Liity verkostomme!

EU

Komissio lopettaa rikkomismenettelyt ja valitukset #gambling-alalla

SHARE:

Julkaistu

on

Poliittisen sitoumuksensa mukaisesti olla strategisempi EU: n lainsäädännön täytäntöönpanossa Euroopan komissio on päättänyt lopettaa rikkomusmenettelyt ja valitusten käsittelemisen uhkapelien alalla.

Junckerin komissio on alusta alkaen keskittynyt siihen poliittisia prioriteetteja ja ajaa heitä voimakkaasti. Tämä poliittinen lähestymistapa heijastuu myös komission rikkomistapausten käsittelyyn. ViestintäEU: n lainsäädäntö: Parempia tuloksia soveltamalla paremmin" esitetään komission lähestymistapa tapausten priorisointiin strategisella tavalla ja punnitaan huolellisesti mukana olevat julkiset ja yksityiset edut.

Tältä osin komissio on päättänyt lopettaa rikkomusmenettelyt verkkouhkapelien ja useisiin jäsenvaltioihin kohdistuvien valitusten käsittelyn alalla.

Euroopan unionin tuomioistuin on toistuvasti tunnustanut jäsenvaltioiden oikeudet rajoittaa uhkapelipalveluita tarvittaessa yleisen edun mukaisten tavoitteiden, kuten alaikäisten suojelu, uhkapeliriippuvuuden sekä sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjumiseksi. Komissio tunnustaa yleisen edun mukaisten tavoitteiden laajemman poliittisen legitiimiyden, jonka jäsenvaltiot pyrkivät sääntelemään rahapelipalveluja.

Komissio panee myös merkille jäsenvaltioiden pyrkimykset nykyaikaistaa online-rahapelien oikeudellisia puitteitaan, kanavoida kansalaisten uhkapelaamista sääntelemättömästä tarjouksesta valtuutettuihin ja valvottuihin verkkosivustoihin ja varmistaa, että operaattorit maksavat veroja. Tämän vuoksi komission ei ole ensisijaista käyttää rikkomusvaltuuksiaan edistääkseen EU: n sisämarkkinoita online-rahapelipalveluiden alalla.

Komissio tukee edelleen jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä uudistaa kansallisia verkkouhkapelejä koskevia oikeudellisia puitteitaan ja helpottaa kansallisten uhkapelien sääntelyviranomaisten yhteistyötä.

Tausta

Mainos

Komissio katsoo, että uhkapelialan valitukset voidaan käsitellä tehokkaammin kansallisissa tuomioistuimissa myös EU: n tuomioistuimen kansallista uhkapelilainsäädäntöä koskevien lukuisten tuomioiden valossa. Siksi kantelijoita kannustetaan käyttämään kansallisia oikeussuojakeinoja, kun he kohtaavat uhkapelialan EU-lainsäädännön ongelmia.

Jäsenvaltiot ovat itsenäisiä rahapelipalvelujensa järjestämisessä, mukaan lukien verotuksen taso, edellyttäen, että perustamissopimuksen perusvapauksia kunnioitetaan. Euroopan unionin tuomioistuin on auttanut selventämään, mitkä sisämarkkinoiden periaatteiden rajoitukset voivat olla perusteltuja julkisen politiikan tavoitteiden, kuten kuluttajien ja alaikäisten suojelun, vuoksi uhkapelien alalla.

Komissio auttaa jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä torjua luvattomia rahapelejä, suojella haavoittuvia kansalaisia ​​ja estää muu siihen liittyvä laiton toiminta. Seuraamalla Vuoden 2012 tiedonanto verkkouhkapeleistä, komissio on käynnistänyt joukon aloitteita, joihin kuuluu esimerkiksi suositukset kuluttajansuojasta ja mainonnasta verkkouhkapelialalla, on kannustanut tiiviimpään hallinnolliseen yhteistyöhön ja perustanut uhkapelipalveluja käsittelevän asiantuntijaryhmän ETA: n rahapelialan sääntelyviranomaisille vaihtamaan hyviä käytäntöjä, helpottamaan hallinnollista yhteistyötä ja parantamaan luottamusta. EU: n sääntöjä rahanpesun torjunnan kaltaisilla aloilla sovelletaan lisäksi rahapelialaan.

Lisätietoja

- Katso joulukuun 2017 rikkomuspaketin keskeisimmät päätökset kokonaisuudessaan MEMO / 17 / 4767.

- Ks. Yleinen rikkomusmenettely MEMO / 12 / 12(tietokaavio).

- On EU rikkomiset menettely.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa