Liity verkostomme!

energia

Just Transition Platform Meetingin neljännen painoksen aloitus

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Komission isännöimä Just Transition -foorumikokous - Hiilialueet siirtymävaiheessa -virtuaaliviikko ja Hiiliintensiiviset alueet -seminaarit ovat alkaneet neljäs kertaa - 17. asti online-muodossa kokoontuva kokous kokoaa hiilen, turpeen ja liuskeen edustajat. öljy- ja hiili-intensiiviset alueet ympäri EU:ta.

Energiakomissaari Kadri Simson pitää puheen avajaisissa. Useiden temaattisten istuntojen puitteissa jäsenvaltiot, paikallis- ja alueviranomaiset, kansalaisjärjestöt, työmarkkinaosapuolet ja EU:n toimielimet vaihtavat kokemuksia ja oppivat toisiltaan matkalla kohti oikeudenmukaista siirtymistä ilmastoneutraaliin Eurooppaan.

Tapahtuma tarjoaa osallistujille päivityksiä tapahtuman tilanteesta Vain siirtymärahasto ohjelmointineuvottelut ja alueelliset oikeudenmukaiset siirtymäsuunnitelmat sekä päivitys EU:n energia- ja ilmastopolitiikasta, myös useiden jäsenvaltioiden äskettäisten hiilen käytöstä poistamista koskevien ilmoitusten valossa. Esityslistalla on myös mm Just Transition Platform -työryhmien käynnistäminen kemikaaleja, terästä, sementtiä ja horisontaalista sidosryhmästrategiaa. Alueiden komitea on järjestänyt myös monitasoisen vuoropuhelun Just Transition -foorumin kokouksen oheistapahtumana. The Vain siirtymäalusta auttaa EU-maita ja alueita oikeudenmukaisessa siirtymävaiheessa tarjoamalla kattavaa teknistä ja neuvonta-apua yhtenä yhteyspisteenä ja neuvontapalveluna. Kaikki yksityiskohdat löytyvät tätä

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

energia

Yhdeksän EU-maata vastustaa energiamarkkinoiden uudistamista vastauksena korkeisiin hintoihin

Julkaistu

on

By

Saksa, Tanska ja seitsemän muuta EU-maata ovat vastustaneet EU:n sähkömarkkinoiden uudistamista vastauksena korkeisiin energiahintoihin, mikä saattaa nostaa uusiutuvan energian lisäämisen kustannuksia pitkällä aikavälillä ennen EU-ministerien kokousta tänään. (2. joulukuuta), kirjoittaa Kate Abnett.

Euroopan unionin 27 jäsenvaltion energiaministerit kokoontuvat torstaina keskustelemaan reaktioistaan ​​energian hintoihin, jotka nousivat ennätystasolle syksyllä, kun tiukat kaasutoimitukset törmäsivät jyrkästi kasvavaan kysyntään COVID-19-pandemiasta toipuvissa talouksissa.

Yhdeksän maata kehottivat yhteisessä lausunnossaan EU:ta pitämään kiinni nykyisestä energiamarkkinasuunnitelmastaan. Heidän mukaansa hintakatot tai erilaiset kansallisten sähköhintojen asettamisjärjestelmät voisivat haitata EU-maiden välistä sähkökauppaa ja heikentää kannustimia lisätä järjestelmään halpaa uusiutuvaa energiaa pitkällä aikavälillä.

"Emme voi tukea mitään toimenpidettä, joka poikkeaisi sähkö- ja kaasumarkkinasuunnittelumme kilpailuperiaatteista", maat sanoivat.

Mainos

"Näistä periaatteista poikkeaminen heikentäisi energiajärjestelmämme kustannustehokasta hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, vaarantaisi kohtuuhintaisuuden ja vaarantaisi toimitusvarmuuden."

Lausunnon allekirjoittivat Itävalta, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Irlanti, Luxemburg, Latvia ja Alankomaat.

EU-maat ovat eri mieltä siitä, kuinka vastata korkeisiin hintoihin, ja Espanja ja Ranska ovat yksi niistä, jotka haluavat uudistaa EU:n energiamääräyksiä. Madrid on vaatinut EU-maita ostamaan kaasua yhdessä muodostaakseen strategisia varantoja.

Mainos

Muut hallitukset ovat varovaisia ​​pitkäaikaisten sääntelyuudistusten suhteen vastatakseen heidän mukaansa lyhytaikaisiin hintapiikkeihin. Monet EU-maat ovat jo ottaneet käyttöön väliaikaisia ​​toimenpiteitä, kuten kotitalouksien tukia ja verohelpotuksia, kuluttajalaskujen alentamiseksi.

Vaikka kaasun hinnat ovat vetäytyneet lokakuun alun ennätyskorkeudelta, ne ovat edelleen suhteellisen korkealla maissa, kuten Alankomaissa, jossa hinnat alkoivat nousta uudelleen viime viikkoina kylmän sään ennusteiden keskellä.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

FORATOM

Ydinvoiman rooli vähähiilisessä Euroopassa julkaistu päivitetty tutkimus

Julkaistu

on

Mukaan raportti Compass Lexeconin tuottama tulevaisuuden vähähiilinen järjestelmä, joka perustuu muuttuviin uusiutuviin energialähteisiin (vRES), vaatii lisää joustavaa kapasiteettia. Tässä suhteessa ydinvoima tarjoaa keskeisen kilpailuedun, koska se on ainoa lähetettävä, vähähiilinen ja säästä riippumaton teknologia, joka voi tukea energiajärjestelmän siirtymistä turvallisissa olosuhteissa.

"Raportin mukaan ydinvoimaloiden varhainen sulkeminen ei ainoastaan ​​nostaisi kuluttajakustannuksia, vaan se aiheuttaisi myös kielteisiä ympäristövaikutuksia", sanoi FORATOMin pääjohtaja Yves Desbazeille. "Näitä ovat lisääntyneet hiilidioksidipäästöt ja muut ilman epäpuhtaudet, lisääntynyt raaka-aineiden käyttö ja suuremmat maankäytön vaikutukset."

Raportin mukaan ydinvoiman varhainen sulkeminen tekisi

 • johtaa lisääntyneisiin hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2 mennessä, mikä vaikeuttaa vuoden 2025 ilmastonmuutoksen hillitsemistavoitteen saavuttamista;
 • vaatii uusia lämpökapasiteettia toimitusvarmuuden varmistamiseksi, mikä aiheuttaa ilmansaasteiden lisääntymisen seuraavasti:
  • SO2: 7.7 % lisäys SO2:n kokonaispäästöissä vuosina 2020-2050
  • NOx: NOx-päästöjen kasvu 7 % vuosina 2020-2050
  • Hiukkaset (PM): 12 prosentin lisäys kokonaishiukkasten päästöissä vuosina 2020–2050
 • edellyttävät uutta aurinko- ja tuulikapasiteettia ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, mikä synnyttäisi kirjallisuudesta johdetun arvion 9890 km2:n lisämaatarpeesta tai 7 prosentista maan kokonaiskäytöstä vuosina 2020-2050.

Lisäksi ydinvoimalla on pienin raaka-ainejalanjälki kaikista suurista vähähiilisestä energiateknologiasta.

Mainos

Arvioinnin perusteella FORATOM on yksilöinyt seuraavat politiikkasuositukset:

 • Sen tosiasian tunnustaminen, että ydinenergia on edullinen ratkaisu, joka auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastotavoitteensa ja varmistamaan toimitusvarmuuden.
 • Vältä ydinvoimaloiden ennenaikaista sulkemista, koska se saattaa suistaa pitkän aikavälin hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet.
 • Aloittaa kaikki vähähiiliset teknologiat samalle vankkalle ja tieteelliselle arvioinnille kestävän siirtymän varmistamiseksi.
 • Kehitä markkinasuunnittelu, joka tukee kaikkia vähähiilisiä teknologioita
 • Tunnustetaan ydinvoiman panos kestävään vetytalouteen

Raportissa otetaan huomioon seuraava kehitys:

 1. Brexitin seurauksena kaikki Euroopan komission uudet pitkän aikavälin skenaariot keskittyvät nyt EU27:aan.
 2. EU:n päivitetyt hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet sekä vuodelle 2030 (kasvihuonekaasupäästöjen vähennys 40 prosentista vähintään 55 prosenttiin) että 2050 (80 prosentista 95 prosenttiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset nettonollapäästöihin).

Euroopan atomienergiafoorumi (FORATOM) on Euroopan ydinvoimateollisuuden Brysselissä toimiva ammattiliitto. FORATOMin jäsenyys koostuu 15: n kansallisista ydinvoimayhdistyksistä, ja näillä yhdistyksillä FORATOM edustaa lähes 3,000-eurooppalaisia ​​alan yrityksiä, jotka tukevat 1,100,000-työpaikkoja.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

energia

Komissio ehdottaa uutta luetteloa yhteistä etua koskevista hankkeista yhtenäisempien ja kestävämpien energiamarkkinoiden luomiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuksen viides luettelo yhteistä etua koskevista energiahankkeista (PCI:t). Nämä ovat keskeisiä rajat ylittäviä energiainfrastruktuurihankkeita integroituneiden ja kestävämpien EU:n energian sisämarkkinoiden rakentamiseksi ja energia- ja ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi. Tämä viides PCI-lista sisältää 98 hanketta: 67 sähkön siirto- ja varastointihanketta, 20 kaasuprojektia, kuusi CO2-verkkohanketta ja viisi älyverkkohanketta. Kaikkiin PCI-hankkeisiin sovelletaan virtaviivaistettuja lupa- ja sääntelymenettelyjä, ja ne ovat oikeutettuja EU:n Connecting Europe Facility (CEF) -rahoitukseen.

PCI-listalla olevat 67 sähkön siirto- ja varastointihanketta edistävät merkittävästi uusiutuvan energian kunnianhimoa Euroopan vihreän sopimuksen puitteissa, kun taas viisi älykkään sähköverkkohanketta parantaa verkkojen tehokkuutta, rajat ylittävää tiedon koordinointia ja turvallisempaa verkonhallintaa. Ehdotus ei tue uutta kaasuinfrastruktuurihanketta. Muutamat valitut kaasuhankkeet, jotka ovat olleet jo neljännellä PCI-luettelolla, ovat hankkeita, jotka ovat välttämättömiä toimitusvarmuuden varmistamiseksi kaikille jäsenvaltioille. Vahvistettu kestävyysarviointi on johtanut siihen, että monet kaasuprojektit on jätetty listalta.  

Tämän päivän luettelo on laadittu nykyisen luettelon alle Euroopan laajuista energiaverkkoa (TEN-E) koskeva asetus. Joulukuussa 2020 komissio ehdotti a TEN-E-asetuksen tarkistaminen mikä lopettaisi öljy- ja kaasuinfrastruktuurihankkeiden kelpoisuuden tuleviin PCI-luetteloihin ja velvoittaisi kaikkia hankkeita täyttämään pakolliset kestävyyskriteerit sekä noudattamaan Green Dealissa esitettyä "älä aiheuta merkittävää haittaa" -periaatetta.

Seuraavat vaiheet

Mainos

Sen jälkeen, kun komissio hyväksyi sen tänään, delegoitu säädös 5th PCI-luettelo toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Molemmilla lainsäätäjillä on kaksi kuukautta aikaa joko hyväksyä tai hylätä luettelo – prosessia voidaan pidentää tarvittaessa kahdella kuukaudella. Sovellettavien säännösten perusteella lainsäätäjillä ei ole mahdollisuutta muuttaa luetteloluonnosta.

Lisää: iTiedotus

Delegoitu asetus 5th luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista
Liite 5
th luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (5. PCI-lista)
Henkilöstön työasiakirja yhteistä etua koskevien hankkeiden viidennestä luettelosta
Kysymyksiä ja vastauksia 5
th luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista
Yhteistä etua palvelevat projektit -verkkosivu
PCI interaktiivinen kartta
Verkkojen Eurooppa -väline (CEF)

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa