Liity verkostomme!

Talous

Euroopan komissio, Liettuan EU: n puheenjohtajavaltion ja IRU sopivat yhteistyöstä kasvuun luomiseen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

IRUUE3ban.eSyyskuussa 3-kokouksessa pidetyssä 16rd IRU / EU Road Transport -konferenssissa keskusteltiin tieliikenteen tehokkuuden parantamisesta edelleen. Sovittiin, että tehokkaat ratkaisut nykypäivän haasteisiin auttavat stimuloimaan kasvua. Osallistujat vaativat myös, että kaikki allekirjoittajat noudattavat täysin kansainvälisiä kaupan helpottamissopimuksia, kuten YK: n TIR-yleissopimusta.

3rd IRU / EU: n maantiekuljetuskonferenssi , "Maantieliikenteen markkinat - kilpailukyky ja kumppanuus. Haasteiden muuttaminen tehokkaiksi ratkaisuiksi kasvulle '' Syyskuussa 16-kokouksessa, Liettuassa, kokoontui joitain 200-politiikan, liikenteen ja kaupan johtajia kaikista 28-jäsenmaista ja edustajia monista itäisen kumppanuuden valtioista. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion Liettuan, Euroopan komission ja kansainvälisen maantiekuljetusliiton yhdessä järjestämässä konferenssissa keskityttiin maantiekuljetusten tärkeimpiin haasteisiin ja siihen, kuinka muuttaa nämä haasteet tehokkaiksi kasvuratkaisuiksi, kehotti kaikkia YK: n TIR-yleissopimuksen allekirjoittajia noudattamaan täysimääräisesti sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan.

Pääpuhujina oli Liettuan liikenneministeri Rimantas Sinkevičius, Euroopan komission liikenteestä vastaava varapuheenjohtaja, Siim Kallas, IRU: n presidentti Janusz Lacny ja MOVE-pääosaston pääjohtaja Matthias Ruete.

Mainos

Konferenssin osallistujat olivat laajalti yksimielisiä siitä, että tiiviimmän yhteistyön ja kumppanuuksien luominen on välttämätöntä alaa kohtaamien jatkuvien haasteiden ratkaisemiseksi ja siten kasvun kiihdyttämiseksi EU: ssa sekä entistä tehokkaamman maantiekuljetussektorin varmistamiseksi. Osallistujat vakuuttivat siten kaikkien EU: n yritysten ja kansalaisten talouskasvun sekä sosiaalisen ja ympäristön kannalta kestävän liikkuvuuden tarpeiden tyydyttämiseksi.

  • kaupallisen tieliikenteen merkitys elintärkeänä tuotannon välineenä kasvun tukemisessa;
  • halu parantaa jatkuvasti liikenneturvallisuutta ja kuljetusketjun turvallisuutta laadukkaan koulutuksen, tietojärjestelmien ja korkeatasoisen täytäntöönpanon kautta kaikkialla Euroopassa;
  • välttämätön tarve ulkorajojen tehokkaaseen ylitykseen ja siten kaikkien asiaan liittyvien kansainvälisten yleissopimusten täysimääräisen noudattamisen varmistamiseen;
  • tarve jatkuvasti parantaa liikennevirtoja ja varmistaa kestävä liikkuvuus hyödyntämällä olemassa olevaa infrastruktuuria parhaalla mahdollisella tavalla, täyttämällä puuttuvat yhteydet ja tekemällä viipymättä kansainväliset matkustajaliikennesopimukset.

Konferenssi keskittyi seuraaviin seikkoihin tavoitteena saavuttaa tehokkaampi EU: n tieliikenneala kasvun ja liikkuvuuden tarpeiden tukemiseksi:

  • painostaa kansainvälisen kaupan helpottamissopimusten ja yleissopimusten allekirjoittajia sen varmistamiseksi, että allekirjoittajat noudattavat täysin kansainvälisiä velvoitteitaan, jotta kauppa kukoistaa ja tukee siten jatkuvaa kasvua ja vaurautta;
  • keskitytään asianmukaisten paino- ja mittasääntöjen muuttamiseen ajoneuvojen ja varusteiden aerodynaamisten, tehokkuuden parantamisen ja liikenneturvallisuuden parantamisen mahdollistamiseksi sekä tehokkaiden yhteyksien edistämiseksi eri liikennemuotojen välillä;
  • varmistetaan riittävät sosiaaliset olosuhteet maantiekuljetusalalla ja yhdenmukaistettujen ja koordinoitujen tarkastusjärjestelmien täytäntöönpano esimerkiksi liikennekelpoisuuden suhteen sekä yhdenmukaisempi rikkomusten käsittely, mukaan lukien sakkojen taso;
  • tuetaan kollektiivisen matkustajaliikenteen käytön lisäämistä erityisesti linja-autoilla ja takseilla.

Rimantas Sinkevičius, Liettuan tasavallan liikenneneuvoston puheenjohtaja ja liikenneministeri sanoi; "Että maat haluavat kestävän ja luotettavan kuljetus- ja logistiikkapolitiikan kansainvälisten rajojen yli, ja kutsuivat osallistujia kehittämään edelleen tehokkaampia ja virtaviivaisempia mekanismeja kansainväliselle maantiekuljetukselle ja kaupan helpottamiselle."

Mainos

Euroopan komission varapuheenjohtaja Kallas korosti: "EU: n ja naapurimaidemme välisellä tiellä kuljetetaan yhä enemmän tavaroita. Tämä on hyvä ja terve merkki markkinoiden tiiviimmästä yhdentymisestä. Se tukee talouskasvua kaikkien hyödyksi. "

IRU: n presidentti Janusz Lacny sanoi: ”On muistettava, että kaupallinen maantiekuljetus on ainoa kuljetusmuoto, joka tarjoaa ovelta ovelle -palvelun ja täydentää kaikkia muita liikennemuotoja, ja siksi pidän myönteisenä, että tunnustetaan tarve entistä tiiviimmälle kumppanuudelle tieliikenteen kanssa alan vastaamaan nykypäivän haasteisiin. Voin vain painottaa, kuinka tällainen tiivis yhteistyö on tarpeen haastaakseen esimerkiksi maiden yksipuoliset päätökset muuttaa kansainvälisten sopimusten, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien TIR-yleissopimuksen, noudattamista. Vain yhdessä toimimalla voimme varmistaa, että yksilöiden toteuttamat toimenpiteet voidaan lopettaa, ja siten välttää kansainvälisen kaupan ja taloudellisen kehityksen hidastuminen. Lopuksi on sanottava, että IRU odottaa lisääntyneellä yhteistyöllä välttävän tilanteita, joissa rajoitusten ja kustannusten lisääntyminen tai tieliikenteen harjoittajien innovaatiomahdollisuuksien rajoittaminen heikentävät monien pienten ja keskisuurten maantiekuljetusyritysten kilpailukykyä ja taloudellista kannattavuutta. ”

Lataa Coference-esityksiä, puheita ja kuvia.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa