Liity verkostomme!

Verotus

Bahama, Belize, Seychellit sekä Turks- ja Caicossaaret poistettu EU:n verotussyistä yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luettelosta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Eurooppa-neuvosto poisti tänään Bahaman, Belizen, Seychellit sekä Turks- ja Caicossaaret yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luettelosta verotussyistä. Näiden päivitysten myötä EU-luettelo koostuu seuraavista 12 lainkäyttöalueesta:

 • Amerikan Samoa
 • Anguilla
 • Antigua ja Barbuda
 • Fiji
 • Guam
 • Palau
 • Panama
 • Venäjä
 • Samoa
 • Trinidad ja Tobago
 • Yhdysvaltain Neitsytsaaret
 • Vanuatu

Neuvosto pahoittelee, että nämä lainkäyttöalueet eivät vielä ole yhteistyöhaluisia veroasioissa, ja kehottaa niitä parantamaan oikeudellista kehystä havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Syyt lainkäyttöalueiden poistamiseen luettelosta

Tämä EU:n yhteistyöhaluttomien verolainkäyttöalueiden luettelo (liite I) sisältää maita, jotka eivät joko ole käyneet rakentavaa vuoropuhelua EU:n kanssa verohallinnosta tai eivät ole täyttäneet sitoumuksiaan tarvittavien uudistusten täytäntöönpanosta. Näillä uudistuksilla olisi pyrittävä noudattamaan tiettyä tavoitetta hyvän verohallinnon kriteerit, jotka sisältävät verotuksen avoimuus, oikeudenmukainen verotus ja kansainvälisten standardien täytäntöönpano estää veropohjan eroosion ja voitonsiirron. Listaa päivitetään kahdesti vuodessa kehityksen seuraamiseksi, yleensä helmi- ja lokakuussa EU:n valtiovarainministerien alaisuudessa.

Mitä Bahama ja Turks- ja CaicossaaretOECD:n haitallisten verokäytäntöjen foorumi (FHTP) oli lokakuusta 2022 lähtien havainnut puutteita taloudellisten sisältövaatimusten täytäntöönpanossa molemmilla lainkäyttöalueilla. FHTP:n viimeisimmässä arvioinnissa molemmille lainkäyttöalueille annetut suositukset näiden puutteiden korjaamiseksi muutettiin "kovista" "pehmeiksi" suosituksiksi, minkä ansiosta käytännesäännöstöryhmä saattoi pitää nämä lainkäyttöalueet standardin mukaisina lainkäyttöalueilla, joilla ei ole tai vain nimellinen yhtiövero.

Lokakuussa 2023, Belize ja Seychellit sisällytettiin EU:n luetteloon verotuksellisista yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista OECD:n maailmanlaajuisen foorumin kielteisen arvion jälkeen tietojenvaihdosta pyynnöstä. Näillä lainkäyttöalueilla sovellettaviin sääntöihin tehtyjen muutosten johdosta Global Forum on myöntänyt molemmille lisäarvioinnin, joka suoritetaan lähitulevaisuudessa. Tämän tarkastelun tuloksia odotettaessa Belize ja Seychellit on sisällytetty liitteen II asiaankuuluvaan jaksoon.

Asiakirja nykytilanteesta (liite II)

Yhteistyöhön osallistumattomien verolainkäyttöalueiden luettelon lisäksi neuvosto hyväksyi tavanomaisen nykytilannetta koskevan asiakirjan (liite II), joka kuvastaa EU:n meneillään olevaa tilannetta. yhteistyö kansainvälisten kumppaneidensa kanssa ja näiden maiden sitoumukset uudistaa lainsäädäntöään niin, että se noudattaa sovittuja hyvän verohallinnon standardeja. Sen tarkoitus on tunnustaa meneillään oleva rakentava työ verotuksen alallaja kannustaa osuuskuntien lainkäyttöalueiden omaksumaa myönteistä lähestymistapaa hyvän verohallinnon periaatteiden täytäntöönpanoon.

Kaksi lainkäyttöaluetta, Albania ja Hongkong, täyttivät sitoumuksensa muuttamalla haitallista verojärjestelmää, ja ne poistetaan tilanneasiakirjasta.

Mainos

Aruba ja Israel täyttivät myös kaikki vireillä olevat sitoumuksensa (liittyvät automaattiseen rahoitustilin tietojen vaihtoon yhteisen raportointistandardin puitteissa).

Maailmanlaajuinen foorumi antoi Botswana ja Dominica positiiviset arviot pyynnöstä tapahtuvan tietojenvaihdon osalta, minkä seurauksena viittaus näihin lainkäyttöalueisiin poistetaan asianomaisesta osiosta.

Tausta

EU: n luettelo yhteistyöhaluttomista verotuksellisista lainkäyttöalueista perustettiin joulukuussa 2017. Se on osa EU: n ulkoista verotusstrategiaa ja pyrkii edistämään jatkuvaa työtä verotuksen hyvän hallintotavan edistämiseksi maailmanlaajuisesti.
Lainkäyttöalueet arvioidaan neuvoston vahvistamien kriteerien perusteella. Nämä kriteerit kattavat verotuksen avoimuuden, oikeudenmukaisen verotuksen ja kansainvälisten normien täytäntöönpanon, joiden tarkoituksena on estää veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa.

Käytännesääntöryhmän puheenjohtaja käy tarvittaessa poliittista ja menettelyä koskevaa vuoropuhelua asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen ja lainkäyttöalueiden kanssa.

Listan käsittely on dynaaminen prosessi. Vuodesta 2020 lähtien neuvosto päivittää luetteloa kahdesti vuodessa. Listan seuraava tarkistus on määrä tehdä lokakuussa 2024.

Luettelo on neuvoston päätelmien liitteessä I EU:n luettelosta yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista verotuksessa. Päätelmiin sisältyy myös tilanneasiakirja (liite II), jossa yksilöidään osuustoiminnalliset lainkäyttöalueet, jotka ovat parantaneet veropolitiikkaansa tai siihen liittyvää yhteistyötään.

Neuvoston päätökset valmistelee neuvoston menettelytaparyhmä, joka vastaa myös EU-maiden verotoimenpiteiden seurannasta. Toimintaohjeryhmä tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisten elinten, kuten OECD:n haitallisten verokäytäntöjen foorumin (FHTP), kanssa edistääkseen hyvää verohallintoa maailmanlaajuisesti.

Neuvoston päätelmät tarkistetusta EU:n luettelosta yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista verotuksessa

EU:n luettelo yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista (taustatiedot)

Käytännesäännöt ryhmä (yritysverotus)

Käy sivuilla

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa