Liity verkostomme!

Euroopan parlamentti

REPowerEU: Energiatoimenpiteet lisätään kansallisiin elvytyssuunnitelmiin  

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Mepit hyväksyivät REPowerEU:n toimenpiteiden sisällyttämisen kansallisiin suunnitelmiin, jotta ne olisivat riippuvaisempia venäläisistä fossiilisista polttoaineista, vauhdittaisivat vihreää siirtymää ja puuttuvat energiaköyhyyteen. Täysistunto, BUDG, RAHA.

Täysistunto vahvistettiin äänin 535 puolesta, 63 vastaan ​​ja 53 tyhjää a sopimus sovittiin neuvoston kanssa joulukuussa 2022. Sopimuksen mukaan jäsenvaltiot, jotka hakevat lisärahoitusta muutetun palautumis- ja kestävyyssuunnitelma on sisällytettävä toimenpiteitä energian säästämiseksi, puhtaan energian tuottamiseksi ja energiansaannin monipuolistamiseksi, kuten EU:n REPowerEU suunnitelma.

Lisää itsenäisyyttä ja taistele energiaköyhyyttä vastaan

Uudet säännöt koskevat toimenpiteitä taannehtivasti 1 alkaen joitakin rajoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Parlamentin jäsenet varmistivat, että nämä toimenpiteet on suunniteltu tukemaan investointeja, joilla puututaan heikossa asemassa olevien kotitalouksien, pk-yritysten ja mikroyritysten energiaköyhyyteen.

Rajat ylittävät toimenpiteet, avoimuus ja ilmasto

Mepit vakuuttivat EU-maat osoittamaan vähintään 30 prosenttia REPowerEU-menoistaan ​​useiden maiden toimenpiteisiin, joilla puututaan olemassa oleviin pullonkauloihin energiansiirrossa, jakelussa ja varastoinnissa sekä lisätään rajat ylittäviä virtoja, vaikka ne toteuttaisi yksi EU-maa.

Parlamentin jäsenet ottivat myös käyttöön uusia avoimuussääntöjä, jotka koskevat 100 suurimman rahoituksen saavaa lopullista edunsaajaa. Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin elvytys- ja sietokykysuunnitelmiin.

Mainos

- "ei aiheuta merkittävää haittaa" -periaate REPowerEU-lukuihin olisi sovellettava tilapäisiä poikkeuksia toimenpiteille, jotka turvaavat EU:n välittömät energiavarmuuteen liittyvät huolet, minimoivat mahdolliset ympäristöhaitat eivätkä vaaranna EU:n ilmastotavoitteita.

Rahoitus

Parlamentin neuvottelijat varmistivat, että komission ehdottamista 20 miljardin euron lisäavustuksina 8 miljardia euroa tulee kansallisten päästöoikeuksien aikaisemmasta huutokaupasta. EU: n päästökauppajärjestelmä (ETS), kun taas 12 miljardia euroa otetaan pois Innovaatiorahasto. Lisäksi päästökauppajärjestelmän kautta saatuja tuloja ei voida käyttää fossiilisten polttoaineiden investointeihin.

Lisää tietoa löytyy tätä.

Siegfried MUREŞAN (EPP, RO), esittelijä: ”REPowerEU-suunnitelma auttaa meitä varmistamaan edulliset energiahinnat ihmisillemme ja yrityksillemme. Sen avulla voimme turvata energiahuoltomme ja päästä eroon riippuvuudesta venäläisistä fossiilisista polttoaineista. Jotta REPowerEU voisi tuottaa todellista EU:n lisäarvoa, jäsenvaltioiden tulisi osoittaa vähintään 30 prosenttia REPowerEU:n varoista rajat ylittäviin hankkeisiin.

Pääsiäinen GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES), esittelijä: "Teimme suunnitelman sodan taloudellisten vaikutusten vähentämiseksi samalla kun edistetään vihreää siirtymää. Energiaköyhyyden torjuntaan, vihreän energian edistämiseen ja energian varastointikykyjemme parantamiseen myönnetään lisää 20 miljardia euroa. Olemme neuvotelleet rajoitetun poikkeuksen "älä tee merkittävää haittaa" -periaatteeseen, koska olemme päättäneet taistella ilmastonmuutosta vastaan ​​ja olla vaarantamatta EU:n ilmastotavoitteita. Olemme myös tehneet muutoksia, kuten suurempi avoimuus ja rajat ylittävien hankkeiden prioriteetti."

Dragoș PÎSLARU (Renew, RO), yhteisesittelijä: Taistelemme pelkoa vastaan ​​kunnianhimoisesti, kansalaisilla oli vaikea vuosi ja tarvitsemme kestäviä ratkaisuja heille nyt, ei myöhemmin. Kysy hallitukseltasi, mitä toimenpiteitä ne aikovat sisällyttää kansallisiin suunnitelmiinsa, anna meidän eristää koteja kansalaisillemme, kouluttaa työvoimamme uusiin vihreisiin työpaikkoihin ja auttaa yrityksiämme. RePowerEU:ssa olemme nyt asettaneet selkeät vaatimukset tärkeimpien edunsaajien tunnistamiselle, ja odotamme, miten hallitukset käyttävät rahat.

Seuraavat vaiheet

Recovery and Resilience Facility on poikkeuksellinen ja kertaluonteinen toimenpide, joka on voimassa 31. elokuuta 2026 asti. Kansallisten elvytyssuunnitelmien REPowerEU-toimenpiteitä koskevat uudet säännöt astuvat voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Lisätietoja 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa