Liity verkostomme!

EU: n talousarvio

EU tilejä allekirjoitettu pois, mutta ongelma jatkuu kaikissa keskeisissä menoerät, sanovat tilintarkastajat

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

TilintarkastajatVuosikertomus Euroopan unionin talousarviosta 2012 varainhoitovuonna tänään julkaistu Euroopan tilintarkastustuomioistuin (ECA). Kuten riippumattoman valvojan tilintarkastustuomioistuin on allekirjoittanut pois 2012 tilit Euroopan unionin, kuten se on tehnyt vuosittain alkaen 2007 tilikaudelta. Useimmissa menoerät EU: n talousarvion raportti toteaa, että voimassa oleva lainsäädäntö ei ole vielä täysin noudateta.

Tilintarkastustuomioistuin kehottaa tarkastelemaan uudelleen EU: n menosääntöjä ja suosittelee lainsäädäntökehyksen yksinkertaistamista. Ohjelmakaudet 2014–2020 näyttävät todennäköisesti pysyvän menosuuntautuneina - suunniteltu EU: n talousarvion kohdentamiseen ja käyttämiseen - sen sijaan, että keskityttäisi arvoon, jonka sen on tarkoitus tuottaa.

"Euroopan kansalaisilla on oikeus tietää, mitä heidän rahojaan käytetään ja onko sitä käytetään oikein", sanoi ECA presidentti Vítor Caldeira. "Niillä on myös oikeus tietää, onko se tuottaa arvoa, erityisesti aikana, jolloin on olemassa sellainen paineita julkiseen talouteen."

Mainos

Tarkasteltaessa EU: n koko talousarviosta, tilintarkastustuomioistuimen arvio virhetasosta menot on 4.8% varten 2012 tilikaudelta (3.9% in 2011). Kaikki toiminnalliset menoerät oli olennainen virhe 2012. Arvio virheprosentti ei mitata petoksen tai jätettä. Se on arvio rahaa, joka olisi pitänyt maksaa pois, koska sitä ei käytetty lainsäädännön mukaisesti kyseessä. Tyypillisiä virheitä sisältävät maksut edunsaajille tai projekteja, jotka olivat tukikelpoisia tai palvelujen ostoja, tavaroiden tai investointien ilman asianmukaista soveltamista julkisten hankintojen sääntöjä.

Vuonna 2012 EU käytti € 138.6 miljardia euroa, josta noin 80% hallinnoivat yhteisesti komission ja jäsenvaltioiden kanssa. ECA kritisoi jäsenvaltioiden viranomaisten, joissa heillä oli ollut riittävästi tietoa on havaita ja korjata virheet ennen väittäen korvausta EU: n talousarviosta. Säännöt nykyisen 2007-2013 Kulutusajanjakso säätää rajoitettuja kannustimia jäsenvaltioita käyttämään taloushallinnon järjestelmiä tehokkaammin. Esimerkiksi koheesiomenojen virheellisiä väitteitä voi vain poistamista ja korvaamista menettämättä rahaa EU: n talousarviosta.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavainnot ja lausunnot käsitellä sitä, kuinka voidaan parantaa EU: n varainhoidon. ECA suosittelee siksi, että ne olisi otettava täysimääräisesti huomioon, kun valmiiksi sääntöjä hallintoa ja valvontaa varten 2014-2020 rahoituskehys.

Mainos

Euroopan tilintarkastustuomioistuin (ECA) on riippumaton valvontaelin Euroopan unionin. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomukset ja lausunnot ovat olennainen osa EU: vastuuketjun. Sen tuotanto on tapana pitää tilille - etenkin puitteissa päättää vastuuvapauden myöntämisestä - hallinnosta vastaavien henkilöiden EU: n talousarvion. Tämä on lähinnä komissio, vaan koskee myös muita EU: n toimielimiä ja elimiä. Jäsenvaltiot myös olla merkittävä rooli yhteistyössä.

ECA testaa näytteet liiketoimien tarjota tilastollisesti perustuvia arvioita, missä määrin tulojen, menojen kokonaisuutena sekä eri menoerät (toimintalohkoittain) vaikuttaa virhe.

Vuonna tilintarkastustuomioistuimen lausunnon, konsernitilinpäätöksestä Euroopan unionin läsnä melko olennaisilta osiltaan taloudellisen aseman unionin at 31 Joulukuu 2012, tulokset sen toiminnan rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista vuodelle sitten päättyi.

EU: n tulojen taustalla 2012 tilit on lailliset ja olennaisilta osiltaan. Sitoumukset taustalla 2012 tilit ovat lailliset ja olennaisilta osiltaan.

Valvontajärjestelmät tutkittiin osittain vaikuttavasti varmistamaan laillisuus ja asianmukaisuus maksujen tilien. Kaikki toimintalohkoryhmissä kattaa toimintamenot ovat olennaisia ​​virheitä. Tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan todennäköisin virhetaso kuluksi maksujen tilien on 4.8%.

Näistä syistä on tilintarkastustuomioistuimen mielestä maksujen tilien vuoden päättyneen 31 Joulukuu 2012 ovat olennaisia ​​virheitä.

Arvioitu virhetaso menoja EU: n talousarviosta kokonaisuudessaan nousi jälleen 2012, mistä 3.9%: sta 4.8%. Osa tämän korotuksen (0.3 prosenttiyksikköä) johtuu muutoksesta tilintarkastustuomioistuimen otosta. Arvioitu virhetaso on kasvanut joka vuosi vuodesta 2009 laskun jälkeen vuonna kolmen edellisen vuoden.

Maaseudun kehittäminen, ympäristö, kalastus ja terveys on edelleen kaikkein virhealtista menoerä, jonka arvioitu virhemäärä 7.9%, jonka jälkeen aluepolitiikan, energian ja liikenteen, joiden arvioitu virhemäärä 6.8%.

Korotukset arvioitu virhetaso olivat suurimmat varten menojen alueille työllisyyden ja sosiaaliasioiden, maatalouden: markkinat ja suora tuki ja aluepolitiikkaa, energia ja liikenne.

Suurimmalle tapahtumien virheitä yhteisessä hallinnoinnissa aloilla (esimerkiksi maataloudessa ja koheesio), jäsenvaltioiden viranomaisilla oli riittävästi tietoa on havaita ja korjata virheet.

On huomattava ero Sitoumusmäärärahat ja maksujen yhdistettynä suuri määrä vajaakäytöstä alussa nykyisen ohjelmakauden, on aiheuttanut kerääntyy vastaa 2 vuotta ja 3 kuukauden ajalta jääneiden sitoumusten (€ 217 miljardia lopussa 2012). Tämä johtaa painetta talousarviosta maksuja. Ratkaista tämä tilanne, on tärkeää, että komissio suunnittelee sen maksaminen vaatimuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Monille alueille EU: n talousarvion lainsäädäntökehys on monimutkainen ja ei ole riittävästi keskittyä suorituskykyyn. Ehdotukset maataloudesta ja koheesion 2014-2020 ohjelmakaudella pysyvät pohjimmiltaan panoslähtöistä (menot suuntautunut) ja siten edelleen keskittynyt sääntöjen noudattamisen sijaan suorituskykyä.

Puhe Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vítor Caldeira

Tilintarkastustuomioistuimen raportti osoittaa EU: n budjetin hallintaa oikealla tiellä

EU: n talousarvio

Kesän 2021 talousennuste: Polttoaineiden elpymisen uudelleen avaaminen

Julkaistu

on

Euroopan talouden ennustetaan elpyvän odotettua nopeammin, koska aktiivisuus vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ylitti odotukset ja parantunut terveystilanne sai aikaan pandemian torjuntarajoitusten nopeamman keventämisen toisella vuosineljänneksellä, Liittyvät dokumentit

Nopeampi talouskasvu talouksien avautuessa ja tunteen indikaattorit kirkastuvat

Kesän 2021 väliaikaisen talousennusteen mukaan EU: n ja euroalueen talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna 4.8% ja vuonna 4.5 2022%. Edelliseen kevään ennusteeseen verrattuna vuoden 2021 kasvu on huomattavasti nopeampaa EU: ssa (+0.6 prosenttiyksikköä) ja euroalueella (+0.5 prosenttiyksikköä), kun taas vuonna 2022 se on hieman korkeampi molemmilla alueilla (+0.1 prosenttiyksikköä). BKT: n ennustetaan palaavan kriisiä edeltäneelle tasolleen vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä sekä EU: ssa että euroalueella. Euroalueen osalta tämä on neljännes aikaisempi kuin kevään ennusteessa odotettiin.

Mainos

Kasvun odotetaan vahvistuvan useiden tekijöiden vuoksi. Ensinnäkin aktiivisuus vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ylitti odotukset. Toiseksi tehokas virusten torjuntastrategia ja rokotusten edistyminen johtivat uusien infektioiden ja sairaalahoitojen vähenemiseen, mikä puolestaan ​​antoi EU: n jäsenvaltioille mahdollisuuden avata taloutensa uudelleen seuraavan vuosineljänneksen aikana. Uudelleen avaaminen hyödytti erityisesti palvelualan yrityksiä. Kuluttajien ja yritysten parhaan kyselyn tulokset sekä tiedonseurannan liikkuvuus viittaavat siihen, että yksityisen kulutuksen voimakas elpyminen on jo käynnissä. Lisäksi on näyttöä EU: n sisäisen matkailutoiminnan elpymisestä, jonka pitäisi hyötyä uuden EU: n digitaalisen COVID-todistuksen käyttöönotosta 1. heinäkuuta alkaen. Yhdessä näiden tekijöiden odotetaan ylittävän tuotantosektorin osiin kohdistuvien väliaikaisten tuotantopula- ja nousevien kustannusten haitalliset vaikutukset.

Yksityisen kulutuksen ja investointien odotetaan olevan tärkeimmät kasvun veturit, ja niitä tukevat työllisyys, jonka odotetaan siirtyvän samanaikaisesti taloudellisen toiminnan kanssa. EU: n tärkeimpien kauppakumppaneiden voimakkaan kasvun pitäisi hyödyttää EU: n tavaravientiä, kun taas palvelujen vienti kärsii edelleen kansainvälisen matkailun rajoituksista.

Elvytys- ja sopeutumiskehyksen (RRF) odotetaan vaikuttavan merkittävästi kasvuun. RRF: n tuottaman kokonaisvarallisuuden ennustejaksolla odotetaan olevan noin 1.2% EU: n vuoden 2019 todellisesta BKT: stä. Kasvun impulssin odotettu koko pysyy suunnilleen ennallaan, koska viime kuukausina virallisesti toimitetut elvytys- ja sopeutumissuunnitelmien tiedot vahvistavat laajalti keväällä tehdyn arvion.

Mainos

Inflaatio on hieman korkeampi, mutta maltillinen vuonna 2022

Myös tämän ja ensi vuoden inflaatioennuste on korjattu korkeammalle. Energian ja hyödykkeiden hintojen nousun, kapasiteettirajoitteista johtuvien tuotannon pullonkaulojen ja joidenkin tuotantopanosten ja raaka-aineiden puutteen sekä vahvan kysynnän sekä kotimaassa että ulkomailla odotetaan aiheuttavan nousupaineita kulutushintoihin tänä vuonna. Vuonna 2022 näiden paineiden tulisi vähetä asteittain, kun tuotantorajoitukset ratkaistaan ​​ja kysyntä ja tarjonta lähestyvät.

Inflaation ennustetaan nyt olevan EU: ssa keskimäärin 2.2% tänä vuonna (+0.3 prosenttiyksikköä verrattuna kevään ennusteeseen) ja 1.6% vuonna 2022 (+0.1 prosenttiyksikköä). Euroalueen inflaation ennustetaan olevan keskimäärin 1.9% vuonna 2021 (+ 0.2 prosenttiyksikköä) ja 1.4% vuonna 2022 (+0.1 prosenttiyksikköä). 

Merkittävät riskit

Kasvunäkymiin liittyvä epävarmuus ja riskit ovat suuria, mutta pysyvät yleensä tasapainossa.

COVID-19-viruksen muunnosten syntymisen ja leviämisen aiheuttamat riskit korostavat rokotuskampanjoiden vauhdittamisen merkitystä. Taloudelliset riskit liittyvät erityisesti kotitalouksien ja yritysten reagointiin rajoitusten muutoksiin.

Inflaatio voi osoittautua ennustettua korkeammaksi, jos tarjonnan rajoitteet ovat pysyvämpiä ja hintapaineet siirtyvät voimakkaammin kuluttajahintoihin.

Kollegion jäsenet sanoivat:

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Euroopan talous on tekemässä vahvaa paluuta, kun kaikki oikeat palaset ovat paikoillaan. Taloutemme ovat pystyneet avautumaan uudelleen odotettua nopeammin tehokkaan suojastrategian ja rokotusten edistymisen ansiosta. Kauppa on pysynyt hyvin, ja myös kotitaloudet ja yritykset ovat osoittautuneet odotettua paremmin sopeutuviksi elämään COVID-19-ohjelmassa. Monien kuukausien rajoitusten jälkeen kuluttajien luottamus ja matkailu ovat nousussa, vaikka uuden vaihtoehdon uhkaa on hallittava huolellisesti, jotta matkustaminen olisi turvallista. Tämä rohkaiseva ennuste johtuu myös siitä, että oikeat poliittiset valinnat on tehty oikeaan aikaan, ja se vaikuttaa siihen merkittävään vauhtiin, jota elvytys- ja sopeutumisväline antaa talouksillemme tulevina kuukausina. Meidän on seurattava tarkasti inflaation nousua, mikä johtuu etenkin kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän kasvusta. Ja kuten aina, meidän on pidettävä mielessä erot: joidenkin jäsenvaltioiden taloudellinen tuotos palautuu kriisiä edeltäneelle tasolleen jo vuoden 2021 kolmannelle vuosineljännekselle - todellinen menestys -, mutta toisten on odotettava kauemmin. Tukipolitiikkojen on jatkuttava niin kauan kuin tarvitaan, ja maiden olisi vähitellen siirryttävä eriytettyyn finanssipolitiikkaan. Sillä välin eurooppalaisten rokotuskilpailussa ei saa olla päästöjä, jotta voimme pitää vaihtoehdot loitolla. "

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "EU: n talouden odotetaan kasvavan nopeimmin tänä vuonna vuosikymmenien ajan. Syynä ovat vahva kysyntä sekä kotimaassa että maailmanlaajuisesti ja palvelualojen odotettua nopeampi avaaminen keväästä lähtien. Kiitos myös vuoden ensimmäisten kuukausien rajoituksista, jotka ovat vaikuttaneet taloudelliseen toimintaan ennakoitua vähemmän, päivitämme vuoden 2021 kasvuennustettamme 0.6 prosenttiyksikköä. Tämä on korkein ylöspäin tehty tarkistus yli kymmenessä vuodessa, ja se on sopusoinnussa yritysten luottamuksen kanssa, joka on viime kuukausina saavuttanut ennätyksellisen korkean tason. Kun elvytys- ja sopeutumiskehys on käynnissä, Euroopalla on ainutlaatuinen tilaisuus avata uusi luku vahvemmasta, oikeudenmukaisemmasta ja kestävämmästä kasvusta. Elpymisen sujumiseksi on olennaista ylläpitää poliittista tukea niin kauan kuin tarvitaan. Ratkaisevasti meidän on kaksinkertaistettava rokotustyömme viime kuukausien vaikuttavan edistymisen pohjalta: Delta-muunnoksen leviäminen on voimakas muistutus siitä, että emme ole vielä nousseet pandemian varjosta. "

Tausta

Tämä ennuste perustuu joukkoihin teknisiin oletuksiin valuuttakursseista, koroista ja hyödykkeiden hinnoista, joiden päättymispäivä on 26. kesäkuuta. Kaikissa muissa tulevissa tiedoissa, mukaan lukien oletukset valtion politiikasta, tässä ennusteessa otetaan huomioon tiedot 28. kesäkuuta saakka. Ellei uusista käytännöistä ole luotettavasti ilmoitettu ja määritelty riittävän yksityiskohtaisesti, ennusteissa ei oleteta muutoksia politiikkaan.

Euroopan komissio julkaisee vuosittain kaksi kattavaa ennustetta (kevät ja syksy) ja kaksi välitilannetta (talvi ja kesä). Väliarvioinnit kattavat vuotuisen ja neljännesvuosittaisen BKT: n ja inflaation kuluvalle ja seuraavalle vuodelle kaikkien jäsenvaltioiden osalta sekä EU: n ja euroalueen aggregaatit.

Euroopan komission seuraava talousennuste on syksyn 2021 talousennuste, jonka on tarkoitus julkaista marraskuussa 2021.

Lisätietoja

Koko asiakirja: Kesän 2021 talousennuste

Seuraa varapuheenjohtaja Dombrovskis Twitterissä: @VDombrovskis

Seuraa komissaari Gentilonia Twitterissä: @PaoloGentiloni

Seuraa rahoituksen pääosaston Twitterissä: ecfin

Kesän 2021 talousennuste: Polttoaineiden hyödyntämisen avaaminen englanti (50.824 kB - PDF) Lataa (50.824 kB - PDF)

Continue Reading

EU

NextGenerationEU: 93 miljoonan euron elvytys- ja sopeutumissuunnitelma Luxemburgin mukaisesti

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tänään (18. kesäkuuta) hyväksynyt myönteisen arvion Luxemburgin elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel kohti EU: n myöntämää 93 miljoonan euron avustuksia elvytys- ja sopeutumisvälineestä. Tämä rahoitus tukee Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelmassa esitettyjen investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Se tukee Luxemburgin pyrkimyksiä päästä eroon COVID-19-pandemiasta.

RRF - NextGenerationEU: n ytimessä - tarjoaa jopa 672.5 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Luxemburgin suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin, jotta voidaan vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa vihreän valon Luxemburgin elvytys- ja sietokykysuunnitelmalle. Suunnitelmassa painotetaan voimakkaasti vihreän siirtymän turvaamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mikä osoittaa Luxemburgin sitoutumisen kestävämmän tulevaisuuden luomiseen. Olen ylpeä siitä, että NextGenerationEU: lla on tärkeä rooli näiden toimien tukemisessa. "

Mainos

Komissio arvioi Luxemburgin suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen kriteerien perusteella. Komission arvioinnissa tarkasteltiin erityisesti, tukevatko Luxemburgin suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisessa ohjausjaksossa määriteltyihin haasteisiin ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä.

Turvallista Luxemburgin vihreää ja digitaalista siirtymistä  

Komission arvion mukaan Luxemburgin suunnitelmassa 61 prosenttia kokonaismenoista kohdennetaan ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Tähän sisältyy toimenpiteitä uusiutuvan energian toimittamiseksi Neischmelzin asuinaluehankkeeseen, tukijärjestelmä sähköajoneuvojen latauspisteiden käyttöönottoa varten ja Naturpakt-järjestelmä, jolla kannustetaan kuntia suojelemaan luonnonympäristöä ja biologista monimuotoisuutta.

Mainos

Komissio katsoo, että Luxemburgin suunnitelmassa 32 prosenttia kokonaismenoista osoitetaan toimenpiteille, jotka tukevat digitaalista siirtymistä. Tähän sisältyy investointeja julkisten palvelujen ja menettelyjen digitalisointiin; terveydenhuollon hankkeiden digitalisointi, kuten online-ratkaisu terveydenhuollon etätarkastuksiin; ja laboratorion perustaminen erittäin turvallisten, kvanttiteknologiaan perustuvien tietoliikenneyhteyksien testaamiseksi. Lisäksi investoinnit kohdennettuihin koulutusohjelmiin antavat työnhakijoille ja lyhytaikaisen työohjelman työntekijöille digitaalitaitoja.

Vahvistetaan Luxemburgin taloudellista ja sosiaalista sietokykyä

Komissio katsoo, että Luxemburgin suunnitelman odotetaan myötävaikuttavan tehokkaasti kaikkiin asiaankuuluvissa maakohtaisissa suosituksissa (CSR) yksilöityihin haasteisiin tai merkittävään osaan niistä. Erityisesti se auttaa käsittelemään yritysten yhteiskuntavastuuta työmarkkinapolitiikassa käsittelemällä ammattitaidon epäsuhtaa ja parantamalla ikääntyneiden työntekijöiden työllistettävyyttä. Se myötävaikuttaa myös terveydenhuoltojärjestelmän sietokyvyn parantamiseen, käytettävissä olevien asuntojen, vihreiden ja digitaalisten siirtymien lisäämiseen sekä rahanpesun vastaisen kehyksen täytäntöönpanoon.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Luxemburgin taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja myötävaikuttaa siten asianmukaisesti RRF-asetuksen kaikkiin kuuteen pilariin.

Tukee lippulaiva-investointeja ja uudistushankkeita

Luxemburgin suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita viidellä Euroopan lippulaivalla. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, jotka käsittelevät kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille alueilla, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan vihreän ja digitaalisen siirtymävaiheen toteuttamiseen. Esimerkiksi Luxemburg on ehdottanut toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä julkishallinnon palvelujen tehokkuutta lisäämällä digitalisaatiota.

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Onnittelut Luxemburgille elvytyssuunnitelman suunnittelusta, jonka painopiste vihreään ja digitaaliseen siirtymiseen ylittää vähimmäisvaatimukset. Tämä myötävaikuttaa merkittävästi Luxemburgin toipumiseen kriisistä ja lupaa nuorilleen valoisamman tulevaisuuden investoimalla digitaalisiin taito-ohjelmiin, työnhakijoiden ja työttömien kouluttamiseen sekä lisäämällä kohtuuhintaisen ja kestävän asumisen tarjontaa. Nämä investoinnit tekevät Luxemburgin taloudesta sopivan seuraavalle sukupolvelle. On myös hyvä nähdä Luxemburgin suunnitelmat investoida uusiutuvaan energiaan ja digitalisoida julkiset palvelut edelleen - molemmilla alueilla on vankan talouskasvun potentiaalia. "

Arvioinnissa todetaan myös, että mikään suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ei vahingoita merkittävästi ympäristöä RRF-asetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Luxemburgin käyttöön ottamia valvontajärjestelmiä pidetään riittävinä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Suunnitelmassa annetaan riittävästi yksityiskohtia siitä, miten kansalliset viranomaiset estävät, havaitsevat ja korjaavat varojen käyttöön liittyvät eturistiriidat, korruptiot ja petokset.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Vaikka Luxemburgin rahoitusosuus on suhteellisen pieni, Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelma on suunniteltu tuottamaan todellisia parannuksia useilla alueilla. Erityisen myönteistä on vahva keskittyminen suurherttuakunnan ilmastomuutoksen tukemiseen tärkeillä toimenpiteillä sähköajoneuvojen käyttöönoton edistämiseksi ja rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseksi. Kansalaiset hyötyvät myös pyrkimyksestä lisätä julkisia digitaalisia palveluja ja tarjota edullisempaa asumista. Lopuksi, olen tyytyväinen siihen, että suunnitelma sisältää merkittäviä toimia rahanpesun torjunnan puitteiden ja niiden täytäntöönpanon vahvistamiseksi. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 93 miljoonan euron avustusten myöntämisestä Luxemburgille RRF: n nojalla. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 12 miljoonan euron maksamisen Luxemburgille ennakkomaksuina. Tämä on 13 prosenttia Luxemburgille osoitetusta kokonaismäärästä.

Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä hahmoteltujen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten edistymistä. 

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan komissio tukee Luxemburgin 93 miljoonan euron elvytyssuunnitelmaa

Palautus- ja sietokykykokonaisuus: kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu Luxemburgin elvytyssuunnitelmasta

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Liite ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Henkilöstöasiakirja, joka liittyy ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi

Palautus- ja sietokykyväline

Elvytys- ja sietokykyasetusta koskeva asetus

Continue Reading

Tanska

NextGenerationEU: Euroopan komissio tukee Tanskan 1.5 miljardin euron elvytyssuunnitelmaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tänään (17. kesäkuuta) hyväksynyt myönteisen arvion Tanskan elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel, joka avaa tietä EU: lle 1.5 miljardin euron avustusten maksamisesta elvytys- ja sopeutumisvälineestä vuosina 2021--2026. Tämä rahoitus tukee Tanskan elvytys- ja sietokykysuunnitelmassa esitettyjen tärkeiden investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Sillä on tärkeä rooli, jotta Tanska voi tulla vahvemmaksi COVID-19-pandemiasta. RRF - NextGenerationEU: n ytimessä - tarjoaa jopa 672.5 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Tanskan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin. Tavoitteena on vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komissio arvioi Tanskan suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen kriteerien perusteella. Komission analyysissä tarkasteltiin erityisesti sitä, tukevatko Tanskan suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisen ohjausjakson aikana tunnistettuihin haasteisiin ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä. Tanskan vihreiden ja digitaalisten siirtymien turvaaminen Komission arvio Tanskan suunnitelmasta osoittaa, että 59% kaikista menoista kohdistetaan ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Näitä toimenpiteitä ovat verouudistukset, energiatehokkuus, kestävä liikenne ja maatalousaloitteet. Niiden kaikkien tavoitteena on nykyaikaistaa Tanskan taloutta, luoda työpaikkoja ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä vahvistaa ympäristönsuojelua ja biologisen monimuotoisuuden suojelua.

Talous, joka toimii ihmisille Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Tanskan elvytyssuunnitelma tarjoaa täydellisen etenemissuunnitelman parannetulle elvytykselle keskittyen voimakkaasti vihreään siirtymään. Yli puolet kokonaisrahoituksesta on osoitettu vihreille tavoitteille, kuten puhtaalle liikenteelle ja vihreälle verouudistukselle, joka auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Suhtaudumme myönteisesti pyrkimykseen varmistaa tulevaisuuden talous tukemalla nopean internetin käyttöönottoa maaseudulle ja digitalisoimalla julkishallinto, suuret ja pienet yritykset sekä terveydenhuolto. Suunnitelmaan sisältyvien uudistusten ja investointien toteuttaminen auttaa nopeuttamaan Tanskan siirtymistä seuraavan sukupolven talouteen. "

Mainos

Komission arvio Tanskan suunnitelmasta osoittaa, että se osoittaa 25 prosenttia digitaaliselle siirtymälle aiheutuvista kokonaismenoista. Toimenpiteisiin Tanskan digitaalisen siirtymän tukemiseksi sisältyy uuden kansallisen digitaalistrategian kehittäminen, telelääketieteen käytön lisääminen, laajakaistan käyttöönotto harvaan asutuissa osissa maata ja digitaalisten yritysten investointien edistäminen. Tanskan taloudellisen ja sosiaalisen sietokyvyn vahvistaminen Komission arvion mukaan Tanskan suunnitelma sisältää laajan joukon toisiaan tukevia uudistuksia ja investointeja, jotka auttavat vastaamaan tehokkaasti kaikkiin tai merkittäviin osiin taloudellisia ja sosiaalisia haasteita, jotka on esitetty Tanskalle osoitetuissa maakohtaisissa suosituksissa. Eurooppa-ohjausjakson aikana vuonna 2019 ja vuonna 2020. Se sisältää toimenpiteitä yksityisten investointien ennakkoon jakamiseksi, kaksosmuutoksen (vihreä ja digitaalinen) tukemiseksi ja tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Tanskan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja edistää siten asianmukaisesti RRF-asetuksen kaikkia kuutta pilaria. Lippulaiva-investointien ja uudistushankkeiden tukeminen Tanskan suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita useille Euroopan lippulaiva-alueille. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, joissa käsitellään kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille aloilla, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan kaksoissiirtymään. Esimerkiksi Tanska myöntää 143 miljoonaa euroa kotitalouksien ja teollisuuden energiatehokkuuden edistämiseen sekä julkisten rakennusten energiaremontteihin. Arvioinnissa todetaan myös, että mikään suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ei vahingoita merkittävästi ympäristöä RRF-asetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tanskan käyttöön ottamia valvontajärjestelmiä pidetään riittävinä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi.

Suunnitelmassa annetaan riittävästi yksityiskohtia siitä, miten kansalliset viranomaiset estävät, havaitsevat ja korjaavat varojen käyttöön liittyvät eturistiriidat, korruptiot ja petokset. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa vihreän valon Tanskan 1.5 miljardin euron elvytyssuunnitelmalle. Tanska on jo edelläkävijä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Keskittyessään uudistuksiin ja investointeihin, jotka kiihdyttävät entistä enemmän vihreää siirtymistä, Tanska näyttää voimakkaan esimerkin. Suunnitelmasi osoittaa, että Tanska katsoo tulevaisuuteen kunnianhimoisesti ja luottavaisesti. "

Mainos

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Tanskan elvytys- ja sopeutumissuunnitelma tarjoaa EU: n tukea sen kunnianhimoisen vihreän siirtymän edistämiseksi, jolla maa on jo edelläkävijä. Tämä on oikea prioriteetti Tanskalle. Ottaen huomioon myös suunnitelman lukuisat toimenpiteet digitaalisen siirtymän edistämiseksi, olen erittäin varma, että NextGenerationEU tuottaa todellisia etuja tanskalaisille tulevina vuosina. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 1.5 miljardin euron avustusten myöntämisestä Tanskalle korkotuen perusteella. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus. Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 200 miljoonan euron maksamisen Tanskalle ennakkomaksuina. Tämä on 13 prosenttia Tanskalle osoitetusta kokonaismäärästä. Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä esitettyjen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten edistymistä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa