Liity verkostomme!

Eläinten hyvinvointi

Eläintautien ja tuholaisten: Mepit vaativat voimakkaampia toimia kohennetaan elintarviketurvallisuutta Euroopan unionissa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

lehmä 2 - lumpy ihosairausMaatalouskomitea hyväksyi kahdessa erillisessä äänestyksessä 11. helmikuuta uuden lainsäädännön, jolla puututaan tehokkaammin eläintautien, kuten afrikkalaisen sikaruton, puhkeamiseen, rajoitetaan vaarallisten uusien tuholaisten esiintymistä ja annetaan EU: lle mahdollisuus toimia nopeasti mutta vastuullisesti hätätilanteissa.

Parlamentin jäsenet korostivat ennaltaehkäisyä esimerkiksi parantamalla kotieläintaloutta ja eläinlääkkeiden käyttöä ja tiukensivat sellaisten kasvituotteiden tuontia koskevia sääntöjä, jotka saattavat aiheuttaa riskin kansanterveydelle EU: ssa.Uusien sääntöjen pitäisi auttaa EU-maita sekä eläinten ja kasvien toimijoita torjumaan vaarallisia eläintauteja ja lisääntyneen kaupan ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia tuholaisten voimakkaampia tuloja. Tiistaina hyväksytyissä kahdessa eläintauteja ja tuholaisia ​​koskevassa asetuksessa yhdistetään noin 50 säädöstä ja saatetaan ne ajan tasalle, jotta voidaan ottaa huomioon viimeaikainen tieteen ja tekniikan kehitys.

Keskity ehkäisyyn: Parempi kotieläintalous ja lääkkeiden vastuullinen käyttö
Uudet säännöt selventävät viljelijöiden, kauppiaiden ja eläinammattilaisten, mukaan lukien eläinlääkärit ja lemmikkieläinten pitäjät, velvollisuuksia varmistaa eläintensä hyvä terveys ja estää tautien leviäminen ja leviäminen.

Mainos

Maatalouden komitea totesi kuitenkin, että ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä enemmän huomiota. Hyvän kotieläintalouden ja eläinlääkkeiden asianmukaisen käytön edistämiseksi parlamentin jäsenet ehdottivat, että jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota mikrobilääkeresistenssiin ja varmistettava paremmat mahdollisuudet ammatilliseen koulutukseen tällä alueella laatiessaan kansallisia suunnitelmia tarttuvien eläintautien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.
Esimerkiksi eläinlääkäreiden on annettava viljelijöille, kauppiaille ja lemmikkieläinten pitäjille asianmukaiset selitykset siitä, kuinka käyttää mikrobilääkkeitä vastuullisesti. Hyväksytyssä tekstissä sanotaan myös, että eläinlääkäreiden olisi tehtävä eläinlääkäreille eläinlääkärikäyntejä heidän tiloihinsa estääkseen uusien tautien leviämisen EU: n markkinoille.

Kiireelliset toimenpiteet asianmukaisella tarkastuksella
Euroopan parlamentin jäsenet sanovat, että komissiolla on oltava valtuudet ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin sellaisten tautien torjumiseksi, joilla on suuri vaikutus kansanterveyteen, maatalouden tuotantoon tai eläinten hyvinvointiin ja terveyteen, kuten bluetongue-tauti, afrikkalainen sikarutto tai lintuinfluenssa. He vaativat kuitenkin, että sekä parlamentilla että neuvostolla on oltava asianmukainen valvonta hyväksyttyjen toimenpiteiden suhteen ja mahdollisuus kumota ne tarvittaessa.

Lisää ohjauksia kulkukoirille
Parlamentin jäsenten mukaan jäsenvaltioiden olisi luotava tammikuuhun 2018 mennessä kullevien eläinten, jotka usein vastaavat eläintautien leviämisestä, pakolliset rekisteröintijärjestelmät. Ne ehdottavat myös, että komissio voisi jättää 31. heinäkuuta 2019 mennessä ehdotuksen kulkukoirien sähköisistä tietokannoista koko EU: ssa.

Mainos

Tuholaiset: Tiukemmat kasvien tuontisäännöt

Erillisessä äänestyksessä toimenpiteistä kasvien suojelemiseksi tuholaisilta maatalouskomitea ehdotti nykyisen lähestymistavan täydellistä uudistamista kasvien ja kasvituotteiden tuonnissa EU: n ulkopuolisista maista ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tehostamiseksi.

Toisin kuin komission ehdotus tietyistä maista tai alueilta peräisin olevan kasvien ja kasvituotteiden mustan luettelon säilyttämisestä, myös esittelijä Hynek Fajmonin (ECR, CZ) suosima lähestymistapa valiokunta äänesti myönteisen luettelon eli luettelon luomisesta maat ja tuotteet, jotka eivät aiheuta hyväksyttävää vaaraa EU: n maataloudelle ja joita voidaan siksi tuoda EU: hun.
Valtioiden, jotka haluavat viedä kasveja EU: hun, olisi toimitettava pyyntö komissiolle, jonka olisi päätettävä, hyväksytäänkö se erilaisten tarkastusten perusteella, mukaan lukien EU: n paikalla suorittamat tarkastukset, komitea sanoo.

Seuraavat vaiheet

Marit Paulsenin (ALDE, SE) parlamentin välityksellä antama eläintautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva lakiluonnos hyväksyttiin äänin 31 puolesta, XNUMX vastaan ​​ja XNUMX tyhjää.

Hynek Fajmonin (ECR, CZ) parlamentin välityksellä ohjaamia kasvintuhoojien vastaisia ​​suojatoimenpiteitä koskeva lakiluonnos hyväksyttiin äänin 24 puolesta, 11 vastaan ​​ja XNUMX tyhjää.
Koko talo tarkistaa molemmat tekstit maaliskuun tai huhtikuun täysistunnossa. (Vahvistettava).

eläinkokeet

Euroopan parlamentti äänestää eläimettömästä tutkimuksesta, testauksesta ja koulutuksesta

Julkaistu

on

Jokainen, joka tuntee Ralphin, testikanin maskotin, joka on Draize -silmien ärsytystestin kohteena kosmetiikkalaboratorioissa ja kärsii sokeudesta, ihmettelee, kuinka tällainen julmuus on edelleen hyväksyttävää kehittyneen tieteen ja tekniikan aikakaudella. The Pelasta Ralph video levisi ympäri maailmaa ja siitä tuli todennäköisesti syy siihen, miksi Meksiko liittyi hiljattain osavaltioiden joukkoon, joka kielsi eläinkokeet kosmetiikassa. Niin teki EU myös vuonna 2013. EU aikoo mennä vielä pidemmälle hyväksymällä tällä viikolla päätöslauselman "koordinoidusta unionin tason toiminnasta, jolla helpotetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, testauksessa ja koulutuksessa" ( 15. syyskuuta), Kirjoittaa Eli Hadzhieva.

Vaikka EU kannustaa käyttämään muita kuin eläinmenetelmiä, kuten uutta elin-sirutekniikkaa, tietokonesimulaatioita ja ihmissolujen kolmiulotteisia viljelmiä, tutkimukset osoittavat, että arkaaiset menetelmät, kuten ”3 prosentin tappava annos”, tappavat puolet miljoonista koe -eläimistä on edelleen laajalti käytössä. Lisäksi todisteet osoittavat yhä enemmän, että jotkut eläimet, kuten kanit ja jyrsijät, ovat täysin erilaisia ​​lajeja kuin ihmiset, jotta niitä voidaan pitää luotettavina välittäjinä ihmisten terveyden suojelemiseksi kemiallisilta riskeiltä. Esimerkiksi aamupahoinvoinnin, leukemian ja hepatiitti B: n hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten talidomidi, TGN50 tai fialuridiini, osoittautuivat täysin turvallisiksi eläimille, mutta ihmiset eivät voineet sietää niitä.

Euroopan komission mukaan eurooppalainen kestävän kehityksen kemikaalistrategia lisäsi tukea muiden kuin eläinten menetelmien (NAM) käytölle kemikaalien riskinarvioinnissa, erityisesti useiden Horisontti 2020 -hankkeiden yhteydessä (ASPIS-klusteri, johon kuuluu RISK-HUNT3R, ONTOX- ja PrecisionTOX -hankkeet), tulevat REACH- ja kosmetiikka -asetuksen tarkistukset, eurooppalaisen kumppanuuden uusi hanke, joka koskee vaihtoehtoisia lähestymistapoja NAM: ien käyttöön riskinarvioinnissa, PARC, jonka tavoitteena on siirtyä seuraavan sukupolven riskinarviointiin ja strategiseen tutkimus- ja innovaatio -ohjelmaan . Myös muiden kuin eläinten ja innovatiivisten kemikaaliturvallisuuden lähestymistapojen maailmanlaajuinen hyväksyminen on OECD: n asialistalla.

Mainos

Web-seminaari, jonka järjestivät 9. syyskuuta EU: n ToxRisk ja PATROLS, kaksi EU: n H2020-ohjelmasta rahoitettua monen sidosryhmän hanketta, havainnollistivat nykyisten in vitro (koeputkikokeet) ja in silico (tietokonesimuloidut kokeet) vaarojen havaitsemisen rajoituksia esittelemässä uutta työkalupakkia kemikaalien ja nanomateriaalien arvioimiseksi ilman eläimiä. EU-ToxRisk-projektikoordinaattori Bob van der Water Leidenin yliopistosta korosti visiotaan "ajaa toksikologian paradigman muutosta kohti eläimetöntä, mekanismipohjaista integroitua lähestymistapaa kemikaaliturvallisuuden arviointiin" vakiintuneen NAM-työkalupakin avulla, joka perustuu in vitro ja in vitro silico -työkaluja ja uuden sukupolven NAM -työkalupakkiosia. Hän korosti kehittyneitä uusia testausjärjestelmiä, kuten CRISPR-pohjaisia ​​fluoresoivia reporttereita kantasoluissa, kantasoluista johdettua monen maksan solumallia, sairaita maksan mikrokudoksia ja neljän elimen sirua samalla kun hän korosti, että NAM: t olisi nopeasti sisällytettävä sääntelyyn testauskehyksiä.

Shareen Doak, PATROLS -koordinaattori Swansean yliopistosta korosti tietämystä puutteista realististen suunniteltujen nanomateriaalialtistusten (ENM) pitkäaikaisista vaikutuksista ihmisille ja terveydelle. "Nämä menetelmät on räätälöity ymmärtämään paremmin ihmisten ja ympäristön vaarat, ja ne tulisi toteuttaa osana EU: n turvallista ja kestävää suunnittelustrategiaa eläinkokeiden tarpeen minimoimiseksi", hän sanoi.

”Suurin haaste on NAM: ien hyväksyminen ja toteuttaminen. Normaalit validointivaatimukset ovat liian pitkiä ja NAM: ien sovellettavuusalue on määritettävä uusien kehittyvien tekniikoiden perusteella ”, hän lisäsi.

Mainos

Aiemmassa lausunnossaan ASPIS-klusteri ilmaisi tukensa Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitykselle, jossa se kuvataan "oikea-aikaiseksi nopeuttaa siirtymistä eläimistä vapaaksi ja täyttää EU: n tavoite johtaa seuraavan sukupolven riskinarviointiin Euroopassa ja maailmanlaajuisesti" suhtautumalla myönteisesti EU: n pyrkimyksiin, "jotka muuttuvat sääntely- ja teollisuuskäytännöiksi, jotka suojelevat paremmin ihmisten terveyttä ja ekosysteemejä ja mahdollistavat vaarallisten aineiden tunnistamisen, luokittelun ja lopulta poistamisen ympäristöstä".

Verkkoseminaarin moderaattori Tilly Metz (vihreät, Luxemburg), joka myös varjostaa Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, sanoi toivovansa, että lopullinen päätöslauselma sisältää seuraavat elementit: ”Konkreettiset vaiheet eläinkokeiden lopettamiseksi, tarkat etenemissuunnitelmat ja tutkimukset, EU: n virastojen, kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja Euroopan kemikaaliviraston, koordinoimaa lähestymistapaa ja uusien kehittyneiden menetelmien nopea käyttöönotto.

Tämä antaa paljon ajattelemisen aihetta päätöksentekijöille Ralphille ja hänen eläin- ja ihmisystävilleen. On aika, että sanat muuttuvat teoiksi ja sääntely-ympäristö kehittyy uusien todellisuuksien mukaisesti kentällä ja antaa samalla hengitystilaa näille lupaaville ja turvallisille eläimistä vapaille tekniikoille omaksumalla ja käyttämällä dynaamista lähestymistapaa. Tämä ei ainoastaan ​​salli meidän saavuttaa vihreän sopimuksen saastuttamattomia tavoitteita, vaan tarjoaa myös "myrkyttömän ympäristön" sekä eläimille että ihmisille.

Continue Reading

Eläinten hyvinvointi

Antibioottien käyttö eläimillä vähenee

Julkaistu

on

Antibioottien käyttö on vähentynyt ja on nyt vähäisempää elintarviketuotantoeläimissä kuin ihmisillä, sanoo PDF-kuvake viimeisin raportti julkaisema Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC).

Yhden terveyden lähestymistapaa noudattaen kolmen EU: n viraston raportti esittää tietoja antibioottien kulutuksesta ja antibioottien kehityksestä mikrobilääkeresistenssin (AMR) Euroopassa vuosina 2016--2018.

Ruoantuotantoon tarkoitettujen eläinten antibioottien käytön merkittävä väheneminen viittaa siihen, että maakohtaiset toimenpiteet käytön vähentämiseksi ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Polymyksiineiksi kutsuttujen antibioottien luokan, joka sisältää kolistiinia, käyttö lähes puolittui vuosien 2016 ja 2018 välillä elintarviketuotantoeläimissä. Tämä on positiivinen kehitys, koska polymyksiinejä käytetään myös sairaaloissa monilääkeresistentteillä bakteereilla infektoituneiden potilaiden hoidossa.

Mainos

Kuva EU: ssa on erilainen - tilanne vaihtelee huomattavasti maittain ja antibioottiluokittain. Esimerkiksi aminopenisilliinejä, kolmannen ja neljännen sukupolven kefalosporiineja ja kinoloneja (fluorokinoloneja ja muita kinoloneja) käytetään enemmän ihmisillä kuin elintarviketuotantoeläimillä, kun taas polymyksiinejä (kolistiini) ja tetrasykliinejä käytetään enemmän elintarviketuotantoeläimissä kuin ihmisillä .

Yhteys antibioottien käytön ja bakteeriresistenssin välillä

Raportti osoittaa, että karbapeneemien, kolmannen ja neljännen sukupolven kefalosporiinien ja kinolonien käyttö ihmisillä liittyy resistenssiin näille antibiooteille Escherichia coli ihmisten infektiot. Samanlaisia ​​assosiaatioita havaittiin elintarviketuotantoeläimille.

Mainos

Raportissa tunnistetaan myös yhteydet eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen ja elintarviketuotantoeläinten bakteerien AMR: n välillä, mikä puolestaan ​​liittyy ihmisten bakteerien AMR: ään. Esimerkki tästä on Kampylobakteeri spp. bakteerit, joita esiintyy elintarviketuotantoon käytettävissä eläimissä ja jotka aiheuttavat elintarvikkeilla tarttuvia infektioita ihmisillä. Asiantuntijat löysivät yhteyden näiden bakteerien vastustuskyvystä eläimillä ja samojen bakteerien resistenssin välillä ihmisillä.

AMR: n torjunta yhteistyöllä

AMR on merkittävä maailmanlaajuinen kansanterveysongelma, joka aiheuttaa vakavan taloudellisen taakan. EFSA: n, EMA: n ja ECDC: n yhteistyön avulla toteutettu yhden terveyden lähestymistapa ja tässä raportissa esitetyt tulokset edellyttävät jatkuvia toimia AMR: n torjumiseksi kansallisella, EU: n ja maailmanlaajuisella tasolla terveydenhuollon aloilla.

Lisätietoja

Continue Reading

Eläinten hyvinvointi

Häkkikauden lopetus - historiallinen päivä eläinten hyvinvoinnille

Julkaistu

on

Věra Jourová, arvoista ja avoimuudesta vastaava johtaja

Euroopan komissio ehdotti tänään (30. kesäkuuta) lainsäädännöllistä vastausta Eurooppalaisen kansalaisaloitteen (End the Cage Age) lopettamiseen, jota tuki yli miljoona eurooppalaista 18 eri valtiosta.

Komissio hyväksyy lainsäädäntöehdotuksen vuoteen 2023 mennessä useiden tuotantoeläinten häkkien kieltämiseksi. Ehdotuksessa poistetaan häkkijärjestelmien käyttö vaiheittain ja lopulta kielletään kaikki aloitteessa mainitut eläimet. Siihen kuuluvat eläimet, jotka jo kuuluvat lainsäädännön piiriin: munivat kanat, emakot ja vasikat; ja muut mainitut eläimet, mukaan lukien: kanit, kananpoikien, kerrosten kasvattajat, broilerien kasvattajat, viiriäiset, ankat ja hanhet. Näiden eläinten osalta komissio on jo pyytänyt EFSA: ta (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) täydentämään olemassa olevaa tieteellistä näyttöä häkkien kieltämisen edellytysten määrittämiseksi.

Osana Farm to Fork -strategiaansa komissio on jo sitoutunut ehdottamaan eläinten hyvinvointilainsäädännön tarkistamista, mukaan lukien kuljetus ja kasvatus, joka on parhaillaan kuntotarkastuksessa, ja saatettava päätökseen kesään 2022 mennessä.

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides sanoi: "Tämä on historiallinen päivä eläinten hyvinvoinnille. Eläimet ovat tuntevia olentoja, ja meillä on moraalinen, yhteiskunnallinen vastuu varmistaa, että eläimet maatilalla heijastavat tätä. Olen päättänyt varmistaa, että EU pysyy eläinten hyvinvoinnin eturintamassa globaalilla tasolla ja että täytämme yhteiskunnalliset odotukset. "

Lainsäädännön rinnalla komissio etsii erityisiä tukitoimenpiteitä keskeisillä liittyvillä politiikan aloilla. Erityisesti uusi yhteinen maatalouspolitiikka tarjoaa taloudellista tukea ja kannustimia - kuten uusi ekosysteemiväline - auttaakseen maanviljelijöitä siirtymään eläimille sopivampiin tiloihin uusien standardien mukaisesti. On myös mahdollista käyttää Just Transition -rahastoa ja elvytys- ja sopeutumisvälinettä tukemaan maanviljelijöitä sopeutumisessa häkittömiin järjestelmiin.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa