Liity verkostomme!

Talous

Uudet säännöt rajat ylittäviin maksuihin liittyvien petosten torjuntaan EU:ssa 1. tammikuuta alkaen

SHARE:

Julkaistu

on

Tammikuun 1. päivänä tulivat voimaan uudet avoimuussäännöt, jotka auttavat EU:n jäsenvaltioita torjumaan arvonlisäveropetoksia.

Uudet säännöt antavat EU:n jäsenvaltioiden verohallinnolle maksutiedot, joiden avulla ne voivat havaita arvonlisäveropetokset helpommin. Erityistä huomiota kiinnitetään sähköiseen kaupankäyntiin, joka on erityisen altis arvonlisäveron noudattamatta jättämiselle ja petoksille. Tämä puolestaan ​​luo aukkoja tärkeistä julkisista palveluista maksettaviin verotuloihin.

Esimerkiksi jotkut verkkomyyjät, joilla ei ole fyysistä läsnäoloa EU:n jäsenvaltioissa, myyvät tavaroita ja palveluita EU:n kuluttajille ilman, että he ovat rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi missään EU:ssa tai ilmoittavat verkkomyyntinsä todellista arvoa pienemmäksi. Jäsenvaltiot tarvitsevat siksi vahvemmat välineet tämän laittoman toiminnan havaitsemiseksi ja lopettamiseksi.

Yksityiskohtaisesti
Uusi järjestelmä hyödyntää maksupalveluntarjoajien, kuten pankkien, sähköisen rahan laitosten, maksulaitosten ja postisiirtopalveluiden, keskeistä roolia, sillä ne hoitavat yhdessä yli 90 prosenttia verkko-ostoksista EU:ssa.

Näiden maksupalvelujen tarjoajien on 1. tammikuuta alkaen seurattava rajat ylittävien maksujen saajia ja 1. huhtikuuta alkaen toimitettava EU:n jäsenvaltioiden viranomaisille tiedot yli 25 rajat ylittävää maksua neljännesvuosittain vastaanottavista. Nämä tiedot keskitetään sitten Euroopan komission kehittämään uuteen eurooppalaiseen tietokantaan, CESOP-tietokantaan, jossa ne tallennetaan, kootaan ja tarkistetaan muiden tietojen kanssa.

Kaikki CESOP:n tiedot asetetaan sitten jäsenvaltioiden saataville Eurofiscin, EU:n vuonna 2010 käynnistetyn alv-petosten torjuntaan erikoistuneiden asiantuntijoiden verkoston kautta. Tämä helpottaa jäsenvaltioiden tietojen analysointia ja sellaisten verkkomyyjien tunnistamista, jotka eivät noudata arvonlisäveroa. mukaan lukien yritykset, jotka eivät sijaitse EU:ssa.


Eurofiscin yhteysviranomaisilla on myös valtuudet ryhtyä asianmukaisiin toimiin kansallisella tasolla, kuten käsitellä tietopyyntöjä, tarkastaa tai poistaa alv-numeroita rekisteristä. Samanlaisia
säännökset ovat jo voimassa joissakin jäsenvaltioissa ja muissa maissa, ja niillä on ollut a
konkreettinen vaikutus petosten torjunnassa sähköisen kaupankäynnin alalla.

Mainos

Lisätietoja: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/central-electronic-systempayment-information-cesop_en

Kuva Dan Gold on Unsplash

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa