Liity verkostomme!

Talous

EU: n budjetin kauppa vahvistaa vastauksena pakolaiskriisiin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

commission_eu_budgetEU: n vuoden 2016 talousarviosta päästiin sopimukseen poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun maailma näki Pariisin kauheita iskuja. EU: n toimielimet ovat ottaneet vastuunsa tekemällä sopimuksen hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Ennen sopimuksen lopullista päättämistä lauantaina (14. marraskuuta) neuvottelijat pitivät minuutin hiljaisuuden iskujen uhreille.

Sopimus vahvistaa merkittävästi EU: n vastausta pakolaiskriisiin sekä EU: n sisällä että sen ulkopuolella. Lisää rahaa menee naapurustomme pakolaisten tukemiseen. Talousarvio lisää investointeja kilpailukykyyn, työpaikkoihin ja kasvuun tukemalla Euroopan talouden elpymistä.

"Olemme päässeet sopimukseen EU: n talousarviosta Pariisin kauhean tragedian varjossa. Tällä hetkellä, kun Eurooppaan kohdistuu paineita useilla rintamilla ja sen on oltava yhtenäisiä, keskitymme resursseihin painopisteisiin. Tiukassa budjetissa Siihen sisältyy merkittävä lisäys pakolaiskriisin torjumiseksi ja enemmän investointeja kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Pyrimme saamaan parhaan mahdollisen tuloksen Euroopan veronmaksajille ", sanoi budjetti- ja henkilöstöjohtaja Kristalina Georgieva.

Mainos

EU: n vuoden 2016 talousarvioon on asetettu 155 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 144 miljardia euroa maksumäärärahoja.

  • Yli 4 miljardia euroa pakolaiskriisin ratkaisemiseksi sekä EU: ssa että maissa, joista pakolaisia ​​tulee. Tämän ansiosta pakolaiskriisin kokonaisrahoitus vuosina 2015 ja 2016 on lähes 10 miljardia euroa.
  • Lähes puolet varoista (69.8 miljardia euroa maksusitoumuksina) on tarkoitettu kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseen.
  • 2 miljardia euroa maksusitoumuksina ja 500 miljoonaa euroa maksuina Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) takuurahastolle 315 miljardin euron investointien vapauttamiseksi Euroopalle.
  • Kilpailukyvyn lisääminen tutkimuksen ja innovaatioiden avulla Horisontti 2020 -hankkeen kaltaisilla ohjelmilla (10 miljardia euroa maksuina vuonna 2016, kasvua 11.6% vuodesta 2015).
  • 1.8 miljardia euroa maksuina (30% enemmän kuin vuonna 2015) Erasmus + -ohjelmaan, joka on eurooppalainen koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka auttaa yli neljää miljoonaa ihmistä työskentelemään ja opiskelemaan EU: ssa vuosina 2014--20.

EU: n talousarvio 2016 (miljoonaa euroa):

MÄÄRÄRAHAT MÄÄRITELMÄT OTSAKKOITTAIN Talousarvio 2016 (nimellinen muutos prosentteina vuoteen 2015 verrattuna)
Sitoumukset Maksut
1. Älykäs ja osallistava kasvu: 69,841.2 (-10.4%) 66,262.5 (-0.9%)
Kilpailukyky kasvun ja työllisyyden kannalta 19,010.0 (8.3%) 17,418.3 (10.7%)
Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus 50,831.2 (-15.8%) 48,844.3 (-4.5%)
2. Kestävä kasvu: luonnonvarat 62,484.2 (-2.2%) 55,120.8 (-1.5%)
Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet 42,220.3 (-2.8%) 42,212.0 (-2.8%)
3. Turvallisuus ja kansalaisuus 4,052.0 (60.7%) 3,022.3 (56.8%)
4. Globaali Eurooppa 9,167.0 (5.2%) 10,155.6 (35.8%)
5. antaminen 8,935.2 (3.2%) 8,935.1 (3.2%)
Muut erikoissoittimet * 524.6 (-4.3%) 389.0 (1.2%)
Määrärahat yhteensä 155,004.2 (-4.5%) 143,885.3 (1.8%)
Prosentteina EU-28-BKTL: sta 1.05% 0.98%

Tausta

Mainos

Euroopan komissio laatii joka vuosi luonnoksen EU: n talousarvioksi. Tänä vuonna komissio jätti lausuntonsa alkuperäinen ehdotus toukokuuta 27 ja muutti sitä kahdesti sen jälkeen: ensin 2015. kesäkuuta 26 ESIR-sopimusta ja sitten 14. lokakuuta lisätä EU: n maanviljelijöille ja pakolaisille annettavaa tukea.

Tältä pohjalta kumpikin Euroopan parlamentti ja neuvosto ottavat kantansa. Tänä vuonna neuvosto valmisteli kantaansa heinäkuussa ja hyväksyi sen virallisesti 4. syyskuuta 2015, kun taas Euroopan parlamentti vahvisti kantansa täysistunnossa 28. lokakuuta 2015.

Kun Euroopan parlamentin ja neuvoston kanta eroaa toisistaan, ne osallistuvat neuvotteluprosessiin, joka tunnetaan nimellä "sovittelumenettely".

Neuvottelut johtaa erityisen koolle kutsuva sovittelukomitea, johon Euroopan parlamentti ja neuvosto lähettävät kumpikin 28 edustajaa. Läsnä on myös Euroopan komissio - talousarviosta vastaava varapuheenjohtaja sekä budjettipääosaston asiantuntijat. Komissio toimii rehellisenä välittäjänä ja pyrkii helpottamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston välistä sopimusta.

Tänä vuonna neuvottelut alkoivat 29. lokakuuta ja niiden piti kestää 18. marraskuuta, mutta sopimus löydettiin jo 14. marraskuuta aikaisin aamulla.

Seuraavat vaiheet

Budjettikeskusteluissa saavutetun kompromissin tiivistämiseksi neuvoston on hyväksyttävä sovittu teksti (24. marraskuuta) ja sen jälkeen parlamentti (25. marraskuuta).

Lisätietoja

- EU: n vuotuinen talousarvion elinkaari: luvut ja asiakirjat

- EU: n vuoden 2016 talousarvion opas - kysymyksiä ja vastauksia

- Euroopan komissio ehdottaa virallisesti 2.4 miljardin euron tukea EU: n maanviljelijöille ja pakolaisille

- Vuoden 2016 talousarvioesitystä muutettiin vastaamaan ESIR-rahaston sopimusta

- Komissio ehdottaa EU: n vuoden 2016 talousarvioesitystä: keskitytään työllisyyteen, kasvuun, muuttoliikkeeseen ja maailmanlaajuisiin toimiin

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa