Liity verkostomme!

liikenne

Hyväksyttiin rautateiden kapasiteettia käsittelevän liikennekomitean ehdotukset, suuri askel eteenpäin rautateiden tavaraliikenteessä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) hyväksyi tänään yksimielisesti kantansa rautatieinfrastruktuurin käyttöön yhtenäisellä eurooppalaisella rautatiealueella. Ehdotetulla asetuksella pyritään lisäämään rautateiden kapasiteettia ja parantamaan luotettavuutta luomalla kansainvälinen, digitaalinen ja joustava järjestelmä pelottavan rautatiekapasiteetin hallintaan ja jakamiseen. Vaikka Euroopan komission ehdotusluonnos on otettu yleisesti ottaen myönteisesti vastaan, puutteita on havaittu erityisesti käyttäjien kuulemisessa ja sääntelyn valvonnassa. Parlamentti on edennyt myönteiseen suuntaan näiden avoimien huolenaiheiden käsittelyssä.

Ensinnäkin ehdotettu ERP (European Railway Undertaking Platform) perustaminen on erittäin tervetullut. Infrastruktuurin haltijat eivät voi laatia kapasiteetin tarjontasuunnitelmia, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita, erityisesti tavaraliikenteen käyttäjien tarpeita, jos kysyntä ei ole staattista ja jatkuvasti kehittyvää, ilman jatkuvaa rautatieyritysten kuulemista. Euroopan rautatieyritysten foorumin luominen varmistaa, että ENIM:llä (European Network of Infrastructure Managers) on selkeä vastine, jonka kanssa työskennellä koko suunnitteluprosessin ajan.

Toiseksi ENRRB:n (European Network of Regulatory Bodies) roolin vahvistaminen lisää ENIM:n sääntelyn valvontaa ja varmistaa, että käytössä on riittävästi valvontaa ja tasapainoa. On erityisen tärkeää, että ENRRB:lle annetaan valtuudet arvioida kapasiteetin hallinnan, liikenteenhallinnan ja suorituskyvyn arvioinnin eurooppalaiset puitteet ennen niiden hyväksymistä.

Kolmanneksi komission ehdotuksen mukaan useimmat tämän asetuksen säännökset tulisivat voimaan vasta vuoden 2029 lopussa, mikä tarkoittaa, että asetuksella olisi mitätön vaikutus vuoden 2030 liikennemuotosiirtymän tavoitteisiin. Siirtämällä täytäntöönpanopäivämääriä Euroopan parlamentti varmistaa, että asetuksella on hyvät mahdollisuudet toimia jo tällä vuosikymmenellä.

Lopuksi on huolehdittava siitä, että kaikki uudet säännökset, jotka Euroopan parlamentti on lisännyt asetukseen, kuten infrastruktuurin haltijoiden "järjestelmällisten junareittien" luominen, ovat ENRRB:n valvonnan alaisia ​​ja ne laaditaan yhteistyössä ERP:n kanssa.

ERFA:n puheenjohtaja, Dirk Stahl, totesi, "yli 50 prosenttia Euroopan rautateiden tavaraliikenteestä ylittää nykyään vähintään yhden kansallisen rajan. Ottaen huomioon, että kapasiteetin hallinta keskittyy nykyään suurelta osin kansalliseen painopisteeseen, tämä päärautateiden rahti yrittää aktiivisesti harjoittaa kansainvälistä palvelua kansallisten verkkojen tilkkutäkkillä. Jos haluamme saattaa rautateiden tavaraliikenteen kasvuasemaan, on välttämätöntä siirtyä kansallisesta, manuaalisesta ja jäykästä järjestelmästä kansainväliseen, digitaaliseen ja joustavaan järjestelmään. Euroopan parlamentin ja esittelijä Tilly Metzin työ on erittäin tervetullutta.

ERFA:n pääsihteeri Conor Feighantotesi: "TRAN-valiokunnan mietinnön yksimielinen hyväksyminen tarkoittaa, että on erittäin todennäköistä, että saamme hyväksyä ehdotuksen tämän Euroopan parlamentin toimikauden aikana. On tärkeää, että työtä jatketaan myös neuvostossa, jotta varmistetaan, että asetus hyväksytään nopeasti, jotta teollisuus voi tuntea tämän ehdotuksen hyödyt mahdollisimman pian.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa