Liity verkostomme!

Tekijänoikeuslainsäädäntö

Tekijänoikeussuojasta on tullut maailmanlaajuisesti herkkä aihe

SHARE:

Julkaistu

on

Kasvava globalisaatio ja teknologian nopea leviäminen ovat johtaneet kasvavaan tarpeeseen suojata tekijänoikeuksia.

Yhä useammat organisaatiot joutuvat hyökkäysten ja altistumisten uhreiksi, ja maailmanlaajuisesti vuonna 2023 tietomurron keskimääräiset kustannukset olivat kaikkien aikojen korkeimmat 4.45 miljoonaa dollaria, mikä on 2.3 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja 15.3 % enemmän kuin vuonna 2020.

Mutta se ei ole vain tekijänoikeuksien rikkominen, vaan myös alaa valvovat sääntelyviranomaiset ja viranomaiset.

Otetaan esimerkiksi Georgia.

Vuodesta 2019 lähtien Georgian hallitus on yrittänyt päivittää tekijänoikeusmääräyksiään ja pyrkinyt saattamaan ne kansainvälisten standardien ja käytäntöjen mukaisiksi. Tätä tarkoitusta varten on annettu uutta lainsäädäntöä, mutta tähän on vaikuttanut useista tekijöistä johtuvat viivästykset.

Näitä ovat Covid, Ukrainan sota ja myös kansainvälisten järjestöjen koettu lobbaus.

Tekijänoikeuksia maassa valvova organisaatio on Georgian Copyright Association (GCA).

Mainos

Jotkut väittävät, että maan nykyinen tekijänoikeuslainsäädäntö ei vastaa nykyaikaisia ​​standardeja ja että "epäselvyys" itse hallituslakiluonnoksessa on johtanut erilaisiin tulkintaongelmiin, mikä on johtanut ongelmiin alalla.

Lakiesitys perustuu kolmeen perusperiaatteeseen: avoimuus, hyvä hallintotapa ja vastuullisuus.

Muutospaketti valmisteltiin eri tahojen, muun muassa Georgian National Intellectual Property Centerin eli Sakpatentin, tuella; Yhdysvaltain kauppaministeriön kauppaoikeuden kehittämisohjelma (CLDP) sekä Yhdysvaltain kansainvälisen kehitysviraston (USAID) ja Euroopan unionin taloushallinnon ohjelma sekä talousturvaohjelma.

Lakiehdotuksen uskotaan saavan tukea monilta georgialaisilta kirjailijoilta ja säveltäjiltä, ​​vaikka sadan sisällöntuottajan kerrotaan jättäneen GCA:n pitkän konfliktin seurauksena, koska heidän mukaansa heidän laillisia oikeuksiaan on väitetty loukattu. On myös väitetty, että rojaltit ovat jääneet maksamatta ja GCA:n jäseniksi jääneet ovat protestoineet tällaisista asioista.

Ongelma nähdään kaksijakoisena: ensinnäkin CGA:ta syytetään pyrkimyksestä "säilyttää valtapohjaansa" ja toiseksi lainsäädännön käyttöönotto on viivästynyt.

Sanasota on nyt syttynyt tekijänoikeusuudistuksen vaikeasta kysymyksestä.

Toisella puolella ovat ne, jotka vaativat kiireellistä muutosta ja jotka tukevat lainsäädäntöä ja toisaalta ovat tekijöiden kattoedustaja. Tämä on tyytymätön lainsäädäntöön ja on vaatinut uudelleenarviointia.

Eräiden yhdistyksestä eronneiden allekirjoittamassa kirjeessä todetaan, että ”lainmuutosprosessi on kestänyt jo vuosia. Olemme samaa mieltä siitä, että tätä ei voida pitää kansainvälisenä parhaana käytäntönä."

Siinä sanotaan, että he tukevat täysin suunnitellun lakiesityksen "päätavoitetta", joka on "saada Georgian lainsäädäntö kansainvälisten ja EU:n normien mukaiseksi".

Kirjeessä sanotaan, että "maineelliset yhdysvaltalaiset tahot, kuten USAID ja CLDP" ovat olleet aktiivisesti mukana lain valmistelussa yhdessä Georgian lainsäätäjien, tekijöiden, paikallisten ja ulkomaisten alan asiantuntijoiden kanssa.

Lakiehdotuksessa todetaan edelleen, että "on tulos yhteisestä, pitkästä ja hedelmällisestä yhteistyöstä" useiden organisaatioiden kanssa.

Kirjeen lopussa: "Emme hyväksy puuttumista, joka estäisi asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja joka ei millään tavalla kuvastaisi EU:n parhaita käytäntöjä ja kansainvälisiä normeja."

"Aiomme puolustaa lujasti georgialaisten kirjailijoiden etuja."

Tekijöiden ja tekijöiden kattojärjestö on kuitenkin vaatinut suunniteltua lainsäädäntöä muuttamaan tai poistamaan.

CISAC – International Confederation of Societies of Authors and Composers – ja muut ovat vastustaneet lainsäädäntöä.

Kolmen organisaation kirjeessä, joka on nähty tällä verkkosivustolla, todetaan, että "on pakottava tarve peruuttaa ehdotetut muutosehdotukset Georgian tekijänoikeuslakiin".

30. toukokuuta päivätyn kirjeen allekirjoittivat CISAC, IFFRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) ja SCAPR (Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights).

Se lähetettiin Georgian parlamentin kulttuurivaliokunnan puheenjohtajalle Eliso Bolkvadzelle.

Siinä lukee: "Kolme organisaatiomme kannattaisi mitä tahansa lainsäädäntöaloitetta, jonka tarkoituksena on kehittää kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisia ​​ratkaisuja Georgian kollektiivisen tekijänoikeuksien hallintajärjestelmän parantamiseksi."

Se lisää: "Analyysimme on kuitenkin havainnut useita puutteita, puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia, jotka saattaisivat lakiesityksen kansainvälisen oikeuden ja käytäntöjen vastaiseksi. Tämän seurauksena lakiesitys heikentäisi olemassa olevaa kollektiivisen oikeuksien hallinnan järjestelmää sen vahvistamisen sijaan. Se olisi siten haitallista sekä paikallisille että ulkomaisille oikeudenhaltijoille, joiden teoksia käytetään maassa ja joiden toimeentulo riippuu Georgian kollektiivisen hallinnointijärjestelmän hyvästä toiminnasta.

Siinä sanotaan: "Tästä syystä maailmanlaajuinen jäsenyytemme vastustaa voimakkaasti nykyistä lakiesitystä ja suosittelee uuden kuulemisprosessin aloittamista, joka antaa paikallisille ja kansainvälisille sidosryhmille mahdollisuuden keskustella lakiehdotuksesta kunnolla ja tasoittaa tietä uudelle luonnokselle."

Georgia oli ensimmäinen entisistä neuvostotasavallasta, joka perusti kansallisen patenttipalvelunsa "Sakpatentin" vuonna 1992.

Sakpatentin toimeksiantoon on nyt yhdistetty kaikki tärkeimmät henkisen omaisuuden alat teollisoikeuksista tekijänoikeuksiin ja lähioikeuksiin.

Georgian kansallinen henkisen omaisuuden keskus on valtion virasto, joka määrittelee henkisen omaisuuden politiikan.

Se julkaisi 18. toukokuuta 2023 raportin GCA:sta ja tarkastuksen tuloksista.

Tämän verkkosivuston näkemän raportin mukaan tiettyjä "puutteita" havaittiin. Noin 140-sivuisessa tarkastuskertomuksessa toistetaan, että tekijöiden omistusoikeuksien suojaamiseksi tarvitaan oikea-aikaisia ​​ja tehokkaita toimia.

Se jatkaa: ”Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää täyttää aukot voimassa olevassa tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevassa lainsäädännössä. Tätä tarkoitusta varten on yhteistyössä CLDP:n, USAID:n, ulkomaisten asiantuntijoiden ja Georgian parlamentin kulttuurivaliokunnan kanssa valmisteltu lainsäädäntömuutospaketti, jonka on tarkoitus käsitellä parlamentissa lähitulevaisuudessa.

Kukaan GCA:sta tai CISAC:sta ei ollut heti saatavilla virallisia kommentteja varten, mutta uskotaan, että molemmat väitteet kumoavat voimakkaasti ja jyrkästi.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa