Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Komissio hyväksyy 44 miljoonan euron Slovakian valtiontukiohjelman, jolla tuetaan sähkön varastointilaitoksia siirtymisen edistämiseksi nollatalouteen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on hyväksynyt 44 miljoonan euron slovakian ohjelman sähkön varastointilaitosten tukemiseksi siirtymisen edistämiseksi kohti nollataloutta. Green Dealin teollisuussuunnitelma. Ohjelma hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kriisi- ja siirtymäkehys, jonka komissio hyväksyi 9 maaliskuuta 2023 tukea toimia aloilla, jotka ovat avainasemassa nopeuttamaan vihreää siirtymää ja vähentämään polttoaineriippuvuutta. Uusi viitekehys muuttaa ja pidentää osittain Väliaikainen kriisikehys, hyväksytty 23 maaliskuuta 2022 jotta jäsenvaltiot voivat tukea taloutta nykyisen geopoliittisen kriisin yhteydessä, jota on jo muutettu 20 heinäkuu 2022 ja 28 lokakuu 2022.

Järjestelmässä, joka rahoitetaan kokonaan elvytys- ja selviytymisvälineestä (RRF), tukea myönnetään suorat tuet kattaa enintään 65 prosenttia investointien kokonaiskustannuksista, ja tuen enimmäismäärä hanketta kohti on 25 miljoonaa euroa. Järjestelmän tarkoituksena on nopeuttaa uusien akkujärjestelmien käyttöönottoa ja tehostaa olemassa olevia vesipumppuvarastoja tavoitteena edistää siirtymistä nollatalouteen. Järjestelmässä tuettavat varastohankkeet valitaan kilpailuttamalla.

Komissio totesi, että Slovakian järjestelmä on väliaikaisessa kriisi- ja siirtymäkehyksessä asetettujen ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) myönnetään sellaisen ohjelman perusteella, jolla on arvioitu kapasiteetti ja budjetti; ii) myönnetään tarjouskilpailulla; ja iii) myönnetään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025. Komissio päätteli, että järjestelmä on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen nopeuttaakseen vihreää siirtymää ja helpottaakseen tiettyjen taloudellisten toimintojen kehittämistä, jotka ovat tärkeitä järjestelmän täytäntöönpanon kannalta. REPower EU -suunnitelma ja Green Dealin teollisuussuunnitelma, sopusoinnussa SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohta ja väliaikaisessa kriisi- ja siirtymäkehyksessä asetetut ehdot. Tällä perusteella komissio hyväksyi ohjelman EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Lisätietoja tilapäisestä kriisi- ja siirtymäkehyksestä ja muista toimista, joihin komissio on ryhtynyt puuttuakseen Venäjän Ukrainaa vastaan ​​käymän sodan taloudellisiin vaikutuksiin ja edistääkseen siirtymistä kohti nollataloutta tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio on saatavilla numerolla SA.106554 osoitteessa valtiontukirekisteri komission kilpailusta verkkosivusto Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa