Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Vahvistaminen itäisen kumppanuuden kautta liikenne: keskeiset tulokset ja seuraavat vaiheet

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EastPart1EU ja itäinen kumppanuus1 liikenneministerit kokoontuvat tänään Luxemburgissa arvioidakseen edistymistä ja tukeakseen seuraavia vaiheita liikenneyhteyksien parantamiseksi. Kaksi vuotta sitten Euroopan komissio esitteli liikenteen toimintasuunnitelman, jolla EU: n itänaapurit tuodaan lähemmäksi EU: ta. Liikenneministerit hyväksyivät tämän lähestymistavan ensimmäisessä kokouksessaan Puolassa Krakovassa vuonna 2011.

"Liikenne ei pysähdy rajoilla. Se tuo Euroopan kansalaiset ja taloudet lähemmäksi toisiaan. Itäinen kumppanuus on EU: n menestystarinoiden laajentamista lähimpiin naapureihimme, jotta he voivat hyötyä myös nopeammista, halvemmista ja turvallisemmista liikenneyhteyksistä", sanoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas.

Liikenne yhteistyötä itäisten kumppanuusmaiden on välttämätöntä lisätä kauppasuhteita ja tuo itäinen ja läntinen puolikkaat Euroopan mantereen lähemmäksi toisiaan. Tasaisempi liikenneyhteydet luovat mahdollisuuksia yrityksille kuin ihmisille. Tämä on konkreettinen esimerkki eduista, joita EU voi tuoda itäisen kumppanuuden maissa. EU: n painopiste on auttaa kumppanimaita lähentyä EU: n sääntöjen kaikissa liikennemuodoissa sekä parantamaan liikenneinfrastruktuuria ja yhteydet EU: n ja sen lähimmät naapurit.

Mainos

Kokouksessa Luxemburgissa ministerit aikovat hyväksyä keskeiset tulokset ja antaa ohjeita tulevaa yhteistyötä yhteisen julistuksen.

Ensimmäiset tulokset tiiviimpään liikenteen yhteistyötä itäisten kumppanuusmaiden voidaan tiivistää seuraavasti:

Yhdenmukaistamiseen EU-lainsäädännön ja markkinoiden asteittainen yhdentyminen: kumppanuusmaat ovat ryhtyneet uudistuksiin linjaamaan liikennejärjestelmiä EU: n standardeja. Assosiaatiosopimukset, että EU on neuvotellut useiden kumppanuusmaiden suunnitella pidemmälle sääntelyn lähentymistä liikenteessä. Merkittävin saavutukset markkinoiden yhdentyminen ovat allekirjoitus ja täytäntöönpano kattavia ilmailusopimuksia että EU on neuvotellut Georgiassa ja Moldovassa.

Mainos

Alueelliset itäinen kumppanuus liikenneverkko: kumppanimaat ovat sopineet ensisijaisiin yhteydet maantie-, rautatie-, lento- ja meriliikenteen itäiseen kumppanuuteen alueella. Mikä tärkeintä, tämä verkko yhdistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ja toimii ohjeena tulevia investointeja.

Ensisijaisia ​​infrastruktuurihankkeita alueellisella liikenneverkon: hankkeita kuten jälleenrakentamista Krakovits-Lviv-Brody-Rivne tie Ukrainassa ja päivitys rataosan Georgia ja Azerbaidžan ovat niitä, jotka kumppanimaat ovat painopisteiksi parantaa yhteyksiä EU: n kanssa ja alueella. Nämä projektit voisivat hyötyä rahoitus olemassa olevien EU: n varojen ja lainat kansainvälisten rahoituslaitosten.

Seuraavassa vaiheessa, itäisen kumppanuuden huippukokoukseen, joka pidetään Vilnassa 28 ja 29 marraskuu 2013 odotetaan vahvistavan konkreettisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita, jotka johtuvat liikenteen yhteistyöstä. Huippukokouksen jälkeen, itäinen kumppanuus liikenne- Paneeli valvoo jatkuva tekninen yhteistyö edistää sääntelyn lähentymistä ja toteuttaa niitä konkreettisia projekteja.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

koronavirusantigeenin

HERA: Ensimmäinen askel kohti EU FAB: n luomista, joka on jatkuvasti lämmin tuotantokapasiteetti

Julkaistu

on

Komissio on julkaissut Ennakkoilmoitus, joka tarjoaa rokote- ja lääkevalmistajille alustavia tietoja vuoden 2022 alkupuolella suunnitellusta EU: n FAB-kilpailukilpailusta. EU FAB: n tavoitteena on luoda "aina lämmin" rokotteiden ja lääkkeiden valmistuskapasiteetti, joka voidaan aktivoida tulevien kriisien sattuessa. EU FAB kattaa useita rokote- ja terapeuttisia tekniikoita. Osallistuvien tuotantolaitosten on aina oltava toiminnassa, ja niiden odotetaan varmistavan pätevän henkilöstön saatavuus, selkeät toimintaprosessit ja laadunvalvonta, jotta EU voi valmistautua paremmin ja vastata tuleviin terveysuhkiin. EU FAB pystyy aktivoimaan nopeasti ja helposti tuotantokapasiteettiverkostonsa vastaamaan rokotteiden ja/tai lääkkeiden tarpeita, kunnes markkinat ovat kasvattaneet tuotantokapasiteettiaan. EU: n FAB on keskeinen osa Euroopan terveyshätävalmius- ja reagointiviranomaisen (HERA) teollista ulottuvuutta, kuten tiedonannossa todetaan Esittelyssä HERA, seuraava askel kohti Euroopan terveysunionin toteuttamista, 16. syyskuuta. Ennakkotietoilmoitus EU: n FAB: sta on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

Puola määräsi maksamaan Euroopan komissiolle puolen miljoonan euron päivittäisen sakon Turówin kaivoksesta

Julkaistu

on

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määrännyt Puolalle 500,000 21 euron päivittäisen sakon, joka maksetaan Euroopan komissiolle, koska se ei ole noudattanut XNUMX. toukokuuta annettua määräystä lopettaa louhintatoiminta Turówin avoimessa ruskohiilikaivoksessa, kirjoittaa Catherine Feore.

Kaivos sijaitsee Puolassa, mutta lähellä Tšekin ja Saksan rajoja. Sille myönnettiin toimilupa toimia vuonna 1994. Puolan ilmastoministeri myönsi 20. maaliskuuta 2020 luvan jatkaa ruskohiilen kaivostoimintaa vuoteen 2026. Tšekki lähetti asian Euroopan komission käsiteltäväksi ja 17. joulukuuta 2020 komissio antoi perustellussa lausunnossa, jossa se kritisoi Puolaa useista EU: n lainsäädännön rikkomisista. Komissio katsoi erityisesti, että Puola oli rikkonut EU: n lainsäädäntöä hyväksymällä toimenpiteen, joka mahdollistaa kuuden vuoden pidennyksen tekemättä ympäristövaikutusten arviointia. 

Tšekki pyysi tuomioistuinta tekemään väliaikaisen päätöksen, kunnes yhteisöjen tuomioistuin antoi lopullisen tuomion. Koska Puolan viranomaiset eivät kuitenkaan noudattaneet tämän määräyksen mukaisia ​​velvoitteitaan, Tšekki teki 7. kesäkuuta 2021 hakemuksen, jossa Puolaa velvoitettiin maksamaan päivittäinen 5,000,000 XNUMX XNUMX euron uhkasakko EU: n talousarviosta sen noudattamatta jättämisestä sen velvoitteet. 

Mainos

Tuomioistuin hylkäsi tänään (20. syyskuuta) Puolan hakemuksen välitoimien kumoamisesta ja määräsi Puolan maksamaan komissiolle 500,000 XNUMX euron uhkasakon päivässä, joka on kymmenesosa Tšekin tasavallan vaatimuksesta. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että Tšekin tasavallan ehdottama määrä ei sido heitä ja että alempi luku olisi riittävä kannustamaan Puolaa "lopettamaan väliaikaisen määräyksen velvoitteidensa laiminlyönti".

Puola väitti, että ruskohiilen louhinnan lopettaminen Turówin kaivoksella voi aiheuttaa lämmön ja juomaveden jakelun katkeamisen Bogatynian (Puola) ja Zgorzelecin (Puola) alueilla, mikä uhkaa kyseisten alueiden asukkaiden terveyttä. Tuomioistuin totesi, että Puola ei ollut riittävästi osoittanut, että tämä oli todellinen riski.

Koska Puola ei noudattanut väliaikaista määräystä, tuomioistuin katsoi, ettei sillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin määrätä sakko. Unionin tuomioistuin on korostanut, että on hyvin harvinaista, että jäsenvaltio nostaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen toista jäsenvaltiota vastaan, tämä on yhdeksäs tällainen kanne tuomioistuimen historiassa.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

7 miljardia euroa keskeisiin infrastruktuurihankkeisiin: puuttuvat yhteydet ja vihreä liikenne

Julkaistu

on

Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) liikenneohjelmasta käynnistetty ehdotuspyyntö tarjoaa 7 miljardia euroa eurooppalaisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. Suurin osa tämän ehdotuspyynnön puitteissa rahoitetuista hankkeista auttaa lisäämään koko liikenneverkostomme kestävyyttä, mikä saa EU: n saavuttamaan eurooppalaisen vihreän sopimuksen tavoitteen eli vähentää liikenteen päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi: ”Kasvamme massiivisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoon käytettävissä olevia varoja 1.5 miljardiin euroon. Tuemme ensimmäistä kertaa myös hankkeita, joiden tarkoituksena on, että Euroopan laajuiset liikenneverkostomme soveltuvat siviilipuolustuskäyttöön ja parantavat sotilaallista liikkuvuutta kaikkialla EU: ssa. Eilisen haun puitteissa rahoitetut hankkeet edistävät tehokkaan ja yhteenliitetyn multimodaalisen liikennejärjestelmän luomista sekä matkustajille että rahdille ja infrastruktuurin kehittämistä kestävämpien liikkuvuusvalintojen tukemiseksi. ”

EU tarvitsee tehokkaan ja yhteenliitetyn multimodaalisen kuljetusjärjestelmän sekä matkustajille että rahdille. Tähän on sisällyttävä edullinen, suurnopeusrautatieverkko, runsas lataus- ja tankkausinfrastruktuuri nollapäästöisille ajoneuvoille sekä parempi automaatio tehokkuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Lisätietoja on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa