiden kanssa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU: n laajuinen koalitio kehottaa EU: n toimielimiä ja kansallisia hallituksia edistämään synergiaa elvytysvälineiden ja rakennerahastojen välillä, jotta voidaan maksimoida eurooppalaisten toimien vaikutus. COVID-19-kriisi on osoittanut, että koheesiopolitiikkaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan vahvistaaksemme Euroopan selviytymiskykyä, suojelemaan kansalaisia, tuomaan elvytyksen Euroopan unionin joka kolkkaan eikä jättämään ketään taakse. Lokakuussa 2017 perustamisensa jälkeen #CoyaltyAlliance-EU: n 12,000 2020 allekirjoittajan liitto, joka kannattaa vahvempaa koheesiopolitiikkaa-on onnistunut välttämään dramaattisia talousarvion leikkauksia vuoden XNUMX jälkeen, säilyttämään koheesiopolitiikan kaikille unionin alueille ja esittämään yksinkertaisempia ja joustavampi sääntös.

Videokokouksen aikana, joka oli omistettu #CohoodAlliancen uudelle kurssille, sen perustajajäsenet uusivat sitoumuksensa yhdistää voimansa ja pitää koheesiopolitiikka EU: n ensisijaisena tavoitteena. #Yhteisöalliansi on valpas, että jäsenvaltiot soveltavat kumppanuusperiaatetta täysimääräisesti koheesiopolitiikan 2021-27 suunnittelussa ja toteuttamisessa. Elvytysvälineiden ja rakennerahastojen välinen johdonmukaisuus ja synergia ovat ensiarvoisen tärkeitä päällekkäisyyksien välttämiseksi ja eurooppalaisen toiminnan vaikutuksen maksimoimiseksi. Kaksi kuukautta kauden 2021-27 koheesiopolitiikan uusien asetusten voimaantulon jälkeen #CoyaltyAlliance arvioi toimintansa tähänastisia tuloksia ja esitteli tulevia sitoumuksiaan heinäkuussa 2.0 annetun uudistetun julistuksen 2020 perusteella.

#Koheesioallianssin työ keskittyy koheesiopolitiikan onnistuneeseen täytäntöönpanoon ja toteuttamiseen ilman viivytyksiä aidon kumppanuuden hengessä ja synergiassa muiden välineiden kanssa, mikä edistää koheesion käsitettä Euroopan unionin yleisenä ja perusarvona. Paikallis- ja alueviranomaiset korostivat kiireellistä pyyntöä laajentaa viime vuonna käyttöön otettuja joustotoimenpiteitä EU: n rakennerahastojen ja valtiontuen mobilisoimiseksi COVID-19-taistelussa. Tämä kysymys otettiin esiin myös kirjeenvaihdossa presidentti Ursula von der Leyenin kanssa, joka tunnusti budjettirajoitukset, joita monet alue- ja paikallisviranomaiset saattavat tällä hetkellä kohdata pandemian vuoksi.

Mainos

Mitä tulee rakennerahastojen 100 prosentin yhteisrahoitusasteen mahdolliseen pidentämiseen, allianssin kumppanit arvostivat voimakkaasti komission sitoutumista seuraamaan tilannetta tarkasti ja harkitsemaan lisätoimia tarvittaessa. Keskustelu osoitti, että #koheesioallianssin tehtävä ei ole kaukana. Euroopan elpyminen on aloitettava kansalaisilta kentällä, eikä se onnistu, jos EU: n toimielimet ja kansalliset hallitukset eivät ota huomioon heidän ja heidän tarpeitaan lähimpänä olevien paikallis- ja aluepoliitikkojen ääntä.

Hänen puheenvuoronsa aikana koheesiopolitiikasta ja uudistuksista vastaava komissaari Elisa Ferreira (kuvassa) sanoi: "Koheesion on oltava elpymisen kulmakivi. Epäsymmetriat kasvavat kriisien jälkimainingeissa. Koheesioliitto on tarpeellisempi kuin koskaan. Koheesiota koskevat kumppanuussopimukset vuosille 2021-2027 ovat tärkeitä. Meidän on nopeutettava neuvottelujaan, mutta laadusta ei voi tinkiä. Luotan tukeenne myös sen varmistamiseen, että muiden politiikkojemme ja välineidemme toteuttaminen ei ole alueellisesti sokea ja tukee kaikkien alueiden pitkän aikavälin kehitystä. Olen pyytänyt jäsenvaltioita olemaan tietoisia alueellisesta ulottuvuudesta valmistellessaan elvytys- ja selviytymissuunnitelmiaan sekä kuulemalla ja ottamalla yhteyttä alueellisiin sidosryhmiin että toteutusvaiheessa. Saavutamme tavoitteemme vain varmistamalla, että välineemme toimivat samaan suuntaan. Siksi meidän on saatava kaikki asiaankuuluvat toimijat mukaan lukien paikalliset sidosryhmät ja kansalaiset täysivaltaisiksi kumppaneiksi. varmistaa, että uudet vihreät ja digitaaliset painopisteet toimivat kaikille. "

Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja Younous Omarjee totesi: "On olennaista, että elvytysrahat menevät ensisijaisesti vähiten kehittyneille alueille ja niille, jotka kärsivät eniten Covid-19: n taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista. Kehotan jäsenvaltioita ottamaan alueet ja kaupungit mukaan mahdollisimman paljon ja varmistamaan, että nämä varat menevät mahdollisimman lähelle tarpeita. Kehotan myös jäsenvaltioita olemaan johdonmukaisia. Lyhytaikainen elpyminen ja pidempi koheesiopolitiikka ovat saman kolikon kaksi puolta ja niiden on palveltava samaa tarkoitusta.Jos lyhyen aikavälin elpyminen ei ole johdonmukaista koheesiorahastojen asettamien pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa, taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset erot vain syvenevät ja kaikki Pitkän aikavälin ponnistelut tuhotaan. "

Mainos

Apostolos Tzitzikostas, Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja ja Keski -Makedonian (GR) kuvernööri, sanoi: " #koheesioallianssin pyrkimyksillä vältettiin suuria talousarvion leikkauksia vuoden 2020 jälkeen ja edistettiin koheesiota EU: n ohjausperiaatteena Nyt meidän on keskityttävä ohjelmointiin ja toteuttamiseen. Tätä varten meidän on harkittava huolellisesti tärkeimpiä näkökohtia, kuten kumppanuusperiaatteen soveltaminen uusiin ohjelmiin; Covid-19-toimenpiteiden vaikutus ja seuraukset niiden sulkemisesta - aihe, jota käsittelimme hedelmällisessä kirjeenvaihdossa presidentti Von der Leyenin kanssa; koheesiopolitiikan maaseutu- ja kaupunkiulottuvuus sekä yhteenkuuluvuuden ja elvytys- ja selviytymisvälineen välinen synergia. "

Ilaria Bugetti, Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) aluekehityksen tiedottaja koheesiosta ja Toscanan alueen (IT) neuvonantaja, sanoi: "EU: n koheesiorahastojen ohjelmointivaiheessa voimme edelleen nähdä tapauksia, joissa paikalliset ja aluehallitukset eivät olleet asianmukaisesti mukana, koska neuvotteluille ei ollut riittävästi aikaa tai ministeritasolla ei ollut riittävästi yhteyttä. Meidän on voitettava jäljellä olevat esteet tulevina vuosina varojen toteuttamisesta ja seurannasta. ei läheskään ohi!"

Cees Loggen, Perifeeristen merialueiden konferenssin (CPMR) puheenjohtaja ja Noord-Hollandin maakunnan alueministeri sanoi: "Ennennäkemättömät viivästykset voivat ilmetä tulevassa koheesiopolitiikassa lainsäädännön myöhäisen hyväksymisen vuoksi. Alueet tuntevat suurimman Ne eivät saa aloittaa menoja, kun taas alueelliset taloudet haluavat epätoivoisesti investointeja elpymisen tukemiseksi. Kehotamme komissiota helpottamaan koheesio -ohjelmien sujuvaa täytäntöönpanoa ja alueiden osallistumista elvytyssuunnitelmiin, koska rahastojen väliset synergiaedut tuovat tuloksia lähemmäksi. "

Karl-Heinz Lambertz, Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR) puheenjohtaja ja Belgian saksankielisen yhteisön parlamentin jäsen, sanoi: "Rajat ylittävä yhteistyö on olennainen osa EU: n koheesiopolitiikkaa. unionin sisärajoilla on suuri vaikutus unionin kykyyn vastata aikamme suuriin haasteisiin. EU: n toimintakyky vahvistuisi huomattavasti, jos neuvosto lopulta hyväksyy komission ehdottaman rajat ylittävän yhteistyön mekanismin. "

Kata Tüttő, Eurocitiesin jäsen ja Budapestin (HU) apulaiskaupunginjohtaja, sanoi: "Tulevat investoinnit EU: n koheesiopolitiikan kautta ovat tärkeämpiä kuin koskaan. On ratkaisevan tärkeää rahoittaa hankkeet ja uudistukset, jotka voivat tuoda koko Euroopan kaupungit ja alueet vihreän ja oikeudenmukaisen elpymisen tiellä. Paikallisina johtajina meillä on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että nämä rahat kohdennetaan sinne, missä niitä eniten tarvitaan ja missä ne hyödyttävät eniten ihmisiä. Voimme olla korvaamattomia kumppaneita EU: lle, kun kumppanuusperiaate on pantu täysimääräisesti täytäntöön kaikkialla EU: ssa. Investoinnit Euroopan kaupunkialueille tukevat Euroopan kestävyyttä pitkällä aikavälillä ja auttavat meitä kaikkia pysymään vahvempina tulevan kriisin edessä. " Jean-Claude Marcourt, Euroopan alueellisten lainsäädäntökokousten konferenssin (CALRE) puheenjohtaja, Euroopan lainsäädäntö ja julkiset investoinnit, ja Vallonian parlamentin puhemies (BE) sanoi: "Kaupungeilla ja alueilla on oltava kunnianhimoa vahvistaa alueiden yhteenkuuluvuutta, vähentää eroja ja eriarvoisuutta ja samalla nostaa taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristönormeja niiden demokraattisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti, jotka ovat vauraan ja kestävän Euroopan unionin perustajia. "

Magnus Berntsson, Euroopan alueiden kokouksen (AER) puheenjohtaja ja alueen varapuheenjohtaja Västra Götaland (SE), julisti konferenssin yhteydessä: "Uusi koheesiopolitiikka voi olla todella mullistava maaseutuyhteisöille kaikkialla Euroopassa. on täysin sitoutunut työskentelemään yhdessä kansallisten hallitusten ja Euroopan komission kanssa saadakseen aikaan koheesiopolitiikan, joka rakentaa paremmin maaseutualueita ja varmistaa, että ne ovat paremmin yhteydessä toisiinsa, kestävämpiä, eloisampia ja vauraampia vuoteen 2040 mennessä. "

EU: n koheesiopolitiikka

EU: n koheesiopolitiikka: 25 finalistia julkistettu RegioStars -kilpailussa 2021

Julkaistu

on

Komissio on ilmoittanut 25 finalistit Vuoden 2021 RegioStars -palkinnot parhaille koheesiopolitiikan hankkeille viidessä kategoriassa: '' Älykäs Eurooppa: Paikallisten yritysten kilpailukyvyn parantaminen digitaalisessa maailmassa '', '' Vihreä Eurooppa: Vihreät ja kestävät yhteisöt kaupunki- ja maaseutuympäristössä '', '' Reilu Eurooppa: Osallisuuden edistäminen ja syrjinnän vastainen toiminta ”,” Urban Europe: Vihreiden, kestävien ja pyöreiden ruokajärjestelmien edistäminen toimivilla kaupunkialueilla ”ja vuoden erityisaihe” Vihreän liikkuvuuden parantaminen alueilla: Euroopan rautatievuosi ”.

Koheesiosta ja uudistuksista vastaava komissaari Elisa Ferreira sanoi: ”Tänä vuonna rikkoimme jälleen ennätyksen osallistumisesta tähän koheesiopolitiikan lippulaivakilpailuun, ja 214 hakemusta saapui kaikkialta Euroopasta. RegioStars -palkintojen tavoitteena on löytää laadukkaita majakoita, jotka voivat olla inspiroivia muiden seurattaviksi. Koska koheesiopolitiikka on sitoutunut jättämään ketään taakseen, olen iloinen voidessani nähdä erinomaisia ​​esimerkkejä tästä osallistavasta lähestymistavasta vuoden 2021 alueellasTähtien finalistit. ”

Riippumaton tuomaristo on valinnut viisi finalistia kutakin kategoriaa vastaan ​​laadukkaiden hakemusten joukosta. Erityisesti tuomaristo on valinnut hankkeita, jotka sijaitsevat Flanderissa ja Valloniassa Belgiassa, Kaunasin alueella Liettuassa, Pohjois -Tanskan alueella, Krapina Zagorjen läänissä Kroatiassa, Ala -Sleesiassa Puolassa, Emilia Romagnassa Italiassa ja Centro Regionissa Portugalissa sekä eri Interreg-ohjelmista rahoitettuja hankkeita: Pohjanmeri, Ranska-Espanja-Andorra, Irlanti-Pohjois-Irlanti-Skotlanti, Italia-Itävalta, Alpine Space, Nord, EMR ',' Luoteis-Eurooppa ',' Kroatia-Bosnia-Hertsegovina-Montenegro ',' Balkanin Välimeri '. RegioStars 2021 5-luokan voittajat ja Public Choice Award -palkinnon voittaja julkistetaan 2. joulukuuta 2021 palkintojenjakotilaisuudessa Dubrovnikissa, Kroatiassa.

Mainos

Täydellinen luettelo finalisteista löytyy tätä. Yleisöä kannustetaan toistaiseksi äänestämään suosikkihankkeensa 15. marraskuuta asti tätä.

Mainos
Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa