Liity verkostomme!

Sairaudet

Euroopan Harvinaiset sairaudet Päivä: Top tosiasiat EU: n toiminnasta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

diaesitys 1Euroopan harvinaisten tautien päivä (28. helmikuuta). Sairaus tai häiriö määritellään harvinaiseksi EU: ssa, kun se vaikuttaa alle viiteen 10,000 kansalaisesta. Koska kuitenkin on olemassa niin monia harvinaisia ​​sairauksia - 6,000–8,000 -, ne vaikuttavat merkittävään osaan väestöä. EU: ssa 30–40 miljoonaa ihmistä, joista monet ovat lapsia, kärsivät harvinaisista sairauksista. Useimmat harvinaiset sairaudet ovat geneettisiä, kun taas toiset ovat seurausta infektioista, allergioista ja ympäristösyistä. Ne ovat yleensä kroonisesti heikentäviä tai jopa hengenvaarallisia.

Tällaisten sairauksien vaikutus sairastuneisiin, heidän perheisiin ja hoitajiin on huomattava, ja potilaat diagnosoidaan usein diagnoosin vuoksi tieteellisen ja lääketieteellisen tietämyksen puutteen tai vaikeuksien vuoksi saada asiantuntemusta. Harvinaisia ​​sairauksia koskevan tiedon hajanaisuus ja yksittäisestä sairaudesta kärsivien potilaiden pieni määrä tekee välttämättömäksi työskennellä rajojen yli.

Euroopan komissio noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa parantaakseen edelleen ennaltaehkäisyn, diagnoosin ja hoidon saatavuutta harvinaisista sairauksista kärsiville potilaille koko Euroopan unionissa.

Mainos

Tukitoimet varhaista diagnoosia varten

Yksi suurimmista haasteista harvinaisia ​​sairauksia kärsiville ja heidän perheilleen on oikea-aikaisen ja oikean diagnoosin saaminen. Tämä on välttämätön ensimmäinen askel, ennen kuin hoitomahdollisuuksia voidaan tutkia. Komission toiminta auttaa monella tavalla.

Ensinnäkin komissio on tukenut ORPHANET-hanketta ja yhteistä toimintaa terveysohjelmansa kautta. Tämä on johtanut ORPHANET-tietokanta joka on tähän päivään mennessä luettelot harvinaisten 5,868-sairauksien kuvauksista, ja siitä on tullut maailman suosituimpien harvinaisten sairauksien tietolähde. Tämä työkalu on korvaamaton resurssi kliinikoille, terveydenhuollon ammattilaisille ja diagnoosia hakeville potilaille.

Mainos

Komissio on edistynyt hyvin myös eurooppalaisten vertailuverkkojen (ERN) perustamisessa Direktiivi potilaiden oikeuksista rajatylittävässä terveydenhuollossa joka tuli voimaan viime lokakuussa. Nämä ERN: t helpottavat jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä diagnoosi- ja hoitokyvyn kehittämisessä tarjotakseen erikoistunutta terveydenhuoltoa harvinaisten tai vähän esiintyvien monimutkaisten sairauksien tai tilojen hoidossa. Tämän seurauksena sekä terveydenhuollon ammattilaisilla että potilailla on helpompi saada harvinaisia ​​sairauksia koskevaa asiantuntemusta kansallisten rajojensa ulkopuolella. Direktiivissä perustetaan myös kansallisia yhteyspisteitä, joilla potilaat voivat saada tietoa mistä löytää sairaudelleen sopivin hoito kaikkialla EU: ssa.

Eurooppalaisen tutkimuksen tukeminen harvinaisten sairauksien ymmärtämisen ja hoidon parantamiseksi

Vuodesta 2007 lähtien EU on investoinut yli 620 miljoonaa euroa harvinaisia ​​sairauksia koskevaan yhteistyötutkimukseen. Tämä investointi tuo yhteen johtavien akateemisten laitosten, pk-yritysten ja potilasryhmien tiimit saadakseen paremman käsityksen sairauksista ja löytääkseen riittävät hoidot. Tavoitteena on yhdistää resurssit ja työskennellä rajojen ulkopuolella, mikä on erityisen tärkeää harvinaisten sairauksien alalla, jolle on ominaista pieni potilasjoukko ja niukat resurssit.

EU on rahoittanut melkein 120-yhteistyötutkimushankkeita harvinaisia ​​sairauksia varten 2007: n jälkeen. Esimerkiksi KehitäAKUre-projekti arvioi nititisinonilääkettä ensimmäisenä potentiaalisena hoitona harvinaiselle geneettiselle häiriölle Alkaptonuria (AKU), joka tunnetaan myös nimellä Black Bone Disease. Siihen osallistuvat potilaat Ranskasta, Slovakiasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Lisäksi harvinaisten sairauksien tutkimusta rahoitetaan apurahoilla yksittäisille erinomaisille tutkijoille. Esimerkiksi apuraha Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) antaa geeniterapian asiantuntijalle prof. Marina Cavazzana-Calvolle mahdollisuuden tutkia terapeuttisia vaihtoehtoja perinnöllisistä immuunipuuteista, kuten tuhoisa ihosairaus, dystrofinen epidermolyysi bullosa. ERC-rahoituksen avulla prof. Cavazzana-Calvo voi tutkia keinoja, joilla terapioilla voi olla suuremmat mahdollisuudet kliiniseen kannattavuuteen.

EU jatkaa investointeja harvinaisten sairauksien tutkimukseen Horizon 2020 -ohjelmassa, joka on EU: n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma kaudeksi 2014-2020.

Edistetään ennennäkemätöntä kansainvälistä tutkimustyötä

Harvinaiset sairaudet ovat haaste, joka on liian suuri mille tahansa maalle tai maailman alueelle yksin hallitsemiseen. Tämän vuoksi Euroopan komissio yhdessä eurooppalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa aloitti Kansainvälinen harvinaisten sairauksien tutkimuskonsortio (IRDiRC). Vuonna 2011 perustettu yritys on harvinaisia ​​sairauksia koskeva kollektiivinen tutkimus. Sen päätavoitteena on tuottaa vuoteen 2020 mennessä 200 uutta hoitoa harvinaisia ​​sairauksia varten ja keinot niiden diagnosointiin. IRDiRC: llä on tällä hetkellä yli 35 jäsenjärjestöä neljältä mantereelta, jotka ovat sitoutuneet työskentelemään yhdessä aloitteen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lääkeyritysten kannustaminen

Potilailla, jotka kärsivät harvinaisista sairauksista, tulisi olla oikeus samaan hoidon laatuun kuin muihin potilaisiin.

Vastauksena tähän kansanterveydelliseen huolenaiheeseen ja harvinaislääkkeiden tutkimuksen ja kehittämisen edistämiseksi EU antoi 2000: ssä uuden lainsäädännön, jonka tarkoituksena on tarjota kannustimia harvinaislääkkeiden ja muiden lääkkeiden kehittämiselle harvinaisia ​​sairauksia varten. EU: n harvinaislääkkeitä koskeva asetus (EC / 141 / 2000) perustaa keskitetyn menettelyn harvinaislääkkeiden nimeämiseksi ja perustaa kannustimia harvinaisten sairauksien lääkkeiden tutkimiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Nykyään yritykset, joilla on harvinaislääkkeeksi nimetty lääke, hyötyvät kannustimista, kuten maksuvapautuksista, 10-markkinoiden yksinoikeusjaksosta nimettyjen tuotteiden luvan myöntämisen jälkeen, tieteellisestä avusta markkinoille saattamista koskevissa luvissa ja mahdollisuudesta saada yhteisön markkinoille saattamista koskeva lupa. Näiden kannustimien ansiosta Euroopan komissio on hyväksynyt 85-harvinaislääkkeet ja tutkimuksen ja kehityksen alla olevat 1,013-lääkkeet on nimetty harvinaislääkkeiksi asetuksen voimaantulon jälkeen.

Eurooppalaisen foorumin perustaminen harvinaisten sairauksien rekisteröintiin

Yhteinen tutkimuskeskus (YTK), Euroopan komission sisäinen tiedepalvelu, työskentelee yhdessä terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston kanssa luomaan harvinaisten sairauksien rekisteröintiä koskeva eurooppalainen foorumi. Alustan on tarkoitus tarjota keskusyhteyspiste kaikille harvinaisia ​​sairauksia koskeville rekisteritiedoille, toimia keskuksena, joka parantaa pääsyä potilasrekistereihin, sekä edistää rekistereiden yhteentoimivuutta. Toinen tärkeä tavoite on parantaa tietojen vertailtavuutta, luotettavuutta ja yhdenmukaistamista harvinaisten sairauksien rekistereissä kaikkialla Euroopassa.

Foorumin luominen ja ylläpito on osa EU: n strategiaa kestävän tutkimuksen alalla tällä alalla. YTK toimii läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa, joihin kuuluvat kansalliset, alueelliset, paikalliset rekisterinpitäjät, tutkimuslaitokset, sairaalat, potilasjärjestöt ja lääkeyritykset. Tavoitteena on varmistaa tietojen täydellinen integrointi harvinaisia ​​sairauksia koskevaan epidemiologiseen tutkimukseen sekä ohjata kliinisiä tutkimuksia tietyille potilasryhmille ja ohjata terveyspolitiikkaa kentällä. Lopputuloksena on parantaa harvinaisten sairauksien potilaiden terveydenhuoltoa ja elämänlaatua.

Autamme potilaita tukevia organisaatioita

Terveysohjelmansa kautta komissio myöntää toiminta-apua Euroopan harvinaisten sairauksien järjestölle (EURORDIS), valtioista riippumaton potilaslähtöinen potilasjärjestöjen liitto. EURORDIS edustaa 614-harvinaisten sairauksien potilasjärjestöjä 58-maissa. EU: n rahoitus auttaa EURORDISia sen tehtävänä parantaa harvinaisissa sairauksissa Euroopassa elävien ihmisten elämänlaatua edistämällä sitä Euroopan tasolla, tukemalla tutkimusta ja lääkkeiden kehittämistä, helpottamalla potilasryhmien verkottumista, lisäämällä tietoisuutta ja monilla muilla toimilla vähentää harvinaisten sairauksien vaikutusta potilaiden ja perheen elämään.

Apu ja tuki jäsenvaltioiden ponnisteluille

Asiassa 2008 komissio hyväksyi Tiedonanto harvinaisista sairauksista, jota seuraa 2009: ssä a neuvoston suositus. Molemmat pyrkivät parantamaan harvinaisten sairauksien tunnistamista ja näkyvyyttä sekä kehittämään harvinaisten sairauksien eurooppalaista yhteistyötä, koordinointia ja sääntelyä.

Suosituksessa kehotettiin jäsenvaltioita hyväksymään harvinaisia ​​sairauksia koskevat kansalliset suunnitelmat tai strategiat 2013: n loppuun mennessä, jotta kaikille potilaille voidaan taata korkealaatuinen hoito. Tekninen apu ja koulutusvälineet EU - maiden auttamiseksi näiden kansallisten suunnitelmien luomisessa on kehitetty EUROPLAN-projekti ja yhteinen toiminta rahoitetaan komission terveysohjelmasta.

Tähän mennessä 16: n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet kansalliset suunnitelmat, ja monet muut ovat parhaillaan hyväksymässä. Raportti jäsenvaltioiden ja komission edistymisestä julkaistaan ​​myöhemmin tänä vuonna.

Parhaiden asiantuntijaneuvojen kerääminen

2009: n päättymisen jälkeen komissio on pyytänyt asiantuntijoiden neuvoja ohjaamaan EU: n harvinaisia ​​sairauksia koskevaa politiikkaa. Harvinaisia ​​sairauksia käsittelevä asiantuntijaryhmä koostuu Euroopan tason potilasjärjestöjen, ammattijärjestöjen, tiedeseurojen ja yhdistysten edustajista, jotka tuottavat tuotteita tai tarjoavat palveluita harvinaisten sairauksien alalla. Komissio voi kuulla asiantuntijaryhmää kaikissa harvinaisiin sairauksiin liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi:

  • Ohje oikeudellisten välineiden ja poliittisten asiakirjojen laatimisessa, mukaan lukien ohjeet ja suositukset;
  • neuvoja EU: n toimien toteuttamisesta ja parannusehdotuksia;
  • neuvoja sekä EU: n että kansallisella tasolla toteutettujen toimenpiteiden seurannasta, arvioinnista ja tulosten levittämisestä;
  • tuki kokemusten ja käytäntöjen vaihdon edistämisessä EU: n maiden ja eri osapuolten välillä.

Tukiprojektit

Toisesta yhteisön toimintaohjelmasta terveyden alalla (terveysohjelma 2008 – 13) on rahoitettu yli 30-hankkeita harvinaisista sairauksista, jotka kattavat erityyppiset toimet ja sidosryhmät. Tämä on johtanut useisiin EU: n laajuisiin resursseihin, joilla voidaan yhdistää niukkaa asiantuntemusta ja tarjota potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille parempaa pääsyä lääketieteelliseen tietoon, hoitokeskuksiin, potilaiden tukiryhmiin ja epidemiologisiin / tutkimustietoihin. Esimerkiksi:

RARECARENet (toukokuu 2012 - lokakuu 2015): Kehittää harvinaisia ​​syöpiä koskevan tietoverkon, jonka tavoitteena on tarjota kattavaa tietoa tuntemattomista syöpämuodoista asiaankuuluville kohderyhmille, kuten onkologeille, yleislääkärille, tutkijoille, terveysviranomaisille ja potilaille.

EUHANET (kesäkuu 2012 - marraskuu 2015): Perustaa eurooppalaisten hemofiliakeskusten verkoston parantamaan hoitoa potilaille, joilla on perinnölliset verenvuotohäiriöt. Euroopan hemofiliaverkoston (EUHANET) tavoitteena on vähentää terveyseroja ja parantaa tarjotun hoidon laatua.

EuroFever (heinäkuu 2008 - kesäkuu 2011): Kasvaa lastenlääkäreiden ja lasten reumatologien tietoisuutta autoinflammatoristen sairauksien - joukko häiriöitä, joissa potilaan synnynnäinen immuunijärjestelmä hyökkää kehon omia kudoksia - nopeaan tunnistamiseen auttaakseen heitä toimittamaan riittävästi tietoa perheille, joihin nämä olosuhteet vaikuttavat. Sen tarkoituksena oli myös lisätä tietoa näistä harvoista häiriöistä, erityisesti diagnoosin, hoidon ja komplikaatioiden suhteen.

EURO-WABB-projekti (tammikuu 2012 - tammikuu 2014): EURO-WABB-hankkeen yleinen tavoite on tukea päällekkäisten Wolfram-, Alstrom- ja Bardet-Biedl-oireyhtymien sekä muiden harvinaisten diabeteksen oireyhtymien tehokasta diagnoosia, hoitoa ja tutkimusta. WABB-oireyhtymät muodostavat ryhmän harvinaisia, periytyviä häiriöitä, jotka liittyvät kehon intoleranssiin glukoosiin. Jokainen näistä oireyhtymistä vaikuttaa kehon eri osiin, mukaan lukien kuulo ja visio.

Kolmas terveysohjelma (2014-2020) tukee edelleen harvinaisia ​​sairauksia koskevia hankkeita.

Lisätietoja, julkaisu EU: n harvinaisten sairauksien tutkimuksesta.

koronavirusantigeenin

Eurooppalaiset startup-yritykset hyötyvät # Covid-lisäyksestä

Julkaistu

on

Globaalin taantuman myötä monet yritykset joutuvat kohtaamaan eksistentiaalisen kriisin. Koronaviruspandemia on merkinnyt rauhoittumattoman talouskasvun päättymistä, käynnistänyt työttömyyden voimakkaan kasvun ja pakottanut hallitukset kaikkialla Euroopassa ottamaan käyttöön laajat liiketapahtumat maksukyvyttömyyden pysäyttämiseksi.

Vaikeat ajat ovat edessä - ja silti se ei ole kaikki tuomio ja synkkyys. Eurooppalaisten päätöksentekijöiden huomion keskittyessä tiukasti blokin talouden palauttamiseen raiteille a elvytyssuunnitelma Tavoitteena on nopeuttaa digitaalisia ja vihreitä siirtymiä, ja kriisi voisi itse asiassa julistaa Euroopan startup-yritysten mahdollisuuksien kultaisen ajan.

Mainos

Työnnän eteenpäin

USA: lla ja Aasialla oli merkittävä edistysaskel startup-puomissa. Eurooppa on kuitenkin pysyvästi kiinni - ja sen ennustetaan palaavan takaisin parempi joustavuus pandemiasta. Eurooppa ei vain pannut pandemiaa hallintaan paljon nopeammin kuin Yhdysvallat, vaan myös nykyinen Euroopan sosiaaliturvajärjestelmä ja hallitusten yhteinen lähestymistapa työpaikkojen säilyttämiseen sulkemisen aikana sen sijaan, että työttömyys lisääntyisivät, maksavat osinkoja.

Vaikka palaaminen "normaaliin liiketoimintaan" on vaikeaa, viimeisimmän maailmanlaajuisen talouskriisin todisteet osoittavat, että kriisit ohjaavat innovaatioita. Luvut osoittavat, että vuoden 2008 jälkeen enemmän sijoittajia otti mahdollisuuksia siemen-vaihe rahoituskierroksilla, esimerkiksi suuntaus, joka voi toistua, kun vasta työttömät yrittäjät luovat aloittavia yrityksiä - sekä keinona työttömyyden torjumiseksi että kiireellisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Näitä vastaperustettuja yrityksiä odottaa ammattitaitoinen työvoima: Eurooppalaiset startup-yritykset voivat odottaa houkuttelevansa joko USA: ssa irtisanottuja tai maasta kiellettyjä kykyjä Donald Trumpin ryhtyessä viisumisääntöihin. Yritykset, jotka ovat valmiita palkkaamaan, voisivat nopeasti nähdä osakkeidensa nousun tämän ennennäkemättömän lahjakkuuden ansiosta.

Mainos

Tech-aloittelijat nousussa

Jotkut eurooppalaiset startupit ovat erityisen valmiita kasvamaan kriisin seurauksena. Ota Ranskassa toimiva sosiaalisen median alusta Yubo, jonka perustajat varustellun tämän vuoden Forbes 30 alle 30 -luettelossa. Yhtiö tavoite- 13–25-vuotiaiden nuorten välisten pitkän matkan ystävyyssuhteiden edistämisestä live-videon suoratoiston ja pikaviestien avulla - näytti erityisen ennenaikaiselta pandemian aikana. Nuorille, jotka on yhtäkkiä pakotettu lopettamaan tutkimuksen tekemä henkilökohtainen seurustelu ikäisensä kanssa esitetty on välttämätöntä heidän kehitykselleen, sovellus on osoittautunut tärkeäksi resurssiksi.

Koska Covid-19-suljettujen koulujen, elokuvateatterien ja konserttipaikkojen leviämisen hidastamiseen tarvittavat sulkemiset tapahtuivat, Gen Zers kääntyi älypuhelimiinsa sekä sosiaalisen ylläpidon että keskustellakseen päivän kiireellisistä poliittisista kysymyksistä Yubon tai Housepartyn kaltaisten sivustojen kanssa, jotka tarjoavat turvallisen ja joustava alusta seurusteluun ja keskusteluun ryhmäympäristössä. Yubon päivittäiset ilmoittautumislukut puhuvat puolestaan ​​puolestaan yli kaksinkertaistui lukumäärä vuoden 2020 alusta alkaen ja saavuttaa 30,000 huhtikuun puoliväliin mennessä. Koska Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Kanadan - maiden, jotka muodostavat leijonan osan Yubon käyttäjäryhmästä - koulut avautuvat kokonaan uudelleen, live streaming -sovellusten suosio todennäköisesti kasvaa edelleen.

Healthtech tutkimuksen eturintamassa

Samaan aikaan eurooppalaiset terveydenhuollon aloittelijat - joilla oli jo etu mantereen vahvojen kansanterveysjärjestelmien ansiosta - näkevät varmasti uudistetut investoinnit kansanterveyskriisin keskellä.

Lontoossa toimiva Hyvälaatuinen AIesimerkiksi käyttää tekoälyä tunnistaakseen lupaavat uudet lääkekohteet ja on jo tunnistanut joitain Covid-19: n mahdollisia hoitoja, joita tutkitaan nyt edelleen. Käyttämällä tekniikkaa, jonka tarkoituksena oli seuloa virukselle viittaavan tieteellisen kirjallisuuden reamien läpi, tutkijat pystyivät nopeasti tunnistamaan mahdollisen hoidon: barikitinibin. Alun perin kehitetty tapa vähentää äärimmäistä immuunivastetta, joka johtuu sellaisista sairauksista kuten nivelreuma, bariktinibi testataan pian nopeutettu kliininen tutkimus potentiaalisena lääkityksenä yliaktiiviselle immuunijärjestelmävasteelle, jota kutsutaan sytokiinimyrskyksi, joka on tappanut lukemattomia koronaviruspotilaita.

Varhaiset arviot barictinibin tehokkuudesta ehdottaa että Benevolent AI: n algoritmit saattavat olla oikeassa rahan suhteen. Neljä riippumatonta tutkimusta on osoittanut, että lääke voi olla tehokas estämään sytokiinimyrskyjä. Suurimmassa neljästä tutkimuksesta, jonka Prato-sairaalassa toteutettiin Italiassa, kuolemia oli merkitsevästi vähemmän baricitinibillä hoidetuissa potilaissa verrattuna vertailuryhmään, ja baricitinibipotilaat purettiin huomattavasti todennäköisemmin sairaalasta kaksi viikkoa.

Lukemattomat muut terveydenhuollon aloilla toimivat eurooppalaiset startupit ovat käynnistäneet erityisiä aloitteita pandemian torjumiseksi - antaneet auttavan käden ja samalla esitelleet uraauurtavia tuotteitaan. Nämä yritykset tarjoavat korkean teknologian interventiot jotka antavat ihmisille - myös terveydenhuollon ammattilaisille - työskennellä tehokkaammin kotoaan, sekä toimittavat työkaluja ja alustoja, jotka tarjoavat vanhemmille ja opiskelijoille etäoppimismahdollisuuksia.

Ajanvarauksen varausjärjestelmä Doctolib- Yksi Ranskan viidestä aloitusyksiköstä - on tehnyt puhelinneuvottelualustansa vapaasti saatavilla kaikille lääkäreille Ranskassa, kun taas toiset, kuten virolainen digitaalinen startup Velmio, Zürichissä toimiva Scandit ja brittiläinen digitaalisen terveyden yksisarvinen Babylon Health, ovat luvanneet resursseja Covid-19: n tietojen seurantaan, testaamiseen ja vertailuun.

Taistelu kirkkaamman tulevaisuuden puolesta

Euroopan startup-ekosysteemin pitäminen elossa ja toimintakykyisenä maailman mukautuessa pandemian jälkeisiin olosuhteisiin on ollut tärkeä prioriteetti Euroopan komissiolle. 10 miljoonan euron potin, jonka Euroopan innovaationeuvosto "Euroopan suurimman syvätekniikan osakerahaston" keräämiseen, joka lisätään runsaaseen 13 miljardin euron budjettiin tutkimusapurahoiksi, on mahdollisuus muuttaa peliä teknologisen alan aloittajille.

Koska Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset jännitteet luovat blokille uusia mahdollisuuksia houkutella sisäisiä investointeja - etenkin kun etäinen ja hajautettu työskentely kasvaa - Eurooppa voisi löytää itselleen parhaat mahdollisuudet kyseenalaistaa status quo. Euroopan tunnustettu ensisijaisuus sellaisilla aloilla kuin energia ja ilmailu voivat myös antaa tunnustusta blokin tarjoukselle maailmanlaajuisesta teknologiajohtajuudesta. Kun Eurooppa on toipumassa taantumasta, voi hyvinkin olla eurooppalaisten startupien vuoro loistaa.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

# COVID-19 ei ole tekosyy #US-petoksiin

Julkaistu

on

Kun Yhdysvallat on siirtymässä kriittiseen vaiheeseen taistelussa COVID-19: n hillitsemiseksi, liittohallitus vapauttaa miljardeja dollareita apua taudin hillitsemiseksi ja auttaa lieventämään tuhoisat vaikutukset talouteen, joka on hidastunut sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti. Mutta tuki itsessään luo uusia huolenaiheita, kirjoittaa Henry St. George.

Yhdysvaltain hallituksen vahtikoirat ja rehellisyysasiantuntijat varoittavat, että käytettävissä olevat valtavat rahamäärät ovat alttiita tuhlauksille ja väärinkäytöksille, kun viranomaiset näkevät merkittävän määrän kasvustojen nousu Yhdysvalloissa tarkoitus hyödyntää julkisia pelkoja.

Mainos

Kertoivassa merkissä kongressi näyttää ottavan uhkaa vakavasti. Lainsäätäjät sopivat historiallisesta 2 biljoonan dollarin avustuspaketistaan, johon sisältyi rahaa terveydenhuollon tarjoajille, lainaohjelmia amerikkalaisille yrityksille ja apua vaikeuksissa oleville teollisuudenaloille.

Asiantuntijat kuitenkin varoittavat, että petosmahdollisuudet ovat paljon suuremmat kuin mikään suojatoimenpide, kun otetaan huomioon aikaisempi historia ja Yhdysvaltojen hallituksen vastausten laajamittaisuus, joka on vaatinut laaja joukko liittovaltion virastoja joka valvoo sisäisiä ja ulkoisia asioita.

Esimerkiksi Yhdysvaltain armeijalle on annettu tehtäväksi käsitellä suuri osa kansakunnan vastauksista sekä maassa että ulkomailla. Armeijan osallistuminen saatiin aikaan paljon keskustelua siitä, mikä asevoimien tarkka rooli kriisin torjunnassa pitäisi olla, vaikka armeijan johtajat yrittivät hillitä puhkeamisia joukkojen ympäri maailmaa.

Mainos

Yhdysvalloissa armeija lähettää henkilöstöä ja paljon tarvitsevia tarvikkeita ja resursseja ympäri maata sijaitseviin paikkakunniin ja osavaltioihin pandemian leviämisen estämiseksi. Amerikan armeija on myös painostettu toimimaan myös kansainvälisesti. Presidentti Trump ilmoitti äskettäin joukkojen mobilisoinnista huumekarteleja vastaan, jotka yrittävät hyödyntää koronavirusta, kun Yhdysvallat ja muut maat kiinnittävät huomionsa pandemian kohtaamiseen.

"Kun hallitukset ja kansat keskittyvät koronavirukseen, on kasvava uhka siitä, että kartellit, rikolliset, terroristit ja muut pahanlaatuiset toimijat yrittävät hyödyntää tilannetta omaksi hyödykseen", Trump sanoi. "Emme saa antaa sen tapahtua."

Mutta kuten muutkin liittohallituksen aseet, armeija on jo kauan ollut alttiina jätteille ja petoksille. Tämä johtuu osittain siitä, että puolustusministeriö luottaa paljolti ulkomaisiin urakoitsijoihin 350 miljardia dollaria sopimuksiin tilikaudella 2018 yksinomaan joukko tavaroita ja palveluita, hallituksen tarkastajien mukaan.

Itse asiassa niin äskettäin kuin viime joulukuussa, hallituksen tilintarkastusvirasto, puolueeton liittovaltion tarkkailijavirasto, antoi raportin varoitus siitä, että puolustusministeriön on tehtävä enemmän havaitakseen petoksia palkkaamiensa urakoitsijoiden keskuudessa.

Puolustusvirastolla on viime vuosina varmasti ollut enemmän kuin osuutensa urakoitsijoiden skandaaleista. Ja joskus ongelmat näyttävät olevan itsestään johtuvia.

Tarkastellaan Agilityn tapausta, Kuwaitissa sijaitsevaa yritystä, jolla oli a sopimus toimittaa ruokaa kaikille Irakissa, Syyriassa, Kuwaitissa ja Jordaniassa sijaitseville Yhdysvaltain joukkoille.

Vuonna 2017 yritys sovittu maksaa 95 miljoonan dollarin suuruinen ratkaisu ja luopua toisesta 249 miljoonan dollarin korvausvaatimuksista sen jälkeen, kun Pentagonin ylimääräisestä hinnasta 374 miljoonaan dollariin nostettiin syytte ostamalla ruokaa toiselta perheen omistamalta yritykseltä - Sultan Center -ketjun supermarketista - ja lisäämällä sitten nämä kustannukset laskutettaessa MEILLE. Sille annettiin myös syyttää 80 miljoonan dollarin paluuta Yhdysvaltojen toimittajilta.

Mutta huomattavasti, skandaali ei ilmeisesti juurikaan syrjin yritystä sotilasurakoinnin tuottoisasta liiketoiminnasta. Saatuaan vuonna 2007 syytteen järjestelmästä, yhtiö kiellettiin harjoittamasta liiketoimintaa Yhdysvaltojen armeijan kanssa.

Mutta seuraavina vuosina se lopetti olemisen myönnetty vähintään 14 erillistä luopumista USDOD: lta - ennennäkemätöntä määrää - Yhdysvaltojen sopimusten vastaanottamisen jatkamiseksi. erityisesti Agilityn vanhempi virkamies oli aiemmin työskennellyt toimistossa, joka vastaa monien luopumisten hyväksymisestä, puolustuslogistiikan virasto.

Enemmän kuin 2017 tilitys sakkojen määrääminen Agilitylle sisälsi yllättävän hyviä uutisia yritykselle: Yhdysvaltojen sopimuksia voitiin aloittaa uudelleen tarjoamalla ilman luopumista.

Saatu kohtelu Agilityn ja etenkin luopumisten johdosta Kalifornian tasavallan edustaja Jackie Speier, joka on House Armed Services -komitean jäsen, kirjoittaa USDOD: n virkamiehille vuonna 2018 vaativat vastauksia.

Puolustusministeriö ei ole ainoa väärinkäytöksille herkkä hallitus. Kun liittovaltion hallitus alkaa vapauttaa biljoonia dollareita yksityishenkilöille, yrityksille ja muille, viranomaiset lupasivat torjua kaikki huijaukset, jotka muistuttavat huijauksia, jotka ovat sitoutuneet vastaukseksi vuoden 2008 finanssikriisin aikana hyväksytylle massiiviselle pelastuskongressille.

Esimerkiksi maaliskuussa 2010 Manhattanin Park Avenue -pankin entinen presidentti oli peritään petosten ja kavalluksen johdosta viranomaisten mukaan oli ensimmäinen syytteeseenpano tapauksesta, joka sisälsi kongressin hyväksymän pelastusohjelman petoksia.

Pankin pääjohtaja Charles J. Antonucci Sr. syytettiin osallistumisesta monimutkaiseen järjestelmään valtioiden ja liittovaltion viranomaisten harhaan johtamiseksi yli 11 miljoonan dollarin hakemuksesta, joka on saatu liittovaltion pelastusohjelmasta, joka tunnetaan nimellä Troubled Asset Relief Program tai TARP.

Hän yritti vakuuttaa viranomaiset, että hän oli järjestänyt pankille 6.5 miljoonan dollarin ulkomaisen sijoituksen, kun hän itse asiassa oli salaa käyttänyt pankin omia varoja käyttämällä yksityiskohtaista rahansiirtoverkkoa.

Hän jakoi salaa pelaamalla pankkitilit hallinnoimilleen yksiköille ja osti sitten määräysvallan pankista - tosin kuvitteellisten sijoittajien nimissä. Se puolestaan ​​antoi hänelle mahdollisuuden ilmoittaa, että pankilla oli kaksinkertainen määrä rahaa, joka sillä tosiasiallisesti oli, 11 miljoonan dollarin hakemuksessa TARP-ohjelman pelastusrahaa varten.

Nyt, kun nämä jaksot ovat osa taustaa, oikeusministeriö perusti työryhmän tutkimaan mahdollisia petoksia. Liittovaltion virastot, jotka ovat suoraan mukana reagointitoimissa, ovat myös erittäin hälyttäviä, mukaan lukien Food and Drug Administration, Joka lähetti kirjeitä varoitusyrityksiä, joiden epäillään virheellisten tai vääriä koronaviruskäsittelyjen ja testien markkinoinnista

Continue Reading

Kiina

Britannia puhuu kansainvälisten kumppaneiden kanssa #Coronavirus - PM: n tiedottaja

Julkaistu

on

Britannia puhuu kansainvälisten kumppaneiden kanssa löytääkseen ratkaisuja brittien ja muiden ulkomaalaisten auttamiseksi poistumaan Kiinan Wuhanin kaupungista, joka on koronaviruksen puhkeamisen keskipiste, pääministerin Boris Johnsonin tiedottaja sanoi maanantaina (27. tammikuuta), kirjoittaa William James ja Elizabeth Piper.

”Ulkoministeriö on ilmoittanut tänä aamuna tutkivansa vaihtoehtoja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille, jotka lähtevät maakunnasta. Ulkoministeriö on läheisessä yhteydessä kansainvälisiin kumppaneihin, kuten Yhdysvaltoihin ja Euroopan maihin, tutkiakseen mahdollisia ratkaisuja ”, tiedottaja kertoi.

"Ison-Britannian kansalaisten turvallisuus on tärkein prioriteettimme."

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa