Liity verkostomme!

EU

Tilanne: Toimet pakolaiskriisin torjumiseksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Syyrian-pakolaiset-protesti--004- Euroopan toimintasuunnitelman muuttoliikkeestä Komission toukokuussa 2015 hyväksymässä päätöksessä todettiin, että muuttoliikkeen hallintaan tarvitaan kattava lähestymistapa. Siitä lähtien on otettu käyttöön useita toimenpiteitä - mukaan lukien kahden hätäjärjestelmän hyväksyminen 160,000 XNUMX kansainvälisen suojelun selvästi tarvitsevan henkilön siirtämiseksi eniten kärsineistä jäsenvaltioista muihin jäsenvaltioihin ja komission palauttamista koskevan toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Euroopan komissio esitteli 23. syyskuuta joukon ensisijaiset toimet panemaan täytäntöön seuraavan kuuden kuukauden aikana toteutettava muuttoliikeagenda. Tähän sisältyivät sekä lyhytaikaiset toimet nykytilanteen vakauttamiseksi että pitkän aikavälin toimenpiteet vankan järjestelmän luomiseksi, joka kestää ajan.

Ensisijaisten toimien luettelossa esitetään keskeiset toimenpiteet, joita välittömästi vaaditaan: i) operatiiviset toimenpiteet; (ii) budjettituki ja (iii) EU: n lainsäädännön täytäntöönpano.

Mainos

Luettelo hyväksyttiin Viron valtion ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa 23 syyskuu 2015 ja jälleen 15 lokakuu 2015.

Nämä toimenpiteet on nyt pantava täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti kaikilla tasoilla.

Ks. Länsi-Balkanin reittijohtajien kokouksessa tehtyjen sitoumusten tilanne tätä.

Mainos

Taloudelliset sitoumukset

Valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa 23. syyskuuta jäsenvaltiot tunnustivat tarpeen käyttää kansallista lisärahoitusta. He toistivat sitoutumisensa Eurooppa-neuvostossa 15. lokakuuta. Komissio on jo ehdottanut muutoksia vuoden 2015 ja 2016 talousarvioihinsa, mikä lisää pakolaiskriisiin kohdistettuja varoja 1.7 miljardilla eurolla. Tämä tarkoittaa, että komissio käyttää yhteensä 9.2 miljardia euroa pakolaiskriisiin vuosina 2015 ja 2016. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet käyttämään vastaavaa kansallista rahoitusta. Suuren määrän jäsenvaltioiden on kuitenkin vielä kohdennettava EU: n rahoitus UNHCR: lle, Maailman ruokaohjelmalle ja muille asiaankuuluville järjestöille (500 miljoonaa euroa), EU: n Syyrian aluerahastolle (500 miljoonaa euroa) ja Afrikan hätärahastolle ( 1.8 miljardia euroa).

Jäsenvaltioiden rahoituslupaukset 23. syyskuuta 2015 jälkeen, milj. Euroa

Siirtojärjestelmät

Komission ehdottamat ja neuvoston hyväksymät toimenpiteet 14 syyskuu että 22 syyskuu Jos siirretään 160,000 XNUMX kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä, voidaan merkittävästi, joskin osittain, vähentää paineita eniten kärsineisiin jäsenvaltioihin. On ratkaisevan tärkeää, että nämä toimenpiteet pannaan nyt täysimääräisesti täytäntöön. Jotta nämä järjestelmät voisivat toimia tehokkaasti, jäsenvaltioiden on vastattava nopeasti kansallisten asiantuntijoiden kehotukseen tukea pisteissä tehtävää työtä, ilmoittaa komissiolle vastaanottokapasiteetistaan ​​ja nimetä kansalliset yhteyspisteet, jotka koordinoivat siirtoja muiden kanssa. Kreikka ja Italia sekä kansalliset uudelleensijoittamistoimet.

Jäsenvaltioiden tuki hätäsiirtomekanismille

Hot-spot-lähestymistapa

Keskeistä EU: n strategialle ja uskottavuudelle on osoittaa, että muuttoliikejärjestelmä voidaan palauttaa moitteettomaan toimintaan, erityisesti käyttämällä "hot-spot-alueisiin" sijoitettuja maahanmuutonhallinnan tukiryhmiä auttamaan voimakkaimmassa paineessa olevia jäsenvaltioita täyttämään velvollisuutensa ja vastuut. Tukitiimien toimiakseen he tarvitsevat vahvan EU: n virastojen ytimen, läheisimmän yhteistyön Italian ja Kreikan viranomaisten kanssa sekä muiden jäsenvaltioiden tuen.

Hot-spot-kapasiteetin tilanne

Palautukset

Tehokkaan palauttamisen varmistaminen on keskeinen osa muuttoliikkeen hallinnan tukitiimien työtä hot-spot-paikoissa. Tämä edellyttää myös, että EU: ssa on tehokkaat järjestelmät palauttamispäätösten antamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Viimeisen kuukauden aikana on toteutettu konkreettisia toimenpiteitä integroidun palauttamisen hallinnan järjestelmän kehittämiseksi ja EU: n tietojenvaihtojärjestelmien hyödyntämiseksi palauttamispäätösten ja maahantulokieltojen sisällyttämisessä. Myös jäsenvaltioiden palauttamisvirastoille on annettava tarvittavat resurssit tehtävänsä suorittamiseen. Jäsenvaltioiden olisi pantava pikaisesti täytäntöön Palauttamista koskeva EU: n toimintasuunnitelma ehdotti komissio ja jäsenvaltiot hyväksyivät sen oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa lokakuussa 2015.

Palauttaa syyskuusta lähtien

Tuki maille, jotka käynnistävät EU: n pelastuspalvelumekanismin

- EU: n pelastuspalvelumekanismin on suunniteltu tarjoamaan käytännön tukea kriisitilanteen rasittamille jäsenvaltioille. Serbia, Slovenia ja Kroatia vetoavat parhaillaan sen tukeen. Mekanismilla voidaan mobilisoida erityyppisiä luontoissuorituksia, mukaan lukien tiimit ja laitteet, turvakoti, lääketieteelliset tarvikkeet ja muut kuin elintarvikkeet, sekä asiantuntemus. Mekanismin käynnistävä maa antaa puhelun, ja osallistuvat valtiot tarjoavat apua tunnistettujen tarpeiden täyttämiseksi. Komissio on lisännyt yhteisrahoituksen määrää avustustarvikkeiden ja asiantuntijoiden kuljetukseen nykyisen pakolaiskriisin aikana. Toistaiseksi liian harvat jäsenvaltiot ovat vastanneet näihin kutsuihin, ja Serbialle, Slovenialle ja Kroatialle on edelleen varattava suuri määrä resursseja nykytilanteen selvittämiseksi.

Jäsenvaltioiden tuki Serbian, Slovenian ja Kroatian pelastuspalvelumekanismille

Tausta

Euroopan komissio on ollut johdonmukaisesti ja työskentelee jatkuvasti koordinoitua eurooppalaista vastausta pakolaisten ja maahanmuuton edessä.

Virkaan tullessaan Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker valtuutti muuttoliikkeestä vastaavan komission jäsenen Dimitris Avramopoulosin toimimaan yhdessä muiden komission varapuheenjohtajien Frans Timmermansin koordinoimien muiden komission jäsenten kanssa uuden maahanmuuttopolitiikan parissa. kymmenen painopistealuetta poliittisia suuntaviivoja.

On 13 toukokuuta 2015, Euroopan komissio esitteli Euroopan toimintasuunnitelman muuttoliikkeestä, jossa esitetään kattava lähestymistapa muuttoliikkeen hallinnan parantamiseen kaikilta osin.

Kaksi Agenda-ohjelman täytäntöönpanopakettia, 27 toukokuuta 2015 ja 9 syyskuu 2015 toimenpiteet on jo hyväksytty ja niihin liittyviä toimenpiteitä on aloitettu.

Lisätietoja

Lehdistötiedote - Pakolaiskriisi: Euroopan komissio raportoi edistymisestä ensisijaisten toimien toteuttamisessa

Viestintä: Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendan ensisijaisten toimien toteuttamisen tilanne

Muistio - Kysymyksiä ja vastauksia hätäsijoituksista

Kaikki painomateriaalit EU: n muuttoliikeohjelma

Kirje presidentti Tuskista, presidentti Junckerista ja pääministeri Bettelistä kaikkiin Euroopan valtion- ja hallitusten päämiehiin johtajien kokouksen jälkeen Länsi-Balkanin reitin varrella tapahtuvasta pakolaisvirroista

Euroopan turvallisuusagenda - nykytila

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa