Liity verkostomme!

Portugali

EU: n johtajat kokoontuvat hyväksymään Porto-julistuksen työllisyydestä, taidoista ja sosiaalisesta suojelusta

Julkaistu

on

Porton sosiaalihuippukokouksen tarkoituksena on antaa poliittinen sysäys sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin ja sen toimintasuunnitelman toteuttamiselle. Johtajien odotetaan hyväksyvän Porton julistus, jossa vahvistetaan kolme EU: n tason tavoitetta työllisyyden, taitojen ja sosiaalisen suojelun alalla vuoteen 2030 mennessä.

8. päivänä johtajat keskustelevat sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin täytäntöönpanosta EU: n ja kansallisella tasolla, kuten EU: n strategisessa ohjelmassa 2019--2024 vahvistetaan. EU: n toipuessa pandemiasta johtajat keskittyvät työpaikkojen laadun suojelemiseen, luomiseen ja parantamiseen. He keskustelevat myös siitä, kuinka tukea nuoria, joihin COVID-19-kriisi on vaikuttanut kielteisesti. 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma koostuu 20 periaatteesta, jotka ohjaavat vahvemman, oikeudenmukaisemman ja osallistavamman mahdollisuuksien täyttävän Euroopan rakentamista. Alkuperäinen ehdotus on peräisin Göteborgin huippukokouksesta vuonna 2017. Porton huippukokouksen tarkoituksena on muuttaa nämä periaatteet toimiksi, jotka johtavat konkreettisiin tuloksiin EU: n kansalaisille. 

Toimintasuunnitelmassa annetaan ohjeita täytäntöönpanoon ja asetetaan kolme päätavoitetta, jotka on saavutettava kaikkialla Euroopassa vuoteen 2030 mennessä: vähintään 78 prosentin työllisyysaste Euroopan unionissa, vähintään 60 prosenttia aikuisista käy vuosittain kursseilla ja vähennetään vähintään 15 miljoonan ihmisen sosiaalisen syrjäytymisen tai köyhyyden vaarassa olevista ihmisistä, mukaan lukien 5 miljoonaa lasta. 

koronavirusantigeenin

Virheellinen hallintokulttuuri on edelleen Portugalissa

Julkaistu

on

Portugali on kaikkien 27 jäsenvaltion joukossa, jotka saavat osuutensa EU: n pandemian jälkeisestä "kulta-astiasta", kirjoittaa Colin Stevens.

Elvytys- ja sopeutumiskehyksen puitteissa Portugali saa 13.9 miljardia euroa avustuksia ja 2.7 miljardia euroa.

Se on hyvä uutinen.

Mutta mitä tapahtuu, jos Portugali (tai jokin muu jäsenvaltio) ei täytä RRF: n vaatimia tiukkoja menokriteerejä? Kuinka pitkälle komissio voi mennä varmistaakseen, että rahat käytetään todellisiin uudistushankkeisiin Portugalissa?

Euroopan komissio on maininnut Portugalin, mutta ei maininnut sitä.

Portugali, joka on juuri siirtänyt EU: n puheenjohtajakauden Slovenialle, on pelannut niin kutsuttuja uudistuksiaan, mutta Portugalin politiikan todellisuus on valitettavasti paljon mutkikkaampi kuin sen kiiltävä julistepoika-kuva viittaa.

Viime vuosina on ollut erilaisia ​​skandaaleja ja tapahtumia, jotka korostavat monia kysymyksiä korruptiosta ja oikeusjärjestelmän uudistamisesta pankkijärjestelmään ja siihen, miten hallitus hallitsi koronavirusta.

Muita vielä käsiteltäviä asioita ovat sijoitusilmapiiri ja oikeusvaltiotilanne Portugalissa.

Kaiken kaikkiaan RRF tarjoaa enintään 672.5 miljardia euroa investointien ja uudistusten tukemiseen (vuoden 2018 hintoina). Tämä jakautuu avustuksina 312.5 miljardiin euroon ja lainoihin 360 miljardiin euroon.

Ensimmäiset ennakkomaksut Portugalille alkavat tässä kuussa.

Mutta ratkaisevasti RRF: n mukaiset maksut liitetään tulokseen, ja tässä kaikki silmät ovat (muun muassa) Portugalissa.

Komissio hyväksyy maksut, jotka perustuvat ”välitavoitteiden ja tavoitteiden” ryhmän tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa Portugalin suunnitelman uudistusten ja investointien edistymistä. Koska maksut voidaan suorittaa enintään kaksi kertaa vuodessa, välitavoitteita ja tavoitteita voi olla enintään kaksi ryhmää vuodessa.

Komissio laatii arvioinnin kahden kuukauden kuluessa ja pyytää talous- ja rahoituskomitealta kantaa Portugalin asiaankuuluvien välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään saavuttamiseen.

Komission edustaja kertoi tälle verkkosivustolle: "Jos yksi tai useampi jäsenvaltio katsoo, että on olemassa vakavia poikkeamia toisen jäsenvaltion asiaankuuluvien välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävästä toteuttamisesta, he voivat pyytää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa siirtämään asian seuraavassa Eurooppa-neuvostossa. "

Mutta mitä tapahtuu, jos kaikki maksupyyntöön liittyvät välitavoitteet ja tavoitteet eivät täyty?

Jos komissio arvioi, että kaikkia erään liittyviä välitavoitteita ja tavoitteita ei saavuteta tyydyttävästi, se voi suorittaa vain osittaisen maksun. Loppuerän maksu (joko laina tai avustus) keskeytetään.

Kyseinen jäsenvaltio voi jatkaa muun suunnitelman toteuttamista.

Esitettyään huomautuksensa asianomaisella jäsenvaltiolla on kuusi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävän saavuttamisen varmistamiseksi. Jos tätä ei ole tehty kuuden kuukauden kuluessa, komissio voi vähentää taloudellisen korvauksen kokonaismäärää.

Mitään komission aiemmin suorittamista välitavoitteista tai tavoitteista ei voida kumota, jotta komissio voi suorittaa maksun.

Jos välitavoitteita ja tavoitteita ei enää saavuteta objektiivisissa olosuhteissa, jäsenvaltiolla on mahdollisuus toimittaa muutettu suunnitelma komissiolle.

Myös Euroopan parlamentilla on rooli tässä kaikessa, ja sitä pyydetään antamaan yleiskatsaus komission alustavista havainnoista, jotka koskevat maksupyyntöihin ja maksupäätöksiin liittyvien välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista.

Keskeinen kysymys joillekin on, että rahat osoitetaan käyttäneen hyvin.

Joten miten esimerkiksi Portugalin tapauksessa EU: n taloudellisia etuja suojellaan?

No, sen on taattava unionin ja kansallisen lainsäädännön noudattaminen, mukaan lukien eturistiriitojen, korruption ja petosten tehokas ehkäisy, havaitseminen ja korjaaminen sekä kaksinkertaisen rahoituksen välttäminen.

Ottaen huomioon Portugalin suhteellisen huonot menot EU: n varojen maksamisessa aiemmin, jotkut kyseenalaistavat sen kyvyn käsitellä niin valtavaa rahapotia nyt.

Komissio on kuitenkin varoittanut suorittavansa paikalla tarkastuksia, jotka kattavat kaikki maat, mukaan lukien Portugali.

Komission edustaja sanoi: "Vaikka välitavoitteet ja tavoitteet olisi saavutettu, komissio havaitsee vakavia sääntöjenvastaisuuksia (petos, eturistiriita, korruptio), kaksinkertaisen rahoituksen tai vakavan rahoitussopimuksista johtuvien velvoitteiden rikkomisen, ja jäsenvaltiot ei toteuta oikea-aikaisia ​​ja asianmukaisia ​​toimenpiteitä tällaisten sääntöjenvastaisuuksien korjaamiseksi ja niihin liittyvien varojen takaisinperimiseksi, komissio perii takaisin oikeasuhteisen määrän ja / tai soveltuvassa määrin pyytää koko lainan tuen tai osan takaisinmaksua ennenaikaisesti. "

OLAF, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan syyttäjänvirasto ja komissio itse voivat tarvittaessa saada tietoja asiaankuuluvista tiedoista ja tutkia varojen käyttöä.

Komissio hyväksyi Portugalin suunnitelman ensimmäisenä, ja on syytä muistaa, miten komissio arvioi Portugalin elvytys- ja sietokykysuunnitelmaa.

Portugalin oli täytettävä vähintään 11 ​​kriteeriä siitä,

  • Sen RRF-toimenpiteillä on pysyvä vaikutus;
  • toimenpiteet vastaavat maassa tunnistettuihin haasteisiin
  • välitavoitteet ja tavoitteet, joiden avulla voidaan seurata uudistusten ja investointien edistymistä, ovat selkeät ja realistiset;
  • suunnitelmat täyttävät 37 prosentin ilmastomenotavoitteen ja 20 prosentin digitaalisten menojen tavoitteen;
  • Portugalin suunnitelmissa noudatetaan "ei aiheuta merkittävää haittaa" -periaatetta ja
  • sen suunnitelmat tarjoavat riittävän valvonta- ja tarkastusmekanismin ja "vahvistavat kustannustietojen uskottavuuden".

Portugalissa, mikä on tärkeätä tapauksessaan, oli myös osoitettava, että suunnitelma sisältää uudistuksia, joilla puututaan pitkäaikaisiin liiketoimintaympäristön pullonkauloihin (toimiluvat ja säännellyt ammatit) ja joiden tavoitteena on oikeusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja tehostaminen.

Tietysti EU on osittain rahoittanut massiivisen elvytyssuunnitelmansa ottamalla lainaa rahoitusmarkkinoilla.

Siksi sen (EU: n) on myös osoitettava kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille, että se kohtelee heitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Portugalin pankkiskandaali - Portugalin toiseksi suurin pankki Banco Espirito Santon (BES) romahdus - viittaa siihen, että Lissabon pyrkii vastaamaan tähän erityiseen kysyntään.

BES: n lakkauttaminen on johtanut Recover Portugal -ryhmään, joka edustaa ryhmää eurooppalaisia ​​rahoituslaitoksia, joilla on Novo Banco -lainoja. He investoivat Portugalin talouden uudistamiseen ja elpymiseen ja ryhtyvät toimiin Novo Banco -lainojen laitonta uudelleensiirtoa vastaan ​​vuonna 2015.

Tämä edelleen ratkaisematon tapaus antaa eräille kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille todellista huolta riskeistä, jotka aiheutuvat EU: n 750 miljardin euron lainaamisesta sen korko-osuuksien rahoittamiseen.

Portugali on myös kärsinyt oikeusvaltioskandaaleista, ja sitä kritisoidaan sen Lissabonin erittäin kiistanalaisesta nimityksestä Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) tehtäväksi.

Komissio on myös korostanut hallinnon ja verotuksen oikeudenmukaisuuden hitautta Portugalissa ja vaatinut uudistuksia, jotka Portugalin hallituksen on toteutettava.

Kova totuus on selvästi se, että viime vuosien tapahtumasarja viittaa siihen, että uudistusten otsikoiden takana Portugalissa on edelleen erityisen puutteellinen hallintokulttuuri.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Portugali rokottaa 1.7 miljoonaa kahden viikon aikana COVID-infektioiden lisääntyessä

Julkaistu

on

By

Lääketieteellinen työntekijä saa Pfizer-BioNTech -koronavirustaudin (COVID-19) rokotteen Santa Marian sairaalassa Lissabonissa, Portugalissa, 28. joulukuuta 2020. REUTERS / Pedro Nunes / File Photo
Henkilö, jolla on suojanaamari, kävelee Lissabonin keskustassa koronavirustaudin (COVID-19) pandemian keskellä Lissabonissa, Portugalissa 24. kesäkuuta 2021. REUTERS / Pedro Nunes / Tiedosto Kuva

Portugali ilmoitti lauantaina (3. heinäkuuta) toivovansa rokottaa vielä 1.7 miljoonaa ihmistä COVID-19: ää vastaan ​​seuraavien kahden viikon aikana, kun viranomaiset pyrkivät hillitsemään tarttuvamman Delta-variantin aiheuttamia infektioiden lisääntymistä, kirjoittaa Catarina Demony, Reuters.

Hieman yli 10 miljoonan maan Portugalissa tapaukset hyppäsivät lauantaina 2,605: lla, mikä on suurin kasvu 13. helmikuuta jälkeen, kun pandemian alkamisen jälkeen tapausten kokonaismäärä on 887,047 XNUMX.

Uusia tapauksia ilmoitetaan enimmäkseen rokottamattomien nuorempien ihmisten keskuudessa, joten päivittäiset koronaviirakuolemat, tällä hetkellä yksinumeroisina, pysyvät selvästi alle helmikuun tason, jolloin maassa oli vielä lukitus tammikuun toisen aallon jälkeen.

Portugali on rokottanut noin 35% väestöstä täysimääräisesti, ja 18–29-vuotiaat voivat alkaa varata rokotusaikoja sunnuntaina.

Lausunnossaan rokotustyöryhmä ilmoitti käyttävänsä kaiken asennetun kapasiteetin 850,000 14 ihmisen rokottamiseen viikossa seuraavien XNUMX päivän aikana "väestön suojelemiseksi mahdollisimman nopeasti" Delta-variantin "nopean leviämisen" vuoksi.

Noin 70% tapauksista Portugalissa on Delta-muunnosta, joka tunnistettiin ensimmäisen kerran Intiassa, mutta se on johtanut uusien infektioiden aaltoon kaikkialla maailmassa. Vaihtoehto leviää koko maassa, ja Lissabonin alue ja matkailumagneetti Algarve ovat eniten kärsineitä.

Rokotusten käyttöönoton nopeuttaminen voi johtaa pidempiin jonoihin rokotuskeskusten ulkopuolella, työryhmä sanoi.

Kansallinen terveyslaitos, Ricardo Jorge, kertoi raportissaan, että muunnos painosti yhä enemmän terveydenhuoltojärjestelmää. Yli 500 COVID-19-potilasta on sairaalassa.

Yöaikainen ulkonaliikkumiskielto tuli voimaan perjantai-iltana 45 kunnassa, kuten Lissabonissa, Portossa ja Albufeirassa, ja ravintoloiden ja muiden ruokakauppojen on suljettava aikaisemmin viikonloppuna joillakin alueilla. Lue lisää.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Matkailusta riippuvainen Portugali karantinoi rokottamattomat britit

Julkaistu

on

By

Ihmiset saapuvat Marinhan rannalle COVID-19-pandemian aikana Albufeirassa Portugalissa 4. kesäkuuta 2021. REUTERS / Pedro Nunes / File Photo

Ison-Britannian vierailijoiden on oltava karanteenissa 14 päivän ajan maanantaista (28. kesäkuuta) alkaen, ellei heitä ole rokotettu täysimääräisesti COVID-19: ää vastaan, Portugalin hallitus ilmoitti, kirjoittaa Catarina Demony.

Uusi sääntö, joka on voimassa ainakin 11. heinäkuuta asti, seuraa Portugalin tapausten nousua tasolle, joka nähtiin viimeksi helmikuussa, jolloin sitä oli tiukasti suljettu. Positiiviset tapaukset ovat lisääntyneet myös Britanniassa, mutta sen rokotusten käyttöönotto on ollut nopeampaa.

Lentoteitse, maalla tai meritse saapuvien brittien on osoitettava, että he ovat rokotettuja tai eristäneet itsensä 14 päivän ajan kotona tai terveysviranomaisten ilmoittamassa paikassa, hallituksen mukaan sunnuntai-iltana.

Henkilön katsotaan olevan täysin rokotettu 14 päivän kuluttua toisen rokoteannoksensa tai yhden laukauksen Johnson & Johnson -rokotuksen jälkeen. Myös Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevat matkustajat, jotka ovat toipuneet COVID-19: stä ja saaneet yhden annoksen, päästetään sisään.

Britannia on yksi Portugalin suurimmista ulkomaisten matkailijoiden lähteistä, mutta se poisti Portugalin omasta karanteenittomasta matkaluettelostaan ​​aiemmin tässä kuussa.

Tämä tarkoittaa, että brittiläisten lomailijoiden on eristettävä itsensä 10 päiväksi palattuaan kotiin ja myös suoritettava kalliita COVID-19-testejä.

Lissabonin muutos tapahtui sen jälkeen, kun Saksa julisti Portugalin viime viikolla "viruksen muunnosvyöhykkeeksi", ja Saksan liittokansleri Angela Merkel kehotti muita EU-johtajia pitämään tiukempaa linjaa matkoilla blokin ulkopuolisista maista, kuten Iso-Britannia. Lue lisää.

Britannia ei ole EU: n "turvallisessa" luettelossa EU: n ulkopuolisista maista, joista se sallii ei-välttämättömät matkat, vaikka täysin rokotetut vierailijat saattavat tulla. Maanantaina pidetyssä kokouksessa Britannia ei sisältynyt mahdollisten lisäysten luetteloon. Brunei voidaan lisätä myöhemmin tällä viikolla.

Portugalin terveysviranomaiset ovat syyttäneet tapausten lisääntymistä tarttuvammasta Delta-muunnoksesta, joka tunnistettiin ensin Intiassa.

Se aiheuttaa yli 70% tapauksista Lissabonin alueella ja leviää muualle maahan, jossa EU: n toiseksi korkein seitsemän päivän keskimääräinen tapausten määrä asukasta kohden on julkaistu verkkojulkaisussa Our World in Data. Lue lisää.

Portugali avasi rajansa brittiläisille matkailijoille toukokuun puolivälissä ja päästi tuhansia englantilaisia ​​jalkapallofaneja Mestarien liigan finaaliin. Lue lisää.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa