Liity verkostomme!

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta verkossa: mitä EU:n toimenpiteitä on olemassa? 

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan parlamentti haluaa luoda tehokkaat säännöt lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi verkossa samalla kun suojellaan ihmisten yksityisyyttä.

Seksuaaliseen toimintaan osallistuvia tai siihen vaikuttavia lapsia koskevan verkkomateriaalin, erityisesti nuorempia lapsia kuvaavan materiaalin, leviäminen on lisääntynyt. Vuonna 2022 oli yli 32 miljoonaa ilmoitusta epäillyistä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä verkossa, merkitsee historiallista huippua.

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan EU:n lainsäädännön päivittäminen

EU on hyväksynyt a strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Osana tätä sitoumusta Euroopan komissio aikoo päivittää voimassa olevat säännöt vuodesta 2011 alkaen. Marraskuussa 2023 eduskunnan kansalaisvapausvaliokunta hyväksyi a raportti ehdotuksesta asetus, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja torjua lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.

Lue lisää mitä Euroopan parlamentti tekee lasten suojelemiseksi.

Yksityisyyden suojaaminen

Euroopan parlamentti haluaa löytää tasapainon lasten suojelemisen digitaalisessa ympäristössä ja perusoikeuksien, kuten yksityisyyden suojan, kunnioittamisen välillä. Euroopan parlamentin jäsenten kanta uusiin sääntöihin ei tue laajaa verkkoskannausta, yksityisen viestinnän yleistä seurantaa tai salausta heikentävien sovellusten takaovien luomista.

Mainos

Toimittajan tehtävät: Riskien arviointi ja vähentäminen

Lainsäädäntöehdotuksen mukaan isännöinti- tai ihmisten välisten viestintäpalvelujen tarjoajat ovat velvollisia suorittamaan riskinarvioinnin mahdollisesta lapsiin liittyvän seksuaalisen sisällön esiintymisestä palveluissaan. Kun palveluntarjoajat ovat tunnistaneet riskin tason, heidän on toteutettava lieventäviä toimenpiteitä sen ratkaisemiseksi.

Asetus sisältää laajan luettelon mahdollisista lieventämistoimenpiteistä, joita palveluntarjoajat voivat toteuttaa. Näitä ovat muun muassa suunnittelun turvallisuuden periaate (tuotteiden tai palveluiden kehittäminen siten, että mahdolliset haitat vältetään), pakollinen lapsilukko, käyttäjien ilmoitusmekanismien perustaminen ja iänvarmistusjärjestelmien käyttö, kun on olemassa riski lasten houkuttelemisesta.

Asetuksella otetaan käyttöön myös erityisiä pakollisia lieventäviä toimenpiteitä suoraan lapsille suunnatuille palveluille, ensisijaisesti pornografisen sisällön levittämiseen käytettäville alustoille ja tietyille pelien chat-palveluille.

Palveluntarjoajat voivat itse valita tekniikat, joita he käyttävät havaitsemisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Säännöissä säädetään yksinkertaistetusta menettelystä pienille yrityksille.

Havaintomääräykset viimeisenä keinona

Jos palveluntarjoajat eivät täytä velvollisuuksiaan, oikeusviranomainen voisi antaa havaitsemismääräyksen vain viimeisenä keinona. Tämä määräys pakottaisi palveluntarjoajan käyttämään tiettyjä tekniikoita tunnetun ja uuden lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin havaitsemiseksi.

Havaitsemismääräyksiä käytettäisiin vain, jos on perusteltua syytä epäillä, että yksittäiset käyttäjät tai ryhmät liittyvät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaan materiaaliin. Tilaukset olisivat määräaikaisia, ja päästä päähän -salattu viestintä ja tekstiviestit jäisivät niiden soveltamisalan ulkopuolelle. Tällä lähestymistavalla pyritään varmistamaan, että digitaalisten palvelujen käyttäjien yksityisyys ja turvallisuus säilyvät.

Tuki uhreille ja eloonjääneille

Ehdotus sisältää EU:n lastensuojelukeskuksen perustamisen. Keskus vastaanottaisi, suodattaisi, arvioi ja välittäisi lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat ilmoitukset toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ja Europolille. Se tukisi myös kansallisia viranomaisia, suorittaisi tutkimuksia ja määrää sakkoja.

Komission ehdotus sisältää uhreille erityiset oikeudet pyytää tietoja heitä kuvaavasta verkkomateriaalista ja oikeuden pyytää tämän sisällön poistamista. Eduskunta laajentaa näitä oikeuksia kattamaan myös oikeuden saada tukea ja apua EU:n lastensuojelukeskukselta sekä kansallisilta viranomaisilta.

Seuraavat vaiheet

Marraskuussa 2023 eduskunta hyväksyi sen neuvotteluvaltuudet uusi laki lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisesta ja ehkäisystä verkossa, Tämä muodostaa perustan EU-maiden kanssa käytäville neuvotteluille asetuksen lopullisen tekstin määrittelemiseksi.

Lue lisää mitä EU tekee turvallisemman internetin luomiseksi.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta verkossa 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa