Liity verkostomme!

EU

YK tarkastellaan, miten EU tukee oikeudet vammaisten

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

2010_EU_DisabilityConventionViime viikolla EDF ja sen jäsenet olivat Genevessä ja osallistuivat YK: n vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän asiantuntijakomitean tutkimukseen EU: sta. YK: n komitea kävi 27. – 28. Elokuuta rakentavan vuoropuhelun EU: n edustuston kanssa EU: n työstä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa YK: n yleissopimuksessa, joka on ensimmäinen kansainvälinen ihmisoikeussopimus, jonka EU on koskaan ratifioinut. Torstaina 3. syyskuuta YK: n komitea hyväksyy suosituksensa EU: lle ja vahvistaa EU: n asialistan seuraaville vuosille 80 miljoonan vammaisen ihmisoikeuksien suhteen Euroopassa.

EDF oli läsnä useiden eurooppalaisten jäsentensä kanssa Genevessä. EKR: n valtuuskunta koostui Autism EuropeInclusion EuropeEurooppalainen (entisten) psykiatrian käyttäjien ja perheiden verkostoMental Health EuropeItsenäisen elämän eurooppalainen verkostoCBM/IDDCEuroopan kuulovammaisten federaatioSpina Bifida ja Hydrocephalus -liitto ja Euroopan unioni Kuurojen.

EDF ja sen jäsenet pitivät sivutapahtuman 27. elokuuta ennen EU: n rakentavan vuoropuhelun alkua. EDF ja sen jäsenet esittivät CRPD: n täytäntöönpanon painopisteet Euroopassa ja vastasivat YK: n komitean jäsenten moniin kysymyksiin. Rakentava vuoropuhelu alkoi torstaina 27. elokuuta iltapäivällä ja jatkui perjantaiaamuna 28. elokuuta.

Mainos

EU: n valtuuskunta koostui komission työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosaston pääjohtaja Michel Servozista ja hänen kollegoistaan ​​Euroopan komission YK: n vammaisyleissopimuksen, työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosaston vammaisyksikön keskuksesta. Tarkkailijoina oli läsnä 20 edustajaa EU: n 28 jäsenvaltiosta.

Monet YK: n komitean jäsenet kysyivät EU: n valtuuskunnalta sen kokoonpanoa ja muiden EU: n toimielinten, erityisesti oikeusasioiden pääosaston, Euroopan parlamentin ja EU: n neuvoston, edustajien puuttumista.

Vuoropuhelun aikana komitea esitti syvällisiä kysymyksiä EKR: sta ja jäsenten ensisijaisista kysymyksistä, kuten Euroopan vammaisstrategian tarkistamisesta ja muuttamisesta kattavaksi strategiaksi CRPD: n toteuttamiseksi kaikissa EU: n toimielimissä ja jäsenvaltioissa, rakenteellisen vuoropuhelun tarpeen kanssa Tietosuojavastaavat EU: n päätöksenteossa ja CRPD-yhteensopivan yhteyspisteen ja EU: n seurantakehyksen tarve sekä EU: n toimielinten välisen koordinointimekanismin puuttuminen CRPD: n toteuttamiseksi.

Mainos

Komitealla oli myös monia kysymyksiä ja kommentteja EU: n varojen käytöstä, kattavan yhdenvertaista kohtelua koskevan lainsäädännön ja Euroopan esteettömyyslain puuttumisesta. EKR: n jäsenet toivat esiin muun muassa älyllisiä ja psykososiaalisia vammaisia, kuulovammaisia ​​ja kuuroja sekä terveyttä, kansainvälistä yhteistyötä ja itsenäistä elämää koskevaa asiantuntemusta.

Käy EDF: n verkkosivuilla ja löytää lisätietoja rakentavasta vuoropuhelusta Genevessä. Seuraa kaikkia päivityksiä Twitterissä: # crpd14

minulle

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa