Liity verkostomme!

EU

Vahvistetaan EU: n vastausta radikalisoitumiseen ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

5698849705_0bedae3ae6_z-640x325Terrorist ja ääriainesten väkivaltaiseen toimintaan ovat kehittyneet ja ovat kasvava, merkittävä uhka EU: ssa. Nämä toiminnot suoritetaan paitsi järjestäytyneet ryhmät vaan yhä pienemmissä ryhmissä tai yksinäinen toimijoita, nyt ajetaan monenlaisia ​​lähteistä. Käyttö verkkotyökaluja rekrytointitarkoituksiin ja levittää propagandaa kasvaa puolestaan ​​tekee väkivallanteoista vaikeampi ennustaa ja havaita. Lisäksi yhä useammat eurooppalaiset matkustavat ulkomaille kouluttaa ja taistelemaan taistelussa alueilla, yhä radikaali prosessissa, ja siitä voi muodostua uhka turvallisuudelle palatessaan.

Tänään (15 tammikuu) Euroopan komissio antoi tiedonannon yksilöidään 10 aloja, joilla jäsenvaltioiden ja EU kutsutaan vahvistamaan ehkäiseviä toimia kaikenlaisten ääriliikkeiden joka johtaa väkivaltaan, riippumatta siitä, kuka herättää sitä. Ehdotetut toimenpiteet kuuluvat eurooppalaisen osaamisen napa väkivaltaisten ääriliikkeiden kehittäminen koulutuksen eturivin ammattilaisten ja taloudellista tukea hankkeille hyödyntämällä nykyaikaisten viestintävälineiden ja sosiaalisen median torjua terroristipropagandan. Lisäksi jäsenvaltioita kehotetaan luomaan ohjelmia helpottamalla jäsenten ääriryhmien luopumaan väkivallasta ja taustalla ideologia. Kymmenen suositukset ovat tulosta kahden vuoden työn radikalisoitumisen tunnistamista (RAN) perustama komissio 2011, kerääminen 700 asiantuntijoita ja etulinjan toimijoita eri puolilta Eurooppaa.

"Yhtäkään maata ei säästetä väkivaltaisen ekstremismin vitsauksesta. Mutta silti aivan liian harvat EU: n jäsenvaltiot kohtaavat tämän kasvavan uhan. Tarvitsemme vahvoja, ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ääriliikkeiden kaikenlaisen torjumiseksi. Tavoitteenamme on lisätä jäsenvaltioita" pyrkimyksiä radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden väkivallan torjumiseksi ja tarjota työkalupakki ennaltaehkäisevälle toiminnalle Euroopassa ", sanoi sisäasiain komissaari Cecilia Malmström.

Mainos

Kansalaisten suojeleminen näiltä uhilta edellyttää lähestymistapaa, johon osallistuu laaja joukko kumppaneita paikallisella, kansallisella, EU: n ja kansainvälisellä tasolla. Tukeakseen jäsenvaltioiden pyrkimyksiä torjua radikalisoitumista komissio keskittyy kymmeneen toiminta-alueeseen:

  • Kehitetään kattavia kansallisia strategioita. Jäsenvaltioita kannustetaan luomaan asianmukaiset puitteet, joihin osallistuvat kansalaisjärjestöt, etulinjan työntekijät, turvallisuuspalvelut ja alan asiantuntijat, helpottamaan toimenpiteiden kehittämistä väkivaltaisten ääriliikkeiden ja terrorismin ennaltaehkäisemiseksi tehokkaammin.
  • Perustetaan ensi vuonna eurooppalainen tietokeskus perustamaan ja levittämään parhaita käytäntöjä ja muokkaamaan tutkimusohjelmaa. Se antaa panosta EU: n, kansallisille ja paikallisille päättäjille ja koordinoi ennaltaehkäisyä koskevia aloitteita EU: ssa ja sen ulkopuolella. Komissio varaa vuosina 20--2014 jopa 2017 miljoonaa euroa tietokeskukseen ja muihin ennaltaehkäisyyn liittyviin ja keskitetysti hallinnoitaviin toimiin, mukaan lukien RAN-verkoston toimet ja tuki poistumisohjelmista jäsenvaltioissa.
  • Rakennetaan radikalisoitumistietoisuusverkoston (RAN) työhön sen roolin vahvistamiseksi ja varmistetaan, että se voi antaa käytännön neuvoja jäsenvaltioille pyynnöstä.
  • Kehitetään ja helpotetaan riskialttiiden henkilöiden tai ryhmien kanssa työskentelevien eturintamassa toimivien koulutusta, joka on tarkoitettu paitsi lainvalvontaviranomaisille ja vankilahenkilöstölle myös esimerkiksi sosiaalityöntekijöille, kouluttajille ja terveydenhuollon työntekijöille kehittämällä heidän ymmärrystään radikalisoitumisprosessista ja siitä, miten vastata siihen.
  • Tarjotaan sitoutumisen ja radikalisoitumisen torjunnan tukiohjelmia ääriryhmien jäsenille ("poistumisstrategiat") jokaisessa EU-maassa. Tehokkuudestaan ​​huolimatta tällaisia ​​ohjelmia ei ole tällä hetkellä saatavana valtaosassa EU: n jäsenvaltioita. Tämän tyyppinen työ tehdään parhaiten yhteistyössä useiden toimijoiden, eri alojen, välillä, erityisesti väkivaltaisia ​​ääriliikkeitä lähellä olevien perheiden ja yhteisön jäsenten välillä. Komissio antaa ohjeita poistumisohjelmien laatimisesta tarvittaessa ja koulutuksen järjestämisestä poistumistyöhön osallistuville paikallisille ammattilaisille. Aikaisemmin komissio on käyttänyt noin 10 miljoonaa euroa ISEC-rahastoista radikalisoitumisen torjuntaan liittyviin hankkeisiin. ISEC-rahaston kautta komissio on rahoittanut useita hankkeita radikalisoitumisprosessin tuntemuksen ja asiantuntemuksen lisäämiseksi tehokkaiden ehkäisytoimien suunnittelussa.
  • Tee tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin kanssa verkossa kohtaamien haasteiden ratkaisemiseksi. Äärimmäisistä materiaaleista ja propagandasta pääsee helposti verkkoon keskustelusivustojen, sosiaalisen median, blogien jne. Välityksellä. Ponnistelujen on mentävä pidemmälle kuin laittoman aineiston kieltäminen tai poistaminen, ja niihin on sisällyttävä vastaviestien kehittäminen ääriryhmien kertomusten rakentamiseksi. Yhteisöryhmät, kansalaiset, uhrit ja entiset ääriliikkeet voivat viestiä vahvasti. Komissio ehdottaa foorumin perustamista alan avaintoimijoiden kanssa keskustelemaan mahdollisuuksista tiiviimpään yhteistyöhön ja tukee vastakertomusten tuottamista ja levittämistä.
  • Vahvista uhreja. Uhrien ääni on tehokas keino ehkäisyyn ja radikalisoitumiseen, mutta vain, jos uhrit tuntevat olonsa mukavaksi kertomaan tarinansa ja että heillä on tarvittava tuki. Komissio tukee uhriryhmiä ja verkostoja muun muassa rahoittamalla hankkeita viestintätoimien helpottamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi.
  • Kannusta nuorten kriittistä ajattelua ääriliikkeisiin. Koulutus ja nuorisovaihto ovat avainalueita, jotka auttavat nuoria ajattelemaan kriittisesti ääriliikkeiden näkemyksiä ja keskusteluja ja paljastamaan tällaisen propagandan puutteita. Komissio tukee paikallisia yhteisöjä ja ryhmiä, jotka työskentelevät entisten väkivaltaisten ääriliikkeiden ja heidän uhriensa kanssa, koska ne voivat parhaiten kuvata esimerkiksi sodan ja terroristien valmennusleirien todellisuutta.
  • Lisää radikalisoitumisen suuntauksia koskevaa tutkimusta. EU: n rahoitusta on edelleen käytettävissä sen tutkimiseksi, miten ja miksi ihmiset radikalisoituvat tai radikalisoituvat, ja esimerkiksi ideologian, internetpohjaisten rekrytointitekniikoiden ja roolimalmien rooleista.
  • Tee läheisempää yhteistyötä EU: n ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa. Radikalisoitumisen haavoittuvuus ei pysähdy EU: n rajoilla. Komissio ja korkea edustaja jatkavat yhteistyötä kolmansien maiden kanssa radikalisoitumisen estämiseksi käyttämällä EU: n rahoitusta tiedotusvälineiden koulutukseen tai tukemiseen ja muihin ruohonjuuritason ennaltaehkäiseviin aloitteisiin. Strategiat radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ääriliikkeen estämiseksi olisi myös sisällytettävä kehitysyhteistyön välineisiin ja välineisiin. Lisäksi komissio julkaisee tänään Kokoelma lähestymistavat ja toimintatavat RAN: n kehittämän radikalisoitumisen estämiseksi ja torjumiseksi. Se esittää joukon kahdeksan ammattilaisen lähestymistapaa radikalisoitumisen ehkäisemisen alalla, joista kukin kuvataan useilla valituilla käytännöillä ja hankkeilla. Tämän kokoelman tarkoituksena on edelleen tukea tiedonannossa ehdotettuja toimia.

Mainos

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

EU

Viikko edessä: Varoitus on esivarressa

Julkaistu

on

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič esittelee komission toisen vuosittaisen strategisen ennakointiraportin keskiviikkona (8. syyskuuta). Raportti tulee viikkoa ennen komission puheenjohtajan vuosittaista ”EU: n tila” -puhetta. Aloite on osa pyrkimystä varmistaa, että EU on kestävä haasteiden edessä, mutta kykenee myös valmistautumaan sisällyttämällä ennakoinnin kaikkiin päätöksenteon osa -alueisiin. Vuoden 2021 raportissa tarkastellaan rakenteellisia globaaleja megatrendejä kohti vuotta 2050, jotka vaikuttavat EU: hun, ja yksilöidään alueita, joilla EU voisi vahvistaa maailmanlaajuista johtajuuttaan. 

Tiistaina (7. syyskuuta) komissaari Hahn pitää lehdistötilaisuuden vihreiden joukkovelkakirjojen puitteiden hyväksymisestä. EUGBS (eurooppalainen vihreiden joukkovelkakirjojen standardi) pyrkii olemaan "vahva työkalu osoittamaan rahoittavansa laillisia vihreitä hankkeita, jotka EU: n taksonomia ”.

Eduskunta

Mainos

Eurooppa sopii digitaaliaikaan Johtaja ja kilpailukomissaari Margrethe Vestager tapaa (6. syyskuuta) parlamentissa viiden valiokunnan (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) puheenjohtajia vaihtaakseen näkemyksiä digitaalisesta agendasta. 

Naisten oikeuskomitea ja suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta kokoontuvat keskustelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksien tilanteesta.

Syövän voittamisesta vastaava erityiskomitea kokoontuu torstaina (9. syyskuuta) keskustelemaan terveystietojen vaihdosta ja syövän ehkäisyn ja hoidon digitalisoinnista sekä päivityksestä EU: n kestävän kehityksen kemikaalistrategian täytäntöönpanosta syövän ehkäisystä.

Mainos

Turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunta keskustelee Afganistanin tilanteesta sekä tutkimuksesta '' EU: n valmius ja vastaukset kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseisiin (CBRN) liittyviin uhkiin '' ja Sven Mikser, Euroopan parlamentin jäsen (S&D, EE), mietintöluonnos Haasteet ja tulevaisuudennäkymät monenvälisille joukkotuhoaseiden aseiden valvonta- ja aseriisuntajärjestelmille ''. 

Tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin antaa lausuntonsa 2.7 miljardin euron takaisinperimisestä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, koska se ei ole ottanut käyttöön riskipohjaista lähestymistapaa tullivalvontaan, vaikka OLAF, EU: n riippumaton petostentorjuntavirasto, on toistuvasti varoittanut. Tämän ongelman ratkaisematta jättäminen merkitsi myös sitä, että EU: n valmistajien oli kilpailtava EU: n kautta EU: hun tulevien aliarvostettujen tavaroiden kanssa. OLAFin luku kattaa vuodet 2011–2017. Muita tärkeitä tuomioita odotetaan turvapaikka-asioista (C-18/20, C-768/19).

neuvosto

Maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat epävirallisesti 5-7. Talous- ja valtiovarainministereillä on epävirallinen kokous videokonferenssilla 6. syyskuuta ja toinen epävirallinen kokous 10.-11. Kuten tavallista, euroryhmä kokoontuu ennen osallistavaa kokousta 10. 

EKP: n

Euroopan keskuspankki pitää säännöllisen kuukausikokouksensa torstaina, ja inflaatio ylittää nyt 2%: n tavoitteen. Kaikki katseet kiinnitetään siihen, mitä EKP tekee seuraavaksi.

Tunisia

EU: n korkea edustaja Josep Borrell vierailee Tunisiassa perjantaina (10. syyskuuta). Heinäkuussa Tunisian presidentti Kais Saied erotti pääministerin ja epäili parlamentin vetoavan hätävaltuuksiin mielenosoituksissa taloudellisista vaikeuksista ja Covid-19-tapausten lisääntymisestä. EU on kehottanut Tunisiaa kunnioittamaan perustuslakiaan ja oikeusvaltioperiaatettaan . 

Continue Reading

EU

Takaisin kouluun, EU -reportterin katse ensi viikkoon

Julkaistu

on

Niille teistä, jotka onnistuivat pääsemään palauttavalle kesälomalle, hyvin tehty, tarvitset sitä. Seuraava kausi on (toinen) kiireinen. 

Paljon lainsäädäntöä on aloittanut lainsäädäntömatkansa EU: n monimutkaisen päätöksentekokoneen läpi, ja paljon erittäin lihaisia ​​ehdotuksia on viipaloitu, kuutioitu ja maustettu ja lopulta heitetty sovittelukomitean paistinpannuun. sokeasilmäinen poliitikko vaikeasti saavutetuksi puheenjohtajakauden voitoksi. Biggiesin joukossa ovat Digital- ja Fit for 55 -ilmasuositukset. Ilmastosehdotukset lupaavat olevan erityisen mustelmia, kun otetaan huomioon, että hiilidioksidipäästöjä koskevat ilmastosäännökset on jo sovittu. Lopullisen tasapainon löytäminen ehdotusten välillä edellyttää toistaiseksi tuntemattoman hevoskauppaa.

Brysselin hihnat kulki elokuussa varsin lepotilassa, kunnes Afganistanin katastrofaaliset tapahtumat toivat 20 vuoden länsimaisen väliintulon vähemmän kuin voittoisaan paniikkitäyteiseen ja häikäilemättömään poistumiseen. "Länsi" on särkyneessä sotkussa, luottamus kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Von der Leyenin komissio esitti itsensä "geopoliittiseksi", Bidenin hallinto julisti "Amerikan takaisin!" - ja silti täällä ollaan. Yksi asia, jonka olen oppinut, on se, että asiat eivät ole koskaan niin huonoja, etteivät ne voisi muuttua pahemmiksi. Talebanien voitto ja julma muistutus siitä, että ISIS ei ole kadonnut, auttaa niitä, jotka tukevat heidän ihanteitaan muualla. Se ei ole kaunis kuva, mutta Euroopalla ja laajemmalla "länsimailla" on oltava rohkeutta paremmasta itsestään, joka puolustaa oikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja vaurautta sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Mainos

Ensi viikolla ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat epävirallisiin neuvostoihin keskustelemaan viimeaikaisten tapahtumien seurauksista. Vakava epävakaus lähellä kotia Pohjois -Afrikassa, Libanonissa ja Valko -Venäjällä - muun muassa - ja tietysti Afganistanissa.

Puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan EU: n strategisesta kompassista. Tavoitteena on saada täydellinen asiakirja marraskuuhun mennessä. viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että EU: n on otettava enemmän vastuuta ja yhteistoimintaa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Tiistaina (31. ottaa vastaan ​​miljoonia pakolaisia, jotka tarvitsevat enemmän taloudellista tukea.

Mainos

Lain sääntö

On vaikea olla majakka oikeusvaltioperiaatteelle ulkomailla, jos omat ainesosat repivät iloisesti normeja, mikä vie minut Puolaan ja Unkariin, jossa pysähtyneisyys on säilynyt kesän aikana.

Von der Leyen torjui Euroopan parlamentin jäsenet ja oikeudelliset asiantuntijat viiden sivun kirjeessä, jossa luetellaan, kuinka Unkari on rikkonut kuutta kahdeksasta oikeusvaltioperiaatteesta, jotka liittyvät EU: n talousarvion käyttämiseen, ja sen vuoksi sen pitäisi käynnistää äskettäin lyöty oikeusvaltion ehto mekanismi varojen väärinkäytön estämiseksi. Von der Leyen kirjoitti, että parlamentin jäsenet eivät olleet esittäneet riittävästi todisteita rikkomuksista ja että komissiota "ei ole asianmukaisesti kehotettu toimimaan".

Puolan laskupäivä 16. elokuuta ei ollut tapahtuma, ja komission päämaja varoitti edelleen. Ei voi olla ajattelematta, että komission oikeudellisessa yksikössä on joku, jonka seinään on kehystetty Douglas Adamsin lainaus: ”Rakastan määräaikoja. Rakastan sitä mölyävää melua, jota he aiheuttavat kulkiessaan ohi. ”

Komissio potkaisi tölkin tielle, kun he "lukivat ja analysoivat" Puolan vastausta. Varapresidentti Jourova vierailee Puolassa maanantaina (30. elokuuta). Oikeusministeri Zbigniew Ziobron äänet eivät ole rohkaisevia, ja he twiittasivat äskettäin, että EU on käynnissä "hybridisodassa" EU: ta vastaan. 

Sillä välin Slovenia pysähtyy edelleen asettamaan syyttäjiä Euroopan syyttäjänvirastoon, ja Slovenian pääministeri Jansa estää ehdokkaat.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa